Кафедра теорії права та конституціоналізму

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук

Очолює кафедру д-р юрид. наук, професор, Заслужений юрист України Степан Степанович Сливка.


До науково-педагогічного складу кафедри належить 13 науково-педагогічних працівників, з них: 2 доктори юридичних наук, 6 кандидатів наук, 5 доцентів та 5 асистентів, які викладають відповідні дисципліни, зазначені у структурі кафедри.


Кафедральна наукова робота ґрунтується на основі комплексної наукової теми: “Філософські й теоретичні аспекти права та держави”.


На кафедрі активно ведуться наукові розробки проблематики зазначеної теми, результати яких відображаються в змісті посібників, монографій, дисертаційних дослідженнях наукових статей опублікованих у провідних фахових періодичних виданнях: “Право України”, “Вісник Верховного Суду України”, “Вісник Конституційного Суду України”, “Вісник Центральної виборчої комісії”, “Митна справа”, “Проблеми філософії права”, “Вісник Національної академії правових наук України”, “Проблеми законності”, “Бюлетень Міністерства юстиції України”, “Проблеми правознавства”, “Держава і право” та ін.


Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково- практичних конференцій, є членами спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 12.00.01 “Теорія та історія держави і права”; “Історія політичних та правових учень”, 12.00.07 “Адміністративне право і процес”; “Фінансове право”; “Інформаційне право”.


Кафедра надає великого значення формуванню наукової філософсько-правової школи.