Відмінності між версіями «Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Історична довідка)
Рядок 10: Рядок 10:
  
 
Зараз кафедра готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності 183 «Технологій захисту навколишнього середовища», які володітимуть основними принципами та засобами  охорони і захисту довкілля.
 
Зараз кафедра готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності 183 «Технологій захисту навколишнього середовища», які володітимуть основними принципами та засобами  охорони і захисту довкілля.
Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності також виконує підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру. Аспіранти та викладачі кафедри беруть активну участь у засіданнях ради молодих вчених ІСТР.
+
Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності також виконує підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру.  
 +
 
 +
Викладачі та аспіранти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах в Україні та за кордоном, публікують свої праці у журналах, що входять до наукометричних баз даних. Науковий доробок кафедри: понад 600 публікацій у різних виданнях.
  
 
На кафедрі створено університетську навчально-наукову '''лабораторію екологічного контролю та експертизи'''.
 
На кафедрі створено університетську навчально-наукову '''лабораторію екологічного контролю та експертизи'''.

Версія за 18:15, 9 січня 2020

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності
Logo KEB.png
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура БПД
Дата заснування 2011 рік
Приналежність Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола
Завідувач кафедри д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович
Розташування (адреса) вул. Генерала Чупринки 130, 79057, м. Львів; корпус 1, кім. 218
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/bpd

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності (БПД) створена у 2011 році у складі Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола (зараз Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола) Національного університету «Львівська політехніка».

Історична довідка

Кафедру екологічної безпеки та аудиту утворено 1 листопада 2011 року у складі Навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола (тепер Навчально-науковий інститут сталого розвитку імені В’ячеслава Чорновола) Національного університету «Львівська політехніка». Завідувачем кафедри призначено д.т.н., проф. Погребенника В.Д.

У 2012 році колективом кафедри ліцензовано спеціальність 8.04010604 «Екологічний контроль та аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» кваліфікації 2211.2 «Експерт з екології».

3 грудня 2013 року наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» №201-10 в Інституті екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола внаслідок проведеної структурної реорганізації на базі кафедри екологічного контролю та аудиту створено кафедру екологічної безпеки та природоохоронної діяльності. Завідувачем кафедри БПД обрано д.т.н., професора Петрушку Ігора Михайловича.

Зараз кафедра готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності 183 «Технологій захисту навколишнього середовища», які володітимуть основними принципами та засобами охорони і захисту довкілля. Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності також виконує підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через аспірантуру.

Викладачі та аспіранти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах в Україні та за кордоном, публікують свої праці у журналах, що входять до наукометричних баз даних. Науковий доробок кафедри: понад 600 публікацій у різних виданнях.

На кафедрі створено університетську навчально-наукову лабораторію екологічного контролю та експертизи. Навчально-наукова лабораторія екологічного контролю та експертизи обладнана рентгенофлюоресцентним аналізатором Expert3L, призначеним для вивчення кількісного та якісного хімічного складу речовини (діапазон визначення хімічних елементів Na натрій – U уран). Основні напрями досліджень: вивчення стану води за аналізом її хімічного складу; аналіз якості очищення води за допомогою фільтрів та електролізу; аналіз хімічного складу нанорозмірних структур для використання в приладах моніторингу стану довкілля та в альтернативних джерелах живлення; визначення елементного складу деталей машин, марок сталей, легування; аналіз хімічного складу ґрунтів; дослідження компонентного складу скла; розроблення методик дистанційно-керованого пробовідбору взірця водного середовища та експрес-оцінювання його хімічного складу; дослідження компонентного складу природних мінералів; тощо.

Великі потенційні можливості для розвитку наукової та видавничої діяльності кафедри дає науково-методична співпраця з українськими та закордонними навчальними та науковими установами, академічними та галузевими науково-дослідними інститутами. Для забезпечення навчального процесу кафедра займається підготовкою підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій та розробленням методичних вказівок для спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Основні напрями наукових досліджень

Кафедра виконує науково-дослідні роботи в галузі технологій захисту навколишнього середовища:

"Адсорбційно-іонообмінні процеси нейтралізації іонів важких металів в грунті та стічних водах природними мінералами" (БПД-2). Керівник теми д.т.н., проф. Петрушка Ігор Михайлович.

"Розроблення інформаційного забезпечення моніторингу екологічної безпеки природохоронних територій Розточчя" (БПД-3). Керівник теми д.т.н., проф. Мокрий Володимир Іванович.

"Методи та засоби підвищення екологічної безпеки техногенних об'єктів регіонів" (БПД-4). Керівник теми д.т.н., проф. Погребенник Володимир Дмитрович.

Навчання

Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності готує фахівців першого (бакалавр) та другого (магістр) рівня вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Форма навчання: денна, заочна.

Навчання проводиться за рахунок держбюджету та за кошти юридичних і фізичних осіб.

Термін навчання: 4 роки - бакалавр; 1,5 року - магістр.

Мова навчання: українська.


Коротко про спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Під час навчання студенти цієї спеціальності набувають компетенції щодо розроблення технологій захисту навколишнього середовища від забруднень, системи екологічного моніторингу довкілля, оцінок екологічного ризику та створення оптимальних форм управління екологічною безпекою через застосування сучасних технологій захисту і відновлення довкілля.

Затребуваність фахівців на ринку праці обумовлена тим, що будь-який технологічний проект повинен бути екологічно безпечним, що визначається державною експертизою у розділі проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище». Навчання студентів проводиться в спеціалізованих лабораторіях на сучасному обладнанні та у комп’ютерних класах.

Практики проходять на промислових підприємствах, у науково-дослідних установах, Національних парках, заповідниках, екологічних інспекціях тощо.

Міжнародна академічна мобільність студентів: кафедра активно співпрацює з Поморською Академією у Слупську (Польща). Починаючи з 2-го курсу кращі студенти мають можливість пройти семестрове навчання в Польщі за програмою обміну (безоплатно), а також за бажанням - навчатися відповідно до підписаної з партнерами угоди за програмою Подвійний диплом (5 семестрів у Львівській політехніці та 3 семестри у Поморській Академії) і отримати одразу два дипломи - український і польський.

Після завершення навчання на рівні бакалавра студенти мають можливість продовжити навчання за відповідною магістерською програмою: Технології захисту навколишнього середовища.

Місця майбутньої роботи випускників: відділи охорони навколишнього середовища промислових холдингів, корпорацій, підприємств; проектні організації і наукові центри; державні органи екологічної експертизи проектів; державні інспекції нагляду і захисту навколишнього середовища; установи виконавчої влади – відділи раціонального використання природних і рекреаційних ресурсів та забезпечення безпеки життєдіяльності населення; вищі навчальні заклади.


Викладацький склад кафедри

Партнери кафедри

Департамент інженерної екології Варшавської політехніки Веб-сайт: http://www.pw.edu.pl

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство Варшавської політехніки (Польща) з Львівською політехнікою


Факультет математичних та природничих наук Університету ім. Яна Кохановського Веб-сайт: http://www.ujk.edu.pl

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство Університету ім. Яна Кохановського у м. Кєльце (Польща) з Львівською політехнікою


Поморська Академія в Слупську (Польща) Веб-сайт: http://www.apsl.edu.pl

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство Поморської Академії в Слупську (Польща) з Львівською політехнікою та домовленості про спільне навчання за програмою Подвійного диплому


Департамент екології Гуманітарно-природничого факультету Прешувського університету Веб-сайт: http://www.unipo.sk

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство Прешувського університету (Словаччина) з Львівською політехнікою


Гірничий інститут ім. Григола Цулукідзе Веб-сайт: http://www.mining.org.ge

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство Гірничого інституту ім. Григола Цулукідзе, м. Тбілісі (Грузія) з Інститутом сталого розвитку ім. В. Чорновола


Науково-дослідний інститут проблем біотехнології Жетисуського державного університету імені І. Жансугурова Веб-сайт: http://zhgu.edu.kz

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство Науково-дослідного інституту проблем біотехнології Жетисуського державного університету імені І. Жансугурова (Казахстан) з Інститутом сталого розвитку ім. В. Чорновола


Еколого-економічний факультет Одеського державного екологічного університету Веб-сайт: http://www.odeku.edu.ua

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство Одеського державного екологічного університету з Львівською політехнікою


Кафедра екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету ​ Веб-сайт: http://www.vntu.edu.ua

Співпраця в межах двосторонньої угоди про партнерство кафедри екології та екологічної безпеки Вінницького національного технічного університету з кафедрою екологічної безпеки та природоохоронної діяльності


Кафедра екології Чорноморського національного університету ім. Петра Могили ​ Веб-сайт: http://www.chmnu.edu.ua

Співпраця в межах двосторонньої угоди про партнерство кафедри екології Чорноморського національного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв) з кафедрою екологічної безпеки та природоохоронної діяльності


Кафедра приладів і контрольно-вимірювальних систем Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя ​Веб-сайт: http://www.tntu.edu.ua

Співпраця в межах двосторонньої угоди про партнерство кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя з кафедрою екологічної безпеки та природоохоронної діяльності


Кафедра оптоелектроніки Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича ​ Веб-сайт: http://www.chnu.cv.ua

Співпраця в межах двосторонньої угоди про партнерство кафедри оптоелектроніки Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича з кафедрою екологічної безпеки та природоохоронної діяльності


Кафедра екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Веб-сайт: http://www.khadi.kharkov.ua

Співпраця в межах двосторонньої угоди про партнерство дорожньо-будівельного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з Інститутом сталого розвитку ім. В. Чорновола


Факультет автоматичного управління та робототехніки Вроцлавської вищої школи прикладної інформатики Веб-сайт: www.wroclaw.pl

Співпраця в межах двостосторонньої угоди про партнерство Вроцлавської вищої школи прикладної інформатики м. Вроцлав (Польща) з Львівською політехнікою


Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» Веб-сторінка https://www.facebook.com/pages/category/National-Park

Співпраця в межах міжуніверситетської угоди про співробітництво в навчальній та науковій сфері


Професійна асоціація екологів України Веб-сторінка http://ecolog-ua.com/paeu?fbclid=IwAR3XdTyrmNO7Ej4QgqBcVTGS8upCGYzBEC6MFZXIzo6a4zMMyEC5e7Sskf0

Співпраця в межах меморандуму про співробітництво в навчальній та науковій сфері