Відмінності між версіями «Литвин Ірина Володимирівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 44: Рядок 44:
 
}}  
 
}}  
  
''' Литвин Ірина Володимирівна''' —  кандидат економічних нак, доцент     [[Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва |кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва]], [[Інститут економіки і менеджменту|Інституту економіки і менеджменту]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
+
''' Литвин Ірина Володимирівна''' —  кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».  
  
 
===Загальні відомості===
 
===Загальні відомості===
 
З відзнакою закінчила Львівську академічну гімназію.  
 
З відзнакою закінчила Львівську академічну гімназію.  
 
+
Здобула повну вищу освіту в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва.  
Здобула повну вищу освіту в [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національному університеті «Львівська політехніка»]] за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва. (2004 р.)
+
Навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління венчурними організаціями в машинобудуванні» за спеціальністю (08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)).
 
+
Науковий керівник — доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович.
Навчалася в аспірантурі [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].  
+
 
+
У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління венчурними організаціями в машинобудуванні» за спеціальністю (08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування))
+
 
+
''Науковий керівник'' — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України [[Кузьмін Олег Євгенович]], директор Навчально-наукового [[Інститут економіки і менеджменту|інституту економіки і менеджменту]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
+
 
+
Активно займається науковою діяльністю
+
 
+
Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи.
+
  
 
===Навчальна  робота===
 
===Навчальна  робота===
 
'''Дисципліни, які викладає: '''  
 
'''Дисципліни, які викладає: '''  
* Міжнародний венчурний менеджмент,
+
*міжнародна економіка,
* міжнародна венчурна діяльність,
+
*міжнародна венчурна діяльність,
* міжнародна економіка
+
*управління інвестиційним та венчурним бізнесом,
 +
*основи міжнародного венчурного бізнесу.
 +
 
 
===Науково-дослідна робота===  
 
===Науково-дослідна робота===  
''Наукові інтереси:''  Міжнародний венчурний менеджмент, інноваційна діяльність та інноваційний менеджмент, управління креативною діяльністю підприємств.
+
''Наукові інтереси:''   
 +
Наукові інтереси: розвиток стартап-підприємництва, венчурне інвестування, управління креативною діяльністю підприємств, венчурний та інноваційний менеджмент.
 +
 
 +
Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації № 0107U000837)
 +
 +
Активно займається науковою діяльністю. За результатами наукових досліджень опублікувала понад 100 наукових праць: 1 підручник, 12 навчальних посібників, 4 монографії, більше 50 статей у фахових виданнях.
  
Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації № 0107U000837)
 
 
   
 
   
 
===Вибрані публікації===
 
===Вибрані публікації===
 
За результатами наукових досліджень опублікувала понад 50 наукових праць: 4 навчальні посібники, 2 монографії, більше 25 статей у фахових виданнях ВАК України, 16 тез доповідей, 13 навчально-методичних видань.  
 
За результатами наукових досліджень опублікувала понад 50 наукових праць: 4 навчальні посібники, 2 монографії, більше 25 статей у фахових виданнях ВАК України, 16 тез доповідей, 13 навчально-методичних видань.  
  
# Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. /[[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин. К: «Знання», 2012. 350 с.
+
1 Венчурний бізнес: особливості розвитку та глобалізаційні аспекти: підручник. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. Видавництво Львівської політехніки, 2019. - 412 с.
# Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /[[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин. — Львів: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2011. — 168 с.
+
 
# Проблеми управління венчурними організаціями: [монографія] / [[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин // [[Львів]]: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. — 148 с. ISBN 978-966-8955-22-8
+
2 Kuzmin O.E., Lytvyn I.V., Ossik Yu.I. Venturing: Teaching manual. – Karaganda: KarSU publ., 2016. – 311 p.
# Креативний менеджмент: [навч. посібник] /[[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], [[Князь Святослав Володимирович|С.В. Князь]], І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. — [[Львів]]: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2010. — 124 с. ISBN 978-966-553-980-3.
+
 
# Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: [монографія]./І.В. Литвин/ — Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. — 168 с. Укр. мова. ISBN 978-966-2194-14-2.
+
3 Кузьмін О.Є. Глобальна економіка: навч. посібник /О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 300 с.
# Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (Інститут економіки і менеджменту, Інститут післядипломної освіти) : навч. посіб. для вступників до [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] на рівень магістра / за заг. ред. проф. [[Бобало Юрій Ярославович|Ю.Я. Бобала]], проф. [[Піх Зорян Григорович|З.Г. Піха]] [[[Гук Зорислава Богданівна|З.Б. Гук]], [[Загорецька Олена Ярославівна|О.Я. Загорецька]], [[Іличок Богдан Іванович|Б.І. Іличок]], А.Я. Клап, [[Лебідь Тетяна Вікторівна|Т.В. Лебідь]], І.В. Литвин, [[Лісовська Лідія Степанівна|Л.С. Лісовська]], [[Мамчин Мирослава Михайлівна|М.М. Мамчин]], Л.М. Полякова]. [[Львів]]: [[Видавництво Львівської політехніки]], 2012. — 292 с.
+
 
# Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / [[Кузьмін Олег Євгенович|О. Є. Кузьмін]], І. В. Литвин // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 1. С. 126-135.
+
4 Литвин І. В. Трансформаційні процеси в економічному розвиткові інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування: монографія / Ірина Литвин, Нестор Шпак, Ірина Крейдич, Катерина Бояринова, Наталія Григорська, Інна Мілько. – Київ: ТОВ "ДКС ЦЕНТР", 2016. – 256 c.
# Формування венчурних стратегічних альянсів через застосування зовнішніх схем венчурного фінансування /І.В. Литвин// Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XV, № 3. — Київ, СЕУ/ Рівне, НУВГП, 2009. — C. 62-75.
+
 
# Планування фінансового забезпечення і реалізації інноваційних проектів венчурних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2008. — № 624. С. 191-199.
+
5 Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. - К: «Знання», 2012. - 350 с.
# Венчурні підприємства «spin-off» та «spin-out» в системі підприємницької діяльності університетів / [[Кузьмін Олег Євгенович|О. Кузьмін]], І. Литвин // Науково-практичне видання «Вища школа». — 2008. — № 1. С. 86-98. 11. Литвин І.В. Особливості фінансування початкових етапів розвитку венчурного підприємства / [[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету «Вісник соціально-економічних досліджень». — 2007. — № 25. С. 198-204.
+
 
# Особливості визначення напрямів інноваційної діяльності та вибору венчурних стратегій розвитку машинобудівних підприємств / І.В. Литвин // Вісник Хмельницького національного університету «Економічні науки». — 2007. — № 6, Т. 3(101). С. 265-269.
+
6 Кузьмин О.Е., Литвин И.В., Осик Ю.И. Венчурный бизнес: Учеб. пособие. - Караганда: Изд-во КарГУ , 2015. - 354 с.
# Планування венчурного фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]] «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2007. 606. С. 39-45.
+
 
# Оцінювання ефективності венчурного фінансування проектів / [[Кузьмін Олег Євгенович|О.Є. Кузьмін]], І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2009. 647. — С. 87-92.
+
7 Кузьмин О.Е., Литвин И.В., Осик Ю.И. Венчурлық бизнес: Оқу. құралы. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015. - 347 бет.
# Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку малих інноваційних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2009. 657. — С. 411-416.
+
 
# Методичні рекомендації з визначення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств / І.В. Литвин // Вісник [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2010. — № 682. — С. 229-237.
+
8 Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 168 с.
 +
 
 +
9 Проблеми управління венчурними організаціями: [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. — 148 с.  
 +
 
 +
10 Креативний менеджмент: [навч. посібник] /О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 124 с.  
 +
 
 +
11 Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: [монографія]./І.В. Литвин/ — Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. — 168с. Укр. мова.
 +
 
 +
12 Литвин І. В. Академічне підприємництво: досвід Стенфордського університету/ І.В. Литвин // Вісник НУ „Львівська політехніка”: „Проблеми економіки та управління”. - 2012. - №725. - С. 305-312.
 +
 
 +
13 Литвин І. В. Використання трансфертного потенціалу провідними дослідницькими університетами США // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Юридичні науки". – 2014. – №  769. – C. 167–174.
 +
 
 +
14 Литвин І. В. Освіта, наука, інновації як ключові фактори конкурентного лідерства у глобальній економіці // Молодий вчений. – 2015. – № 10 (25). – C. 39–43.
 +
 
 +
15 Литвин І. В. Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій // Вісник національного університету "Львівська політехніка" Серія: менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 851. – C. 179–191.
 +
 
 +
16 Литвин І. В. Особливості заcнування та розвитку ІТ-стартапів // Електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету «Ефективна економіка». – 2017. – № 4. – С. 799 – 805. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5533.
 +
 
 +
17 Литвин І. В., Мельник* А. В. Формування інноваційних екосистем стартапів на прикладі вищих навчальних закладів Німеччини // Науковий журнал "Молодий вчений". – 2018. – №4 (56) (квітень) 2018 р. С. 799-805. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/185.pdf
 +
 
 +
18 Литвин І.В. Екосистема стартап-підприємництва в Україні: історія створення та сучасність [Електронний ресурс]. Науковий журнал «Молодий вчений». – 2019. – №1 (65) (січень). – С. 476 - 482 - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/01/266.pdf
 +
 
 +
19 Литвин І.В. Вартісно-орієнтоване управління стартапами на засадах венчурного інвестування [Електронний ресурс] Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – №11 (63) (листопад). - С. 1148-1153. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/266.pdf
 +
 
 +
20 Нестор Шпак, Микола Одрехівський, Ірина Литвин, Любов Залізна. Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю інноваційних систем [Електронний ресурс]. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). – 2019. – №1. - С. 84-91. - Режим доступу: http://es.khpi.edu.ua/issue/view/10632
 +
 
 +
21 Литвин І. В. Особливості пошуку інноваційних ідей в системі креативного менеджменту / І.В. Литвин // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. – Львів: НЛТУ України. - 2011. – вип. 21.7 - С. 360-364.
 +
 
 +
22 Литвин І. В. Особливості активізування інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості (на прикладі ПАТ «Концерн Хлібпром») / І.В. Литвин, М.А. Дмітрієва // Збірник наукових праць «Соціально- економічні проблеми сучасного періоду України. Сучасні проблеми розвитку сільських територій». – Львів: НАН України, Ін.-т регіональних досліджень. – 2011. – Вип. 6(92). - С. 216-222.
 +
 
 +
23 Литвин І. В. Перспективні напрями інноваційного розвитку вітчизняних автобусобудівних підприємств / І.В. Литвин, О.Б. Матійце // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» – Тернопіль. – 2012. – Вип. 3(29). - С. 183-186.
 +
 
 +
24 Литвин І.В. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні /Литвин І.В., Нек М.О. // Регіональна економіка. – 2013. – 2. - С. 81-88.
 +
 
 +
25 Литвин І. В. Корпоративні схеми венчурного фінансування проектів // Молодий вчений. – 2014. – № 6. – C. 157–161.
 +
 
 +
26 Литвин І. В., Жулінський М. В. Інноваційні технології енергоефективності на підприємствах світлотехнічної галузі в контексті реалізації регіональної економічної політики // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2014. 5 (109). – C. 285–294.
 +
 
 +
27 Литвин І. В., Шпак Н. О., Томашевський* М. Р. Сучасні тенденції інноваційного розвитку ресторанного бізнесу в Україні // Вісник національного університету "Львівська політехніка" Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. 858. – C. 179–187.
 +
 
 +
28 Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 1. — С. 126-135.
 +
 
  
 
===Контакти===
 
===Контакти===
 
вул. Митрополита Андрея, 5, [[Львів]], 79013; 4 -й корпус, кімната 302  
 
вул. Митрополита Андрея, 5, [[Львів]], 79013; 4 -й корпус, кімната 302  
  
Тел: +38 (032) 258-21-14 ;  +38 (032) 258-22-89 ;  +38 (032) 258-27-24 ;  +38 (032)258-23-63
+
Тел:   +38 (032) 258-22-89 ;   
  
 
E-mail:  okuzmin@lp.edu.ua
 
E-mail:  okuzmin@lp.edu.ua
  
e-mail: iryna-lytvyn@rambler.ru
+
E-mail: iryna.v.lytvyn@lpnu.ua
 +
 
  
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]

Версія за 10:46, 30 вересня 2019

Литвин Ірина Володимирівна
Литвин.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність «Міжнародна економіка»
Галузь наукових інтересів Міжнародний венчурний менеджмент, інноваційна діяльність та інноваційний менеджмент, управління креативною діяльністю підприємств
Кваліфікаційний рівень магістра з економіки і підприємництва
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Литвин Ірина Володимирівна — кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

З відзнакою закінчила Львівську академічну гімназію. Здобула повну вищу освіту в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію магістра з економіки і підприємництва. Навчалася в аспірантурі Національного університету «Львівська політехніка». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління венчурними організаціями в машинобудуванні» за спеціальністю (08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)). Науковий керівник — доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

  • міжнародна економіка,
  • міжнародна венчурна діяльність,
  • управління інвестиційним та венчурним бізнесом,
  • основи міжнародного венчурного бізнесу.

Науково-дослідна робота

Наукові інтереси: Наукові інтереси: розвиток стартап-підприємництва, венчурне інвестування, управління креативною діяльністю підприємств, венчурний та інноваційний менеджмент.

Брала участь у виконанні держбюджетної теми кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації № 0107U000837)

Активно займається науковою діяльністю. За результатами наукових досліджень опублікувала понад 100 наукових праць: 1 підручник, 12 навчальних посібників, 4 монографії, більше 50 статей у фахових виданнях.


Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень опублікувала понад 50 наукових праць: 4 навчальні посібники, 2 монографії, більше 25 статей у фахових виданнях ВАК України, 16 тез доповідей, 13 навчально-методичних видань.

1 Венчурний бізнес: особливості розвитку та глобалізаційні аспекти: підручник. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. Видавництво Львівської політехніки, 2019. - 412 с.

2 Kuzmin O.E., Lytvyn I.V., Ossik Yu.I. Venturing: Teaching manual. – Karaganda: KarSU publ., 2016. – 311 p.

3 Кузьмін О.Є. Глобальна економіка: навч. посібник /О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, І.В. Литвин. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 300 с.

4 Литвин І. В. Трансформаційні процеси в економічному розвиткові інноваційно-орієнтованих підприємств машинобудування: монографія / Ірина Литвин, Нестор Шпак, Ірина Крейдич, Катерина Бояринова, Наталія Григорська, Інна Мілько. – Київ: ТОВ "ДКС ЦЕНТР", 2016. – 256 c.

5 Венчурний бізнес: [навч. посібник з грифом МОН]. /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. - К: «Знання», 2012. - 350 с.

6 Кузьмин О.Е., Литвин И.В., Осик Ю.И. Венчурный бизнес: Учеб. пособие. - Караганда: Изд-во КарГУ , 2015. - 354 с.

7 Кузьмин О.Е., Литвин И.В., Осик Ю.И. Венчурлық бизнес: Оқу. құралы. - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2015. - 347 бет.

8 Венчурний бізнес: теоретичні аспекти та практика: [навч. посібник-практикум] /О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 168 с.

9 Проблеми управління венчурними організаціями: [монографія] / О.Є. Кузьмін, І.В. Литвин // Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2010. — 148 с.

10 Креативний менеджмент: [навч. посібник] /О.Є. Кузьмін, С.В. Князь, І.В. Литвин, Д.К. Зінкевич. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 124 с.

11 Управління у сферах фінансів, оподаткування, страхування і кредиту: [монографія]./І.В. Литвин/ — Х.:ФОП Александрова К.М.; ВД «ІНЖЕК», 2009. — 168с. Укр. мова.

12 Литвин І. В. Академічне підприємництво: досвід Стенфордського університету/ І.В. Литвин // Вісник НУ „Львівська політехніка”: „Проблеми економіки та управління”. - 2012. - №725. - С. 305-312.

13 Литвин І. В. Використання трансфертного потенціалу провідними дослідницькими університетами США // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Юридичні науки". – 2014. – № 769. – C. 167–174.

14 Литвин І. В. Освіта, наука, інновації як ключові фактори конкурентного лідерства у глобальній економіці // Молодий вчений. – 2015. – № 10 (25). – C. 39–43.

15 Литвин І. В. Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій // Вісник національного університету "Львівська політехніка" Серія: менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 851. – C. 179–191.

16 Литвин І. В. Особливості заcнування та розвитку ІТ-стартапів // Електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету «Ефективна економіка». – 2017. – № 4. – С. 799 – 805. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5533.

17 Литвин І. В., Мельник* А. В. Формування інноваційних екосистем стартапів на прикладі вищих навчальних закладів Німеччини // Науковий журнал "Молодий вчений". – 2018. – №4 (56) (квітень) 2018 р. – С. 799-805. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/4/185.pdf

18 Литвин І.В. Екосистема стартап-підприємництва в Україні: історія створення та сучасність [Електронний ресурс]. Науковий журнал «Молодий вчений». – 2019. – №1 (65) (січень). – С. 476 - 482 - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/01/266.pdf

19 Литвин І.В. Вартісно-орієнтоване управління стартапами на засадах венчурного інвестування [Електронний ресурс] Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – №11 (63) (листопад). - С. 1148-1153. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/266.pdf

20 Нестор Шпак, Микола Одрехівський, Ірина Литвин, Любов Залізна. Проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю інноваційних систем [Електронний ресурс]. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). – 2019. – №1. - С. 84-91. - Режим доступу: http://es.khpi.edu.ua/issue/view/10632

21 Литвин І. В. Особливості пошуку інноваційних ідей в системі креативного менеджменту / І.В. Литвин // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України. – Львів: НЛТУ України. - 2011. – вип. 21.7 - С. 360-364.

22 Литвин І. В. Особливості активізування інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості (на прикладі ПАТ «Концерн Хлібпром») / І.В. Литвин, М.А. Дмітрієва // Збірник наукових праць «Соціально- економічні проблеми сучасного періоду України. Сучасні проблеми розвитку сільських територій». – Львів: НАН України, Ін.-т регіональних досліджень. – 2011. – Вип. 6(92). - С. 216-222.

23 Литвин І. В. Перспективні напрями інноваційного розвитку вітчизняних автобусобудівних підприємств / І.В. Литвин, О.Б. Матійце // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» – Тернопіль. – 2012. – Вип. 3(29). - С. 183-186.

24 Литвин І.В. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні /Литвин І.В., Нек М.О. // Регіональна економіка. – 2013. – № 2. - С. 81-88.

25 Литвин І. В. Корпоративні схеми венчурного фінансування проектів // Молодий вчений. – 2014. – № 6. – C. 157–161.

26 Литвин І. В., Жулінський М. В. Інноваційні технології енергоефективності на підприємствах світлотехнічної галузі в контексті реалізації регіональної економічної політики // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – 2014. – № 5 (109). – C. 285–294.

27 Литвин І. В., Шпак Н. О., Томашевський* М. Р. Сучасні тенденції інноваційного розвитку ресторанного бізнесу в Україні // Вісник національного університету "Львівська політехніка" Серія: Менеджмент і підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2016. – № 858. – C. 179–187.

28 Венчурні організації у машинобудуванні: види та тенденції розвитку / О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 1. — С. 126-135.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-22-89 ;

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua

E-mail: iryna.v.lytvyn@lpnu.ua