Качан Степан Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Качан Степан Іванович
RTEmagicC kachan.jpg.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 02.10.1959 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Еволюція радіаційних дефектів в об’єктах неживої природи. Створення нових сцинтиляційних матеріалів для термолюмінесцентної дозиметрії на базігалогенідів двовалентних металів.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Дата присвоєння н.с. 1989 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1993 р.
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут сталого розвитку імені В.Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Качан Степан Іванович — кандидат фізико-математичних наук,доцент Кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інститут сталого розвитку імені В.Чорновола.

Науково-педагогічна діяльність

Тема кандидатської дисертації — «Агрегатні електронні центри забарвлення в кристалахСаF2 — Me+».

Професійний досвід — з 1981 року почав наукову роботу у Львівському НДІ матеріалів.

Займався вирощуванням і дослідженням кристалів із структурою гранату.

У трудовій діяльності пройшов шлях від інженера до начальника відділу.

Із 1993 року працює на посаді доцента кафедри ТЕБ.

Наукові інтереси

 • Еволюція радіаційних дефектів в об’єктах неживої природи.
 • Створення нових сцинтиляційних матеріалів для термолюмінесцентної дозиметрії на базі галогенідів двовалентних металів.
 • Дослідження іонних процесів в цих матеріалах дозволить вдосконалити прилади радіаційного контролю за рахунок зниження їх «метрового часу», здатності реєструвати низькоенергетичні параметри та підвищити точність вимірювання.

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

 • Безпека життєдіяльності
 • Цивільний захист

Вибрані публікації

Автор більше 50науково-методичних праць.

Серед них:

 1. Основи цивільного захисту : навч. посіб. / Віктор Олексійович Васійчук, Володимир Євтихієвич Гончарук, Степан Іванович Качан,Сильвестор Михайлович Мохняк; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка». — Львів :Вид-во Львівської політехніки, 2010. — 384 с. — Бібліогр.: с. 378-381. — ISBN966-553-962-9
 2. Цивільний захист : конспект лекцій: для студ. всіх спец. іформ навч. / Віктор Олексійович Васійчук, Володимир Євтихієвич Гончарук, Олександра Сергіївна Дацько, Степан Іванович Качан, Оксана Іванівна Козій, Нац.ун-т «Львівська політехніка»; За ред. Володимир Євтихієвич Гончарук; Відп. завип. Віктор Олексійович Васійчук. — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. — 207 с. — Бібліогр. в кінці тем. — ISBN 978-617-607-151-8
 3. Моделювання механізму генерації центрів забарвлення в легованих кристалах флюоритів / С.І. Качан, З.П. Чорній, І.Б. Пірко // Вісн.Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2005. — № 542: Елементи теорії та прилади твердотілої електрон. — С. 99-106. — Бібліогр.: 10 назв.
 4. Релаксація електрично заряджених центрів забарвлення в кристалах флюоритів. Одновимірна модель / З.П. Чорній, С.І. Качан, І.Б. Пірко, В.М. Салапак // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 532: Електроніка. — С. 90-98. — Бібліогр.: 9 назв.
 5. Гончарук Володимир Євтихієвич, Качан СтепанІванович, Орел Сергій Михайлович, Пуцило Володимир Іванович. Оцінка обстановкиу надзвичайних ситуаціях: Навч. посібник для підгот. студ. вищих навч. закл. з усіх напрямів усіх спец. / Національний ун-т Львівська політехніка — Л. :Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка, 2004. — 184 с.: табл. — Бібліогр.: — с. 183. — ISBN 966-553-410-6.
 6. Проблема ідентифікації радіаційних небезпек та її психологічні аспекти /В.Є. Гончарук,С.І. Качан // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні: зб. матеріалів III Міжвуз. наук.-техн.конф. наук.-пед. працівників, 18–19 берез. 2008 р., Львів / Нац. ун-т «Львів.політехніка». — Л., 2008. — С. 133——134. — Бібліогр.: 4 назви.
 7. Прогнозування та оцінювання наслідків аварій на хімічно небезпечних об’єктах та проведення захисних заходів : метод. вказівки до викон. розрахунк.-графіч. робіт з курсу «Цивіл. оборона» для студ. усіх напрямів навчання / Нац. ун-т «Львів.політехніка» ; [уклад.: С.І. Качан, В.Є. Гончарук, С.М. Орел]. — Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2008. — 24 с.
 8. Дірковий та іонний механізми розпаду VKP -центрів в кристалах Sr Cl2- K / С.І. Качан, І.Б.Пірко, В.М. Салапак, З.П. Чорній // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 491: Елементи теорії та прилади твердот. електрон. — С. 9-15. — Бібліогр.: 9 назв.
 9. Ефект радіаційної пам’яті у кристалах Sr F2 — Na / З.П. Чорній, І.Б. Пірко, В.М. Салапак, С.І.Качан, Т.М. Кушнір // Наук. вісн.: Зб. наук.-техн. пр. / Укр. держ. лісотехн.ун-т. — Л., 2003. — Вип. 13.2. — С. 264-270. — Бібліогр.: 7 назв.
 10. FA i FP — центри забарвлення в кристалах флюориту / С.І. Качан, Т.М. Кушнір, І.Б. Пірко, В.М.Салапак, З.П. Чорній // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2003. — № 482:Електроніка. — С. 135-140. — Бібліогр.: 10 назв.

Контакти

пл.Св. Юра, 1, м. Львів, 79013; 3 -й корпус, кімн. 133

тел.: +38 (032)258-25-26