Кафедра проектування та експлуатації машин

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра проектування та експлуатації машин
PEM logo-200.png
Тип підрозділу кафедра Львівської політехніки
Абревіатура ПЕМ
Дата заснування 1962
К-сть кандидатів наук 8
К-сть доцентів 7
К-сть докторів наук 3
К-сть професорів 2
К-сть співробітників ПВС — 13
НДП — 4
Приналежність Інституту механічної інженерії та транспорту
Завідувач кафедри Дмитрів Василь Тарасович
Розташування (адреса) 14 н.к.
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/pem

Кафедра проектування та експлуатації машин (ПЕМ) Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Кафедра проектування та експлуатації машин (абревітура — ПЕМ) — навчально-науковий підрозділ Національного університету «Львівська політехніка». Кафедра входить до складу Інституту механічної інженерії та транспорту.

Завідувач кафедри ПЕМ — проф., д.т.н. Дмитрів Василь Тарасович.

Заступник завідувача — доц., к.т.н. Шеремета Роман Микитович.

Історія

Кафедра проектування та експлуатації машин cтворена в 1962 р. під назвою «Напівпровідникове та електровакуумне машинобудування» (абревіатура — НЕМ) у період розвитку напівпровідникової техніки, ядерної енергетики і космічних досліджень.

Основним завданням кафедри на той час було підготовка фахівців з дослідження, розробки і експлуатації технологічного обладнання і пристроїв, що застосовувалися у виробництві напівпровідникових і електровакуумних приладів, у системах з надвисоким вакуумом і у системах космічних апаратів.

Засновниками і першими викладачами кафедри, на яких було покладено методичне забезпечення навчального процесу були Беспалов К. І., Сілін Р. І., Штанков О. Б., Михайлишин Ю. М., Кожункіна Д. І., Ткаченко М.Д., що перейшли з кафедри «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти», а також Василенко І. Н., Кодра Ю. В., Стоцько З. А., Марець В. М., Стратіневський Г. Г., Мінєєва В. І.

Кафедру очолювали Беспалов Констянтин Іванович (1962 – 1977 р.р.), Кодра Юрій Васильович (1977 – 1987 р.р.). З 1987 р. кафедру очолює Стоцько Зіновій Антонович.

Великий вклад у формування лабораторної і матеріально-технічної бази кафедри вніс перший завідувач лабораторії Городник Я. Є., під керівництвом якого лабораторії кафедри були оснащені найсучаснішим на той час обладнанням. Розпочату ним справу продовжили Яськов В. В., Майор В. І. і Сенишин В. В. Роботу з організації і оформлення методичної документації виконували старші лаборанти Білевич В. І. і Капій Д. М.

9 грудня 1964 р. відбувся перший випуск фахівців із спеціальності «Напівпровідникове та електровакуумне машинобудування». Головами Державних екзаменаційних комісій були провідні спеціалісти і керівники науково-дослідних організацій і промислових підприємств – Конькін М. П., Боріц А. М., Козаченко В. Л., Кутяк А. О., Бойко В. І., Гладиш Р. В., Приставський П. А., Лобас М. М., Краєвський В. Й., Козіброда Я. І., Ждиняк З. І.

У 1965 р. на кафедрі створені три науково-дослідні лабораторії: автоматизація виробничих процесів в приладобудуванні, плівкових покрить, вакуумної техніки.

Одне з перших засідань Державної екзаменаційної комісії кафедри НЕМ (1960-ті роки)
Колектив співробітників лабораторії автоматизації виробничих процесів у приладобудуванні і плівкових покрить (1987)
Колектив співробітників лабораторії герметизації пневмогідроагрегатів (1980-ті роки)

У лабораторії автоматизації виробничих процесів були розроблені прогресивні на той час унікальні установки для дослідження електронно-оптичних систем електронно-променевих приладів, конструкції електронно-оптичних систем електронно-променевих приладів, придатних для автоматизованого складання, автоматичне обладнання для формування гофрованих виробів із металевої стрічки з одностороннім легкопошкоджуваним покриттям, прогресивні технології і обладнання для плівкових покрить. Над цією тематикою працювали викладачі Ю. В. Кодра, З. А. Стоцько, І. Н. Василенко, В. М. Марець, В. В. Яськов, інженери Б. О. Пальчевський, О. В. Гаврильченко, А. Р. Завербний, Б. О. Білевич, А. В. Устінов, Я. П. Віталіш, І. М. Федоршак, С. Г. Демчук, М. В. Крупа, М. О. Гагушко, Ю. ;Г. Мишачков. Всіма роботами успішно керував тодішній завідувач кафедри К. І. Беспалов. У 80-тих роках під керівництвом завідувача кафедри Кодри Ю. В. у лабораторії автоматизації виробничих процесів були розроблено автоматизоване технологічне обладнання для аерозольного нанесення емісійних та ізоляційних покрить на деталі і вироби типу тіл обертання, а також на деталі складної геометричної форми, пристрої для активного автоматичного контролю товщини покрить у процесі їх нанесення, комплект прецизійних пристроїв і установок для лиття металізаційних та керамічних плівок, автомати для контролю лінійних розмірів та сортування циліндричних та плоских деталей на розмірні групи, автоматичні установки для рихтування плоских та тавроподібних деталей, автомати для контролю витрат рідини через сопла розпилювачів, автоматичні установки для контролю розподілу рідини у факелі розпилу, автомати для складання виробів з циліндричних деталей за їх взаємного вторинного орієнтування.

Налагодження лабораторної установки (1976)
Налагодження потокової лінії (1975)
Налагодження експериментальної установки (1986)
Циклофазотрон термоядерної системи "Токамак-3ТМ"

У лабораторії вакуумної техніки й у галузевій лабораторії плідно працювали викладачі та інженерно-технічні працівники Г. Г. Стратиневський, Б. І. Цибко, В. В. Яськов, Р. М. Шеремета, П. М. Огар, О. М. ;Долотов, Л. І. Гурняк, В. О. Зацарний, Л. С. Ткачик, І. І. Корсак, О. В. Волков, А. Ф. Ворощук, Я. М. Кокотко, Б. Я. Волошин, Н. Н. Дмитренко (Николайчук), І. Р. Вінніцький. Ними були розроблені ущільнювальні високовакуумні з'єднання циклофазотрона першої у світі термоядерної системи «Токамак-ЗТМ», що було відзначено на державному рівні; високовакуумні системи життєзабезпечення космічних апаратів періоду 1978-1991 р.р., а також більше десяти рекомендаційних керівних технічних матеріалів та галузевих стандартів із розробки ущільнювальних вузлів для вакуумних систем та систем високого тиску.

У 1966 р. на базі кафедри відкрита аспірантура. Першим аспірантом, який захистив кандидатську дисертацію, став Стратінєвський Г. Г.

Тривалий час (орієнтовно 1979-1987 р.р.) діяла філія кафедри на «ВО Кінескоп», де заняття зі студентами проводили провідні спеціалісти цього підприємства Понятовський В. Г., Устінов А. В., Буданов Г. П. З 1977 до 1991 р. діяла галузева лабораторія «Герметизація пневмогідроагрегатів».

В 1992 р. кафедру НЕМ перейменовано у кафедру електронного машинобудування (ЕМБ). У 2014 — в кафедру проектування та експлуатації машин (ПЕМ). В квітні 1999 р. на кафедрі була відкрита нова спеціальність «Обладнання переробних та харчових виробництв», і 17 грудня 2001 р. відбувся перший захист дипломних проектів.

Зараз кафедра проектування та експлуатації машин входить до складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка».

Див. також — 50-річний ювілей кафедри електронного машинобудування

Штат кафедри

Визначальним фактором здобутків кафедри є її кадровий потенціал.

Співробітники кафедри проектування та експлуатації машин (2008)

Професорсько-викладацький склад

П.І.Б. Посада Вчене звання Науковий ступінь
1.
Дмитрів Василь Тарасович Завідувач кафедри, професор
Професор
Д.т.н.
2.
Стоцько Зіновій Антонович Професор
Професор
Д.т.н.
4.
Шеремета Роман Микитович Доцент
Доцент
К.т.н.
5.
Майструк Володимир Володимирович Доцент
Доцент
К.т.н.
6.
Топільницький Володимир Григорович Доцент
Доцент
К.т.н.
7.
Велика Оксана Тарасівна Доцент
Доцент
К.т.н.
9.
Стефанович Тетяна Олександрівна Доцент
Доцент
К.т.н.
10.
Лясковська Соломія Євгенівна Доцент
Доцент
К.т.н.
13.
Городняк Роман Васильович Старший викладач
К.т.н.
11.
Ребот Дарія Петрівна Асистент
К.т.н.
12.
Лампіка Роман Володимирович Старший викладач
13.
Бойко Михайло Васильович Старший викладач
13.
Яцунський Петро Петрович Асистент, аспірант

Середній вік професорсько-викладацького складу – 50 років.

Навчально-допоміжний склад

П.І.Б. Посада
1.
Морикишка Анастасія Степанівна Старший лаборант
1.
Бойко Михайло Васильович Провідний фахівець
2.
Завербний Андрій Романович Інженер 1-ї категорії
4.
Балук Володимир Богданович Інженер 1-ї категорії

Досягнення

Завідувач каф. ЕМБ Стоцько З. А. з міністром освіти і науки України Ніколаєнком С. М. (2005)

У науково-дослідних лабораторіях кафедри розроблено і виготовлено понад 80 одиниць унікального технологічного обладнання для дослідження електронно-оптичних систем, ущільнюючі високовакуумні з’єднання циклофазотрона першої у світі термоядерної системи «Токамак Т-3», високовакуумні системи життєзабезпечення космічних апаратів, комплект прецезійних пристроїв і установок для виготовлення плівкових покрить, а також обладнання для пакування виробів у термоусадочну плівку, машини для різання хлібобулочних виробів.

Виконано ряд держбюджетних науково-дослідних робіт в галузі теоретичних основ моделювання і проектування вібраційних машин об’ємної обробки виробів з дебалансним приводом. Розроблено більше десяти рекомендаційних керівних технічних матеріалів та галузевих стандартів з розробки ущільнюючих вузлів для вакуумних систем та систем високого тиску.

Співробітниками та випускниками кафедри захищено декілька докторських дисертацій, серед них директором Інституту інженерної механіки та транспорту Стоцьком З. А., завідувачем кафедри автоматизації виробничих процесів та пакування Луцького Національного Технічного Університету Пальчевським Б. О.; проректором з наукової роботи Братського державного університету (Росія) Огаром П. М.; завідувачем кафедри Братського державного університету Долотовим О. М.; завідувачем кафедри технології машинобудування Національного університету "Львівська Політехніка" Грицаєм І. Є; а також більше двадцяти кандидатських дисертацій.

Співробітниками кафедри отримано понад 100 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, опубліковано 10 монографій і навчальних посібників, понад 450 наукових праць.

Див. також:

Відомі випускники

 1. Пальчевський Богдан Олексійович (1967) — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри пакування і автоматизації виробничих процесів Луцького національного технічного університету (Україна) [1].
 2. Стоцько Зіновій Антонович (1964) — доктор технічних наук, професор, директор Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету «Львівська політехніка» (Україна).
 3. Огар Петро Михайлович (1974) — доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Братського державного університету (Російська Федерація) [2].
 4. Приставський Павло Андрійович — к.е.н., президент ПАТ «Іскра».
 5. Стратонов Сергій Анатолійович — голова Спостережної ради ПАТ «Універсал Банк».
 6. Козіброда Ярослав Іванович — віце-президент ПАТ «Іскра».
 7. Ждиняк Зіновій Іванович — директор ТзОВ «Завод «Електропобутприлад».
 8. Краєвський Володимир Йосипович — директор ПАТ «Концерн-Хлібпром».
 9. Долотов Олексій Митрофанович — д.т.н., професор Братського державного університету (РФ).
 10. Устінов Анатолій Вікторович (1951 - 2015) — провідний інженер-конструктор ВО "Кінескоп".

Основна стаття — Випускники кафедри проектування та експлуатації машин

Наукова діяльність

На кафедрі виконується госпдоговірна і держбюджетна науково-дослідна робота за науковими напрямами:

 • дослідження технологічних і конструкторських факторів проектування технологічного обладнання;
 • моделювання та автоматизація технологічних процесів;
 • сухе механічне розділення неоднорідних газових систем;
 • контактні процеси в стику ущільнювальних поверхонь;
 • розробка програм автоматизованого проектування технологічного оснащення.

Основна стаття — Наукова діяльність кафедри проектування та експлуатації машин.

Освітня діяльність

Доцент Шеремета Р. М. проводить лабораторне заняття з групою ОЕП (2009)
Кафедра здійснює підготовку фахівців з таких спеціальностей і спеціалізацій.

Бакалаври
Спеціальність: Галузеве машинобудування.

Магістри
Спеціалізації:

Обладнання для листового штампування

Спеціалізація «Обладнання електронної промисловості»

Випускників із спеціалізацією «Обладнання електронної промисловості» готують до професійної проектно-конструкторської, виробничо-технологічної і дослідницької діяльності в галузі електронного машинобудування та інших галузях, що здійснюють розробку і виготовлення виробів електронної, радіоелектронної, електротехнічної продукції.

Кваліфікація випускників: спеціаліст зі спеціальності «Обладнання електронної промисловості»; магістр машинобудування.

Початкові посади спеціаліста: інженер-конструктор, інженер-проектувальник, інженер-експлуатувальник, інженер відділу головного механіка, механік цеху, інженер відділу головного технолога, технолог цеху, інженер відділу механізації і автоматизації, м.н.с., асистент.

Можливості працевлаштування: підприємства електронної радіотехнічної промисловості, машино- та приладобудування, галузеві науково-дослідні установи з проблем дослідження та проектування технологій та обладнання електронної промисловості, вищі навчальні заклади.

Обладнання для заквашування молока

Спеціалізація «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Випускники спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» отримують фундаментальні знання з переробки сільськогосподарської та харчової продукції, з розробки машинних технологічних процесів і автоматизованого технологічного обладнання галузі.

Кваліфікація випускників: спеціаліст зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»; магістр машинобудування.

Початкові посади спеціаліста: інженер-конструктор, інженер-проектувальник, інженер-експлуатувальник, інженер відділу головного механіка, механік цеху, інженер відділу головного технолога, інженер відділу механізації і автоматизації, м.н.с., асистент.

Можливості працевлаштування: підприємства харчової і переробної промисловості, проектні організації з розробки машинних технологічних процесів і автоматизованого технологічного обладнання галузі, вищі навчальні заклади.

Цех з переробки шкіри

Спеціалізація «Обладнання легкої промисловості і побутового обслуговування»

Випускників із спеціалізацією «Обладнання легкої промисловості і побутового обслуговування» готують до професійної проектно-конструкторської, виробничо-технологічної і дослідницької діяльності в галузі машинобудування для легкої промисловості та суміжних галузях. Вони отримують знання з розробки машинних технологічних процесів і автоматизованого технологічного обладнання галузі.

Кваліфікація випускників: спеціаліст зі спеціальності «Обладнання легкої промисловості і побутового обслуговування»; магістр машинобудування.

Початкові посади спеціаліста: інженер-конструктор, інженер-проектувальник, інженер-експлуатувальник, інженер відділу головного механіка, механік цеху, інженер відділу головного технолога, технолог цеху, інженер відділу механізації і автоматизації, м.н.с., асистент.

Можливості працевлаштування: підприємства легкої промисловості, машино- та приладобудування, галузеві науково-дослідні установи з проблем дослідження та проектування технологій та обладнання легкої промисловості, вищі навчальні заклади.

Аспірантура

Під керівництвом професора Стоцька З. А. на кафедрі проводиться підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 133 — Галузеве машинобудування [3].

Також в Інституті інженерної механіки та транспорту, до складу якого входить кафедра, діє спеціалізована вчена рада Д.35.052.06 з захисту кандидатських та докторських дисертацій за цією спеціальністю.

Голова ради — професор каф. МАМ, д.т.н. Кузьо Ігор Володимирович.

Навчальні лабораторії

На кафедрі діють навчальні лабораторії вакуумної техніки, систем автоматизованого проектування, обладнання електронної промисловості, обладнання переробних і харчових виробництв, розрахунку і конструювання технологічного обладнання, систем автоматизованого керування технологічним обладнанням, а також комп’ютерний клас, оснащений сучасною технікою та програмним забезпеченням.

Навчальний центр «Комп’ютерні технології проектування і обробки виробів»

Навчальний центр «Комп’ютерні технології проектування і обробки виробів» (абревіатура — НЦ КТПОВ) був створений на кафедрі проектування та експлуатації машин у 2009 р. на підставі Договору про співробітництво між вищими учбовими закладами України і компанією Delcam plc.. (Велика Британія) в рамках єдиного проекту «Передові комп’ютерні технології для університетів України» [4]. Для потреб кафедри було передано пакет програмного забезпечення Delcam Power Solution загальною вартістю більше 1 млн. $. Після поглинання Delcam американською транснаціональною корпорацією Autodesk, найбільшим у світі постачальником САПР для машинобудування, навчальний центр продовжує свою роботу з використанням програмних продуктів AutoCAD, Inventor, Power Shape та Power Mill.

Метою діяльності навчального центру є підвищення якості підготовки студентів і аспірантів механічних та машинобудівних спеціальностей, популяризація сучасних інформаційних технологій автоматизованого проектування і виготовлення виробів, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень.

Видавнича діяльність

Видавнича діяльність кафедри проектування та експлуатації машин ведеться у двох напрямах:

 • видання наукових праць;
 • видання навчально-методичної літератури.

Основна стаття — Видавнича діяльність кафедри проектування та експлуатації машин.

Міжнародні зв'язки

Проф. Лєшек А. Добжанські та проф. Зіновій Стоцько на конференції «Діагностика - 2011» (Малє, Італія)
Колектив кафедри проектування та експлуатації машин підтримує тісні контакти з такими закордонними вищими учбовими закладами:
 1. Варшавський технологічний університет / Warsaw University of Technology (Польща).
 2. Сілезький технологічний університет / Silesian University of Technology (Польща).
 3. Жешувський технологічний університет / Rzeszow University of Technology (Польща).
 4. Технологічний університет в Кошице, факультет виробничих технологій в Пряшеві / The Technical University of Košice, Faculty of Manufacturing Technologies with a seat in Prešov (Словаччина).
 5. Новосибирский государственный технический университет (Росія).

Див. також — Партнери кафедри проектування та експлуатації машин.

Будівля, в якій розміщена кафедра

14 навчальний корпус. Вид з вікна бібліотеки

Кафедра проектування та експлуатації машин розміщена на третьому поверсі будівлі 18 ст., яка в давнину належала монастирю св. Марії Магдалини.

Основна стаття — 14 навчальний корпус Львівської політехніки.

Представництво в інтернеті

Контактна інформація

Адреса
м. Львів, вул. Професорська, 1а,
14 навч. корпус, 3 поверх, 75 аудиторія.

Телефон
+38 (032) 258-21-55

Електронна пошта
Vasyl.T.Dmytriv@lpnu.ua

Див. також

Посилання

Машина для різання хлібобулочних виробів, спроектована в НДЛ-60

Примітки

 1. Пальчевський Богдан Олексійович. Луцький НТУ
 2. Энциклопедия "Известные ученые". Статья "Огар Петр Михайлович"
 3. Спеціальності аспірантури Національного університету "Львівська політехніка"
 4. У Львівській політехніці створено навчальний центр компанії Delcam