Відмінності між версіями «Пасінович Ірина Ігорівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показані 3 проміжні версії цього користувача)
Рядок 2: Рядок 2:
 
| П.І.Б                        = Пасінович Ірина Ігорівна
 
| П.І.Б                        = Пасінович Ірина Ігорівна
 
| Зображення (фото)            = Пасінович.jpg
 
| Зображення (фото)            = Пасінович.jpg
| Підпис зображення (фото)      = д.е.н., професор
+
| Підпис зображення (фото)      = к.е.н., доцент
 
| Ім'я при народженні          =
 
| Ім'я при народженні          =
 
| Дата народження              = 21 квітня 1975 року
 
| Дата народження              = 21 квітня 1975 року
Рядок 54: Рядок 54:
 
Дисципліни, які викладає:
 
Дисципліни, які викладає:
  
• «Корпоративна соціальна відповідальність у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності»
+
* Міжнародні валютно-фінансові відносини
 +
* Менеджмент
  
 
===Наукова робота===
 
===Наукова робота===
Рядок 106: Рядок 107:
  
 
20.  Пасінович І.І. Трансформація цінностей суспільства як передумова економічного розвитку // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення», 16-17 березня 2018 р. / за ред. В. П. Мельник. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 164-167.  
 
20.  Пасінович І.І. Трансформація цінностей суспільства як передумова економічного розвитку // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення», 16-17 березня 2018 р. / за ред. В. П. Мельник. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 164-167.  
 +
 +
21. Sych O., Pasinovych I. Alternative financing for enterprise development: the case of Ukraine / Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». №3. 2020. С. 31-43.
 +
 +
22. Станасюк Н.С., Пасінович І.І., Мурза В.М. Тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності та методологічні аспекти її оцінювання / Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Київ: КиМУ. 2020. Випуск 2(12). − С. 31-43.
 +
 +
23. Станасюк Н. С., Пасінович І. І., Томашевська А. Р. Сучасні підходи до оцінювання корпоративної соціальної відповідальності підприємств // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. 2021. Том 5, №2. –  С. 109–120.
 +
 +
24. Sych O. A., Pasinovych I. I. Hybrid Business Models as a Response to the Modern Global Challenges // Science and Innovation 2021. V. 17, no. 6. P. 61-71. – SCOPUS.
 +
 +
25. Iryna Pasinovych. Modern global trends regarding the requirements for managerial competences. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 2021, t. 92, nr 1. р. 107-120.
 +
 +
26. Sych Olga, Pasinovych Iryna. Social corporate investments:  theessence and toolsof implementation in Ukraine. Науковий вісник ІФНТУНГ.Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2022 №1 (25). – С. 191-198.
 +
 +
27. Пасінович І.І., Сич О.А. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності банків в Україні в контексті сталого розвитку // Інтелект ХХІ, 2022. №2.  С. 43-50. Режим доступу: http://www.intellect21.nuft.org.ua/index.php/2-2022
 +
 +
  
 
===Монографії та навчальні посібники===
 
===Монографії та навчальні посібники===
Рядок 118: Рядок 135:
  
 
4. Соціальна відповідальність: практичний аспект [навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, Н.С. Станасюк, І.І. Пасінович. − Київ: Кондор, 2020. − 224 с.
 
4. Соціальна відповідальність: практичний аспект [навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, Н.С. Станасюк, І.І. Пасінович. − Київ: Кондор, 2020. − 224 с.
 +
 +
5. Pasinovych Iryna. Corporate social responsibility as a factor in ensuring inclusive economic growth. Monograph. Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach – perspektywa COVID-19, edited by Wiesława Caputa and Marian Melnyk; ISBN: 978-83-7205-371-8.
 +
Publishing House of the WSB University in Poznań, Poznań 2021. − Р. 47-60.
 +
 +
6. Pasinovych Iryna. Corporate social responsibility as a factor in ensuring inclusive economic growth. Monograph. Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach – perspektywa COVID-19, edited by Wiesława Caputa and Marian Melnyk; ISBN: 978-83-7205-371-8. Publishing House of the WSB University in Poznań, Poznań 2021. − Р. 47-60.
 +
 +
7. Пасінович І.І., Кіндзюр О.С. Трансформація маркетингу в контексті поширення концепції сталого розвитку / Маркетинг і логістика у становленні цифрової економіки України : монографія / За наук. ред. Є.В. Крикавського, О.В. Дейнеги. − Львів-Рівне : О. Зень, 2022. − 310 с. − С. 172-197.
 +
 +
8. Основи корпоративної соціальної відповідальності: стратегії та ділові практики [навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, Н.С. Станасюк, І.І. Пасінович. − Київ: Кондор, 2021. − 244 с.
 +
 +
9. Основи корпоративної соціальної відповідальності: фінансово-економічні аспекти та соціальний бізнес  [навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, Н.С. Станасюк, І.І. Пасінович. − Київ: Кондор, 2022. − 276 с.

Поточна версія на 16:04, 2 жовтня 2022

Пасінович Ірина Ігорівна
Пасінович.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 21 квітня 1975 року
Місце народження м. Львів
Alma mater Львівський державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1997 р
Спеціальність «Економіка підприємства»
Галузь наукових інтересів Державне регулювання економіки в умовах глобалізації та постіндустріального суспільства, соціальна відповідальність
Науковий ступінь Кандидат економічних наук
Науковий керівник Семів Л.К., доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін Львівського інституту Університету банківської справи
Дата присвоєння н.с. 2014 р. Кафедра фінансів суб’єктів господарювання
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Загальна інформація

Дата народження: 21 квітня 1975 року.

Вищу освіту здобула в 1997 році, закінчивши з відзнакою Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Економіка підприємства». Професійну діяльність розпочала у цьому ж році з посади економіста у райдержадміністрації Франківського району міста Львова. У 2000 р. працювала асистентом на кафедрі менеджменту ЛНУ ім. Івана Франка, з 1998 року − викладач Львівського техніко-економічного коледжу НУ «Львівська політехніка». У 2009 році захистила кандидатську дисертацію в Інституті регіональних досліджень НАН України за спеціальністю 08.00.03 − Економіка та управління національним господарством. У цьому ж році розпочала роботу на посаді доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівської державної фінансової академії. У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Педагогічний стаж складає 22 роки, науково-педагогічний − 12 років.

Навчальна робота:

Дисципліни, які викладає:

  • Міжнародні валютно-фінансові відносини
  • Менеджмент

Наукова робота

Наукова робота проводиться в рамках наукового напряму роботи кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

Наукові інтереси: державне регулювання економіки, забезпечення економічного зростання, фінансовий стан підприємств, корпоративна соціальна відповідальність, фінансовий менеджмент тощо.

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 50 робіт.

Серед останніх:

1. Пасінович І.І. Формування фінансових джерел ревіталізації постіндустріальних міст / Ольга Сич, Ірина Пасінович // Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 9-10. − С. 87-90. (англійською мовою).

2. Пасінович І.І. Підходи до структуризації економіки та роль фінансових потоків у структурних змінах / Пасінович І.І. // Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. − 2016. − № 1. − С. 19-26.

3. Пасінович І.І. Структурний розвиток економіки та сучасні виклики структурної трансформації в Україні / Пасінович І.І. // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду: [зб. наук. пр.] / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України» ; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). − С. 82-86.

4. Пасінович І.І. Проблема правової ідентифікації суб’єктів господарювання та їх фінансової діяльності / Пасінович І.І., Іванець Л.В. // Регіональна економіка. − 2016. − №1. − С. 178-187.

5. Пасінович І.І. Фінансове забезпечення розвитку економіки: досвід Польщі та України / Вовчак О.Д., Миськів Г.В., Пасінович І.І. / Зб. наук. праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». − №2 (23), 2017. − С. 361-371.

6. Пасінович І.І. Модернізація механізмів державного регулювання економіки України / І.І. Пасінович, О.А. Сич // Зб. наукових праць «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики», УБС, Харківський ННІ. − Вип. 1 (24), 2018. − С. 398-408.

7. Пасінович І.І. Індустріальна політика як драйвер економічного зростання: досвід ЄС для України / Пасінович І.І., Сич О.А. // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал ДУ «ІРД імені М. Долішнього НАН України», №2, 2019. − С. 56-64.

8. Пасінович І.І. Проблеми та напрями удосконалення надання державної допомоги суб’єктам господарювання / Пасінович І.І. // Формування ринкової економіки в Україні : наук. збірник / Львівський національний університет імені Івана Франка. − Львів, 2018. − Вип. 39. − С. 118-127.

9. Пасінович І.І. Необхідність та умови відновлення кредитування для забезпечення економічного зростання в Україні / Пасінович І.І., Кучма М.І. // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Вип. 20. Частина 2, 2018. − С. 161-166.

10. Пасінович І.І. Індустріальна політика як драйвер економічного зростання: досвід ЄС для України / Пасінович І.І., Сич О.А. // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал ДУ «ІРД імені М. Долішнього НАН України». − 2019. − №2. − С. 56-64.

11. Пасінович І.І. Кредитування реального сектора економіки регіону: стан, проблеми, перспективи / Пасінович І.І., Дмитрук В.О. // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал ДУ «ІРД імені М. Долішнього НАН України». − 2019. − №3. − С. 42-49.

12. Пасінович І.І. Соціальна відповідальність як фундамент нової парадигми бізнесу / Пирог О.В., Пасінович І.І. // Галицький економічний вісник, 2020. Випуск №4. −С. 181-190.

13. Пасінович І.І. Оцінка продуктивності праці в Україні та фактори її підвищення в контексті забезпечення стійкого інклюзивного зростання / І.І. Пасінович, О.С. Кіндзюр // Бізнес-Інформ, №5, 2020. − С. 260-267.

14. Пасінович І.І. Продуктивність праці: підходи до оцінювання в світлі сучасних глобальних викликів / Пасінович І.І., Старко І.Є. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Економічна», вип. 98, 2020. − С. 6-17.

15. Iryna Pasinovych. Experience of economic reforms’ implementation in Poland and Ukraine / Lyubov Нalkiv, Galina Myskiv, Iryna Pasinovych // International Journal of New Economics and Social Sciences № 1(7), 2018 − Published by: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie, Polska.− Р. 51-62.

16. Pasinovych I. Priorities of financial strategy at the different stages of the life cycle of the enterprise / Olga Sych, Iryna Pasinovych // Finanse i rachunkowość ,red. Anna Ćwiąkała-Małys // Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław. - N 4/2018. − Р. 143-155.

17. Iryna Pasinovych. Financial Leverages of Structural Changes in Transition Economy / Iryna Pasinovych // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2019, t. 87, nr 4. s. 81-90. 18. Пасінович І.І. Необхідність стратегічного підходу в оновленні державного регулювання економіки // Перспективи розвитку національної економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів : Всеукраїнська науково-практична конференція, (Львів, 15 травня 2015 р.). − Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. С. 130-133.

19. Iryna Pasinovych. Special economic zones: foreign and domestic experience // 4-th Biennial International Scientific Conference Ecological and economic problems of international trade. − Ivan Franko National University of Lviv Lviv, Oktober 24-25, 2017. − P. 37-41.

20. Пасінович І.І. Трансформація цінностей суспільства як передумова економічного розвитку // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення», 16-17 березня 2018 р. / за ред. В. П. Мельник. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – С. 164-167.

21. Sych O., Pasinovych I. Alternative financing for enterprise development: the case of Ukraine / Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Економічні науки». №3. 2020. С. 31-43.

22. Станасюк Н.С., Пасінович І.І., Мурза В.М. Тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності та методологічні аспекти її оцінювання / Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Київ: КиМУ. 2020. Випуск 2(12). − С. 31-43.

23. Станасюк Н. С., Пасінович І. І., Томашевська А. Р. Сучасні підходи до оцінювання корпоративної соціальної відповідальності підприємств // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. 2021. Том 5, №2. – С. 109–120.

24. Sych O. A., Pasinovych I. I. Hybrid Business Models as a Response to the Modern Global Challenges // Science and Innovation 2021. V. 17, no. 6. P. 61-71. – SCOPUS.

25. Iryna Pasinovych. Modern global trends regarding the requirements for managerial competences. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 2021, t. 92, nr 1. р. 107-120.

26. Sych Olga, Pasinovych Iryna. Social corporate investments: theessence and toolsof implementation in Ukraine. Науковий вісник ІФНТУНГ.Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2022 №1 (25). – С. 191-198.

27. Пасінович І.І., Сич О.А. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності банків в Україні в контексті сталого розвитку // Інтелект ХХІ, 2022. №2. С. 43-50. Режим доступу: http://www.intellect21.nuft.org.ua/index.php/2-2022


Монографії та навчальні посібники

1. Система управління підготовкою робітничих кадрів Львівської області: стан та напрями вдосконалення // [монографія] / Інститут регіональних досліджень НАН України ; [відп. ред. д.е.н., проф. Л.К Семів]. – Львів : ІРД НАНУ, 2008. – 147 с.

2. Стратегічні напрями активізації фондового ринку України / [монографія] / [П.Ю. Буряк, К.В. Васьківська, О.А. Біттер і ін.] за заг. ред. П.Ю. Буряка. − Львів : В-во ТзОВ Ліга-Прес, 2011. – 220 с.

3. Фінансовий аналіз / [навчальний посібник] / П.Ю. Буряк, К.В. Васьківська, І.Ф. Ясіновська, І.І. Пасінович. – Львів : Вид-во Ліга-Прес, 2011. – 308 с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/11-7770 від 13.08.2010 р.).

4. Соціальна відповідальність: практичний аспект [навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, Н.С. Станасюк, І.І. Пасінович. − Київ: Кондор, 2020. − 224 с.

5. Pasinovych Iryna. Corporate social responsibility as a factor in ensuring inclusive economic growth. Monograph. Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach – perspektywa COVID-19, edited by Wiesława Caputa and Marian Melnyk; ISBN: 978-83-7205-371-8. Publishing House of the WSB University in Poznań, Poznań 2021. − Р. 47-60.

6. Pasinovych Iryna. Corporate social responsibility as a factor in ensuring inclusive economic growth. Monograph. Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach – perspektywa COVID-19, edited by Wiesława Caputa and Marian Melnyk; ISBN: 978-83-7205-371-8. Publishing House of the WSB University in Poznań, Poznań 2021. − Р. 47-60.

7. Пасінович І.І., Кіндзюр О.С. Трансформація маркетингу в контексті поширення концепції сталого розвитку / Маркетинг і логістика у становленні цифрової економіки України : монографія / За наук. ред. Є.В. Крикавського, О.В. Дейнеги. − Львів-Рівне : О. Зень, 2022. − 310 с. − С. 172-197.

8. Основи корпоративної соціальної відповідальності: стратегії та ділові практики [навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, Н.С. Станасюк, І.І. Пасінович. − Київ: Кондор, 2021. − 244 с.

9. Основи корпоративної соціальної відповідальності: фінансово-економічні аспекти та соціальний бізнес [навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай, Н.С. Станасюк, І.І. Пасінович. − Київ: Кондор, 2022. − 276 с.