Калинець Катерина Сергіївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 21:15, 25 січня 2022, створена Софія Леонова (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Калинець Катерина Сергіївна
Kalynets 11.jpg
к.е.н., доцент
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат економічних наук
Поточне місце роботи Кафедра маркетингу і логістики, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Кредо: «Найважливіше, зробити правильний вибір»

Має понад 15 років досвіду в сфері наукової та викладацької роботи. Автор статей та практичних матеріалів для низки профільних видань. Сертифікований носій англійської мови на рівні B2 (Pearson, 2018). Викладачка курсів з Управління командами, Лідерства, Менеджменту, Маркетингу, Тайм-менеджменту. Має досвід роботи як засновник, тренер і консультант з організаційного розвитку бізнесу.


Загальна інформація:

Дата народження - 1 жовтня 1984 року (м. Броди, Львівська обл.)

Освіта: 2001-2006 рр. - Львівський банківський інститут НБУ, спеціальність "Фінанси", кваліфікація - магістр з фінансів (Диплом з відзнакою ВК № 30407404 від 26.06.2006)

2005-2007рр. - Львівський державний університет внутрішніх справ, спеціальність "Правознавство", кваліфікація юриста (Диплом МВ № 11007587 від 27.06.2007)

2007-2010 - Аспірантура: Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ); спеціальність: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит

26 червня 2010 року успішно захистила дисертацію на тему «Механізм підвищення ефективності функціонування фондових бірж в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 — гроші, фінанси і кредит на спеціалізованій вченій раді Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). Науковий керівник: д.е.н., проф. Козоріз Марія Андріївна

22 грудня 2010 року - присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності гроші, фінанси і кредит (Диплом ДК №062944)

07 лютого 2018 року - присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту та соціальних наук (Атестат №000815 від 16.05.2018)

Професійна діяльність:

2007-2010 рр. - асистент кафедри економічної теорії Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

2010-2021- кафедра менеджменту та соціального забезпечення Навчально-наукового інституту економічних і соціальних відносин Університеу банківської справи (назви кафедри і навчального закладу змінювались)

З 2021 по нині – доцент кафедри маркетингу і логістики Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

З 10 червня по 10 липня 2021 року проходила стажування за програмою Міжнародного освітнього гранту № EG/U/2021/03/12 від International Historical Biographical Institute на тему «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу». Загальний обсяг стажування складає 120 годин або 4 кредити ECTS). За результатами стажування присвоєно кваліфікацію Міжнародний Вчитель/Викладач.

15-25 червня 2021 року проходила тренінг для викладачів ODOO/BJET – Інноваційні інструменти для управління бізнесом (30годин, включно з практичним завданням).

В грудні 2016 року здала Pearson Test of English General (CEF B2), що засвідчує знання англійської мови на рівні В2, відповідно до міжнародних стандартів.

З грудня 2019 по нині - Співвласник і консультант з менеджменту та маркетингової діяльності в клініці стоматології Kalynets Art Dentistry, в особі ФОП Калинець Степан Озорянович, що діє на підставі ліцензії МОЗ України від 21.01.2019 № 09/2101-М (Наказ МОЗ України від 31.01.2019 №233)

З 2020 року - Голова державної кваліфікаційної комісії про прийом державних екзаменів у студентів денної форми навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» економічного відділення Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка»

Дисципліни, які викладає:

• Рекламний менеджмент (англ.)

• Маркетингова політика розподілу (англ.)

• Блогінг та партнерський маркетинг

• Інтернет-маркетинг

• Маркетингові дослідження

• Вступ до фаху «Менеджмент»

Тематика наукових досліджень

Науково-дослідна тема: "Корпоративна культура в контексті синергії науки та виробництва" Державна реєстрація №0118U001260. Відповідальний виконавець (тему завершено в січні 2021 року)

Наукові інтереси

Маркетинг, Team-building, Брендин, Цифровий маркетинг, Менеджмент, HR-менеджмент

Важливі публікації, останні праці

Автор та співавтор понад 150 навчально-наукових публікацій. Зокрема:

Навчальна література:

1. Макроекономіка : навч. посібник / [авт. кол. ; за ред. Т. С. Смовженко і Г. Я. Стеблій]. – К. : УБС НБУ, 2008. – 436 с. – 18,17 друк. арк. (Особистий внесок здобувача: тема 5, параграф 5.1. «Сукупні видатки: суть, структура та чинники визначення». – С. 169–175 – 0,25 друк. арк.)

2. Енциклопедія для банкіра : у 2 т. – Том 1 (теоретична та історична частина) / [авторський колектив Т. Смовженко, Г. Стеблій, О. Горбачевська, Н. Тувакова, М. Хмелярчук, К. Калинець та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф.. Т. Смовженко, канд. екон. наук, доц. Г. Стеблій, д-ра екон. наук, проф.. З. Скринник]. – К. : УБС НБУ, 2012. – 483 с. (Особистий внесок автора: розділ 5 «Систематизація економічних категорій фондового ринку як важливого елементу монетарної економки». – С. 329–348 – 0,85 друк. арк.)

Монографії:

1. Методологічні основи оцінки рівня капіталізації суб’єктів господарювання : монографія / НАН України. Інститут регіональних досліджень / [авторський колектив М. Козоріз, Л. Гліненко, О. Людкевич, К. Калинець та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук М. А. Козоріз]. – Львів, 2008. – 290 с. – (Сер. «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі») – 12,08 друк. арк. (Особистий внесок: підрозділ 3.2. «Особливості визначення капіталізації фондового ринку». – С. 167–176 – 0,38 друк. арк.)

2. Формування монетарної економіки і монетарної політики Національного банку України в контексті розвитку світової економічної теорії : монографія / авт. колектив:Т. Смовженко, Г. Стеблій, О. Горбачевська, М. Панковець, Н. Тувакова, М. Хмелярчук, К. Калинець; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф.. Т. Смовженко, канд. екон. наук, доц. Г. Стеблій. – К.: УБС НБУ, 2010. – 271 с. (Особистий внесок: розділ 6 «Фондова біржа як важливий еемент інфраструктури монетарної економіки». – С. 222–256 – 2,2 друк. арк.)

3. Калинець К.С. Фондова біржа України: проблеми та перспективи розвитку: монографія. – Львів, 2011. – 232 с. (одноосібна)

4. Kateryna Kalynets. REFORMY I PRZEMIANY GOSPODARCZE // Ukraina po (Euro)majdanie Od autorytaryzmu do protodemokracji / Oksana Korytska, Kateryna Kalynets // [redakcja naukowa Andrzej Stelmach, Liana Hurska-Kowalczyk]/ - Toruń 2016. – (Особистий внесок авторів: REFORMY I PRZEMIANY GOSPODARCZE–С. 163-179)

5. Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект / [авт. кол.] ; за наук. ред. А. Я. Кузнєцової, Л. К. Семів, З. Е. Скринник. — Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. — 287 с.

Статті:

1. К. С. Калинець // Інноваційний менеджмент в глобальному фінансовому управлінні КСВ (мова оригіналу - англійська) // А. Я. Кузнєцова, К. С. Калинець, Н. І. Козьмук, Л. Б. Возна // Маркетинг і менеджмент інновацій – Випуск №2 – 2018 с. 262-269. [Web of Sience]

2. Калинець К.С. Еволюційні аспекти розвитку корпоративної соціальної відповідальності // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики / Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» Харківський навчально-науковий інстиут – Випуск 2 (23). – 2017. – С. 446 – 453. [Web of Sience]

3. Kalynets K. WHAT INFLUENCE INTO CONSUMER DECISION // The 8th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world // (March 17-19, 2021) BoScience Publisher, Boston, USA. 2021. – 101-109 p. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-17-19-marta-2021-goda-boston-ssha-arhiv/.

4. Kalynets K. // ADVERTISING AT SOCIAL NETWORKS: EVALUATION OF STUDENTS’ ATTITUDES TO IT // Science and education: problems, prospects and innovations. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Kyoto, Japan. 2021. Pp. 21-27. URL: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-and-education-problems-prospects-and-innovations-1-3-aprelya-2021-goda-kioto-yaponiya-arhiv/.

5. Стеблій Г.Я., Панковець М.П., Калинець К.С. Проблеми зайнятості населення і безробіття у вітчизняній економіці // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 14. / за ред. Ящишиної І.В. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. – С. 387-394

6. Стеблій Г.Я., Панковець М.П., Калинець К.С. Кейнсіанство і монетаризм як теоретико-методологічні концепції у формуванні фінансово-кредитної системи // Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи: теорія і практика. Монографія. Центр фінансово-економічних наукових досліджень. – Київ, 2019, с. 86-94.

Контактна інформація:

тел. +38 (067) 268 68 72 e-mail: Kateryna.S.Kalynets@lpnu.ua