Відмінності між версіями «Малиновський Юрій Володимирович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Основні публікації за останні роки)
 
Рядок 161: Рядок 161:
 
* Петришин Н. Я., Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В. Управлінські технології: міжнародний досвід та особливості використання // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 травня 2017 р.) : до 200-ліття Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. – С. 969.
 
* Петришин Н. Я., Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В. Управлінські технології: міжнародний досвід та особливості використання // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 травня 2017 р.) : до 200-ліття Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. – С. 969.
 
   
 
   
* Малиновський Ю. В., Малиновська Ю. Б. Формування інформаційно-логістичної інфраструктури підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 12 травня 2016 р., Львів, Україна. – 2016. – С. 52–53.
+
* Малиновський Ю. В., Малиновська Ю. Б. Формування інформаційно-логістичної інфраструктури підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 12 травня 2016 р., Львів, Україна. – 2016. – С.52–53.

Поточна версія на 09:50, 25 вересня 2020

Малиновський Юрій Володимирович
MalynovskyyINEM2.jpg
Науковий ступінь К.е.н.Посада

Декан магістратури Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістра з менеджменту, 2003 р.


Професійна діяльність

2018 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, із 2014 р. також заступник директора Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, а з 2018 р. – декан магістратури Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту

2010 – 2018 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

2009 – 2010 – Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки

2006 – 2009 – Національний університет «Львівська політехніка», асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

«Інструментарій міжнародних економічних відносин», «Менеджмент», «Міжнародні фінанси»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Стратегічне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами), 2010 р.


Підвищення кваліфікації

2018 – стажування у Краківській гірничо-металургійній академії


Основні публікації за останні роки

Навчальні посібники

 • Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор'єв, Ю.В. Малиновський, В.П. Далик. – Львів: Міські інформаційні системи, 2018. – 364 c.


Монографії

 • Комунікаційні системи підприємств: оцінювання, активізування та ефективність: монографія / О.Є. Кузьмін, Ю.Б. Малиновська, Н.Я. Петришин, Ю.В. Малиновський. - Львів: Растр-7, 2019. - 184 с.


Наукові статті

 • Kostiv І., Dzeryn O., Malynovskyi Y. Establishing optimal conditions for catalytic obtaining of allyl-1,3,4- trimethylcyclohex-3-encarboxylate // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 6/6 (90). – С. 17–25.
 • Malynovska Y., Petryshyn N., Malynovskiy Y., Oliinyk A. Approacher to the development of business growth strategy // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – 2017. – Vol. 4, No. 3-4. – С. 88–94.
 • Petryshyn Natalia, Malynovska Yuliia, Malynovskiy Yuriy. Management approaches essence, functional peculiarities and factors of formation // Association 1901 "SEPIKE". – 2017. – Том Ed. 16. – С. 143–147.
 • Malynovska Y., Petryshyn N., Malynovskiy Y., Kujbida S. Role and place of information and communication flows in the system of enterprise logistic management // Association 1901 "SEPIKE". – 2016. – С. 96–100.
 • Іличок Б. І., Малиновський Ю. В. Економічна безпека України: проблеми реалізації та перспективи покращення // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 16, ч. 1. – С. 115–120.
 • Іличок Б. І., Малиновський Ю. В. Соціальні аспекти економічної безпеки України в сфері доходів; стан та перспективи покращення // Інфраструктура ринку. – 2018. – Вип. 13. – С. 48–55.
 • Малиновський Ю. В., Трач І. С. Управління складовими комунікаційними системи підприємства як шлях підвищення інформаційного забезпечення логістики // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2014. – Том 24.6. – С. 350–354.
 • Терлецька В. О., Малиновський Ю. В. Динаміка зовнішньоекономічної діяльності автомобілебудівної продукції України та Українського Причорномор // Причорноморські економічні студії. – 2016. – № 7. – С. 70–76.
 • Венцковський Д., Малиновський Ю. В., Малиновська Ю. Б., Руда М. В. Інституціональні механізми зміцнення економічної безпеки України в умовах розвитку інтеграційних процесів // Modern Economics. – 2019. – №12, 2018. – С. 34–41.
 • Малиновський Ю. В., Цьвок Д. Р. Реструктуризація як метод підвищення конкурентоспроможності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 778. – С. 166–172.
 • Пецкович М. Д., Малиновський Ю. В. Система поточного контролювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств будівельної галузі // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 2015. – № 2 (1111). – С. 69–74.
 • Malynovska Y., Petryshyn N., Malynovskiy Y. Kompleksowy model określenia skuteczności metody aktywizacji pracowników systemu komunikacji firm inżynieryjnych przedsiębiorstw // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – 2016. – Том 2 № 2. – С. 72–81.


Тези доповідей на конференціях

 • Kostiv Y., Mandrona M., Maksymovych V., Harasymchuk O., Malynovskiy Y. Examination of optimal settings for a Gollman generator // Computer Science and Engineering 2013: Proceedings of the 6th International Academic Conference of Young Scientists (CSE-2013), Lviv, 21–23 November. – 2013. – С. 70–71.
 • Іличок Б. І., Малиновський Ю. В. Валютна безпека України - стан та перспективи вдосконалення // Тенденції сталого розвитку економіки країни: досягнення, проблеми та прогнози : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених, 27-28 січня 2017 р., Київ. – 2017. – С. 31–35.
 • Малиновська Ю. Б., Петришин Н. Я., Малиновський Ю. В. Забезпечення інформаційно-комунікаційної складової логістичного управління // Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – 2016. – С. 407–409.
 • Малиновський Ю. В., Цьвок Д. Р., Олійник А. М. Конкурентоспроможність та фактори які впливають на її підвищення // Тези доповідей ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». Львів, 24-25 жовтня 2014р. – 2014. – С. 128–129.
 • Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В., Микитин О. З. Основні засади формування комунікаційної системи в умовах здійснення експортно-імпортної діяльності // Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 травня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – C. 81–83.
 • Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В. Роль інформаційних технологій в управлінні інвестиційними проектами // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»], (м. Львів, 19-20 вересня 2013 р.) / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів: АртDрук, 2013. – 2013. – С. 143.
 • Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В. Роль кластерів у підвищенні конкурентоспроможності будівельної галузі // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [«Математичне моделювання процесів в економіці і управління інноваційними проектами (ММП-2013)»], (м. Алушта, 9-15 вересня 2013 р.). - Харків: ХНУРЕ, 2013. – 2014. – С. 120–121.
 • Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В., Холява І. П. Управління кадровим ресурсом автоматизованої та неавтоматизованої підсистем комунікаційної системи як складової HR-менеджменту підприємства // Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками», (м. Львів, 22-23 травня 2014 р.) / НУ «ЛП», ІНЕМ, кафедра менеджменту організацій та ін. – 2014. – С. 160–161.
 • Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В. Управління показниками ефективності активізування працівників комунікаційної системи підприємства як механізм впливу на інвестиційну привабливість суб'єкта господарювання // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення», (м. Львів, 11-12 квітня 2014 р.) / МОНУ, НУ «ЛП», ІНЕМ, РМВ ІНЕМ та ін. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 2014. – С. 167–168.
 • Петришин Н. Я., Малиновська Ю. Б., Малиновський Ю. В. Управлінські технології: міжнародний досвід та особливості використання // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18–19 травня 2017 р.) : до 200-ліття Національного університету «Львівська політехніка». – 2017. – С. 969.
 • Малиновський Ю. В., Малиновська Ю. Б. Формування інформаційно-логістичної інфраструктури підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми економіки, фінансів та управління експортно-імпортною діяльністю : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 12 травня 2016 р., Львів, Україна. – 2016. – С.52–53.