Литвиненко Наталія Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 12:35, 1 жовтня 2021, створена Наталія Литвиненко (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Литвиненко Наталія Олександрівна
1974-08-30IMG 0146.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 30 серпня 1974 року
Alma mater Львівська комерційна академію.
Дата закінчення 2000 р.
Галузь наукових інтересів В наукових дослідженнях зосереджується на вивченні питань щодо методології та методичних засад обліку і контролю розрахункових операцій.
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, доцент Яремко Ігор Йосафатович ,Національний університет «Львівська політехніка»,професор кафедри обліку та аналізу
Дата присвоєння н.с. 2012 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2015 р.
Поточне місце роботи Кафедра обліку та аналізу, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Литвиненко Наталія Олександрівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та аналізу, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 30 серпня 1974 року

Вищу освіту здобула в 2000 році, закінчивши Львівську комерційну академію, отримала диплом магістра за спеціальністю «Облік і аудит».

На кафедрі обліку та аналізу працює з 2002 р.

З 01.12.2008р. зарахована в аспірантуру за спеціальністю 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит,

16.05.2012р. захистила дисертацію на тему: «Бухгалтерський облік і контроль внутрішніх розрахунків».

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Яремко Ігор Йосафатович ,Національний університет «Львівська політехніка»,професор кафедри обліку та аналізу

У 2013 р. була членом експертної комісії з нострифікаційної експертизи документів щодо визнання іноземних документів про освіту.

У грудні 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку та аналізу.

Відповідальна за формування контингенту вступників магістерського рівня, куратор академічної групи.

Сертифікований аудитор України з 1 січня 2002р. Член аудиторської палати України, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 100973.

Практичний досвід: 3 роки працювала бухгалтером на виробничому підприємстві; 2 роки — бухгалтером на підприємстві оптової торгівлі; з 2000 по даний час працює аудитором.

Фахівець з бухгалтерського обліку та оподаткування, володіє практичними основами господарського права.

Має значний досвід аудиту промислових, будівельних, транспортних та торгівельних підприємств, також брала участь в аудиті бюджетних, неприбуткових та фінансових установ, а також банків.

Викладацька діяльність

Викладає дисципліни:

Веде лекційні та практичні заняття з дисциплін:

 • «Облік зовнішньоекономічної діяльності»,
 • «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами»,
 • «Аудит оподаткування підприємств».

Наукова діяльність

В наукових дослідженнях зосереджується на вивченні питань щодо методології та методичних засад обліку і контролю розрахункових операцій.

Вибрані публікації

Опублікувала понад 60 наукових праць, з яких одна стаття англійською мовою та одні тези польською мовою вийшли друком у закордонних виданнях; 5 навчальних посібників (2 із грифом МОН України); 4 колективних монографії (дві вийшли друком англійською мовою, одна – російською). Автор/співавтор понад 15 навчально-методичних рекомендацій.

Монографії:

 1. Литвиненко Н.О. Внутрішній контроль розрахунків у групах взаємопов’язаних підприємств в Україні // в монографії Wybrane zagadnienia wspołczesnej rachunkowosci w Polsce i na Ukraine; pod redakcją Henryka Ronka i Anatolia Zahorodnego. – Lublin: Wydawnictwo Universytetu Marii Curie+Skłodowskiej. - 2015. – C. 317-326;
 2. Литвиненко Н.А. Учетная политика в организации бухгалтерского учета расчетов между вазимосвязанными предприятиями в Украине // Развитие бухгалтерского учета и аналитического инструментария предприятия: [монография] / под ред. проф. И.И. Яремко и проф. Г. Ронэка. – Львов: Издательство Львовской политехники, 2014. – 208 с. (д.а.);
 3. Литвиненко Н.О. Класифікація внутрішніх розрахункових взаємовідносин як передумова їх введення в методологічну основу бухгалтерського обліку / Литвиненко Н.О. // Колективна монографія «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства / (англ. мовою) Спільне видання Національного університету «Львівська політехніка» і університету Марії Кюрі-Складовської (Польща). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 308 с. (англійською мовою);
 4. Литвиненко Н.О. Особливості аналізу дебіторської заборгованості і грошових коштів у контексті управління оборотними активами підприємства / М.М. Нашкерська, Н.О. Микитюк; Литвиненко Н.О. Бухгалтерський облік внутрішніх розрахунків в Україні: еволюція розвитку та сучасні проблеми/І.Й.Яремко, М.М. Нашкерська // Колективна монографія «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (англ. мовою) / Спільне видання Національного університету «Львівська політехніка» і університету Марії Кюрі-Складовської (Польща). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 280с. (англійською мовою);
 5. O. Economic strategies for the development of society: колективна монографія / O. Vysochan, O. Vysochan, N. Lytvynenko. – Boston: Primedia eLaunch, 2020. – 410 c.

Наукові статті:

 1. Oleh, Vysochan Olha, Lytvynenko Nataliia, Hyk Vasyl. Evaluation of efficiency of fundraising activities of small charitable organizations of Ukraine // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2021. – Vol. 43, No. 1. – P. 100–110. (Web of Science Emerging Sources Citation Index).
 2. Литвиненко Н. О., Нашкерська М. М., Фаль Ю. Я. Імпортні операції з товарами: особливості оподаткування та його облікове відображення // Бізнес Інформ. – 2020. – № 10. – С. 276–285.
 3. Проблематика аналітичного опрацювання облікових даних щодо адміністративних витрат підприємства / Височан О. C., Литвиненко Н. О. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2019. – Том. 24. Вип. 5 (78). – С. 44–48.
 4. Порядок проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів: INTOSAI-підхід / Височан О. С., Литвиненко Н. О. // Проблеми системного підходу в економіці : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – 2019. – Випуск № 3 (71) / 2019 (Частина 2). – С. 184–193.
 5. Аудит ефективності як засіб підтвердження результативності, економності та продуктивності використання бюджетних коштів у державному секторі економіки України / Височан О. О., Литвиненко Н. О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – Вип. 25, ч. 1. – С. 44–48.
 6. Svynous I. Methodological approaches to evaluation and revaluation of fixed assets in the context of implementing international accounting standards / I. Svynous,. T. Shepel, N. Lytvynenko // Economics, Entrepreneurship, Management. – 2019. – Vol. 6, № 2. – PP. 89-100.
 7. Базові засади організації обліку в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків в Україні / Литвиненко Н. О., Блащук М. Б. // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. – 2018. – 2018 : Вип. 4 (80). – С. 202–214.
 8. Литвиненко Н.О. Аудиторська діяльність в Україні: узгодженість змісту базових термінів та понять/ Н.О. Литвиненко // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. праць. – 2017. – № 862. – C. 162–170.
 9. Basic Objects of Control Organization / N.O. Lytvynenko // Economics, Entrepreneurship, management. – 2017. – Vol. 4, No 1. – pp. 55-60.

Стажування:

 1. 2017 рік: стажування освітнє без відриву від основної роботи: Університет Марії-Кюрі Склодовської в Любліні (Польща): з 26 по 30 червня 2017 р.; з 01 вересня по 26 жовтня 2017 (53 дні)
 2. 2018/2019 н.р.: пройшла повний курс навчання (150 год) на семінарі педагогічних знань у Національному університеті «Львівська політехніка» (посвідчення про підвищення кваліфікації за реєстраційним номером 102-19 від 19 червня 2019 року.
 3. 2020 рік: з 07 вересня 200 р. по 09 жовтня 2020 року пройшла навчання за програмою модуля Н2М1 «Педагогічна майстерність викладача ЗВО», обсяг 30 годин/1 кредит ЄКТС (сертифікат про підвищення кваліфікації серії СТ ЛП/ №0045-20 від 20 жовтня 2020 р.)
 4. 2020 рік: з 30 жовтня 2020 року по 11 грудня 2020 року (6,0 кредитів ЄКТС, 180 год): у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ернст енд Янг» за програмою «Актуальні питання обліку за МСФЗ. Консолідація фінансової звітності» (сертифікат учасника програми від 11.12.2020 року, реєстр. ном. 33/20)

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус,кімн. 315

Контактні телефони: +38 (032) 258-22-43, +38 (032) 258-21-27

E-mail: nataliia.o.lytvynenko@lpnu.ua