Партико (Волошина) Неоніла Вікторівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Партико (Волошина) Неоніла Вікторівна
Волошина.jpg
кандидат псих. наук, доцент
Alma mater Київський національний університет ім. Т.Шевченка
Дата закінчення 2008 р.
Спеціальність педагогічна та вікова психологія
Галузь наукових інтересів психологія конфлікту; відповідальність практикуючого психолога; комунікативні здібності та їх формування
Науковий ступінь кандидат психологічних наук
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011 р.
Поточне місце роботи Кафедра теоретичної та практичної психології , Інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка».

Партико (Волошина) Неоніла Вікторівна — кандидат психологічних наук, доцент, доцент Кафедри теоретичної та практичної психології , Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Освіта

У 1992 році – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського: спеціальність – російська мова, література та англійська мова; кваліфікація – вчитель російської мови і літератури та англійської мови.

У 1994 році – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут (перейменований у 2008 році в Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка): спеціальність – 020400 Психологія; кваліфікація: практичний психолог у галузі освіти.

У 2002 році – аспірантура в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі соціальної психології факультету соціології та психології.

14 травня 2008 року захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді в Інституті психології ім. Г.С. Костюка АПН України та 12 листопада 2008 року отримала науковий ступінь кандидата психологічних наук, спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тема дисертації: «Формування комунікативних здібностей старшокласників».

1 липня 2011 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання «доцент».


Професійна діяльність

Педагогічний стаж – більше 25 років:

 • вересень 2017 – до тепер – доцент кафедри теоретичної та практичної психології Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»;
 • серпень 2012 – серпень 2017 – доцент кафедри психології факультету соціальних наук Інститут управління та права, Запорізький національний технічний університет;
 • вересень 2011 – серпень 2012 – доцент кафедри іноземних мов Подільського аграрно-технічного університету;
 • вересень 2006 – серпень 2011 – доцент Класичного приватного університету;
 • 2003 р. – серпень 2006 – завідувач консультаційним відділенням ППНЗ «Центр гуманітарної освіти» Київського міжнародного університету;
 • вересень 2003 – серпень 2004 р. викладач кафедри української та іноземних мов у Подільській аграрно-технічниій академії (за сумісництвом);
 • 2002 р. – завідувач кафедри психології в ТОВ «Інститут соціальних та культурних зв’язків»;
 • 2001 р. – директор Регіональних підготовчих курсів Центру довузівської підготовки Київського міжнародного університету;
 • січень 1999 – червень 2002 – аспірантка кафедри соціальної психології факультету соціології та психології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка;
 • вересень 1994 – 2000 р. – викладач, старший лаборант кафедри іноземної філології в Кам’янець-Подільському державному педінституті;
 • вересень 1992 – серпень 1993 – вчитель англійської мови спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови №9, м. Кам’янець-Подільський;
 • 1991–1994 рр. – перекладач при фундації Мічіганського університету (США).

Коло наукових інтересів

 • психологія конфлікту;
 • відповідальність практикуючого психолога;
 • комунікативні здібності та їх формування

Професійні досягнення

За період науково-педагогічної діяльності опублікувала понад 70 праць, у тому числі 2 статті у колективних монографіях; 5 конспектів (текстів) лекцій; 50 наукових та 10 науково-методичних праці; 5 навчально-методичних посібники та ін.

Підвищення кваліфікації:

 1. Пройшла стажування на кафедрі педагогіки та психології в Запорізькому національному університеті на тему «Особливості вольового розвитку в онтогенезі», 2013 рік.
 2. Сертифікований арт-терапевт, член ГО «Східноукраїнська асоціація арт-терапії» (курс «Теорія та практика арт-терапії» – Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, ГО «Східноукраїнська асоціація арт-терапії»).
 3. Сертифікований гештальт-консультант (курс «Теорія і практика гештальт-терапії» – Київський гештальт університет).
 4. Свідоцтво про пройдену програму підготовки волонтерів «Консультування в службі екстреної психологічної допомоги «Телефон довіри».
 5. Сертифікат Всеукраїнського форума «Криза як ресурс» з тем: інформаційна безпека, кризові стани та методи роботи з ними, методи кризової інтервенції.
 6. Сертифікат участі в майстер-класі В.В. Савінова – Київський плейбек-театр «Déjà vu plus»-ЗНТУ.
 7. Сертифікат участі в Міжрегіональній науково-практичній конференції «Сучасні напрямки практичної психології: простір змін».
 8. Сертифікати участі в міжнародних фестивалях арт-терапії «АРТ-ПРАКТИК» (ГО “Східноукраїнська асоціація арт-терапії”).

===Вклад у психологічну науку:==='

Вперше розроблено модель процесу формування комунікативних здібностей юнаків і дівчат в ранній юності.

Нагороди:

 • Нагороджена Золотою медаллю за відмінне навчання в середній школі (1987 р.).
 • Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України «За високий організаційний і методичний рівень підготовки та проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2015/2016 навчального року з “Теоретичної та прикладної психології” (2016 р.).

Науковий доробок

Статті у колективних монографіях:

 1. Волошина Н.В. Соціалізація юнаків і дівчат через призму розвитку їх комунікативних здібностей / Н.В. Волошина // Психологічні проблеми соціалізації особистості в умовах трансформації суспільства : монографія / В.В. Бочелюк, В.Й. Бочелюк, Н.В. Волошина та ін. ; за ред. В.Й. Бочелюка. – Запоріжжя : Просвіта, 2016. – С. 206-237.
 2. Волошина Н.В. Ціннісні орієнтації в структурі особистості / Н.В. Волошина // Психологічні основи розвитку особистості: монографія / за заг. ред. В.Й. Бочелюка, за ред. М.А. Дергач, Н.В. Волошиної. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – С. 189-208.

Статті у виданнях Index Copernicus:

 1. Волошина Н.В. Соціально-демографічні чинники якості життя післяопераційних пацієнтів / Н.В. Волошина // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон: ХДУ, Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Вип. 3. – Т. 2. – С. 135-141.
 2. Волошина Н.В. Ціннісні орієнтації сучасних керівників в умовах трансформації українського суспільства / Н.В. Волошина, І.В. Бондар, О.В. Шакіб // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон: ХДУ, Видавничий дім «Гельветика», 2017.

Статті у фахових виданнях:

 1. Волошина Н.В. До питання емпатійного розуміння в міжособистісній комунікації / Н.В. Волошина // Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. — 2010. — № 1-2. — C. 80-84.
 2. Волошина Н.В. Символічна інтерпретація снів у творах давніх та сучасних поетів / Н.В. Волошина // Наукові праці. Науково-методичний журнал ЧДУ імені Петра Могили. — 2009. — Вип. 111. — Т. 124. — С. 20-23.
 3. Волошина Н.В. Болонський процес і комунікативні здібності студентства / Н.В. Волошина // Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. – Гуманітарний вісник: тем. вип. “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2012. – Додаток 1 до Вип. 27. – Том VI (39). – С. 128-134.
 4. Волошина Н.В. Ставлення до вивчення іноземної мови студентів психологічних спеціальностей / Н.В. Волошина, Ю.Г. Полєжаєв // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – Т. 11. – Соціальна психологія. – Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. –– Вип. 6. – Кн. I. – С. 154-162.
 5. Волошина Н.В. Семантичні розходження між мовами, теорія лінгвальної відносності та проблема перекладності / Н.В. Волошина, С.Я. Литвак // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 55. – С. 39-46.
 6. Волошина Н.В. Мережеве мовлення юнаків і дівчат / Н.В. Волошина, Ю.Г. Полєжаєв // Психолінгвістика. Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 66-74.

Статті та тези у інших виданнях

 1. Волошина Н.В. Профілактика та розв’язання конфліктних ситуацій у народній практиці співіснування / Н.В. Волошина // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції (Секція «Юридична психологія», 18-19 трав. 2013 р., м. Суми, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ). – Суми: Друкарський дім «Папірус», 2013. – С. 520-523.
 2. Волошина Н.В. Віртуальна мова підлітків / Н.В. Волошина // Тиждень науки – 2013: тези доповідей наук.-практ. конф. студ., аспірантів, молодих наук., 2013 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.
 3. Voloshyna N.V. Network broadcasting of boys and girls / N.V. Voloshyna, Yu.G. Polezhayev // Психолінгвістика в сучасному світі – 2013 : Матеріали VIII наук.-практ. конф. (18-19 жовт. 2013 р., Переяслав-Хмельницький). – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. – С. 28.
 4. Волошина Н.В. Формирование материнской привязанности в пренатальном периоде как фактор правосознания в ранней зрелости / Н.В. Волошина // Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленнями у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю (Суми, 24 квіт. 2014 р.) / [за ред. : Кузікової С.Б., Щербак Т.І., Щербакової І.М. та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 62-64.
 5. Волошина Н.В. Розвиток творчого мислення молодших школярів за системою Е. де Боно / Н.В. Волошина // Тиждень науки – 2014: тези доповідей наук.-практ. конф. студ., аспірантів, молодих наук., 2014 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 6. Волошина Н.В. Чинники девіантної поведінки неповнолітніх в Україні / Н.В. Волошина // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. проф. О. Кікінежді. – Тернопіль : Стереоарт, 2014. – С. 282-284.

Контакти

Вул. Князя Романа, буд. 1-3, м. Львів, 79000; 19 корпус

E-mail: voloshyna2010@ukr.net