Відмінності між версіями «Мокрий Володимир Іванович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Мокрий Володимир Іванович | Зображення (фото) = ‎Mokryy V.jpg | Підпис зображенн...)
 
 
(Не показані 7 проміжних версій 3 користувачів)
Рядок 43: Рядок 43:
 
| Власний сайт =
 
| Власний сайт =
 
}}
 
}}
'''Гивлюд Анна Миколаївна''' — доктор технічних наук, професор [[Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності|кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності]]  [[Національний  університет  «Львівська політехніка»|Національного  університету «Львівська  політехніка»]],  [[Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола|інституту сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола]]
+
'''Мокрий Володимир Іванович''' — доктор технічних наук, професор, професор [[Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності|кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності]]  [[Національний  університет  «Львівська політехніка»|Національного  університету «Львівська  політехніка»]],  [[Інститут сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола|Інституту сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола]]
 
   
 
   
 
==Освіта==
 
==Освіта==
Вища освіта: Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність – «Екологія та природоохоронна діяльність», 2014 рік.
 
* Аспірантура: 2014 – 2016 рр. – Національний університет «Львівська політехніка», аспірантура з відривом від виробництва.
 
* Кандидатська дисертація: "Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними методами", за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.
 
  
''Керівник:'' д.т.н., проф. Гумницький Я.М.. Рік захисту 2016 р.
+
* 1990 р. – закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка, фізичний факультет, спеціальність – оптичні і оптико-електронні системи, кваліфікація – інженер-оптик-дослідник;
+
* 1996 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.10 Фізика напівпровідників та діелектриків;
 +
* 2013 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Розроблення системи екологічного моніторингу природно-заповідного фонду Західного Полісся» за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека.
 +
 
 
==Професійна діяльність==
 
==Професійна діяльність==
З 2017 року асистент, Національний університет «Львівська політехніка».
+
 
 +
* 1990 1991 рр. Інженер Науково-дослідного інституту побутової радіоелектронної апаратури (м. Львів);
 +
* 1991 – 2013 рр. Інженер 1-ї категорії, молодший науковий співробітник, завідувач лабораторії екології, доцент кафедри екології Національного лісотехнічного університету України (м. Львів);
 +
* 2013 – 2014 рр. Провідний науковий співробітник відділу природних ресурсів Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (м.Київ);
 +
* 2014. Професор кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».
 +
 
 +
Член спеціалізованої вченої ради K 35.052.22 із захисту дисертацій за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека у Національному університеті «Львівська політехніка»
  
 
===Навчальна робота===
 
===Навчальна робота===
«Гідроекологія».
+
 
 +
''Навчальні дисципліни:''
 +
 
 +
* «Моніторинг довкілля»;
 +
* «Сучасні методи досліджень об’єктів довкілля»;
 +
* «Моделювання і прогнозування стану довкілля»;
 +
* «Інноваційні технології в екології»;
 +
* «Керівництво магістерськими роботами».
 +
 
 +
===Нагороди===
 +
 
 +
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2007 р
  
 
==Наукова діяльність==
 
==Наукова діяльність==
  
 
===Наукова робота===
 
===Наукова робота===
''Наукові інтереси'' — очищення рідинних середовищ адсорбційними (селективними) методами.
+
''Науковий напрям'' – інформаційно-аналітичні технології екологічного моніторингу, забезпечення екологічної безпеки, управління та сталого розвитку заповідних і природно-техногенних комплексів:
 +
* «Дистанційні та лабораторно-польові дослідження, ідентифікація космознімків, тематичне еколого-картографічне моделювання екосистем»;
 +
* «Флуоресцентна експрес-діагностика стійкості рослин»;
 +
* «Математичне моделювання фазових переходів лісових сукцесій, прогнозування та управління лісотвірними процесами»;
 +
* «Мікоризація лісопосадкового матеріалу, проектування екологічних коридорів».
  
 
===Основні публікації===
 
===Основні публікації===
Опубліковано понад 23 наукові праці (в тому числі 20 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 2 навчально-методичні праці, 1 патент на корисну модель.
+
 
 +
Опубліковано одноособово і в співавторстві понад 150 наукових та науково-методичних праць, 4 навчальні посібники (з них 1 з грифом МОН), 2 монографії, 3 авторських свідоцтва на винаходи.
 
Серед них:
 
Серед них:
# Gumnycky Y.M. Adsorption of oxypropionic acid by Sokyrnytske’s deposit clinoptilolite / Y.M. Gumnycky, A.M. Gyvlyud // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Теорія і практика будівництва». – 2014, - №781. – С. 42-45.
+
# Мокрий В.І. Інформаційні технології проектування геопорталу «Екологічна безпека українсько-польської екологічної мережі» / Мокрий В.І., Мороз О.І., Петрушка І. М., Гончарук В. Є., Бобуш О. А., Гречаник Р. М., Шемелинець І. Л., Урбанек А., Грубіцка Я., Козінскі М., Грабовскі Т. // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. праць. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. – 2017. – Т. І. – Географія. – № 14. –С.3-8.  
# Гивлюд А.М. Статика і кінетика адсорбції оксіпропіонової кислоти природним цеолітом / А.М. Гивлюд, В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький // Наукові праці Одеської Національної академії харчових технологій. – Одеса. – 2014. – Вип.45. – Т2. – С. 25-30.
+
# Чайка О.Г. Заповідна справа: навч. Посіб. / О. Г. Чайка, В. І. Мокрий. – Львів: "Львівська політехніка". – 2017. – 144 c.
# Гивлюд А.М. Обгрунтування можливості використання природного цеоліту для очищення стічних вод молокозаводів / А.М. Гивлюд, В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2015, - №12. – С. 185-190.
+
# Капустяник В. Б. Прикладна спектроскопія: навч. посіб. / В. Б. Капустяник, В. І. Мокрий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2009. – 320 с.
# Sabadash V. Mechanism of phosphates sorption by zeolites depending on degree of their substitution for potassium ions / V. Sabadash, J. Gumnitski, A. Hywluyd // Chemistry & Chemical Technology. - 2016, V. 10. - №2. – Р.235-240.
+
# Мокрий В.І. Технології формування геоінформаційної системи «Екологічна безпека Червоноградського ГПР» / Мокрий В.І, Мороз О.І., Петрушка І.М., Гончарук В.Є, Чайка О.Г., Бобуш О.А., Гречаник Р.М., Шемелинець І.Л. // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Колективна монографія за матеріалами ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ТОВ «Вид-во «Юстон», 2017. C.48-50.
# Сабадаш В.В. Дослідження внутрішньодифузійної кінетики сорбції α-оксіпропіонової кислоти цеолітом / В.В. Сабадаш, А.М. Гивлюд, Я.М. Гумницький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016, - №2 (125). – С. 9-14.
+
# Mokryy V. Information support for reconstruction of water treatment facilities in transboundary biosphere reserves «Roztochchya» / V. Mokryy, O. Moroz, I. Petrushka, O. Chajka, O. Bobush, A. Vojtsihovska, A. Piatova, R. Grechanyk, I. Shemelynets // Proceedings of the IІ International Scientific-Practical Conference «Water Supply and Wastewater Disposal «Designing, construction, operation and monitoring». – Львів : ЗУКЦ. – 2017. – P. 29-30.  
# Сабадаш В.В. Дослідження адсорбції α-оксіпропіонової кислоти в динамічних умовах / В.В. Сабадаш, А.М. Гивлюд, Я.М. Гумницький // Науковий вісник НЛТУ. – Львів. – 2016. – Вип.26.3. – С. 33-338.
+
# Mokryy V.I. Information support of conception of environmental safety of water supply and wastewater treatment / V.I. Mokryy, O.M. Trofimchuk, S.L. Vasilenko, O.A. Bobush, O.G. Chajka, I.V. Radchuk, V.V. Radchuk, C.A. Zagorodnia, V.M. Trysniuk, V.O. Shumejko, G.J. Krasovskiy, O.S. Butenko, A.V. Mokra, R.T. Gasko, I.M. Kurliak // Water Supply and Wastewater Removal: Monografie. – Lublin: Politechnika Lubelska. – 2016. – P. 132–145.
# Спосіб очищення стічних вод молокопереробних підприємств / Гивлюд А.М., Сабадаш В.В., Гумницький Я.М.; заявник і патентовласник  Національний університет «Львівська політехніка». – № u 2016 04089.
+
# Mokryy V. Biophysical monitoring of forest ecosystems / V. Mokryy, O. Trofimchuk, V. Pohrebennyk, R. Politylo, V. Radchuk, I. Radchuk, S. Zagorodnya, І. Кurlyak // Journal of Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universitatis Presoviensis. Natural sciences. – Presov. – Slovak Republic. – 2016. – Volume XLIII. – P. 166-171.  
# Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Радіаційна безпека" для студентів напряму підготовки 6.1040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Політило Р.В., Гивлюд А.М. / - Львів. – 2017.
+
# Мокрий В.І. Стратегія управління екологічною безпекою природо-заповідних об’єктів. Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: Колективна монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2015. – С. 128–153.
 +
# Мокрий В. І., Екологічна безпека транскордонного біосферного резервату «Розточчя» / В. І. Мокрий, В. Є. Гончарук, І. І. М’якуш, М. В. Біляк // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокорис-тування: збірн. мат. 3-го міжнар. конгресу. – Львів: «ЗУКЦ», 2014. – С. 36.
 +
# Мокрий В. І. Алгоритм управління екологічною безпекою природно-заповідних об'єктів Західного Полісся / В. І. Мокрий, О. С. Бутенко // Радіоелектронні і комп'ютерні системи: наук.-техн. журнал. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ». – 2012. – №4(56). – С. 215-219.  
 +
# Мокрий В. І. Моделі фазових переходів сукцесійних процесів лісових угруповань Західного Полісся / В. І. Мокрий, В. Б. Капустяник, П. Г. Хомюк // Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць Ін-ту телекомунікацій і глобал. інформ. простору НАНУ і Київ. нац. ун-ту буд-ва і архіт. – Вип. 8. – К., 2011. – С.94-118.
 +
# Мокрий В. І. Морфофізіологічні параметри мікоризованого лісопосадкового матеріалу дуба черешчатого / В. І. Мокрий, Л. І. Копій, М. М. Паславський // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 р.: мат. наук. конф. – Київ, 2011. – С.207-209.
 +
# Mokryi V. I. The complex monitoring of the degraded landscapes of Chervonograd mining-industrial region / V. I. Mokryi, L. I. Kopiy, M. M. Paslavskyy, Y. I. Pankivskyy // Przyrodnicze wykorzystanie ubocznych produktow spalania wegla, biomasy oraz wegla z biomasa: m-ly Międzynarod. konfer. nauk.-techn. – Szczecin, 2010. –P.41-44.
 +
# Мокрий В. І. Інформаційно-аналітичні технології моніторингу та інвентаризації парникових газів / В. І. Мокрий, О. О. Леськів // Науковий вісник НЛТУ України: Глобальні зміни клімату – загрози людству та механізми відвернення: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.15. – С. 77-79.
 +
# Мокрий В. І. Інформаційне забезпечення формування транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» / В. І. Мокрий, О. М. Трофимчук, Р. Ф. Федорів // Екологія і ресурси: зб. наук. праць Ін-ту проблем національної безпеки. – Вип. 17. – К., 2007. – С. 66-73.
 +
 
 +
 
 +
==Контакти==
  
==Додаткова інформація==
+
mokriy@ukr.net
Інтереси – флористика, спорт, туризм.
+
 
   
 
   
  

Поточна версія на 15:46, 21 жовтня 2019

Мокрий Володимир Іванович
Mokryy V.jpg
д.т.н., професор
Громадянство Україна
Alma mater Львівський державний університет ім. Івана Франка
Науковий ступінь доктор технічних наук
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

Мокрий Володимир Іванович — доктор технічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола

Освіта

 • 1990 р. – закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка, фізичний факультет, спеціальність – оптичні і оптико-електронні системи, кваліфікація – інженер-оптик-дослідник;
 • 1996 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.10 – Фізика напівпровідників та діелектриків;
 • 2013 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Розроблення системи екологічного моніторингу природно-заповідного фонду Західного Полісся» за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека.

Професійна діяльність

 • 1990 – 1991 рр. Інженер Науково-дослідного інституту побутової радіоелектронної апаратури (м. Львів);
 • 1991 – 2013 рр. Інженер 1-ї категорії, молодший науковий співробітник, завідувач лабораторії екології, доцент кафедри екології Національного лісотехнічного університету України (м. Львів);
 • 2013 – 2014 рр. Провідний науковий співробітник відділу природних ресурсів Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (м.Київ);
 • 2014. Професор кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Член спеціалізованої вченої ради K 35.052.22 із захисту дисертацій за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека у Національному університеті «Львівська політехніка»

Навчальна робота

Навчальні дисципліни:

 • «Моніторинг довкілля»;
 • «Сучасні методи досліджень об’єктів довкілля»;
 • «Моделювання і прогнозування стану довкілля»;
 • «Інноваційні технології в екології»;
 • «Керівництво магістерськими роботами».

Нагороди

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2007 р

Наукова діяльність

Наукова робота

Науковий напрям – інформаційно-аналітичні технології екологічного моніторингу, забезпечення екологічної безпеки, управління та сталого розвитку заповідних і природно-техногенних комплексів:

 • «Дистанційні та лабораторно-польові дослідження, ідентифікація космознімків, тематичне еколого-картографічне моделювання екосистем»;
 • «Флуоресцентна експрес-діагностика стійкості рослин»;
 • «Математичне моделювання фазових переходів лісових сукцесій, прогнозування та управління лісотвірними процесами»;
 • «Мікоризація лісопосадкового матеріалу, проектування екологічних коридорів».

Основні публікації

Опубліковано одноособово і в співавторстві понад 150 наукових та науково-методичних праць, 4 навчальні посібники (з них 1 з грифом МОН), 2 монографії, 3 авторських свідоцтва на винаходи. Серед них:

 1. Мокрий В.І. Інформаційні технології проектування геопорталу «Екологічна безпека українсько-польської екологічної мережі» / Мокрий В.І., Мороз О.І., Петрушка І. М., Гончарук В. Є., Бобуш О. А., Гречаник Р. М., Шемелинець І. Л., Урбанек А., Грубіцка Я., Козінскі М., Грабовскі Т. // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. праць. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. – 2017. – Т. І. – Географія. – № 14. –С.3-8.
 2. Чайка О.Г. Заповідна справа: навч. Посіб. / О. Г. Чайка, В. І. Мокрий. – Львів: "Львівська політехніка". – 2017. – 144 c.
 3. Капустяник В. Б. Прикладна спектроскопія: навч. посіб. / В. Б. Капустяник, В. І. Мокрий. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2009. – 320 с.
 4. Мокрий В.І. Технології формування геоінформаційної системи «Екологічна безпека Червоноградського ГПР» / Мокрий В.І, Мороз О.І., Петрушка І.М., Гончарук В.Є, Чайка О.Г., Бобуш О.А., Гречаник Р.М., Шемелинець І.Л. // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Колективна монографія за матеріалами ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ТОВ «Вид-во «Юстон», 2017. C.48-50.
 5. Mokryy V. Information support for reconstruction of water treatment facilities in transboundary biosphere reserves «Roztochchya» / V. Mokryy, O. Moroz, I. Petrushka, O. Chajka, O. Bobush, A. Vojtsihovska, A. Piatova, R. Grechanyk, I. Shemelynets // Proceedings of the IІ International Scientific-Practical Conference «Water Supply and Wastewater Disposal «Designing, construction, operation and monitoring». – Львів : ЗУКЦ. – 2017. – P. 29-30.
 6. Mokryy V.I. Information support of conception of environmental safety of water supply and wastewater treatment / V.I. Mokryy, O.M. Trofimchuk, S.L. Vasilenko, O.A. Bobush, O.G. Chajka, I.V. Radchuk, V.V. Radchuk, C.A. Zagorodnia, V.M. Trysniuk, V.O. Shumejko, G.J. Krasovskiy, O.S. Butenko, A.V. Mokra, R.T. Gasko, I.M. Kurliak // Water Supply and Wastewater Removal: Monografie. – Lublin: Politechnika Lubelska. – 2016. – P. 132–145.
 7. Mokryy V. Biophysical monitoring of forest ecosystems / V. Mokryy, O. Trofimchuk, V. Pohrebennyk, R. Politylo, V. Radchuk, I. Radchuk, S. Zagorodnya, І. Кurlyak // Journal of Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universitatis Presoviensis. Natural sciences. – Presov. – Slovak Republic. – 2016. – Volume XLIII. – P. 166-171.
 8. Мокрий В.І. Стратегія управління екологічною безпекою природо-заповідних об’єктів. Розвиток і відтворення ресурсного потенціалу суб’єктів еколого-економічних, туристичних та екоінформаційних систем: Колективна монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2015. – С. 128–153.
 9. Мокрий В. І., Екологічна безпека транскордонного біосферного резервату «Розточчя» / В. І. Мокрий, В. Є. Гончарук, І. І. М’якуш, М. В. Біляк // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокорис-тування: збірн. мат. 3-го міжнар. конгресу. – Львів: «ЗУКЦ», 2014. – С. 36.
 10. Мокрий В. І. Алгоритм управління екологічною безпекою природно-заповідних об'єктів Західного Полісся / В. І. Мокрий, О. С. Бутенко // Радіоелектронні і комп'ютерні системи: наук.-техн. журнал. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ». – 2012. – №4(56). – С. 215-219.
 11. Мокрий В. І. Моделі фазових переходів сукцесійних процесів лісових угруповань Західного Полісся / В. І. Мокрий, В. Б. Капустяник, П. Г. Хомюк // Екологічна безпека та природокористування: зб. наук. праць Ін-ту телекомунікацій і глобал. інформ. простору НАНУ і Київ. нац. ун-ту буд-ва і архіт. – Вип. 8. – К., 2011. – С.94-118.
 12. Мокрий В. І. Морфофізіологічні параметри мікоризованого лісопосадкового матеріалу дуба черешчатого / В. І. Мокрий, Л. І. Копій, М. М. Паславський // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 р.: мат. наук. конф. – Київ, 2011. – С.207-209.
 13. Mokryi V. I. The complex monitoring of the degraded landscapes of Chervonograd mining-industrial region / V. I. Mokryi, L. I. Kopiy, M. M. Paslavskyy, Y. I. Pankivskyy // Przyrodnicze wykorzystanie ubocznych produktow spalania wegla, biomasy oraz wegla z biomasa: m-ly Międzynarod. konfer. nauk.-techn. – Szczecin, 2010. –P.41-44.
 14. Мокрий В. І. Інформаційно-аналітичні технології моніторингу та інвентаризації парникових газів / В. І. Мокрий, О. О. Леськів // Науковий вісник НЛТУ України: Глобальні зміни клімату – загрози людству та механізми відвернення: зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.15. – С. 77-79.
 15. Мокрий В. І. Інформаційне забезпечення формування транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» / В. І. Мокрий, О. М. Трофимчук, Р. Ф. Федорів // Екологія і ресурси: зб. наук. праць Ін-ту проблем національної безпеки. – Вип. 17. – К., 2007. – С. 66-73.


Контакти

mokriy@ukr.net