Відмінності між версіями «Князь Святослав Володимирович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
м
м
Рядок 23: Рядок 23:
 
| Титул                        =
 
| Титул                        =
 
| Герб                          =
 
| Герб                          =
| Підпис герба                  = Герб "Курч" (Князь)
+
| Підпис герба                  =  
 
| Батько                        =
 
| Батько                        =
 
| Матір                        =
 
| Матір                        =
Рядок 159: Рядок 159:
 
* "Міжнародні фінанси";
 
* "Міжнародні фінанси";
 
* "Евристика";
 
* "Евристика";
* "Класифікація підприємств і форм підприємництва із урахуванням досвіду економічно розвинутих країн";
+
* "Класифікація підприємств і форм підприємництва із урахуванням досвіду економічнорозвинутих країн";
 
* "Розвиток торговельного підприємництва із урахуванням офшорних можливостей";
 
* "Розвиток торговельного підприємництва із урахуванням офшорних можливостей";
 
* "Оптимізація організаційного розвитку підприємницьких структур на засадах інструментарію ZFC".
 
* "Оптимізація організаційного розвитку підприємницьких структур на засадах інструментарію ZFC".
Рядок 254: Рядок 254:
 
# Konovalyuk І., Knyaz S., Kucher L., Pavlenko O., Shauda O., Kosovska V., Moskvyak Ya. Developing a monitoring system of agricultural enterprises’ propension to bankruptcy. ''Scientific Papers: Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development»''. 2022. Vol. 22. Is. 1. Pp. 341–349.
 
# Konovalyuk І., Knyaz S., Kucher L., Pavlenko O., Shauda O., Kosovska V., Moskvyak Ya. Developing a monitoring system of agricultural enterprises’ propension to bankruptcy. ''Scientific Papers: Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development»''. 2022. Vol. 22. Is. 1. Pp. 341–349.
 
# Sumets, A., Kniaz, S., Heorhiadi, N., Skrynkovskyy, R., & Matsuk, V. (2022). Methodological toolkit for assessing the level of stability of agricultural enterprises. ''Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal'', 8(1), 235-255. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.12
 
# Sumets, A., Kniaz, S., Heorhiadi, N., Skrynkovskyy, R., & Matsuk, V. (2022). Methodological toolkit for assessing the level of stability of agricultural enterprises. ''Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal'', 8(1), 235-255. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.12
# Святослав Князь, Іов Пилипенко, & Северин Яворський. (2022). ТРЕНДИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ. ''Економічний форум'', 1(2), 39-49. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-6
+
# Святослав Князь, Іов Пилипенко, & Северин Яворський. (2022). Тренди електронної комерції: виклики і можливості. ''Економічний форум'', 1(2), 39-49. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-6
 
# TULAI, Oksana et al. METHODOLOGICAL AND PRACTICAL GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP WITHIN THE FRAMEWORK OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP. Journal of European Economy, [S.l.], v. 21, n. 1, p. 3-16, sep. 2022. ISSN 2519-4089. http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/enjee/article/view/1572/1572
 
# TULAI, Oksana et al. METHODOLOGICAL AND PRACTICAL GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP WITHIN THE FRAMEWORK OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP. Journal of European Economy, [S.l.], v. 21, n. 1, p. 3-16, sep. 2022. ISSN 2519-4089. http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/enjee/article/view/1572/1572
  

Версія за 07:37, 27 вересня 2022

Князь Святослав Володимирович
Дата народження 25.04.1976 р.
Місце народження м.Львів
Науковий ступінь д.е.н.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра підприємництва та екологічної експертизи товарів

Князь Святослав Володимирович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка».

Зміст

ОСВІТА І РІВЕНЬ НАУКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • у 1993 р. закінчив середню школу № 87 у м. Львові, а також, у цьому ж році, Львівський технікум банківської справи (свідоцтво № 11 про присвоєння кваліфікації «бухгалтер»);
 • у 1997 р. закінчив Тернопільську академію народного господарства, факультет банківського бізнесу за спеціальністю «Фінанси і кредит» (диплом спеціаліста ЛБ ВЕ №000819. Присвоєно кваліфікацію «економіст»);
 • упродовж 1997-2001 рр. - аспірант Національного університету «Львівська політехніка»;
 • у 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Регулювання інвестиційної діяльності в системі управління економікою» за спеціальністю 08.00.03 - організація управління, планування і регулювання економіки (диплом ДК №011370 від 4 липня 2001 р.);
 • у 2004 р. отримав атестат доцента (атестат №5/30-Д від 16 грудня 2004 р.);
 • у 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Формування і використання трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємств» за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом ДД №002064 від 31 травня 2013 р.);
 • у 2015 р. отримав атестат професора (атестат 12ПР№011179 від 15.12.2015 р., протокол № 5/01-П)

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» (1998 р.);
 • старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» (2001-2002 рр.);
 • доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка». Упродовж 10 років виконував обов'язки заступника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи (2004-2013 рр.);
 • виконуючий обов'язки завідувача кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів Національного університету «Львівська політехніка» (з 02.09.2013 р.);
 • завідувач кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів (з 02.09.2014 р.).

УЧАСТЬ У КОМІСІЯХ ТА ІНШИХ ФОРМУВАННЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

• з 2015 року голова НМК напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» Національного університету «Львівська політехніка»;

• з 2016 року голова НМК спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Національного університету «Львівська політехніка»;

• з 2016 року гарант освітньо-наукової програми третього освітнього рівня (доктор філософії) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Національному університеті «Львівська політехніка».

УЧАСТЬ У КОМІСІЯХ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ і НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА ІЗ ЗАБЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

участь в комісіях з проведення ліцензійних та акредитаційних експертиз

 • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців напряму 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» освітнього ступеня «бакалавр» у Чернівецькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету (Наказ МОНУ № 673-л від 15.05.2018 р.);
 • голова Експертної комісії МОНУ щодо проведення акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів за напрямом 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (наказ № 1105-А від 09.06.2017 р.);
 • член експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Товарознавство і торговельне підприємництво" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" у ВНЗУ "Полтавський університет економіки і торгівлі" (Наказ МОНУ 1227-л від 13.06.2018 р.);
 • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Менеджмент природоохоронної діяльності" зі спеціальності 051 "Економіка" у Національному транспортному університеті(Наказ МОНУ 3002-л від 12.12.2018 р.);
 • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Економіка довкілля і природних ресурсів" зі спеціальності 051 "Економіка" у ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет" (Наказ МОНУ 1933-л від 09.11.2018 р.);
 • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Економіка довкілля і природних ресурсів" зі спеціальності 051 "Економіка" у ДВНЗ "Національний лісотехнічний університет України" (Наказ МОНУ 1803-л від 09.11.2018 р.);
 • голова експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми "Економіка довкілля і природних ресурсів" зі спеціальності 051 "Економіка" у Івано-Франківському національному технічному університеті (Наказ МОНУ 1457-л від 10.09.2018 р.);
 • голова комісії з акредитації напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» в Одеському державному екологічному університеті;
 • голова комісії з акредитації спеціальностей 7.03060101 і 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування» (за видами економічної діяльності) в Одеському державному екологічному університеті;
 • голова комісії з акредитації спеціальностей 7.03060103 і 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» (за видами економічної діяльності) в Одеському державному екологічному університеті;
 • голова комісії з акредитації спеціальності 8.03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності" у Національному університеті водного господарства та природокористування;
 • член комісії з ліцензування напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» в Донецькому інженерно-економічному коледжі при Донецькому національному технічному університеті;
 • член комісії з ліцензування напряму підготовки 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» у Феодосійській державній фінансово-економічній академії Київського університету ринкових відносин тощо.

участь в комісіях з експертизах студенських наукових робіт

 • член фахової конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Електронна комерція»;
 • член фахової конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціалізацією «Менеджмент природоохоронної діяльності»;
 • член фахової конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Управління е-бізнесом та смарт технологіями»;
 • член фахової конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Раціональне природокористування та екологічна безпека»;
 • член фахової конкурсної комісії ІІ туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку»;

участь в інших комісіях МОНУ І НАЗЯВО

 • член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, зокрема підкомісії 6 з бізнесу, управління та права спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 квітня 2016 року № 375; додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2019 року № 582);
 • експерт Міністерства освіти і науки України із підготовки пропозицій щодо визначення нових пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку на 2021-2030 рр. (довідка № 265, від 03.12.2019 року);
 • член групи МОН України з питань методичного, організаційного та аналітичного забезпечення ЄФВВ (Наказ МОН України № 1258 від 19.11.2021 р. Про забезпечення методичних та організаційних питань проведення єдиного фахового вступного випробування у 2022 році);
 • експерт із акредитації освітніх програм Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (рішення НАЗЯВО від 9 грудня 2021 року);
 • експерт із конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (2022 р.).

УЧАСТЬ У РОЗРОБЛЕННІ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

 • Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 р. № 1243 https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti;
 • Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 961 https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti ;
 • Стандарт вищої освіти третього (доктора філософії) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» від 20.07.2022 р. № 645 https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/076-Pidpr.torh.ta.birzh.diyal-dok.filos-647-20.07.2022.pdf;
 • Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління та адміністрування (розглянуто за затверджено на засіданні Вченої ради Університету від 20.12. 2018 р., протокол № 5);
 • Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління та адміністрування (розглянуто за затверджено на засіданні Вченої ради Університету від 25.10. 2016 р., протокол № 27);
 • Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти (доктора філософії) за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління та адміністрування (розглянуто за затверджено на засіданні Вченої ради Університету від 19.04. 2016 р., протокол № 22, від 26.05. 2020 р., протокол № 63).

ДОКТОРИ НАУК, ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ ТА КАНДИДАТИ НАУК, ЗАХИЩЕНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ КНЯЗЯ С.В.

ДОКТОРИ НАУК

 1. Фарат О.В. Теоретико-методологічні підходи до забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів підприємництва на засадах розвитку інноваційних кластерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / О.В. Фарат. - Івано-Франківськ, 2020. - 39 с.

ДОКТОРИ ФІЛОСОФІЇ

 1. Русин-Гриник Р.Р. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії: спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” / Р.Р. Русин-Гриник. - Львів, 2020. - 205 с.

КАНДИДАТИ НАУК

 1. Богів Я.С. Стратегічне планування інноваційного розвитку промислових підприємств): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Я.С. Богів. – Херсон, 2014. – 20 с.
 2. Холявка Л.Ю. Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності ) / Л.Ю. Холявка. – Львів, 2016. – 20 с.
 3. Комарницька Н.М. Формування та оцінювання систем управління інноваціями підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.М. Комарницька. -Львів, 2017. - 23 с.
 4. Косовська В.В. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства на засадах розвитку трансферної системи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В.В. Косовська. - Мукачево, 2018. - 20 с.

ОПОНУВАННЯ ДИСЕРТАЦІЙ

ДОКТОРСЬКІ

 1. Калюжна Н.Г. Формування та розвиток потенціалу системи управління підприємством: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.Г. Калюжна. - Луганськ, 2014. - 40 с.
 2. Запухляк І.Б. Теоретико-методологічні основи розвитку газотранспортних підприємств в умовах нестабільності середовища їх функціонування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / І.Б. Запухляк. – Івано-Франківськ, 2017. - 40 с.

КАНДИДАТСЬКІ

 1. Крупін В.Є. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / В.Є. Крупін. - Львів, 2008. - 20 с.;
 2. Пікулик О.Б. Транспортне інфраструктурне забезпечення соціально-економічного розвитку західного регіону України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка” / О.Б. Пікулик. - Львів, 2009. - 20 с.;
 3. Максимів Б.М. Організаційно-економічні засади формування інноваційної стратегії розвитку підприємств в економіці України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / Б.М. Максимів. - Львів, 2010. - 20 с.;
 4. Симак А.В. Інвестиційна політика машинобудівного підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування)” / А.В. Симак. - Львів, 2010. - 20 с.;
 5. Серпухов М.Ю. Управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / М.Ю. Серпухов. - Харків, 2011. - 20 с.;
 6. Стояновський А.Р. Моніторинг діяльності інноваційних структур: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / А.Р. Стояновський. - Київ, 2011. - 20 с.;
 7. Товт Т.Й. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Т.Й. Товт. - Львів, 2012. - 20 с.;
 8. Яремко І.І. Управління потенціалом соціально-виробничих систем економіки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.03 “Економіка та управління національним господарством” / І.І. Яремко. - Львів, 2012. - 20 с.;
 9. Савенко К.С. Оцінка економічної ефективності інноваційних технологій на промислових підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / К.С. Савенко. - Харків, 2013. - 20 с.;
 10. Рубіш М.А. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання у процесі реалізації спільних проектів транскордонного співробітництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / М.А. Рубіш. - Ужгород, 2014. - 21 с.;
 11. Чубар М.М. Механізм підвищення експортного потенціалу підприємства за умов членства України в СОТ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / М.М. Чубар. - Хмельницький, 2016. - 21 с.;
 12. Мисковець Н.П. Розвиток екосистемного корпоративного підприємництва на основі вимог ФАО: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / Н.П. Мисковець. - Рівне, 2017. - 20 с.;
 13. Маслак М.В. Формування складових механізму внутрішньофірмового трансферу технологій на засадах інтапренерства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / М.В. Маслак. - Харків, 2017. - 20 с.
 14. Мясников В.О. Адаптивне управління інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В.О. Мясников. – Запоріжжя, 2018. - 20 с.
 15. Щебель А.І. Управління потенціалом підприємства в системі координат організаційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / А.І. Щебель. – Львів, 2020. - 20 с.
 16. Фалдина В.В. Розвиток підприємницьких структур на основі технологій електронної комерції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / В.В. Фалдина. – Львів, 2021. - 20 с.

РЕЦЕНЗЕНЗУВАННЯ І ЧЛЕНСТВО У РЕДКОЛЕГІЯХ НАУКОВИХ ЖУРНАЛІВ ТА ЗБІРНИКІВ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ

 • з 2016 року член редакційної колегії журналу Scientific Journal "Law & Sciences" https://twitter.com/LawSci_Journal. Журнал «Law & Sciences» є науковим виданням, зареєстрованим Міністерством юстиції України, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22525-124258 від 24.11.2016 р. Індексація журналу (міжнародні наукометричні бази даних, репозиторії та пошукові системи):Index Copernicus (Poland),Scientific Indexing Services (SIS),Cosmos Impact Factor,Google Scholar (International, USA),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF),SAJI Journal Index,Journal Factor,Wikiversity, Scientific Periodicals Ukraine Vernadsky National Library of Ukraine (Ukraine) та ін. ISSN 2522-4549;
 • з 2019 року член редакційної колегії журналу "Наукові записки Львівського університету бізнесу та права", серія "Економіка". Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ No 14346-3317Р від 14.08.2008 р. ISSN: 2663-0117;
 • з 2021 року член редакційної колегії журналу "Збірник наукових праць «Економічні науки». Серія «Регіональна економіка»". Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15519-4091ПР від 07.07.2009. Затверджено як фахове видання категорії «Б» економічні науки (спеціальності 051, 072, 073, 075, 076, 232, 242, 281, 292). Наказ МОН №886 від 02.07.2020 р.;
 • з 2021 року член програмного комітету Міжнародної наукової конференції IBIMA 38 (23-24.11.2021, м. Севілья, Іспанія). ISBN: 978-0-9998551-7-1, Web of Science https://ibima.org/conference/38th-ibima-conference/#ffs-tabbed-13
 • з 2021 року рецензент статей журналу Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. e-ISSN: 2414-584X, Web of Science https://are-journal.com/are/Indexing;
 • з 2022 року член редакційної колегії журналу "Journal of Innovations and Sustainability". Електронний ISSN 2367-8151, https://is-journal.com/is/about/editorialTeam.

НАВЧАЛЬНА І МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає такі дисципліни:

 • "Вступ до спеціальності";
 • "Міжнародні фінанси";
 • "Евристика";
 • "Класифікація підприємств і форм підприємництва із урахуванням досвіду економічнорозвинутих країн";
 • "Розвиток торговельного підприємництва із урахуванням офшорних можливостей";
 • "Оптимізація організаційного розвитку підприємницьких структур на засадах інструментарію ZFC".

Опубліковані методичні матеріали:

Князь С.В. опублікував понад 100 навчально-методичних праць, серед яких два навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, десятки конспектів лекцій і навчальних посібників, рекомендованих до використання у навчальному процесі рішенням Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка», методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів, а також до проведення практичних і лабораторних занять.

Сертифікати про визнання інформаційного ресурсу у Віртуальному середовищі Львівської політехніки методичною працею:

 • Евристика – Сертифікат E 41-293-69/2017 від 4.09.2017 р.;
 • Міжнародні фінанси – Сертифікат № 02992 від 13.11.2019 р;
 • Класифікація підприємств із врахуванням досвіду економічно розвинених країн – Сертифікат № 03556 від 03.12.2020 р.;
 • Оптимізація організаційного розвитку підприємницьких структур на засадах інструментарію ZFC – # 04303 від 4.11.2021 р.;
 • Вступ до спеціальності – # 04361 від 2.12.2021 р.

ПУБЛІКАЦІЇ У ЕНЦИКЛОПЕДІЯХ, ДОВІДНИКАХ І СЛОВНИКАХ

 1. Методи управління інвестиційним портфелем / О.Є. Кузьмін, С.В. Князь; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.В. Мочерного. Економічна енциклопедія. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. - Т.2 – С.349.;
 2. Довідник товарознавця. Продовольчі товари / С.В. Князь, А.Г. Загодорній, М.В. Римар та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.В. Князя. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 340 с.
 3. Довідник товарознавця: продовольчі товари / С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар, та інші; за ред. д-ра екон. наук, проф. Князя С.В. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2018. – 684 c.
 4. Торгівельна, маркетингова та рекламна діяльність: термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, С. В. Князь, Г.О. Партин. – Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2019. – 413 c.
 5. Довідник товарознавця і споживача продовольчих товарів / С. В. Князь, А. Г. Загородній, М. В. Римар, та інші; за ред. д-ра екон. наук, проф. Князя С.В. – Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2021. – 796 c.

ВІДОМОСТІ ЗА ПЕРІОД 2018-2022 РР.

Стажування і підвищення кваліфікації

 • Стажування у BN-Group Polska Sp. z.o.o. (2019 р.)> </ul>
 • Стажування у GlassPack Sp.z.o.o. (2021 р.)> </ul>
 • Навчання за програмою підвищення кваліфікації у Національному університеті "Львівська політехніка", сертифікат СТ ЛП/0416-21 (2021 р.)> </ul>
 • Навчання за програмою підвищення кваліфікації у Національному університеті "Львівська політехніка", сертифікат СТ ЛП/0656-22 (2022 р.)> </ul>

  Керівництво науковими напрямками кафедри

  • «Розвиток форм торговельного підприємництва та інструментів експертизи безпечності та якості товарів» (0115U000452) - 2015-2019 рр.;

  • «Моделювання конкурентного підприємництва в системі положень концепції сталого розвитку» (0120U100398) - 2020-2024 рр.

  Участь у виконанні госпдоговірних тем

  Госпдоговір № 68 - "Розроблення моделі інформаційно-аналітичного супроводу прийняття і реалізації інженерно-технологічних рішень";

  Госпдоговір № 938-2022 - "Розроблення моделі управління підприємницькими ризиками в системі цінностей сталого розвитку";

  Госпдоговір № 952-2022 - "Розроблення моделі розвитку системи управління інноваціями в е-бізнесі".

  Публікації у монографіях

  Загалом опубліковано 25 монографій, з них за останні п'ять років

  1. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2019. - 199 с.

  2. Determinants of Innovation and Investment Development of Multi-Brancz Entrepreneurship, Tourism and Hospitality Industry: Collektive monograph / V.Yatsenko, S.Pasieka, O.Yatsenko and others. Nuremberg: Verlag SWG imex GmBX, Germany. 2019. 431 p. / 4.2. Князь С.В., Залуцький В.П., Мацук В.М. Методи і критерії фінансово-економічного оцінювання діяльності суб'єктів підприємництва на ринку харчових продуктів. - С. 201-211.

  3. Development of modern science: the experience of European countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – 312 p. / Kniaz S., Bogiv J. Evaluating and analysing the transfer potential of innovative enterprise development. P. 135-154. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-571-78-7_8

  4. Формвання збалансованої системи оцінювання підприємств ринку харчової продукції на основі стандарту НАССР: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2020. - 114 с.

  5. Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : моногр. / за заг. ред. Т. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. – 416 с. Князь С., Мацук В., Марсель Курт Майнка Види та принципи інноваційного розвитку підприємницьких структур на засадах системно-функціонального підходу, С. 105-123.

  6. Формування і розвиток системи управлінської діагностики торговельного підприємства: монографія / колектив авторів; за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. - Івано-франнківськ - Львів: "Фпліант" (ПП Віконська О.В.), 2021. - 226 с.

  Публікації у наукових журналах

  Князем С.В. опубліковано близько 200 статей у фахових та інших наукових журналах, з них за 2018-2022 рр.:

  2018

  1. Князь С.В. Критерії збалансованого оцінювання ефективності фінансових підприємницьких структур / С.В.Князь, І.А.Красілич, В.П.Прохоренко, В.М. Мацук // Ефективна економіка. – 2018. - № 11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

  2019

  1. Князь С. В. Раціоналізація інтегрованих систем управління підприємствами / Князь С. В., Георгіаді Н. Г., Павленко О. П., Русин-Гриник Р. Р. // Law & Sciences. – 2019. – № 1-2. – С. 23-29.
  2. Князь С. В. Аналізування трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємства / Князь С. В., Богів Я. С., Мацук В. М., Кохалевич К. Р. // Law & Sciences. – 2019. – № 1-2. – С. 30-37.
  3. Kniaz S. Improvement of the model of the innovative development of the production system of industrial enterprises / Skynkovskyy R., Sopilnyk L., Heorhiadi N., Kniaz S. // Technology audit and production reserves. – 2019. – Tоm 1, №4(45). – P. 38–40. – Режим доступу до журналу: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/159227
  4. Kniaz S. Improvement of the Model for Calculating the Operating Profit of Industrial Enterprises Taking into Account the Problem of Optimal Distribution of Productive Resources / R. Skrynkovskyy, L. Sopilnyk, F. Horbonos, S. Kniaz, N. Pavlenchyk, V. Yuzevych // Path of Science: International Electronic Scientific Journal. – 2019. – Vol.5, № 3. – P. 5011-5016. – Режим доступу до журналу: https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/596
  5. Kniaz, S., Skrynkovskyy, R., Protsiuk, T. and Matsuk, V. (2019), “Formation of a Balance-Based Complex of Indicators in the Food Procurement Management System”, Journal of Applied Management and Investments, Vol. 8 No. 3, pp. 159-171. http://www.jami.org.ua/abstracts8-3.htm
  6. Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Сапронов О.М., Мацук В.М. (2019) Сутність і класифікація чинників міжнародної економічної діяльності в системі координат організаційного розвитку, Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Випуск 23, С. 30-37.

  2020

  1. Kniaz, S. et al. (2020). Development of environmental management system by industrial enterprises. ARCTIC Journal, 73(3), 56–69.
  2. Heorhiadi N., Kniaz, S. et al. (2020).Methodical approach to the structural parameterization of forming the development strategy of national financial system. ARCTIC Journal, 73(3), 128-147
  3. Kniaz, S. et al. (2020). Technology of enterprise potential management in the coordinate system of organizational development. ARCTIC Journal, 73(5), 28–46.
  4. Kniaz, S. et al. (2020). Factor analysis of the rationality of Enterprise potential management in the Coordinate system of organizational Development. ARCTIC Journal, 73(9), 2–27.
  5. Князь С.В., Русин-Гриник Р.Р. (2020). Аналізування конкурентоспроможності вітчизняних підприємницький структур, Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Випуск 24, С. 14-20.
  6. Князь С.В., Федюк В.В. (2020) Сутність поняття управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрного підприємства, Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Випуск 25, С. 54-61.
  7. Князь С.В., Русин-Гриник Р.Р., Тимняк З.С. (2020) Ідентифікація конкурентних переваг підприємницьких структур методом експертних оцінок, Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Випуск 26, С. 48-53.
  8. Князь С.В., Русин-Гриник Р.Р., Тимняк З.С. (2020) Підходи до управління бізнес-структурами, Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Випуск 26, С. 23-27.

  2021

  1. Князь С., Скриньковський Р., Дорош І., Мацук В. (2021). Інституційні детермінанти стресових ситуацій в органах державної влади України, Шлях науки: міжнародний електронний науковий журнал, Том 2, № 7, DOI 10.22178 / поз.67-1 https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/863
  2. Святослав Князь, Руслан Скринковський, Неллі Георгіаді, Любомир Сопільник, Роман Русин-Гриник, Марсель Курт Майка (2021). Моніторинг економічної ефективності впровадження системно-функціонального підходу в управлінні інноваційним розвитком будівельних підприємств, Шлях науки: міжнародний електронний науковий журнал, Том 3, № 7, DOI 10.22178 / поз.68-5 https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/883
  3. Князь С. В., Скриньковський Р. М., Майнка М. К., Русин-Гриник Р. Р., Дзвоник В. В. Обґрунтування методичного підходу до оцінювання інноваційного розвитку будівельних підприємств. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №4. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7133
  4. Князь С. В., Майнка М. К., Скриньковський Р. М., Кайдрович Х. І., Тиркало Ю. Є., Русин-Гриник Р. Р. Регулювання ефективності застосування системно-функціонального підходу в управлінні інноваційним розвитком будівельних підприємств. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2021. - № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2021-5-7151
  5. Скриньковський Р.М., Князь С.В., Хмиз М.В., Тиркало Ю.Є. (2021). ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2021. - № 8. https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16322092233755.pdf
  6. Kovaliv, M., Skrynkovskyy, R., Nazar, Y., Yesimov, S., Krasnytskyi, I., Kaydrovych, K., Kniaz, S., & Kemska, Y. (2021). Legal Support of Cybersecurity of Critical Information Infrastructure of Ukraine. Path of Science, 7(4), 2011-2018. URL: https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/888
  7. Князь С. В., Тиркало Ю. Є., Фільц О. Ю. Концепція сталого розвитку та її корисність для розробки механізму контролю в системі управління підприємством // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7721

  2022

  1. Konovalyuk І., Knyaz S., Kucher L., Pavlenko O., Shauda O., Kosovska V., Moskvyak Ya. Developing a monitoring system of agricultural enterprises’ propension to bankruptcy. Scientific Papers: Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». 2022. Vol. 22. Is. 1. Pp. 341–349.
  2. Sumets, A., Kniaz, S., Heorhiadi, N., Skrynkovskyy, R., & Matsuk, V. (2022). Methodological toolkit for assessing the level of stability of agricultural enterprises. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 8(1), 235-255. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.12
  3. Святослав Князь, Іов Пилипенко, & Северин Яворський. (2022). Тренди електронної комерції: виклики і можливості. Економічний форум, 1(2), 39-49. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-6
  4. TULAI, Oksana et al. METHODOLOGICAL AND PRACTICAL GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP WITHIN THE FRAMEWORK OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP. Journal of European Economy, [S.l.], v. 21, n. 1, p. 3-16, sep. 2022. ISSN 2519-4089. http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/enjee/article/view/1572/1572

  Публікації, що індексуються або очікують індексації у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Web of Scienсe)

  у базі Scopus

  1. Martyniuk, V., Dluhopolskyi, O., Kniaz, S., Podolchak, N.,.Muravska, Y., Martyniuk, B. (2020). The Fiscal Policy Impact on Indicators of the State's Economic Growth, 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2020 - Proceedings, 2020, pp. 695-698. https://ieeexplore.ieee.org/document/9208903
  2. Kucher, L., Knіaz S., Pavlenko, O., Holovina, O., Shayda, O., Franiv, I., & Dzvonyk, V. (2021). Development of Entrepreneurial Initiatives in Agricultural Business: A Methodological Approach . European Journal of Sustainable Development, 10(2), 321. https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n2p321
  3. Kucher, L., Knіaz S., Pavlenko, O., Yavorska, N., Dzvonyk, V., Rozmaryna, A., & Yuzva, I. (2021). State and Prospects of Ukraine’s Implementation of HACCP to Implement EU Directives on Food Safety. European Journal of Sustainable Development, 10(3), 316. Retrieved from http://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/view/1284
  4. S.V. Kniaz, O.J. Kotsiumbas1, I.S. Kuz’, O.M. Bordun, O.I. Moroz, O.N. Kuz’, and D.S. Leonov (2021). Thermodynamic Description of Interface Interaction in Nanolayers on the Metal Fe–Dielectric Al2O3 Boundary. Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii, 2021, т. 19, Рр. 239–246.
  5. Alexander Sumets, Sviatoslav Kniaz, Nelli Heorhiadi, Olexandra Farat, Ruslan Skrynkovskyy, Volodymyr Martyniuk (2021). Methodical approach to the selection of options for ensuring competitiveness of enterprises in the system of development of agricultural clusters, Agricultural and Resource Economics, Vol. 7 No. 1 DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.10
  6. Sviatoslav Kniaz, Vira Kosovska, Oksana Shayda, Zoriana Novosad, Larysa Yaremko, Vasyl Fedyuk (2021). Method of Selection of Indicators in the Context of Information and Analytical Support of Evaluation of Development of Foreign Economic Activity of Enterprises, 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 – Deggendorf (Germany), September 15-17, 2021 https://acit.wunu.edu.ua/
  7. Sumets, A., Kniaz, S., Heorhiadi, N., Skrynkovskyy, R., & Matsuk, V. (2022). Methodological toolkit for assessing the level of stability of agricultural enterprises. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 8(1), 235-255. https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.12

  у базі Web of Scienсe

  1. Князь С. В., Георгіаді Н.Г., Красілич І.О. (2017). Технологія формування механізмів експортно-імпортної діяльності підприємств. Науковий вісник Полісся, № 3 (11), ч. 2., 34–42.
  2. Князь С.В., Другов О.О., Федорчак О.Є., Прохоренко В.П. (2018). Аналіз динаміки розвитку банківського сектору України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, № 25, Том 2, 27-35;
  3. Kniaz S., Pavlenko E., Rubel O., Zavnerchik O. (2018). Funding mechanisms for implementation of marine strategy framework directive: eu experience. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, №27, Том 4, 27-35;
  4. Sviatoslav KNIAZ, Stepan STASISHYN, Roman RUSYN-HRYNYK, Natalya MYROSHCHENKO, Albina ROZMARINA, Olesya HOLOVINA, Marianа BETS and Nazar HALAYKO, “Monitoring of Business Structures: Criteria and Indicators” Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-3-3, 13-14 November 2019, Madrid, Spain, p. 6041-6048. https://ibima.org/accepted-paper/monitoring-of-business-structures-criteria-and-indicators/;
  5. Sviatoslav KNIAZ, Stepan STASISHYN, Markiyan-Orest SYZON, Serhiy STASEVYCH, Andrii TEREBUKH, Bohdan PSHYK, Yaryna BOHIV and Oleksiy DRUHOV, “Resistance to Change and Market Challenges in the Corporate Governance System” Proceedings of the 34th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-3-3, 13-14 November 2019, Madrid, Spain, p. 6922-6928. https://ibima.org/accepted-paper/resistance-to-change-and-market-challenges-in-the-corporate-governance-system/; http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?
  6. Kniaz Sviatoslav, Farat Oleхandra, Bochko Olena, Stoianovskyi Andrii, Kaydrovych Khrystyna, Smirnova Kateryna, Kotsiumbas Oleh, Karpenko German And Druhov Oleksiy, “Review and Analysis of Cluster Development Theories as An Economic and Managerial Phenomenon” Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-4-0, 1-12 April 2020, Seville, Spain, p. 1250-1256. https://ibima.org/accepted-paper/review-and-analysis-of-cluster-development-theories-as-an-economic-and-managerial-phenomenon/
  7. Kniaz Sviatoslav, Farat Oleхandra, Merezhko Nina, Kozhushko Leonid, Skrynkovskyy Ruslan, Moroz Svitlana, Kalashnyk Olena, Karpenko German And Turenko Yelizaveta, “Managing the Competitiveness of Innovation Clusters” Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-4-0, 1-12 April 2020, Seville, Spain, p. 1257-1262. https://ibima.org/accepted-paper/managing-the-competitiveness-of-innovation-clusters/
  8. KNIAZ SVIATOSLAV, SOPILNYK LYUBOMYR, SHCHEBEL ANDRII, MOROZ SVITLANA, KALASHNYK OLENA, SKRYNKOVSKYY RUSLAN, KRAMAR MARIAN, SPITSYNA ANHELINA, GNYLIANSKA LESIA and LAKIZA VIKTORIIA, ”Principles of Enterprise Potential Management in The Coordinates System of Organizational Development.,” Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain, p 7192-7201.
  9. KNIAZ SVIATOSLAV, HEORHIADI NELLІ, SAI LESIA, SHCHEBEL ANDRII, MOROZ SVITLANA, KALASHNYK OLENA, SPITSYNA ANHELINA, KYRYCHENKO OLENA, VILHUTSKA ROKSOLANA, PEREDALO KHRYSTYNA, MYSKIV IRYNA and SHAYNER HANNA, ”Potential Management of The Enterprise from The Position of Functional Approach,” Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain, p 7202-7211.
  10. KNIAZ SVIATOSLAV, STARUKH АNNA, SHEVCHUK ІRYNA, SKUPEIKO VASYL, HALAZ LINA, KRAMAR RUSLANA, MOSKVYAK YAROSLAVA, OGIRKO IGOR, SMIRNOVA KATERYNA and RUSYN-HRYNYK ROMAN and KOZAKEVYCH OLHA, ”Social Potential in The Conditions of Digitalization of Economy and Society: Evaluation and Opportunities for Development,” Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4-5 November 2020, Granada, Spain, p 11332-11339.
  11. Sviatoslav KNIAZ, Nellі HEORHIADI, Lubоv LIPYCH, Vitaliy KRUPIN, Оksаnа KHILUKHА, Anatolii SHVORAK, Liudmyla SHOSTAK, Ivanna MАTVIICHUK, Volodymyr YUZEVYCH, Roman ZAYATS and Khrystyna KAYDROVYCH, “Crisis Management System Through the Strategy of Diversification of Hotel Enterprise Activities,” Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-6-4, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, p 309-318.
  12. KNIAZ Sviatoslav, HEORHIADI Nellі, MAINKA Marcel Kurt, MOROZ SVITLANA, KALASHNYK Olena, SPITSYNA Anhelina, RACHYNSKA Zoya, SKRYNKOVSKYY Ruslan, SEMCHUK Yuriy and KOZAKEVYCH Olha, “Factors Influencing the Effectiveness of The System-Functional Approach in The Management of Innovative Development of Construction Companies,” Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-6-4, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, p 482-492.
  13. KNIAZ SVIATOSLAV, FALDYNA VOLODYMYR, DANKO TETYANA, “Regulation of Entrepreneurial Structure Development Based on E-Commerce Technologies,” Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-6-4, 30-31 May 2021, Cordoba, Spain, p 3123-3130.
  14. Alexander Sumets, Sviatoslav Kniaz, Nelli Heorhiadi, Olexandra Farat, Ruslan Skrynkovskyy, Volodymyr Martyniuk (2021). Methodical approach to the selection of options for ensuring competitiveness of enterprises in the system of development of agricultural clusters, Agricultural and Resource Economics, Vol. 7 No. 1 DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.10
  15. Osyka, V., Merezhko, N., Koptjukh, L., Komakha, V., & Kniaz, S. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІАМІДАМІНЕПІХЛОРГІДРИНУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКОБЕЗПЕЧНОГО ВОЛОГОМІЦНОГО ВОДОНЕПРОНИКНОГО ПАКУВАЛЬНОГО ПАПЕРУ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. Food Science and Technology, 15(2). https://doi.org/10.15673/fst.v15i2.2102
  16. Konovalyuk І., Knyaz S., Kucher L., Pavlenko O., Shauda O., Kosovska V., Moskvyak Ya. Developing a monitoring system of agricultural enterprises’ propension to bankruptcy. Scientific Papers: Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». 2022. Vol. 22. Is. 1. Pp. 341–349.
  17. TULAI, Oksana et al. METHODOLOGICAL AND PRACTICAL GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP WITHIN THE FRAMEWORK OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP. Journal of European Economy, [S.l.], v. 21, n. 1, p. 3-16, sep. 2022. ISSN 2519-4089. http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/enjee/article/view/1572/1572


  Права інтелектуальної власності

  2019 рік

  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Technology of formation of enterprise export-import activity mechanisms» / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, І. О. Красілич. – № 91596 від 15.08.2019 р.

  Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права», 2019, № 54, с. 555 http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava;

  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій » / С. В. Князь. – № 91597 від 15.08.2019 р.

  Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права», 2019, № 54, с. 556 http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava

  2020 рік

  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Оцінювання та аналізування трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємства» / С. В. Князь, Я. С. Богів. – № 97729 від 03.06.2020 р.

  Офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права», 2020, № 59, с. 124 https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava;

  НАГОРОДИ

  • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Наказ № 15/20-1378 від 08.11.2004 р.
  • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2016 р.
  • Подяка Комітету Верховно Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, 10.02.2022 р.
  • Стипендія Голови Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених, 2001 р.
  • Відзнака ректора Національного університету «Львівська політехніка»: нагрудний знак університету за заслуги перед Львівською політехнікою. Посвідчення № 036 від 12 вересня 2013 р.
  • Диплом Національного університету «Львівська політехніка», 2005 н.р., 2019 р.
  • Грамота Національного університету «Львівська політехніка», 2006 р., 2009 р.
  • Подяка Національного університету «Львівська політехніка», 2009 р., 2013 р., 2020 р.
  • Цінний подарунок - наручний годинник від ректора Національного університету «Львівська політехніка», 2021 р.

  АВТОРСЬКІ ПРОФІЛІ ТА ІНДЕКСУВАННЯ У НАУКОВОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ

  ORCID https://orcid.org/0000-0002-7236-1759

  Web of Science ResearcherID: A-1970-2019 PUBLONS https://publons.com/dashboard/records/publication/ h-індекс 3

  Scopus ID: 56896077300 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56896077300 h-індекс 2

  Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=u2P653EAAAAJ h-індекс 12

  ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Svatoslav_Kniaz h-індекс 4

  КОНТАКТИ

  Львів-79013, Карпінського, 2/4, 1-й навчальний корпус, кім. 101

  e-mail: svkniaz@ukr.net, sviatoslav.v.kniaz@lpnu.ua

  роб. тел.: 258 32 59