Катренко Любов Антонівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Катренко Любов Антонівна
Дата народження 16 вересня 1952 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Охорона праці в галузі освіти
Науковий ступінь кандидат хімічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут енергетики та систем керування , Кафедра охорони праці

Катренко Любов Антонівна — кандидат хімічних наук, доцент кафедри охорони праці , Інституту енергетики та систем керування.

Загальна інформація

Дата народження: 16 вересня 1952 р.

Основні курси

 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі комп’ютингу

Наукові інтереси

 • Охорона праці в галузі освіти

Вибрані публікації

 1. Охорона праці в галузі освіти : навчальний посібник для вузів / Любов Антонівна Катренко, Ігор Павлович Пістун . — Суми : Університетська книга, 2001 . — 340 с. — Бібліогр.:с.334-335 . — На рус. яз. — ISBN 966-7550-34-6 .
 2. Охорона праці : Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Любов Антонівна Катренко, Юрій Володимирович Кіт, Ігор Павлович Пістун.— Суми : Університетська книга, 2004.— 496 с.
 3. Охорона праці в галузі освіти : Навчальний посібник / Любов Антонівна Катренко, Ігор Павлович Пістун.— 2-е вид.— Суми : Університетська книга, 2004.— 304 с.— Бібліогр.: с. 299.— На укр. яз.ISBN 966-680-083-7
 4. Охорона праці в галузі освіти : навчальний посібник / Ігор Павлович Пістун, Юрій Володимирович Кіт, Любов Антонівна Катренко.— Вид. 3-є.— Суми : Університетська книга, 2009.— 396 с.— Бібліогр.: с. 391-392 . — На укр. яз.ISBN 966-680-397-2
 5. Охорона праці : навчальний посібник для студентів ВНЗів / Любов Антонівна Катренко, Юрій Володимирович Кіт, Ігор Павлович Пістун.— 3-тє вид.— Суми : Університетська книга, 2009.— 540 с.ISBN 966-680-431-3
 6. Охорона праці в галузі комп’ютингу : підручник / Катренко, Любов Антонівна, Катренко, Анатолій ВасильовичЛьвів: Магнолія 2006, 2012. — 544 с. ISBN 978-617-574-049-1:
 7. Вивчення парафінових структур в асфальтенах / Л.А. Катренко, Л.М. Квітковський // Міжнар. наук.-техн. конф. «Прогрес в технології горючих копалин та хімотології палив.-мастил. матеріалів» : Тези доп., Дніпропетровськ, 12-15 верес. 2005 р. — Д., 2005. — С. 10-11. -Бібліогр.: 2 назви.
 8. Вплив природи гудронів на якість бітумів / Л.А. Катренко, Л.М. Квітковський // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 529: Хімія, технологія речовин та їх застосув. — С. 263-266. — Бібліогр.: 3 назви.
 9. Зміна хімічного складу оливних фракцій в процесі окиснення гудронів / Л. Катренко,О. Астахова // V Наук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. — С. 159-160.

Контакти

пл. Св. Юра 5, 79013, Львів; 3 -й корпус, кімната 309

Tел. +38 (032) 258-25-09