Дуляба Наталія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 14:46, 1 жовтня 2022, створена Ігор Ткаченко (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Дуляба Наталія Іванівна
Дуляба 1.jpg
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Дуляба Наталія Іванівна - доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, кандидат економічних наук, доцент, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»; гарант освітньо-професійної програми «Бізнес-адміністрування».

Загальна інформація

У 2001 р. закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства з правом викладання економічних дисциплін.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічний механізм функціонування торговельного підприємства» за спеціальністю 08.02.04 — економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг) .

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Професійна діяльність:

з 2005 до 2015 року працювала на кафедрі економіки підприємства Львівської комерційної академії.

З вересня 2015 р. працює на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва (ММП) Інституту економіки і менеджменту (ІНЕМ) Національного університету «Львівська політехніка» на посаді доцента кафедри.

З вересня 2018 року є гарантом освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації «Бізнес-адміністрування».

Стажування:

- 2013 рік – підвищення кваліфікації на кафедрі економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»; - 2019 рік - підвищення кваліфікації на кафедрі міжнародних економічних відносин та маркетингу Львівського національного аграрного університету; - 2018/2019 навч.рік - повний курс навчання на Семінарі психолого-педагогічних знань.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Бюджетування та управління витратами підприємств у сфері міжнародних економічних відносин»
 • «Бюджетування та управління витратами підприємств у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності»
 • «Витрати та бюджетування митної діяльності»
 • «Економіка нових індустріальних країн»
 • «Дипломатичний протокол та діловий етикет»
 • «Розвиток бізнес-структур»

Нагороди та відзнаки

Лауреат V Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» (2012 р.).

Отримала подяку Львівської політехніки з нагоди за успіхи в здійсненні науково-педагогічної та науково-дослідної роботи та з нагоди 75-річчя науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова діяльність

В 2017-2019 роках була членом робочої групи із формування проекту «Стратегія розвитку Національного університету «Львівська політехніка» до 2030 року».

Приймала участь та була відповідальним виконавцем у розробленні госпдоговірних тем Національного університету «Львівська політехніка», а саме:

1) ГД «Стратегія сталого розвитку міста Пустомити та села Наварія» (2018р.);

2) ГД «Стратегія інтегрування промислово-збутової діяльності ТзОВ « ТВК «Волді» в споживчий ринок туристично-рекреаційної зони Львівської області» (2019-2020рр).

Наукові інтереси

Стратегічні засади розвитку економіки України та її суб’єктів господарювання. Розвиток вищої освіти України та світу.

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень і науково-методичної діяльності опубліковано близько 100 робіт. Серед них:

Монографії:

 1. Дуляба Н. І. Діагностика дієвості економічного механізму торговельного підприємства / Дуляба Н. І., Міценко Н.Г. – Львів: Видавництво ЛКА, 2012. – 224с.
 2. Professional competency of modern specialist: means of formation, development and improvement: колективна монографія / Бублик М.І., Петришин Н.Я. - Warsaw, Poland: BMT Eridia Sp. z o.o., 2018. – 424 c.
 3. Social and legal aspects of the development of civil society institutions. Part 2: колективна монографія / Бублик М. І., Петришин Н.Я., Мацелюк Ю., Сергійчук В. - Warsaw, Poland: BMT Erida Sp. z o.o., 2019. – 228 c.

Статті у фахових виданнях:

 1. Диагностика экономического механизма торговых предприятий потребительской кооперации Украины / Дуляба Н. И. - Потребительская кооперация: история, традиции, современность: материалы международной научно-практической конференции. – Гомель: учреждение образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации", 2011. – С.160-62.
 2. Проблеми та перспективи входження українських університетів в світові освітні рейтинги / Дуляба Н.І. - Науковий вісник НЛТУУ України, 2012. - Вип.22.11 - С.283 - 389.
 3. Стратегічні засади удосконалення економічного механізму торговельних підприємств / Дуляба Н.І. - Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал, 2012. - Економічні науки.- №2 - Том 3. - С.103-107.
 4. Класифікація поточних витрат торговельного підприємства / Дуляба Н.І. - Вісник Чернівецького торговель-економічного інституту. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І(49). Економічні науки. – С.10-16.
 5. Тенденції та закономірності розвитку торгівлі в Україні в сучасних умовах / Дуляба Н.І. - Вісник ОНУ ім.. Мєчнікова. – Одеса: ОНУ, 2013 – Том 18. Вип.1/1. Серія: економіка. - С. 106-111.
 6. Аналізування розвитку навчально-наукової діяльності закладів вищої освіти / Бублик М.І., Дуляба Н.І., Петришин Н.Я., Дрималовська Х.В. - Економічний аналіз. – 2018, №1 (28). –С.30-39.
 7. Innovative bases of research and analysis of strategic directions and prospects for development of domestic institutions of higher education / Duliaba N.I., Bublyk M.I., Zhuk L.V., Petrushun N.Y. - Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2018. – № 3 (5). – С. 5–12.
 8. Дуляба Н. І., Бережницька*** Г. І., Синюк*** О. В. Сутнісні особливості використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств // Вісник Львівського національного аграрного університету. Економіка АПК. – 2020. – № 27. – С. 161–167.
 9. Дуляба Н. І., Далик В. П., Когут У. І. Особливості адміністрування бюджетного процесу на підприємствах сфери ЗЕД [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2021. – №10.
 10. Дуляба Н. І., Ільчишин С. М. Проблеми та перспективи розвитку ресторанного господарства в індустрії туризму [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2021. – № 11.
 11. Дуляба Н. І., Лакіза В. В., Далик В. П. Моделювання обліково-аналітичного забезпечення управління економічною активністю торговельних підприємств [Електронний ресурс] // Економічний аналіз : збірник наукових праць. – 2021. – Т. 31, № 3.
 12. A forecasting model for assessing the influence of the components of technological growth on economic security Ilyash, O., Lupak, R., Kravchenko, M.,Duliaba, N., Dzhadan, I. Business: Theory and Practicethis link is disabled, 2022, 23(1), pp. 175–186
 13. Multidimensional Analysis And Forecasting The Relationship Between Indicators Of Industrial-Technological Development And The Level Of Economic Security Ilyash, O., Smoliar, L., Lupak, R.,Duliaba, N., Kohut, M., Radov, D. Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled, 2021, 5(13-113), pp. 14–25


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4-й корпус, кімн. 302

Tел. +38 (032) 258-21-14

+38 (032) 258-22-89

+38 (032) 258-27-24

+38 (032)258-23-63

E-mail: Nataliia.I.Duliaba@lpnu.ua