Дуляба Наталія Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 08:47, 24 вересня 2020, створена Ігор Ткаченко (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Гончар Михайло Федорович | Зображення (фото) = Гончар.jpg | Підпис зображен...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Гончар Михайло Федорович
Гончар.jpg
д.е.н., професор
Дата народження 24 травня 1981 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 2004 р.
Спеціальність Міжнародна економіка
Галузь наукових інтересів Управлінські рішення, управління в стресових ситуаціях
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2018
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Дуляба Наталія Іванівна - доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, кандидат економічних наук, доцент, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»; заступник гарант спеціалізації «Бізнес-адміністрування».

Загальна інформація

У 2001 р. закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства з правом викладання економічних дисциплін.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічний механізм функціонування торговельного підприємства» за спеціальністю 08.02.04 — економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг) .

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента.

Професійна діяльність:

з 2005 до 2015 року працювала на кафедрі економіки підприємства Львівської комерційної академії.

З вересня 2015 р. працює на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва (ММП) Інституту економіки і менеджменту (ІНЕМ) Національного університету «Львівська політехніка» на посаді доцента кафедри.

З вересня 2018 року є гарантом освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціалізації «Бізнес-адміністрування».

Стажування:

- 2013 рік – підвищення кваліфікації на кафедрі економіки підприємства та інвестицій Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»; - 2019 рік - підвищення кваліфікації на кафедрі міжнародних економічних відносин та маркетингу Львівського національного аграрного університету; - 2018/2019 навч.рік - повний курс навчання на Семінарі психолого-педагогічних знань.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • «Бюджетування та управління витратами підприємств у сфері міжнародних економічних відносин»
 • «Бюджетування та управління витратами підприємств у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності»
 • «Витрати та бюджетування митної діяльності»
 • «Економіка нових індустріальних країн»
 • «Дипломатичний протокол та діловий етикет»
 • «Розвиток бізнес-структур»

Нагороди та відзнаки

Лауреат V Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Новітній інтелект України» (2012 р.).

Отримала подяку Львівської політехніки з нагоди за успіхи в здійсненні науково-педагогічної та науково-дослідної роботи та з нагоди 75-річчя науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка».

Наукова діяльність

В 2017-2019 роках була членом робочої групи із формування проекту «Стратегія розвитку Національного університету «Львівська політехніка» до 2030 року».

Приймала участь та була відповідальним виконавцем у розробленні госпдоговірних тем Національного університету «Львівська політехніка», а саме:

1) ГД «Стратегія сталого розвитку міста Пустомити та села Наварія» (2018р.);

2) ГД «Стратегія інтегрування промислово-збутової діяльності ТзОВ « ТВК «Волді» в споживчий ринок туристично-рекреаційної зони Львівської області» (2019-2020рр).

Наукові інтереси

Стратегічні засади розвитку економіки України та її суб’єктів господарювання. Розвиток вищої освіти України та світу.

Вибрані публікації

За результатами наукових досліджень і науково-методичної діяльності опубліковано близько 100 робіт. Серед них:

Монографії:

 1. Дуляба Н. І. Діагностика дієвості економічного механізму торговельного підприємства / Дуляба Н. І., Міценко Н.Г. – Львів: Видавництво ЛКА, 2012. – 224с.
 2. Professional competency of modern specialist: means of formation, development and improvement: колективна монографія / Бублик М.І., Петришин Н.Я. - Warsaw, Poland: BMT Eridia Sp. z o.o., 2018. – 424 c.
 3. Social and legal aspects of the development of civil society institutions. Part 2: колективна монографія / Бублик М. І., Петришин Н.Я., Мацелюк Ю., Сергійчук В. - Warsaw, Poland: BMT Erida Sp. z o.o., 2019. – 228 c.

Статті у фахових виданнях:

 1. Диагностика экономического механизма торговых предприятий потребительской кооперации Украины / Дуляба Н. И. - Потребительская кооперация: история, традиции, современность: материалы международной научно-практической конференции. – Гомель: учреждение образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации", 2011. – С.160-62.
 2. Проблеми та перспективи входження українських університетів в світові освітні рейтинги / Дуляба Н.І. - Науковий вісник НЛТУУ України, 2012. - Вип.22.11 - С.283 - 389.
 3. Стратегічні засади удосконалення економічного механізму торговельних підприємств / Дуляба Н.І. - Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал, 2012. - Економічні науки.- №2 - Том 3. - С.103-107.
 4. Класифікація поточних витрат торговельного підприємства / Дуляба Н.І. - Вісник Чернівецького торговель-економічного інституту. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. І(49). Економічні науки. – С.10-16.
 5. Тенденції та закономірності розвитку торгівлі в Україні в сучасних умовах / Дуляба Н.І. - Вісник ОНУ ім.. Мєчнікова. – Одеса: ОНУ, 2013 – Том 18. Вип.1/1. Серія: економіка. - С. 106-111.
 6. Аналізування розвитку навчально-наукової діяльності закладів вищої освіти / Бублик М.І., Дуляба Н.І., Петришин Н.Я., Дрималовська Х.В. - Економічний аналіз. – 2018, №1 (28). –С.30-39.
 7. Innovative bases of research and analysis of strategic directions and prospects for development of domestic institutions of higher education / Duliaba N.I., Bublyk M.I., Zhuk L.V., Petrushun N.Y. - Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2018. – № 3 (5). – С. 5–12.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4-й корпус, кімн. 302 Tел. +38 (032) 258-21-14 +38 (032) 258-22-89 +38 (032) 258-27-24 +38 (032)258-23-63 E-mail: Nataliia.I.Duliaba@lpnu.ua