Навчальні лабораторії кафедри екології та збалансованого природокористування

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 13:08, 12 листопада 2014, створена Галина Денисенко (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Навчальні лабораторії
Приналежність Кафедра екології та збалансованого природокористування
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/1969

Навчальна лабораторія з «Екології» та «Основ екології» для студентів усіх напрямів та форм навчання.

В цій навчальній лабораторії студенти:

 • знайомляться з методами очищення поверхні водоймищ від забруднення нафтою та нафтопродуктами;
 • досліджують вплив газодимових викидів на атмосферу;
 • оцінюють забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту;
 • проводять радіаційне обстеження сировини та будівельних матеріалів.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 12 кімн.

Навчальна лабораторія із «Загальної екології та неоекології» для студентів базового напряму «Екологія».

В цій навчальній лабораторії студенти:

 • оцінюють запиленість повітря в робочій зоні;
 • визначають вміст нітратів в продуктах харчування;
 • досліджують вплив мінеральних добрив на забруднення грунтів та інше.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 8 кімн.

Навчальна лабораторія з «Екологічної біотехнології та основ мікробіології» для студентів базового напряму «Екологія».

Під час виконання лабораторних робіт студенти:

 • знайомляться з будовою та біологічними властивостями водорозчинних вітамінів;
 • знайомляться з основними властивостями амінокислот та білків;
 • вивчають техніку мікроскопування та будову клітин, дріжджів і грибів.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 11 кімн.

Навчальна лабораторія з «Екології людини» для студентів базового напряму «Екологія».

В цій навчальній лабораторії студенти:

 • досліджують вплив тютюнового диму на живі організми;
 • досліджують вплив хімічних забруднень на екосистему;
 • знайомляться з вимірюванням артеріального тиску;
 • досліджують вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) на довкілля, вимірюють концентрацію ПАР;
 • досліджують міграцію забруднень в ґрунтовому середовищі.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 114/16 кімн.

Навчальна лабораторія «Очищення газових викидів» для студентів базового напряму «Екологія».

У навчальній лабораторії студенти:

 • знайомляться із складом та властивостями атмосфери, основними атмосферними забруднювачами та методами оцінювання забруднення атмосферного повітря;
 • визначають вміст оксиду вуглецю CO та летких вуглеводнів CnH2n за допомогою газоаналізатора 102ФА01М.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 114/6 кімн.

Навчальна лабораторія «Очищення стічних вод» для студентів базового напряму «Екологія».

У цій навчальній лабораторії студенти:

 • проводять дослідження процесу демінералізації води в йоннообмінному апараті;
 • проводять дослідження утилізації цінних компонентів із виробничих стічних вод;
 • визначають муловий індекс при біологічному очищенні стічних вод.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 114/15 кімн.

Навчальна лабораторія «Комп’ютерний клас» для студентів базового напряму «Екологія».

В цій навчальній лабораторії студенти вивчають:

 • нормування антропогенного навантаження на природне середовище;
 • нормування і прогнозування емісій промислових забруднень;
 • раціональне природокористування та ресурсозбереження;
 • проводять моделювання і прогнозування стану довкілля;
 • проводять технологічний розрахунок обладнання із захисту довкілля.

Місце розташування: 8 навч. корпус, 114/14 кімн.

Науково-навчальна лабораторія відновлювальних джерел енергії

У цій навчальній лабораторії студенти вивчають:

 • принцип роботи і будову теплової помпи і сонячних колекторів;
 • сезонну та річну ефективність сонячних колекторів і теплової помпи;
 • сезонну та річну інсоляцію;
 • коефіцієнт використання теплової помпи і сонячних колекторів в різні періоди року;
 • ефективність швидкісного пластинчатого і об’ємного теплообмінників для забезпечення потреб корпусу у гарячій воді.

Місце розташування: 26 навч. корпус.