Одноріг Зоряна Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Одноріг Зоряна Степанівна
Odnorig.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 22.06.1975 р.
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1997р.
Спеціальність «Промислова екологія та охорона навколишнього середовища»
Галузь наукових інтересів забезпечення екологічно-безпечного довкілля шляхом використання природних дисперсних сорбентів.
Кваліфікаційний рівень спеціаліст інженер-технолог
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Мальований Мирослав Степанович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2002р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2005р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»Кафедра екології та збалансованого природокористування

Одноріг Зоряна Степанівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В.Чорновола.

Освіта

 • Державний університет «Львівська політехніка» диплом з відзнакою за спеціальністю 7.091611 «Промислова екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація – спеціаліст інженер-технолог, рік закінчення – 1997 р.,
 • 1998–2001 роки — аспірант Державного університету «Львівська політехніка»
 • Тема дисертаційної роботи: «Сорбція йонів міді хімічно модифікованим природним клиноптилолітом» за спеціальністю 05.17.08. – процеси та обладнання хімічної технології, 2002 р.

Науковий керівник - доктор технічних наук, професор Мальований Мирослав Степанович, Національний університет «Львівська політехніка»

 • 2005 рік — доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища.

Професійна діяльність

Навчальна робота

Лекційні дисципліни:

 • «Екологічна експертиза» - перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
 • «Законодавство України в галузі природокористування» - другий (магістерський) рівень вищої освіти;
 • «Технологічні аспекти раціонального природокористування» - другий (магістерський) рівень вищої освіти;
 • «Оцінка впливу на навколишнє середовище» - другий (магістерський) рівень вищої освіти;
 • «Екологічне інспектування» - другий (магістерський) рівень вищої освіти;
 • «Методологічні засади оцінки впливу на навколишнє середовище» - третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти;
 • «Екологічний аудит територій та виробництв» - третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Сертифікати

Електронний навчально-методичний комплекс із навчальної дисципліни «Екологічна експертиза» (укладач: Одноріг З.С., реєстр. номер Е41-292-75/2017 від 05.07.2017 р., сертифікат № 01996). Адреса розміщення інформаційного ресурсу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=3569

Наукова діяльність

Наукова робота

Забезпечення екологічно-безпечного довкілля шляхом використання природних дисперсних сорбентів.

Основні публікації

За результатами роботи опубліковано 86 наукових праць, в тому числі 31 стаття у фахових виданнях / науково-технічних журналах. Автор та співавтор 20 навчально-методичних розробок, 1 патенту на корисну модель.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=BEddX7sAAAAJ

Серед них праці, які входять у наукометричну базу Scopus:

 1. Myroslav Malovanyy, Zoriana Odnorih, Mariia Kanda, Iryna Parashchiienko. Aspects of poultry manure low-emission utilization process. // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.8) – 2018 – Р. 301-305.

Інші статті у фахових виданнях:

 1. Мальований М.С., Одноріг З.С., Сакалова Г.В., Скрипник В.С. Дослідження сорбційного вилучення йонів купруму (ІІ) з води природним клиноптилолітом. // Хімічна промисловість України, №6 (113), 2012, С. 53-55.
 2. М.Малеваный, В.Бунько, Т.Гажула, З.Однориг. Использование природных сорбентов в природоохранных агротехнологиях. // Междунар. Ж-л «Устойчивое развитие», Болгарія, № 10, июнь 2013г. - С. 126-133.
 3. М.Kanda, М.Маliovanyi, Z.Odnorih, О.Kharlamova, N.Chornomaz. Determining the optimal ratio of natural mineral adsorbents with regard to ammonia adsorption. // Екологічна безпека, випуск 1/2016 (21), Кременчук–2016, - С. 76-80.
 4. М.Маliovanyi, О.Zakhariv, М.Kanda, А.Bratashchuk, H.Sakalova, Z.Odnorih, N.Chornomaz, I.Puluj. The synthesis of prolonged fertilizers by means of adsorption of nutrition and trace elements by natural sorbents from industrial and agricultural wastes. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ-2016, зб. наук. праць, випуск 240, Серія «Техніка та енергетика АПК» - С. 168-175.
 5. М.Kanda, М.Маliovanyi, Z.Odnorih. Determination of an impact of the composition on the pH level and the concentration of ammonium nitrogen in soil of Pustomyty distrsct, Lviv region // Environmental Problems. - 2017. –Volume 2, № 1. – С. 37-40.
 6. O.-Dz.I. Lacatosh, Z.S.Оdnorih, O.O. Matsiyevskа. Study of an issue of providing the people of Toporiv village with drinking water. // Environmental Problems. - 2018. –Volume 3, №1. – С.59-64.
 7. Пархоменко Н.С., Одноріг З.С. Оцінка гідрохімічного стану водного басейну р. Десна (м. Чернігів)// Науковий вісник НЛТУ України, Том 28, №6, - Львів 2018. – С.56-59.
 8. Одноріг З.С., Тимчук І.С., Жидун В.І. Використання SIMAPRO 8 для порівняльного аналізу впливу різних типів автомобілів на довкілля. // Науковий вісник НЛТУ України, Том 28, №11, - Львів 2018. – С. 64-67.


Додаткова інформація

Організаційна робота на кафедрі:

 • заступник завідувача кафедри з науково-методичної роботи;
 • секретар навчально-методичної комісії спеціальності 101 «Екологія»;
 • відповідальна за документальне оформлення справ для акредитації та ліцензування спеціальностей першого, другого та третього рівнів вищої освіти кафедри ЕЗП;
 • відповідальна за створення інформаційного пакету для підготовки Додатків до дипломів європейського взірця - для бакалаврів та магістрів;
 • відповідальна за наповнення та підтримування в належному стані електронної системи «Випускник-працевлаштування»;
 • відповідальна за зв’язки із науково-технічною бібліотекою;
 • староста кураторів груп кафедри екології та збалансованого природокористування.

Контакти

79013, м. Львів, НУ ЛП, 8 навчальний корпус,121кімн., тел.: +38(032)258-24-53

E-mail: Zoryana.S.Odnorih@lpnu.ua