Мороз Людмила Андріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 21:47, 25 січня 2022, створена Liudmyla.a.moroz (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Мороз Людмила Андріївна
MorozLA.JPG
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1970 р.
Спеціальність «Економіка і організація енергетики»
Галузь наукових інтересів підвищення ефективності системи маркетингових комунікацій
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник д.е.н., проф. Бондарєв П.П.
Дата присвоєння н.с. 1984 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1989 р.
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка»

Загальні відомості і професійна діяльність

У 1970 р. закінчила інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту. На кафедрі працює з 1971 р. З 1994 р. по 2004 р. очолювала секцію маркетингу кафедри, брала активну участь у створенні цієї спеціальності, розробці комплексу навчально-методичного забезпечення і підготовці перших у західному регіоні України спеціалісті і магістрів з маркетингу. Особливу увагу завжди приділяла впровадженню активних методів навчання, зокрема кейс-стаді і ділових ігор. Серед них ввела до навчального процесу багатоетапну комп’ютерну ділову гру "Динамічне маркетингове моделювання", яка надає студентам можливість у складі команд приймати маркетингові рішення в умовах мінливого ринкового середовища, конкуруючи з іншими командами. Розробила і проводила у Львові та Києві тренінгові програми з маркетингу для підприємців. Стажувалася у провідних університетах Польщі – Краківському економічному університеті і Варшавській вищій школі економіки, навчалась у літніх інститутах CEUME (Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні). Була експертом на 6-ти Всеукраїнських конкурсах ситуаційних вправ з маркетингу, членом журі Всеукраїнських олімпіад з маркетингу. Мороз Л.А. є одним із засновників Української Асоціації Маркетингу, членом Ради УАМ, головою Львівської обласної організації УАМ, членом редакційної колегії фахового журналу «Маркетинг в Україні», вісника НУ «Львівська політехніка» «Логістика». За професійну діяльність має чимало нагород від керівництва університету, «Подяку міського голови Львова», «Подяку голови Львівської обласної держадміністрації, Диплом Науково-методичного центру вищої освіти МОН України «За внесок у розвиток маркетингової освіти в Україні».

Освоєні курси, дисципліни:

Розробляла структуру і навчальну програму базового курсу „Маркетинг”. Викладала дисципліни „Маркетингова політика комунікацій”, „Рекламний менеджмент”, „Маркетингове моделювання”, «Управління маркою».

Тематика наукових досліджень:

Брендинг, стратегії маркетингових комунікацій, маркетингові інтернет-комунікації, формування конкурентних переваг.

Публікації

Є автором понад 150 наукових і методичних праць, у т.ч. 3-х підручників з грифом МОН України і 4-х навчальних посібників, співавтором 3-х монографій, в т. ч. 2-х, виданих за кордоном.

Основні публікації

Монографії, підручники, навчальні посібники :

1. Moroz Ludmiła. Niestandardowe metody komunikacji marketingowej – wybrane problem terminologiczne i praktyczne / Ludmiła Moroz // Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce. Monografia naukowa za red. A. Czubały, P. Hadriana, J.Wiktora. – Warszawa: PWE, 2014. – S.282-290.

2. Moroz Ludmiła. Kształtowanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i internacjonalizacji / Ludmiła Moroz, Julia Sawczenko // Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju. Monografia naukowa za red. J.Wiktora. – Warszawa: PWE, 2010. – S.68-77.

3. Мороз Л. Маркетинг енергозабезпечення: Монографія / Є. Крикавський, Н.Косар , Л.Мороз. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – 196 с.

4. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник / Л.А.Мороз, Н.І.Чухрай; за ред. Л.А.Мороз. – 5-те вид., онов. – Львів: Бухгалтерський центр "Ажур", 2010. – 232с.

5. Маркетинг: Підручник / [А.О.Старостіна, Є.В.Крикавський, Л.А.Мороз та ін.]; за ред.. А.О.Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с.

6. Маркетинг: Підручник / [В.Руделіус, Л.Мороз, Н.Глинський та ін.]; Ред.-упоряд. О.І.Сидоренко. – 4-те вид. – К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні", 2009. – 648 с.

7. Посібник для викладача до підручника "Маркетинг" / [О.М.Азарян, Л.А.Мороз, Н.Ю.Глинський та ін.]; Ред.-упоряд. О.І.Сидоренко. – К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні", 2009. – 494 c.

8. Збірник тестів до підручника "Маркетинг": Методичне видання / [О.М.Азарян, Л.А.Мороз, Н.Ю.Глинський та ін.]; Ред.-упоряд. О.І.Сидоренко. – К.: Навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент освіти в Україні", 2009. – 818 с.

Основні публікації останніх років у фахових виданнях:

1. Мороз Л.А. Модернізація економіки України: стратегічні аспекти / Л.А. Мороз, О.П. Просович // Економіка. Фінанси. Право. – 2021. – № 11/2. – С. 19–22.

2. Мороз Л.А. Маркетингові комунікації локальних продуктових торговельних мреж України / Л.А.Мороз, Н.С.Косар. Н.Є.Кузьо // Інфраструктура ринку. Вип.41. – Одеса, 2020. – С.112-116.

3. Мороз Л.А. Емоціоналізація бренд-комунікацій як чинник підвищення туристичної привабливості міста [Електронний ресурс] / Л.А.Мороз, Я.І.Яричевська // Ефективна економіка. – 2020. – №2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

4. Мороз Л.А. Інтернет-реклама в Україні: особливості, виклики, перспективи розвитку / Л. А. Мороз, Н. С. Косар, Н. Є. Кузьо // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Вип. 29. – Херсон, 2018. – С. 176-181.

5. Мороз Л. А. Сутність управління рекламною діяльністю на підприємстві / Н.Ю.Глинський, О.Б.Гірна, Л.А.Мороз // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Випуск 18. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 38-42.

6. Мороз Л.А. Дослідження українського ринку горілчаної продукції та удосконалення маркетингової комунікаційної політики її регіональних виробників [Електронний ресурс] / Л.А. Мороз, Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо // Ефективна економіка. – 2016. – №3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

7. Мороз Л.А. Актуальність принципів маркетингового менеджменту в контексті дестабілізації навколишнього середовища / О.Б.Гірна, Н.Ю.Глинський, Л.А.Мороз // Науковий вісник НЛТУ України. – Серія економічна: Економіка природокористування. – 2016. – Вип. 26. 2. – С.135-142.

8. Мороз Л.А. Тенденції розвитку українського автомобільного ринку і маркетингова комунікаційна політика його учасників / Л.А.Мороз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Логістика".– 2012. – №735. – С. 154-159.

9. Мороз Л.А. Проблеми використання нестандартних методів маркетингових комунікацій / Л.А.Мороз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Логістика".– 2010. – №690. – С. 109-113.

10. Стратегічний аналіз маркетингового потенціалу підприємства / Л.А.Мороз, Т.В.Лебідь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Логістика".– 2009. – №649. – С.189-196.


Участь у конференціях:

За період з 2010 до 2020 року взяла участь у 26 конференціях (з опублікуванням тез), в тому числі 20 міжнародних конференціях. Нижче наведена інформація про останні конференції:

1. Мороз Л.А. Брендування міст з орієнтацією на різні цільові аудиторії/ Л.А.Мороз // Тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту» (Львів, 22 жовтня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – C. 96–97.

2. Мороз Л.А. Бренд міста: термінологічні і практичні аспекти / Л.А.Мороз // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Бренд-менеджмент: маркетингові технології» (м.Київ, 11 червня 2020 р.). – Київ: КНТЕУ, 2020. – С.103-105.

3. Мороз Л.А. Електронна торгівля в Україні: сучасний стан, тенденції розвитку, проблеми / Л.А.Мороз // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні і практичні аспекти», Херсон, 19-18 жовтня 2019 р. / Упор. Т.Казакова. – Херсон, Вид-во ФОП Вишемирський В.С. – 2019. – С. 246-247.

4. Мороз Л.А. Актуальні проблеми розвитку маркетингових комунікацій підприємств в сучасних умовах / Л.А.Мороз, Н.С.Косар, Н.Є.Кузьо // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки» (26-28 квітня 2018р, м. Ужгород) . – Ужгород: Видавництво Ужгородського національного університету «Говерла», 2018. – С. 32-34.

5. Мороз Л.А. Маркетингові комунікації в Інтернеті: класифікаційні і термінологічні аспекти / Л.А.Мороз // Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту» (м. Львів, 25-27 жовтня 2018р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки . – С. 178-180

6. Мороз Л.А. Тенденції змін в динаміці факторів впливу на поведінку покупців на споживчому ринку / Л.А.Мороз, О.І.Білоконний // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг» (м. Рівне, 15-16 грудня 2017р.). – Рівне: РДГУ, 2017. – С. 86-87.

7. Мороз Л.А. Проблемні технології комунікативного впливу в рекламі / Л.А.Мороз // Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту» (м. Львів, 3-5 листопада 2016р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 184-185.

8. Мороз Л.А. Сучасні трансформації комплексу маркетингових комунікацій / Л.А.Мороз // Тези доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг в Україні» (м. Київ, 17-18 грудня 2015 р.). – Київ: УАМ, 2015. – С.40-42.

9. Мороз Л.А. Маркетингові технології психологічного впливу на цільові аудиторії в бренд-менеджменті / Л.А.Мороз // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні виклики розвитку світової економіки» (м. Київ, 19-20 листопада 2015 р.). – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2015. – С.196-197.

10. Мороз Л.А. Сенсорний маркетинг в сучасних комплексах просування / Л.А.Мороз // Тези доповідей ХІ науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» (м. Львів, 30 березня – 4 квітня 2015 р. ). – Львів: ЗУКЦ, 2015. ¬– С.186-188.

11. Мороз Л.А. Паразитичний маркетинг: термінологічні і правові аспекти / Л.А.Мороз // Тези доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту» (м. Львів, 6-8 листопада 2014 р.). – Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2014. – С.246-247.

12. Moroz L. Niestandardowe metody komunikacji marketingowej: aspekty terminologiczne i praktyczne // Доповідь на міжнародній науковій конференції Краківського економічного університету «Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce» (Краків, 12-14 червня 2014 р.).

13. Мороз Л.А. Амбуш-маркетинг як інструмент нестандартних маркетингових комунікацій / Л.А.Мороз // Тези доповідей Х науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні» (м. Львів, 31 березня – 5 квітня 2014 р. ). – Львів: ЗУКЦ, 2014. – С.248-249.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 414

Тел: +38 (032) 258-26-25

E-mail:Liudmyla.A.Moroz@lpnu.ua