Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 17:34, 9 січня 2020, створена Kazymyra I Ya (обговореннявнесок) (Історична довідка)

Перейти до: навігація, пошук
Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
Logo KEB.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура БПД
Дата заснування 2011 рік
Приналежність Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович
Розташування (адреса) вул. Генерала Чупринки 130, 79057, м. Львів; корпус 1, кім. 218
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/bpd

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності (БПД) створена у 2011 році у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола (зараз Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола) Національного університету «Львівська політехніка».

Історична довідка

Кафедру екологічної безпеки та аудиту утворено 1 листопада 2011 року у складі Навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола (тепер Навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола) Національного університету «Львівська політехніка». Завідувачем кафедри призначено д.т.н., проф. Погребенника В.Д.

У 2012 році колективом кафедри ліцензовано спеціальність 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» кваліфікації 2211.2 «Експерт з екології».

3 грудня 2013 року наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» №201-10 в Інституті екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола внаслідок проведеної структурної реорганізації на базі кафедри екологічного контролю та аудиту створено кафедру екологічної безпеки та природоохоронної діяльності. Завідувачем кафедри БПД обрано д.т.н., професора Петрушку Ігора Михайловича.

Зараз кафедра готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності 183 «Технологій захисту навколишнього середовища», які володітимуть основними принципами та засобами охорони і захисту довкілля. Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності також виконує підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру. Аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у засіданнях ради молодих вчених ІСТР.

На кафедрі створено університетську навчально-наукову лабораторію екологічного контролю та експертизи. Навчально-наукова лабораторія екологічного контролю та експертизи обладнана рентгенофлюоресцентним аналізатором Expert3L, призначеним для вивчення кількісного та якісного хімічного складу речовини (діапазон визначення хімічних елементів Na натрій – U уран). Основні напрями досліджень: вивчення стану води за аналізом її хімічного складу; аналіз якості очищення води за допомогою фільтрів та електролізу; аналіз хімічного складу нанорозмірних структур для використання в приладах моніторингу стану довкілля та в альтернативних джерелах живлення; визначення елементного складу деталей машин, марок сталей, легування; аналіз хімічного складу ґрунтів; дослідження компонентного складу скла; розроблення методик дистанційно-керованого пробовідбору взірця водного середовища та експрес-оцінювання його хімічного складу; дослідження компонентного складу природних мінералів; тощо.

Великі потенційні можливості для розвитку наукової та видавничої діяльності кафедри дає науково-методична співпраця з українськими та закордонними навчальними та науковими установами, академічними та галузевими науково-дослідними інститутами. Для забезпечення навчального процесу кафедра займається підготовкою підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій та розробленням методичних вказівок для спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Основні напрями наукових досліджень

Кафедра виконує науково-дослідні роботи в галузі технологій захисту навколишнього середовища:

"Адсорбційно-іонообмінні процеси нейтралізації іонів важких металів в грунті та стічних водах природними мінералами" (БПД-2). Керівник теми д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович.

"Розроблення інформаційного забезпечення моніторингу екологічної безпеки природохоронних територій Розточчя" (БПД-3). Керівник теми д.т.н., проф. Мокрий Володимир Іванович.

"Методи та засоби підвищення екологічної безпеки техногенних об'єктів регіонів" (БПД-4). Керівник теми д.т.н., проф. Погребенник Володимир Дмитрович.


Викладацький склад кафедри

Партнери кафедри

Навчання

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності готує фахівців першого (бакалавр) та другого (магістр) рівня вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Форма навчання: денна, заочна. Навчання проводиться за рахунок держбюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб.

Термін навчання: 4 роки - бакалавр; 1,5 року - магістр. Мова навчання: українська.