Кафедра геодезії

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра геодезії
KG.jpg
Тип підрозділу кафедра
Абревіатура КГ
Дата заснування 1871 рік
Засновники Львівська технічна академія
Приналежність Інститут геодезії
Завідувач кафедри д. т. н., професор Мороз Олександр Іванович
Розташування (адреса) 79013, Львів, вул. Карпінського 6, 2-й корпус, кім. 513
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/92
Власний сайт http://www.lp.edu.ua/fileadmin/IGD/KG_0.html; http://kg-igdg.at.ua/

Кафедра геодезії — цє найстаріша кафедра геодезії в Україні та навчально-науковий підрозділ Інституту геодезії.

Загальна інформація

Кафедри геодезії готує спеціалістів в трьох інститутах Львівської політехніки:

Співробітники кафедри читають курси лекцій з «Топографії», «Геодезії», «Топографічного креслення», «Інженерної геодезії», «Геодезичних приладів».

За час існування кафедри підготовлено та захищено 53 докторські та кандидатські дисертації, опубліковано 24 монографії і підручники та понад 700 наукових статей. Більш як 20 років кафедра є опорною для геодезичних кафедр західного регіону України.

Історія кафедри

Викладацький склад кафедри

Kaf.kg1.JPG

Наукова робота

На кафедрі геодезії працює потужний загін науковців, які творчо й наполегливо провадять наукові дослідження. Результати цих досліджень високо оцінюють як в Україні, так і за кордоном, переважну їх більшість впроваджено у виробництво і навчальний процес.

Працівники кафедри виконують науково-дослідну роботу за різними напрямками, які об’єднано загальною кафедральною темою.

 • Дослідження і врахування впливу атмосфери на астрономо-геодезичні вимірювання. Дослідники цього напрямку складають основу широко відомої у світі Львівської школи рефракції, лідером якої був професор А. Л. Островський.
 • Проблеми створення державних і міських геодезичних мереж.
 • Теоретичні й експериментальні дослідження міської полігонометрії.
 • Дослідження й підвищення точності та ефективності світловіддалемірних вимірів.
 • Дослідження й мінімізація похибок та вдосконалення технології високоточного геометричного нівелювання.
 • Дослідження точності й створення геодезичних мереж із використанням гіроскопічних приладів.
 • Створення еталонних базисів і полігонів та метрологічна атестація на них світловіддалемірів та GPS-приймачів. Створено і функціонують 4 еталонних базиси. З 1996 до 2011 року створено багатофункціональний науковий еталонний геодезичний полігон та ведеться його вдосконалення. НГП має два метрологічних об’єкти — еталонний базис і фундаментальна геодезична мережа (еталонний полігон), які отримали державні свідоцтва від метрологічного відомства країни і використовуються за призначенням.
 • Дослідження й застосування GPS-методу та розробка GPS-технологій. Із застосуванням GPS-технології створено Яворівський і модернізовано Бережанський наукові геодезичні полігони, визначено довжини еталонних інтервалів Яворівського, Бережанського та Жовківського взірцевих базисів.
 • Напрямок геодинамічних досліджень очолював А. Л. Островський. Під його керівництвом створено еталонний геодинамічний полігон у Карпатах, він очолював редакційну колегію нового наукового журналу «Геодинаміка», був розробником керівних нормативних документів.
 • Розробка методів, підвищення точності і об’єктивності, ефективності і рівня автоматизації інженерно-геодезичних робіт та великомасштабного картографування. За цим напрямком кафедра працює вже багато років: розробляються і вдосконалюються методи спостережень за деформаціями промислового устаткування, бортів кар’єрів і відвалів великих земленасипних гребель, за динамікою геодезичних пунктів на високих будинках і спорудах, за підкрановими шляхами і кренами споруд; створено спеціальний контуромір та інші прилади та пристрої; розроблено метод оперативного визначення об’ємів ґрунту; видано керівні документи тощо.
 • Дослідження в галузі геодезичної астрономії, теорії фігури Землі, гравіметрії.
 • Геодезичне забезпечення кадастрових робіт.
 • Наукова геодезична термінологія. Видано «Російсько-український геодезичний словник», роботу над яким розпочав у 1950-х рр. А. Д. Моторний, а завершив у 1990-х рр. В. О. Літинський. За його редакцією вперше в Україні видано «Геодезичний енциклопедичний словник» (2001 р.).
 • Розроблення інженерно-геодезичних способів і засобів встановлення великогабаритного промислового обладнання.

Теоретичні й експериментальні дослідження пов’язані із чисельними науковими експедиціями, госпдоговірними і держбюджетними темами. Їх результати періодично висвітлюються в наукових публікаціях і доповідях на фахових виставках, захищаються авторськими свідоцтвами та патентами. Наукові розробки кафедри геодезії впроваджено у виробництво, їх результати використано під час написання підручників та науково-методичної літератури, а наукові здобутки стали основою докторських і кандидатських дисертацій працівників кафедри.

Співпраця кафедри

Становленню кафедри як потужної науково-педагогічної структури, здатної виконувати відповідні її профілю завдання на рівні сучасних вимог, сприяє її активна і постійна співпраця з провідними науковими установами України та знаними університетами інших країн:

Джерела

Інститут геодезії, Кафедра геодезії

Інститут геодезії, Кафедра геодезії

Кафедра геодезії