Відмінності між версіями «Кафедра теорії права та конституціоналізму»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Персональний склад кафедри)
(зміна назви кафедри)
 
(Не показані 17 проміжних версій 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
{{Навчальний_структурний_підрозділ
+
{{Навчальний_структурний_підрозділ| Офіційна назва              = Кафедра теорії права та конституціоналізму| Зображення                   = <!-- герб, логотип, фото будівлі або приміщення -->| Підпис зображення            =| Тип підрозділу              = кафедра Львівської політехніки| Абревіатура                  = ТПК| Девіз                        = | Гімн                        =| Дата заснування              =2011 р.| Засновники                  = [[Національний університет «Львівська політехніка»]]| Дата ліквідації              =| Причина ліквідації          =| К-ть студентів              =| К-сть аспірантів            = 15| К-ть кандидатів наук        = 7| К-сть доцентів              = 5| К-сть докторів наук          = 5| К-сть професорів            = 4| К-сть співробітників        = 18| Приналежність                = [[Інститут права, психології та інноваційної освіти]]| Попередник                  =| Наступник                    =| Директор                    =<!-- із наступних 5-ти полів шаблону потрібно обрати одне -->| Завідувач кафедри            = д.ю.н., професор, Заслужений працівник освіти України '''[[Ковальчук Віталій Богданович]]'''| Завідувач лабораторії        =| Начальник                    =| Керівник                    =| Розташування (адреса)        =вул. Князя Романа, 1-3, к. № 327| Періодичне друковане видання =| Сторінка на lp_edu_ua        =http://lp.edu.ua/tfp| Власний сайт                =}}
| нсп                          = Кафедра теорії та філософії права
+
| Зображення (логотип)        =  
+
| Підпис зображення            =
+
| Тип підрозділу              =  
+
| Абревіатура                  =  
+
| Девіз                        =
+
| Гімн                        =
+
| Дата заснування              =  
+
| Засновники                  =
+
| Дата ліквідації              =
+
| Причина ліквідації          =
+
| Рівень акредитації          =
+
| К-ть студентів              =
+
| К-сть аспірантів            =
+
| К-сть кандидатів наук        =
+
| К-сть доцентів              =
+
| К-сть докторів наук          =
+
| К-сть професорів            =
+
| К-сть співробітників        =
+
| Приналежність                =
+
| Попередник                  =
+
| Наступник                    =
+
| Директор                    =
+
| Завідувач кафедри            =
+
| Завідувач лабораторії        =
+
| Начальник                    =
+
| Керівник                    =
+
| Розташування (адреса)        =
+
| Друковане видання           =
+
| Сторінка на lp_edu_ua        =
+
| Власний сайт                =
+
}}
+
Очолює кафедру д-р юрид. наук, професор, Заслужений юрист України Степан Степанович Сливка.
+
  
+
'''Кафедра теорії права та конституціоналізму''' — це навчально-науковий підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, створений для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».
 
+
До науково-педагогічного складу кафедри належить 13 науково-педагогічних працівників, з них: 2 доктори юридичних наук, 6 кандидатів наук, 5 доцентів та 5 асистентів, які викладають відповідні дисципліни, зазначені у структурі кафедри.
+
  
 +
==Загальна інформація==
 +
'''''Кафедра теорії права та конституціоналізму''''' Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти у структурі Національного університету «Львівська політехніка», згідно з наказом НУ «ЛП» №22-10 «Про створення ІНПП», від 14.02.2011р. розпочала свою роботу як кафедра міжнародного права та філософії права. Далі, згідно з наказом НУ «ЛП» № 154-10 від 07.10.2011 р. кафедра була перейменована на кафедру теорії та філософії права.  Згідно з наказом 478-1-10 від 17.09.2019 р. кафедра перейменована на кафедру теорії, історії та філософії права. 11.10.2021, відповідно до наказу №5576—1—10, кафедра отримала нову назву: кафедра теорії права та констиціоналізму. Очолює кафедру д.ю.н., професор, Заслужений працівник освіти України '''[[Ковальчук Віталій Богданович]]'''. Під його керівництвом кафедра теорії та констиціоналізму є провідною кафедрою Інституту права, психології та інноваційної освіти за кадровим складом та науковим потенціалом, авторитетним науковим і педагогічним осередком.
 +
==[[Про кафедру ТПК|Про кафедру]]==
 
   
 
   
 
+
==[[Персональний склад кафедри ТПК|Персональний склад кафедри]]==
Кафедральна наукова робота ґрунтується на основі комплексної наукової теми: “Філософські й теоретичні аспекти права та держави”.
+
 
+
 
   
 
   
 +
==[[Наукова діяльність кафедри ТПК|Наукова діяльність]] ==
  
На кафедрі активно ведуться наукові розробки проблематики зазначеної теми, результати яких відображаються в змісті посібників, монографій, дисертаційних дослідженнях наукових статей опублікованих у провідних фахових періодичних виданнях: “Право України”, “Вісник Верховного Суду України”, “Вісник Конституційного Суду України”, “Вісник Центральної виборчої комісії”, “Митна справа”, “Проблеми філософії права”, “Вісник Національної академії правових наук України”, “Проблеми законності”, “Бюлетень Міністерства юстиції України”, “Проблеми правознавства”, “Держава і право” та ін.
+
==Співпраця кафедри==
  
+
Співпрацю кафедри теорії права та конституціоналізму (ТПК) умовно можна поділити на '''''внутрішньоуніверситетську''''' та '''''зовнішньоуніверситетську'''''.
  
Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково- практичних конференцій, є членами спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 12.00.01 “Теорія та історія держави і права”; “Історія політичних та правових учень”, 12.00.07 “Адміністративне право і процес”; “Фінансове право”; “Інформаційне право”.
 
 
 
 
Кафедра надає великого значення формуванню наукової філософсько-правової школи.
 
==Персональний склад кафедри==
 
 
[[Сливка Степан Степанович]] – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України<br />
 
  
[[Сірант Мирослава Миколаївна]] – кандидат юридичних наук, доцент кафедри<br />
+
Для встановлення міжпредметних зв’язків в межах '''''внутрішньоуніверситетської співпраці''''' відбуваються міжнародні семінари на базі кафедри педагогіки і соціального управління (ППП). Задля обговорення питання вдосконалення навчально-виховного процесу, впровадження в навчальний процес новітніх методів навчання та досягнень науково-технічного прогресу проводяться спільні семінари з кафедрами адміністративного та інформаційного права, кримінального права та процесу, цивільного права та процесу.
  
[[Жаровська Ірина Мирославівна]] – кандидат юридичних наук, доцент кафедри;<br />
+
Для підвищення дидактичної кваліфікації викладачів кафедри ТПК проводяться лекції та психологічні тренінги кафедрою ППП. З метою вдосконалення психологічно-педагогічного стану молодих викладачів практикується взаємовідвідування лекцій та практичних занять.
  
[[Настасяк Ірина Юріївна]] – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри<br />
+
Широку співпрацю провадимо з кафедрою іноземних мов. Зокрема практикуємо проведення лекцій англійською та польською мовами. Задля обміну досвідом між студентами організовуємо спільні конференції та ділові ігри студентів кафедр ТІФП, ППП. Для адаптації студентів 1 курсу проводимо також спільно з кафедрою ППП психолого-правові тренінги.
  
[[Гарасимів Тарас Зеновійович]] – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор<br />
 
  
[[Ярмол Лілія Володимирівна]] – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри<br />
+
В межах '''''зовнішньоуніверситетського співробітництва''''' з метою обміну досвідом, кафедра ТПК широко співпрацює з Львівським національним університетом ім. І. Франка, Національним університетом «Острозька академія», Львівським державним університетом внутрішніх справ,  особливо в галузі науки та методики викладання. Також провадить активну міжнародну співпрацю з Університетом Марії Кюрі-Склодовської у Польщі (м. Люблін). 
  
[[Романова Альона Сергіївна]] – кандидат юридичних наук , доцент кафедри<br />
+
Студенти-магістри практикують відвідування лекцій науково-педагогічних працівників цього вищого навчального закладу.
  
[[Чорнобай Олена Леонідівна]] – кандидат юридичних наук, асистент кафедри<br />
+
Для забезпечення зв’язків теорії з практикою на лекції з юридичної деонтології запрошуються представники адвокатури, прокуратури, суду. На лекції з канонічного права запрошуємо представників духовенства.
  
[[Бліхар Марія Миронівна]] – кандидат економічних наук, асистент кафедри<br />
+
== Контакти ==
  
[[Кавчак Микола Михайлович]], асистент кафедри, кандидат богослов’я.<br />
+
вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 327
  
[[Шай Роман Ярославович]], асистент кафедри, кандидат юридичних наук; <br />
+
E-mail: tfp2014@i.ua
  
[[Колич Ольга Ігорівна]] – здобувач наукового ступеню кандидата юридичних наук, асистент кафедри<br />
 
  
[[Галайко Ольга Романівна]] – здобувач наукового ступеню кандидата юридичних наук, асистент кафедри<br />
+
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 +
[[Категорія:Інститут права, психології та інноваційної освіти]]

Поточна версія на 10:55, 19 жовтня 2021

Кафедра теорії права та конституціоналізму
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура ТПК
Дата заснування 2011 р.
Засновники Національний університет «Львівська політехніка»
К-сть аспірантів 15
К-сть доцентів 5
К-сть докторів наук 5
К-сть професорів 4
К-сть співробітників 18
Приналежність Інститут права, психології та інноваційної освіти
Завідувач кафедри д.ю.н., професор, Заслужений працівник освіти України Ковальчук Віталій Богданович
Розташування (адреса) вул. Князя Романа, 1-3, к. № 327
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/tfp

Кафедра теорії права та конституціоналізму — це навчально-науковий підрозділ Інституту права та психології Львівської політехніки, створений для підготовки спеціалістів за спеціальністю «Правознавство».

Загальна інформація

Кафедра теорії права та конституціоналізму Навчально-наукового Інституту права, психології та інноваційної освіти у структурі Національного університету «Львівська політехніка», згідно з наказом НУ «ЛП» №22-10 «Про створення ІНПП», від 14.02.2011р. розпочала свою роботу як кафедра міжнародного права та філософії права. Далі, згідно з наказом НУ «ЛП» № 154-10 від 07.10.2011 р. кафедра була перейменована на кафедру теорії та філософії права. Згідно з наказом 478-1-10 від 17.09.2019 р. кафедра перейменована на кафедру теорії, історії та філософії права. 11.10.2021, відповідно до наказу №5576—1—10, кафедра отримала нову назву: кафедра теорії права та констиціоналізму. Очолює кафедру д.ю.н., професор, Заслужений працівник освіти України Ковальчук Віталій Богданович. Під його керівництвом кафедра теорії та констиціоналізму є провідною кафедрою Інституту права, психології та інноваційної освіти за кадровим складом та науковим потенціалом, авторитетним науковим і педагогічним осередком.

Про кафедру

Персональний склад кафедри

Наукова діяльність

Співпраця кафедри

Співпрацю кафедри теорії права та конституціоналізму (ТПК) умовно можна поділити на внутрішньоуніверситетську та зовнішньоуніверситетську.


Для встановлення міжпредметних зв’язків в межах внутрішньоуніверситетської співпраці відбуваються міжнародні семінари на базі кафедри педагогіки і соціального управління (ППП). Задля обговорення питання вдосконалення навчально-виховного процесу, впровадження в навчальний процес новітніх методів навчання та досягнень науково-технічного прогресу проводяться спільні семінари з кафедрами адміністративного та інформаційного права, кримінального права та процесу, цивільного права та процесу.

Для підвищення дидактичної кваліфікації викладачів кафедри ТПК проводяться лекції та психологічні тренінги кафедрою ППП. З метою вдосконалення психологічно-педагогічного стану молодих викладачів практикується взаємовідвідування лекцій та практичних занять.

Широку співпрацю провадимо з кафедрою іноземних мов. Зокрема практикуємо проведення лекцій англійською та польською мовами. Задля обміну досвідом між студентами організовуємо спільні конференції та ділові ігри студентів кафедр ТІФП, ППП. Для адаптації студентів 1 курсу проводимо також спільно з кафедрою ППП психолого-правові тренінги.


В межах зовнішньоуніверситетського співробітництва з метою обміну досвідом, кафедра ТПК широко співпрацює з Львівським національним університетом ім. І. Франка, Національним університетом «Острозька академія», Львівським державним університетом внутрішніх справ, особливо в галузі науки та методики викладання. Також провадить активну міжнародну співпрацю з Університетом Марії Кюрі-Склодовської у Польщі (м. Люблін).

Студенти-магістри практикують відвідування лекцій науково-педагогічних працівників цього вищого навчального закладу.

Для забезпечення зв’язків теорії з практикою на лекції з юридичної деонтології запрошуються представники адвокатури, прокуратури, суду. На лекції з канонічного права запрошуємо представників духовенства.

Контакти

вул.Князя Романа 1-3, 79000, Львів; 19 -й корпус, кімата 327

E-mail: tfp2014@i.ua