Мельник Володимир Мирославович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Мельник Володимир Мирославович
Millervm.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 28 липня 1963 року.
Галузь наукових інтересів інноваційні ресурсо- та енергоощадні технології у виготовленні будівельних матеріалів, економічна оцінка ефективності енергоощадних заходів та інноваційних технологій у будівництві, ціноутворення та оцінка регіональних ресурсів в механізмах фінансування будівництва.=
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник Саницький Мирослав Андрійович
Дата присвоєння н.с. 1996 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2009 р.
Поточне місце роботи Кафедра економіки підприємства та інвестицій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Посада

Доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій.

Освіта

Львівський політехнічний інститут, 1985р., інженер –будівельник (за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»); Львівський політехнічний інститут, ІПДО Економіст (за спеціальністю «Фінанси»).

Професійна діяльність

2003 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри “Економіка підприємства та інвестицій”

1997- 2003 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач, доцент кафедри “Економіки і менеджменту інвестицій та нерухомості”

1996-1997 – Львівський політехнічний інститут, асистент, аспірант кафедри хімічної технології силікатів, завідувач випробувальної лабораторії будівельних матеріалів «ВЛБМВ» в системі УКРСЕПРО

1989-1996 – Львівський політехнічний інститут, Інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (НДЛ-50) кафедри хімічної технології силікатів

1987-1989 – Дирекція при будівництві домобудівельного комбінату №2 м. Львова, ст. інженер виробничо-технічного відділу

1985-1987 – Львівський домобудівельний комбінат №1, майстер монтажних потоків.

Навчальна робота

Дисципліни які викладає: «Визначення вартості об’єктів будівництва, проектів і робіт з використанням ІТ», «Економіка будівництва, основи менеджменту і маркетингу», Інформаційно-економічне моделювання в будівництві», Економічна оцінка інноваційних технологій і проектних рішень у будівництві», «Кошторисна справа та інженерія вартості у будівництві».

Науково-дослідна робота

Назва кандидатської дисертаційної роботи: «Розробка малогіпсових портландцементних композицій для бетонів, що підлягають тепловій обробці», (спеціальність 05.17.11 «Хімія та технологія силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів і 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»), 1996р.

Участь у виконанні ДБ/alkaline (2018-2019р.)

Участь у виконанні ДБ/ Наномод «Основи технології створення наномодифікованих надшвидко-тверднучих портландцементів та високоміцних дисперсноармованих композитів з підвищеною ударною в’язкістю на їх основі»(2017-2018р.

Участь у ДБ/Мультимод «Основи технології створення енергозберігаючих мультимодальних композиційних цементів та бетонів поліфункціоналного призначення на їх основі» (0115U000426 /2015-2016 р),

Учасник робочої групи по розробці проекту «Розвиток науково-навчальної та соціальної інфраструктури НУ«ЛП», що отримав фінансування Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційного проекту за напрямком «Університетська освіта», №20120493 (документ №55874912).(2014-2017рр.)

Участь у конкурсі на заміщення вакантної посади спеціаліста з організації і функціонування кластеру для виконання гранту № IPBU.01.01.00-06.570/11-00 «Розроблення інноваційної моделі транскордонного використання цеолітового туфу».(2013 р.)

Почесні звання і нагороди

Грамоти Національного університету «Львівська політехніка», 2009 р.

Підвищення кваліфікації

2019 р. - підвищення кваліфікації, прийнявши участь у конференції для спеціалістів будівельної галузі на тему: «Визначення вартості будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних матеріалів та технологій. Осінь 2019», м.Львів 25 жовтня 2019р.

2018 р. -стажування у ТоВ Науково-технологічний парк «Яворів» (Львівська область)

2016 р. - підвищення кваліфікації, прийнявши участь у семінарі для спеціалістів будівельної галузі на тему: «Визначення вартості будівельно-монтажних та ремонтних робіт. Управління та документообіг», м.Львів.

2015 р.– підвищення кваліфікації, прийнявши участь у семінарі для спеціалістів будівельної галузі на тему: «Визначення вартості будівельно-монтажних та ремонтних робіт із застосуванням сучасних матеріалів та технологій», м.Львів.

2013 р.– стажування в Інституті Регіональних Досліджень НАН України.

2012-2013, 2017-2018 рр. – навчання на семінарі психолого-педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка».

Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

• Потенціал і розвиток підприємства: Навч. Посібник.- Довбенко В.І. Мельник В.М. ,Львів: Видавництво НУ “ЛП”, 2010.-232с. • Економіка підприємства : навч. посібник / В. В. Козик, О. Ю. Ємельянов, О. Я. Загорецька,В.М.Мельник, [та ін.]. – Львів : Вид-во «Простір–М», 2017. — 406 с

Публікації у фахових наукових виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз даних

• Novosad P., Poznyak O., Melnyk V. , Braichenko S. Porous thermal insulation materials on organic and mineral fillers // Lecture notes in civil engineering. – 2020. – vol. 47 : Proceedings of CEE 2019. Advances in resource-saving technologies and materials in civil and environmental engineering. – p. 354–360.

• Pozniak O, Melnyk V., Margal I., Novosad P. Production of fly ash aerated concrete and efficiency of its application. Proceedings of EcoComfort 2020. p. 347-352.Springer Nature Switzerland.

• Позняк О. Р., Луцюк І. В., Якимечко Я. Б., Мельник В. М. Перспективи виробництва теплоізоляційного ніздрюватого бетону на основі композиційних в’яжучих // вісник національного університету "львівська політехніка". Серія: теорія і практика будівництва. – 2019. – № 912. – с. 146–153.

• Позняк О. Р., Кондратьєва Н., Мельник В. М., Мельник Т. В. Дослідження властивостей модифікованих гіпсових в'яжучих // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва. – 2018. – № 904. – С. 44–49.

• Виробництво, властивості і застосування газобетону неавтоклавного тверднення / Позняк О.Р., Мельник В.М., Завадський І.О., Мельник А.Я. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. “Теорія і практика будівництва”. – 2017. – № 877. – C. 160–166. (ISSN 0321-0499).

• The properties of non-autoclave aerated concrete from modified binders composition / O. Poznyak, I. Zavadskyy, V. Melnyk // XVI. International scientific conference Kosice-Lviv-Rzeszуw “Current issues of civil and environmental engineering in Kosice-Lviv-Rzeszуw”, Kosice, Slovakia, September 6-8, 2017.

• .Баланська О. І., Панченко А. В., Мельник В. М. Дослідження Європейського досвіду в подоланні проблем забезпечення населення України житлом // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2018. – № 899. – С. 65–75.

• Данилович, Т. Б., Гавриляк, А. С., Мельник В.М. Формування студентських майданчиків комерціалізації бізнес-ідей та формалізації соціальних ініціатив// Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: Серія Економічна, 2018, т.28., № 4 С.36-40 (Index Copernicus).

• Данилович, Т. Б., Мельник В.М., Гавриляк А.С. Концептуальні підходи до формування регіональних технологічних платформ // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів: Серія Економічна, 2017, вип. 27., № 2 С.155-159 . • Особливості фінансування житлового будівництва в Україні / А. В. Кравець,B. М. Мельник, О. І. Бобик // Екон. простір : зб. наук. пр. (www.eprostir.dp.ua) / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2010. — № 40. — С. 182-188. —

Інші публікації

• Дума В.О., Позняк О.Р., Мельник В.М. Підвищення корозійної стійкості бетону // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті : тези доповідей 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 14-16 листопада 2018 р., Харків, Україна - Харків : УкрДУЗТ. – C. 180 – 181.

• Данилович, Т. Б., Гавриляк, А. С., Мельник В.М. Формування університетських підприємницьких площадок технологічних платформ // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26 травня 2017р.). -2017. - С. 136-137

• Poznyak*** O., Zavadsky** I., Melnyk V. The properties of non-autoclave aerated concrete from modified binders composition [Electronic resource] // XVI. International scientific conference Kosice-Lviv-Rzeszуw “Current issues of civil and environmental engineering in Kosice-Lviv-Rzeszуw”, Kosice, Slovakia, September 6-8, 2017. – 2017.

• Позняк О.Р., Мельник В.М., Стечишин М.С. Самоущільнювальний бетон з високим вмістом золи винесення, армований базальтовим волокном // Науково-практична конференція «Визначення вартості об’єктів будівництва, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій і матеріалів. Ціноутворення, управління та документообіг у будівництві» (11-15 травня 2016р., м. Івано-Франківськ) - Івано-Франківськ : Методичний центр "Будівництво - сучасні технології". – C. 19 – 21.

• .Саницький М.А., Мельник В.М., Марущак У.Д. Оцінка ефективності використання енергоощадних технологій в житловому секторі. Тези науково-практичної конференції «Визначення вартості об’єктів будівництва,проектних ,будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт із застосуванням сучасних технологій і матеріалів». Івано-Франківськ, 10-13.06.2014. с. 48-49.

• Данилович Т.Б., Мельник В.М., Гавриляк А.С. Концептуальні підходи до формування західноукраїнської технологічної платформи. Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості» .- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 14-16 травня 2015. с. 110-111

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн.402, тел.: +38 (032) 258-25-45 E-mail: volodymyr.m.melnyk@lpnu.ua