Нікіпчук Сергій Вячеславович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Нікіпчук Сергій В'ячеславович
Нікіпчук.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 06.07.1972 р.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1995 р.
Спеціальність Автомобілі та трактори
Галузь наукових інтересів Оптимізація робочих характеристик силових передач автотранспортних засобів
Кваліфікаційний рівень інженер-механік
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра автомобільного транспорту

Нікіпчук Сергій В'ячеславович — кандидат технічних наук, доцент, доцент Кафедри автомобільного транспорту Інституту механічної інженерії та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Народився 6 липня 1972 року.

Закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Автомобілі та трактори» (1995 р.),

аспірантуру при кафедрі ЕРАТ (1999 р.).

З 1994 р. до 1995 р. — інженер, з 1995 р. до 1996 р. — викладач-стажист,

з 1996 р. до 2003 р. — асистент, з 2003 р. — старший викладач, а з 2021 р. — доцент кафедри «Автомобільний транспорт»

Педагогічний стаж — 25 років.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • Організація перевезення небезпечних вантажів
 • Спеціальні та спеціалізовані автомобілі
 • Логістика автомобільного транспорту
 • Автомобільна підготовка
 • Технічна експлуатація автомобілів
 • Організація автомобільних перевезень

Наукові інтереси

Напрям наукових досліджень — оптимізація робочих характеристик силових передач автотранспортних засобів

Вибрані публікації

Автор 70 наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких 4 навчальні посібники.

Монографії та навчальні посібники

 1. Гащук П. М., Вайда І. Р., Нікіпчук С. В. Г24 Фазові переходи в речовинах. Нагромадження та перетворення енергії: Посібник. — Львів: Українські технології, 2006. — 224 с. ISBN 966-345-078-8
 2. Гащук П. М., Миськів Т. Г., Нікіпчук С. В. Г24 Автомобільні двигуни. Тепловий та динамічний розрахунок: Навчальний посібник. — Львів: Українські технології, 2006. — 144 с. ISBN 966-345-076-2
 3. Бандрівський М. І., Нікіпчук С. В., Яворський Я. П. Б23 Технічна експлуатація вантажних автомобілів. — Львів: Українські технології, 2006. — 136 с. ISBN 966-345-084-3
 4. Кость І. П., Будник С. І., Нікіпчук С. В. Організація внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом: Навчальний посібник. — Львів: Сполом, 2012. — 148 с.

Статті у журналах і збірниках праць

Тези доповідей

 1. С. Нікіпчук. Моделювання гідродинамічного трансформатора та оптимізація його спільної роботи з двигуном. П’ятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів, 16-18 травня 2001.– 145 с.
 2. І. Вайда, С. Нікіпчук, М. Дубно. Моделювання режимів вільного руху автомобіля комп’ютерними засобами Восьмий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів, 23-25 травня 2007.– 145-146 с.
 3. С. Нікіпчук, О. Коцюмбас. Аналіз навантаженості опорних шийок колінчатих валів автомобільних двигунів та метод визначення екстремальних обертових моментів, що діють на них. Восьмий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів, 23-25 травня 2007.– 154-155 с.
 4. С. Нікіпчук. Аналіз та оптимізація схем суміщення структурних елементів у системах охолодження автотранспортних двигунів. Дев’ятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів, 20-22 травня 2009.– 271-272 с.
 5. С. Нікіпчук. Механічний диференціал як засіб апроксимації характеристик гідродинамічного трансформатора в силовій передачі автомобілів. Деcятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Праці. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 25-27 травня 2011.– 321-323 с.
 6. П. Гащук, С. Нікіпчук. Аналітичні засоби спрощеного тлумачення явища деформування колеса транспортної машини. Третя міжнародна науково-технічна конференція: тези доповідей.– Львів: 7-9 листопада 2012.– 63-64 с.
 7. П. Гащук, С. Нікіпчук. Означення коефіцієнта опору коченню автомобільного колеса з урахуванням явищ проковзування, аквапланування, шумотворення. Одинадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 15-17 травня 2013.– 103-104 с.
 8. Гащук П.М., Нікіпчук С.В., Вайда І.Р. Узагальнене означення коефіцієнта опору коченню еластичного колеса автомобільної техніки. Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ»: Збірка тез доповідей.– Львів: АСВ, 22-24 травня 2013.– 27-28 с.
 9. П. Гащук, С. Нікіпчук. Взаємозумовленість сили, плеча та коефіцієнта опору коченню колеса мобільної машини. 4-а міжнародна науково-технічна конференція. Тези доповідей.–Львів: 30-31 жовтня 2014.– С. 94-95.
 10. П. Гащук, С. Нікіпчук. Дослідження екстремальної динаміки розгону (гальмування) автомобіля аналітичними засобами. Дванадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 29-30 травня 2015.– С. 136-137.
 11. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Методологія структурної ідентифікації рядів передатних відношень в трансмісіях автомобільних машин / Пожежна та техногенна безпека. Теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів: ЛДУ БЖД, 20-21 жовтня 2016).– Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.– C. 411 – 414.
 12. С. В. Нікіпчук. Визначення коефіцієнта теплопередачі в двигуні приводу пожежно-рятувального обладнання аналітичними засобами // Пожежна та техногенна безпека. Теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів: ЛДУ БЖД, 20-21 жовтня 2016) - Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – C. 433 – 435.
 13. Петро Гащук, Сергій Нікіпчук. Загальний метод ідентифікації структури рядів передатних відношень у трансмісії автомобіля // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: матеріали 5-ої міжнародної науково-технічної конференції (м. Львів, 27-28 жовтня 2016 р.) - Львів : КІНПАТРІ ЛТД. – C. 68 – 70.
 14. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Формалізація структур трансмісії автомобіля. узагальнений диференціальний механізм. 13-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства імені Шевченка, 18-19 травня 2017.– С. 95-97.
 15. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Модельно-симуляційна технологія дослідження термодинамічних процесів у двигунах внутрішнього згоряння. 13-й міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.– Львів: Дослідно-видавничий центр Наукового товариства імені Шевченка, 18-19 травня 2017.– С. 93-95.
 16. Гащук П. М., Нікіпчук С. В. Стендово-аналітичні засоби моделювання теплових явищ, що перебігають у двигуні внутрішнього згоряння. Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорті автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців» (м. Харків: ТОВ «Видавництво «Форт», 19–20 жовтня 2017 р).– Харків: Харківський Національний автомобільно-дорожній університети, Автомобільний факультет. – С. 227-228. (Посвідчення УкрІНТЕІ від 22 грудня 2016 року № 792).
 17. Гащук П., Нікіпчук С. Особливості теплотворення в двигуні внутрішнього згоряння / Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. Європейський досвід і перспективи». — Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 14 вересня 2018. — С. 166.
 18. Гащук П. М., Нікіпчук С. В. Застосування hard-soft-технології моделювання робочого процесу в двигуні внутрішнього згоряння. Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології розвитку автомобільного транспорту» (м. Харків: ТОВ «Видавництво «Форт», 16–19 жовтня 2018 р).– Харків: Харківський Національний автомобільно-дорожній університети, Автомобільний факультет. – С. 259-261.
 19. П. М. Гащук, С. В. Нікіпчук. Hard-soft-технологія ідентифікації перебігу робочого процесу в двигуні внутрішнього згоряння. 14-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (м. Львів, 23 травня – 24 травня 2019 р.) : Матеріали симпозіуму.– Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2019. – 63-65.


Навчально-методичні публікації

 1. Логістика автомобільного транспорту: Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів базового напряму 6.007106 “Автомобільний транспорт” / Укл. С. В. Нікіпчук.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012.– 35 с. (р/н 4179 від 22.05.2012).
 2. Організація перевезення небезпечних вантажів. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація перевезення небезпечних вантажів» студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» / Укладач Нікіпчук С. В.– Львів Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2015.– 12 с. (р/н 6182 від 30.03.2015).
 3. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Автомобільна підготовка» для студентів Інституту будівництва та інженерії довкілля напряму підготовки 6.170203 „Пожежна безпека”, укладач Нікіпчук С.В., кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № 00789 від 21.05.2014.
 4. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Спеціальні та спеціалізовані автомобілі» для студентів спеціальності 7.07010601 “Автомобілі та автомобільне господарство”, укладач Нікіпчук С.В., кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № 01030від 27.02.2015.
 5. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Організація перевезення небезпечних вантажів» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт», укладач Нікіпчук С.В., кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № 01138 від 05.05.2015.
 6. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Транспортні засоби» для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології», укладачі Нікіпчук С.В., Пороховський Ю. В. кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № 01752 від 19.10.2016.
 7. Електронний навчально-методичний комплекс у ВНС ЛП «Основи будівництва підприємств автомобільного транспорту» для студентів напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт», укладачі Нікіпчук С. В., Мастикаш О. Л. кафедра «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки» (ЕРАТ). Сертифікат № № 01890 від 13.04.2017.

Контакти

м. Львів, вул. С. Бандери, 32 (6-й корпус НУЛП), кімн. 107 (1-ий поверх)
, 79013 Тел.: +38 (032) 258 21-71
E-mail: nikipch@gmail.com,
serhij.v.nikipchuk@lpnu.ua