Литвиняк Оксана Ярославівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Литвиняк Оксана Ярославівна
Lytvyniak.jpg
старший викладач ‎
Громадянство Україна
Науковий керівник к.т.н.
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Литвиняк Оксана Ярославівна — старший викладач Кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола.

БІОГРАФІЯ

ОСВІТА

 • 2005-2010 рр. - Національний університет «Львівська політехніка», магістр будівництва зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»
 • 2009-2012 рр. - Національний університет «Львівська політехніка», економіст зі спеціальності «Економіка підприємства»
 • 2010-2013 рр. - Національний університет "Львівська політехніка", аспірантура на кафедрі "Будівельні конструкції та мости"
 • 25.09.2015 р. - захист кандидатської дисертації на тему: "Міцність і деформативність збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття з використанням пінобетону"; науковий керівник - д.т.н., проф. Демчина Б.Г.
 • 15.12.2015 р. - присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Навчальні дисципліни:

 • "Основи охорони праці"

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Напружено-деформований стан комплексних конструкцій перекриття та їх розрахунок.

Професійна діяльність

 • 2010-2013 рр. – аспірант, Національний університет «Львівська політехніка»
 • 2013-2015 рр. – асистент, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра «Охорона праці»
 • 2015р – і до сьогодні – асистент, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра «Цивільна безпека»

Вибрані публікації

Опубліковано 17 наукових працях (в тому числі 11 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій), 1 навчально-методичну працю, 1 патент на винахід України та 7 патентів України на корисну модель: Серед них:

 • Литвиняк О.Я. Забезпечення несучої здатності коротких збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону / О.Я. Литвиняк, Б.Г. Демчина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Сер.: Теорія і практика будівництва. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2013. – № 755. – С. 227-230.
 • Lytvynyak O. Combinations of conjunction of traditional and energy-saving materials in constructions of modern buildings / O.Lytvynyak, B. Demchyna, B.Ordon-Beska // Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym – 2013. – Vol. 1(11). – S. 82-89.
 • Пат. на винахід № 105880, МПК Е04 В5/02; Е04 В5/16; Е04 В5/17, Залізбетонне перекриття будинку / Литвиняк О.Я., Демчина Б.Г.; заявник і патентовласник Національний університет "Львівська політехніка" – опубл. 25.06.2014 бюл. № 12/2014.


Контакти

пл.Св. Юра, 1, м. Львів, 79013; 3 -й корпус, кімн. 133,

тел.: +38(032)258-25-26