Відмінності між версіями «Кафедра електроприводу і комп'ютеризованих електромеханічних систем»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Загальна інформація)
(Структура кафедри)
Рядок 23: Рядок 23:
 
====[[НДЛ систем керування електроприводами та автоматизованих промислових установок (НДЛ-7)]]====
 
====[[НДЛ систем керування електроприводами та автоматизованих промислових установок (НДЛ-7)]]====
  
===Структура кафедри===   
+
===[[Структура кафедри ЕПК|Структура кафедри]]===   
  
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
[[Категорія: Інститут енергетики та систем керування]]
 
[[Категорія: Інститут енергетики та систем керування]]

Версія за 10:02, 22 вересня 2014

Кафедра електроприводу і комп'ютеризованих електромеханічних систем
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура ЕАП
Дата заснування 1944 рік
Засновники Львівський політехнічний інститут
К-сть кандидатів наук 9
К-сть доцентів 7
К-сть докторів наук 9
К-сть професорів 8
Приналежність Інститут енергетики та систем керування
Завідувач кафедри д. т. н., професор Лозинський Орест Юлiанович
Розташування (адреса) вул. С. Бандери 12, 79013, Львів; головний корпус, кім. 131
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/86

Кафедра електроприводу і комп'ютеризованих електромеханічних систем - це навчально-науковий підрозділ Інституту енергетики та систем керування Львівської політехніки, який утворився в результаті реорганізації університету, та проводить підготовку магістрів за профілем ЕАП.

Загальна інформація

З 1992/93 навчального року кафедра, в процесі реорганізації навчального процесу у вищих навчальних закладах України, однією з перших перейшла на багаторівневий принцип підготовки спеціалістів: бакалавр (базовий рівень), фахівець (інженер), магістр. Базовий рівень має назву «Електромеханіка», а два інші — «Електромеханічні системи та електропривід». З 2002/2003 навчального року проводиться підготовка фахівців спеціальності «Електричні системи та комплекси транспортних засобів» (ЕКТ). З 1994 року при кафедрі розпочався випуск магістрів за профілем ЕАП.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Історія кафедри

Наукова робота кафедри

Основним напрямом наукових досліджень кафедри є «Створення засобів автоматизації, систем керування технологічними процесами і електроприводами промислового обладнання». Колектив кафедри здійснює науково-дослідну роботу з розробки сучасних електромеханічних систем керування процесами виробництва, стохастичних методів керування режимами в електротехнічних та електротехнологічних установках, зі створення спеціальних мікропроцесорних і комп’ютерних систем керування; з розробки принципів і систем керування екскаваторними електроприводами, систем тиристорного збудження синхронних генераторів потужних електростанцій, з розробки систем керування папероробними машинами, з розробки методів ідентифікації об’єктів та оптимізації технологічних процесів, розробки цифрових систем керування, з розробки систем керування міським електротранспортом, систем програмного керування транспортними засобами та електрообладнання і автоматики автотранспортних засобів.

При кафедрі, починаючи з 1990-х років, активно працюють дві наукові школи, роботи яких відомі і за межами України. Перша з них під керівництвом професора Плахтини О. Г. займається питаннями розробки математичних моделей і комп’ютерного симулювання складних електромеханічних систем з напівпровідниковими перетворювачами. Друга школа відома своїми роботами із створення автоматизованих систем керування електричним режимом дугових печей. Під керівництвом професора Лозинського О. Ю. наукові дослідження школи спрямовані на створення високоефективних систем живлення трифазних дуг печей та ієрархічних багатоконтурних координатно-параметричних систем багатокритеріального оптимального керування режимами електросталеплавлення.

При кафедрі функціонують докторантура та аспірантура за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи». Тільки за останні 5 років аспірантами і співробітниками кафедри захищені одна докторська і дві кандидатські дисертації — представниками першої школи, і дві докторські та 5 кандидатських дисертацій — представниками другої школи. На кафедрі започатковано новий напрям досліджень із створення інтелектуальних систем керування електромеханічними та електротехнологічними об’єктами, за яким захищені одна докторська і одна кандидатська дисертації. Під ці роботи в 2006 р. отримано грант Президента України.

Кафедрою розроблено новий науковий напрям, спрямований на енергетичне удосконалення електромеханічних систем на основі теорії нерівноважних термодинамічних об’єктів. Також сформовано науковий напрям з розрахунку показників надійності електромеханічних та електротехнічних систем, в основу якого покладено Марковські моделі надійності на основі розширення простору станів.

Щороку працівники кафедри беруть активну участь у багатьох науково-технічних конференціях різного рівня, включаючи міжнародні. Їх наукові досягнення широко опубліковані в більш ніж 1300 статей, отримано близько двохсот авторських свідоцтв колишнього Союзу та патентів України.

НДЛ систем керування електроприводами та автоматизованих промислових установок (НДЛ-7)

Структура кафедри