Досин Дмитро Григорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Досин Дмитро Григорович
Dosyn D H.jpg
д.т.н., ст.н.с
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1989 р.
Спеціальність «Радіотехніка»
Кваліфікаційний рівень радіоінженер
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2021
Вчене звання ст.н.с
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Кафедра інформаційних систем та мереж

Досин Дмитро Григорович - доктор технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем та мереж Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта:

 • У 1989 р. з відзнакою закінчив радіотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту (тепер НУ «Львівська політехніка») за спеціальністю «Радіотехніка» і отримав кваліфікацію радіоінженер;
 • 1992-1994 рр. — аспірант очної аспірантури при Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України;
 • У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Державному науково-дослідному інституті інформаційної інфраструктури НАН України та Міністерства інформації України за спеціальністю 05.13.06 — інформаційні технології. Тема кандидатської дисертації: «Метод адаптивної корекції інтерферометричних даних за даними іоносферного моніторингу». Науковий керівник: кандидат технічних наук, ст.н.с. Кошовий Володимир Вікторович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України.
 • У 2005 р. присвоєно вчене звання старший науковий співробітник за спеціальністю 05.13.06 — інформаційні технології.
 • У 2021 р. захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Українській академії друкарства за спеціальністю 05.13.06 — інформаційні технології.

Тема докторської дисертації: Методологічні засади розроблення інтелектуальних інформаційно-пошукових систем на основі визначення корисності знань.

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Литвин Василь Володимирович, Національний університет «Львівська політехніка»


Професійна діяльність:

 • 1989 – 1990 – інженер, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України;
 • 1990 – 1992 – молодший науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України;
 • 1994 – 1999 – інженер 1-ї категорії, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України;
 • 1999 – 2001 – науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України;
 • 2001 – 2002 – старший науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України;
 • 2002 – 2005 – завідувач лабораторії системного аналізу науково-технічної інформації, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України;
 • 2005 – 2015 – учений секретар;
 • 2015 – 2016 – завідувач лабораторії системного аналізу науково-технічної інформації, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України;
 • 2016 – 2017 – заступник директора з наукової роботи Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України;
 • 2018 – по теперішній час – доцент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету «Львівська політехніка».


Сфера наукових інтересів

 • нереляційні бази даних та бази знань;
 • машинне навчання та інтелектуальний аналіз даних;
 • видобування знань з природномовних текстових масивів;
 • методи та засоби побудови інтелектуальних інформаційних систем;
 • автоматичне планування.


Перелік навчальних дисциплін

 • Наука про дані
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Інженерія даних і знань
 • Програмування мобільних пристроїв
 • Методи хмарних обчислень
 • Педагогіка відкритих освітніх систем
 • Опрацювання великих даних


Вибрані публікації

Автор понад 110 наукових праць, основні з яких такі:

 • Досин Д. Г. Пертинентність інформації як цінність знань для інтелектуального агента // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. 2018. № 901. C. 111–117.
 • Досин Д. Г. Архітектура системи оцінювання пертинентності, що базується на навчанні онтології планування у вибраній предметній області // Відбір і обробка інформації. 2018. № 46 (122). С. 61–67.
 • Chen J., Dosyn D., Lytvyn V., Sachenko A. Smart data integration by goal driven ontology learning // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2017. Vol. 529 : 2nd International neural network society conference on big data, INNS 2016, Thessaloniki, Greece, 23–25 October 2016. P. 283–292.
 • Lytvyn V., Vysotska V., Dosyn D., Burov Y. Method for ontology content and structure optimization, provided by a weighted conceptual graph // Webology. 2018. Vol. 15, iss. 2. P. 66–85.
 • Яценко А. О., Досин Д. Г. Порівняння ефективності алгоритмів планування, реалізованих для Марківської моделі клієнта пошукової системи // Відбір і обробка інформації. 2013. Вип. 38 (114). С. 118–124.
 • Методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів на основі онтологій : [монографія] / В. В. Литвин, В. А. Висоцька, Д. Г. Досин ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". Львів : Піраміда, 2016. 402 с.
 • Куриляк, Ю., Еммеріх, М., Досин, Д. Дослідження впливу топології мережі прямих контактів у соціумі на швидкість поширення інфекційного захворювання на прикладі Covid-19 Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі» SCSIT. 2021; Випуск 9: сс. 151 – 166.


Навчально-методична діяльність

 • Онтологічний інжиніринг : навч. посіб. / Т. М. Басюк, Д. Г. Досин, В. В. Литвин ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. 222 с.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, 79013, Львів;
4-й навчальний корпус, кімната № 121,
тел. +38(032)258-25-38