Найчук-Хрущ Марта Богданівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Найчук-Хрущ Марта Богданівна
Фото Naychuk.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Злиття та погллинання компаній, об’єднання шляхомучасті у капіталі, фінансове управління в компаніях, оцінка ризиків в умовах поглинання компаній, управління ризиковими інноваційними проектами, а також, управління групами працівників, оцінка та навчання груп
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2008 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Найчук-Хрущ Марта Богданівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 4 березня

Тема дисертації: Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур у машинобудуванні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Найчук-Хрущ Марта Богданівна ; Національний ун-т «Львівська політехніка». — Л., 2007. — 243 арк. — арк. 224-243

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Професійний та тренінговий досвід

З 2011 року працює на посаді доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва.

У 2018-2019 рр. працювала в Українському Католицькому Університеті на посаді академічного директора магістерської програми «Управління неприбутковими організаціями» Інституту лідерства та управління.

У 2016-2018рр. виконувала обов’язки гаранта магістерської програми «Бізнес-адміністрування» в НУ «Львівська політехніка»

У 2008-2009 рр. працювала у Національному технічному університеті «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» на посаді доцента кафедри менеджменту.

Має досвід роботи в комерційних структурах на посадах маркетолога та фахівця з обліку.

Розробила та викладає низку курсів англійською мовою, зокрема: «Intellectual Property», «Management»,«Investment and Venture Business», «Economics of Innovative Enterprise».

Провадить активну тренерську діяльність, є автором кількох бізнес та соціальних тренінгів. Має тривалий досвід роботи та участі у програмах ЄС Erasmus+.

Приймала участь в численних міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, соціальних програмах та міжнародних програмах з бізнес-навчання та роботи з молоддю, організованих за сприяння ЄС (Youth in Action, Erasmus+), Pease Corps, УАРМБО, CEUME, ENYA, YCWA, EFECW, British Сounsil (Україна, Великобританія, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Вірменія, Азербайджан).

Є співзасновником проекту «Ініціативна група молодих науковців» («YSIG»).


Захоплюється: сучасною літературою та мистецтвом, гірськолижним відпочинком та подорожами. Любить цікаві знайомства, креативні ідеї та сміливі рішення в усьому.

Навчальна робота

Керує науковою роботою студентів, які неодноразово отримували призові місця у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Є членом журі Всеукраїнського наукового конкурсу з Інтелектуальної власності.


Дисципліни, які викладає:

  • Інтелектуальна власність
  • Економіка і управління підприємством
  • Менеджмент
  • Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав
  • Інтелектуалізація та інформатизація світо- господарського розвитку
  • Управління інвестуванням та венчурним бізнесом


Науково-дослідна робота

Основні напрями наукових досліджень: Інтелектуальна власність, управління ризиковими інноваційними проектами, старт-ап бізнес, злиття та поглинання компаній, фінансове управління в компаніях, а також управління групами працівників, оцінка та навчання груп.

Вибрані публікації

Приймала участь в численнних міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, трещіщгах, соціальних програмах та міжнародних програмах з бізнес-навчання та роботи з молоддю, організованх за сприяння УАРМРО, CEUME, ENYA, YCWA. EFECW, British counsil (Україна, Чехія, Румунія, Угорщина, Великобританія).

Опублікувала 60 наукових праць (в т.ч. 1 монографію), в тому числі англійською мовою та таких, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus та Copernicus), понад 30 навчально-методичних видань.

Серед основних публікацій:

1. Shpak, N., PNaychuk-Khrushch M., Kohut M., Honchar M., Sroka W. (2020). Innovative tools for business planning administration of small enterprises: a case study analysis / Central European Business Review 2020, 9(1) | DOI: 10.18267/j.cebr.227

2. Horbal N., Naychuk-Khrushch M., Orlykova B. (2017). Internet advertising: the specifics, tendencies of development and impact on sales // ECONTECHMOD. An international quarterly journal – 2017, Vol. 06, No. 1, 37–46

3. Горбаль Н. І., Келлер З. Ю., Найчук-Хрущ М. Б. (2017). Вендинговий стартап на українському ринку. Науковий вісник НЛТУ України, 27(2), 53-57. https://doi.org/10.15421/40270210

4. Найчук-Хрущ М. Б., Гнилянська Л. Й. (2017). Дослідження інноваційних підходів в адмініструванні електронної комерції промислових підприємств (на прикладі ПАТ «Іскра») // Бізнес Інформ. – 2017. – №2. – C. 72–80.

5. Найчук-Хрущ М.Б., Гнилянська Л.Й., Притула О.М., Шеремета Б.О. (2017). Комплексні рішення у сфері ефективної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності підприємств // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика, № 863. – 2017. – С.134-142.

6. Когут, М.Б. Найчук-Хрущ Аналізування участі України у міжнародних інтеграційних процесах // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» [зб. наук. пр.] / відп. ред. О.Є. Кузьмін. – Львів: видавництво Нац. університету "Львівська політехніка", 2013. – С.222-226. – (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 748). – Бібліогр.: 15 назв.

7. Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур [Текст] : монографія /[[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін] , М. Б. Найчук-Хрущ, Н. О. Шпак ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — 171 с. : табл. — Бібліогр.ьмі: с. 150-162. — 300 экз. — ISBN 978-617-607-193-8


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ;

+38 (032) 258-22-89 ;

+38 (032) 258-27-24 ;

+38 (032)258-23-63

E-mail: marta.b.naichuk-khrushch@lpnu.ua