Відмінності між версіями «Дончак Володимир Андрійович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(фото)
 
(Не показано одну проміжну версію цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б = Дончак Володимир Андрійович
 
| П.І.Б = Дончак Володимир Андрійович
| Зображення (фото) =  
+
| Зображення (фото) = Дончак.jpg
 
| Підпис зображення (фото) = к.х.н., доцент
 
| Підпис зображення (фото) = к.х.н., доцент
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
Рядок 26: Рядок 26:
 
| Спеціальність = хімічна технологія
 
| Спеціальність = хімічна технологія
 
| Військове звання =
 
| Військове звання =
| Галузь наукових інтересів = Олігоестери з функціональними первинно-третинними пероксигрупами
+
| Галузь наукових інтересів = Органічний синтез, синтез пероксидних сполук, реакційноздатних олігомерів та полімерів медичного призначення.
 
| Кваліфікаційний рівень = хімік-технолог
 
| Кваліфікаційний рівень = хімік-технолог
 
| Науковий ступінь = доктор хімічних наук
 
| Науковий ступінь = доктор хімічних наук
Рядок 43: Рядок 43:
 
| Власний сайт =
 
| Власний сайт =
 
}}
 
}}
'''Дончак Володимир Андрійович'''— доктор хімічних наук, доцент [[Кафедра органічної хімії|кафедри органічної хімії]], [[Інститут хімії та хімічних технологій|Інституту хімії та хімічних технологій]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
+
'''Дончак Володимир Андрійович''' — доктор хімічних наук, доцент [[Кафедра органічної хімії|кафедри органічної хімії]] [[Інститут хімії та хімічних технологій|Інституту хімії та хімічних технологій]]  [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
  
 
== Загальна інформація ==
 
== Загальна інформація ==
 +
 
Дата народження: 8 квітня 1953 року.
 
Дата народження: 8 квітня 1953 року.
  
 
'''Освіта:'''
 
'''Освіта:'''
 
кандидат хімічних наук
 
  
 
== Навчально-методична робота==
 
== Навчально-методична робота==
 
'''Лекційні курси: '''
 
'''Лекційні курси: '''
 
* Основи товарознавства продовольчих товарів та косметичних засобів
 
* Основи товарознавства продовольчих товарів та косметичних засобів
* Проектування виробництв харчових добавок та косметичних засобів
+
* Проєктування виробництв харчових добавок та косметичних засобів
 
* Органічна хімія
 
* Органічна хімія
  
 
==Наукова діяльність==
 
==Наукова діяльність==
Олігоестери з функціональними первинно-третинними пероксигрупами
+
Cинтез та дослідження нових реакційноздатних олігомерів, ініціаторів та поверхнево-активних речовин на основі піромелітової кислоти для функціоналізації міжфазних поверхонь. Створення матеріалів біомедичного призначення та нанорозмірних засобів доставки ліків.
  
 
==Вибрані публікації==
 
==Вибрані публікації==
# Дослідження адсорбції альбуміну на поверхні модифікованого скла методом еліпсометрії / Ю. Стецишин, А. Коструба, О. Жолобко, Т. Курисько,В. Дончак, Х. Гаргай, Л. Ріпак, С. Воронов // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.біологічна. 2010. — Вип. 54. — С. 51-58. — Бібліогр.: 16 назв.
+
 
# Модифікація поверхні скла гетерофункціональними пероксидними олігоестерами / Ю. Стецишин, О. Жолобко, В. Дончак, Х. Гаргай // Хімія,технологія речовин та їх застосування : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Й. Й.Ятчишин. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2010. — С. 351-355. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]; № 667). — Бібліогр.: 13 назв.
+
# Органічна хімія : підручник / С.А. Воронов, В.А. Дончак, А.М. Когут. – Львів : Видавництво львівської політехніки, 2021. – 488 с.
# Структура та властивості олігоестерного термочутливого наношару прищепленого до поверхні скла / О. Жолобко, І. Бегей, Ю. Стецишин, А. Коструба,Ю. Земла, К. Форнал, В. Дончак, Х. Гаргай, А. Будковскі, С. Воронов // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : матеріали всеукр. конф.молодих вчен., 20-21 жовт. 2010 р. / Луц. нац. техн. ун-т, Волин. нац. ун-т ім.Л. Українки. — Луцьк, 2010. — С. 200-201.
+
# Alta-ur Rahman / Studies in  Natural Products Chemistry. Chapter 12: Formation of Three-Dimentional Polymer Structures Through Radical and Ionic Reactions of Peroxychitosan / O. Budishevska, N. Solomko, A. Musyanovych, A. Kohut, V. Donchak, A. Voronov, S. Voronov / Elsevier Inc. Amsterdam, Netherlands, 2020. – V. 64. – Р. 365–390. https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/ArticlesEdit.aspx?id=70919.
# Олігоестери з функціональними первинно-третинними пероксигрупами / В. Дончак, Х. Гаргай, С. Воронов // V Наук.-техн. конф.«Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп.,Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. С. 275-276.
+
# pH-Controlled fluorescence switching in water-dispersed polymer brushes grafted to modified boron nitride nanotubes for cellular imaging / Saban Kalay, Yurij Stetsyshyn, Volodymyr Donchak, Khrystyna Harhay, Ostap Lishchynskyi, Halyna Ohar, Yuriy Panchenko, Stanislav Voronov, Mustafa Çulha // Beilstein J. Nanotechnol. – 2019. – V. 10. – Р. 2428–2439. doi:10.3762/bjnano.10.233 https://www.beilstein-journals.org/bjnano/content/pdf/2190-4286-10-233.pdf.
# Modification of poly(ethylene terephtalate) surface byattached dextran macromolecules / Yu. Stetsyshyn, V. Donchak, K. Harhay, S.Voronov, J. Raczkowska, A. Budkowski // Polymer Intern. 2009. — Vol. 58. P.1034-1040. — Bibliogr.: 20 titles.
+
# Похідні 2-оксазолінів для конструювання засобів доставки лікарських препаратів / Х. І. Гаргай, В. А. Дончака, О. С. Заіченко, Л. М. Ріпак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868. – С. 369-375.  
# Poly(ethylene terephtalate) surface modification peroxideoligomers and dextran / V. Donchak, Yu. Stetsyshyn, K. Harhay, S. Voronov, O.Zholobko // V Наук.-техн. конф. «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» : зб. тез доп., Львів, 9-12 черв. 2009 р. — Л., 2009. — С.77-79.
+
# Amphiphilic polymers containing  cholesterol for drug delivery systems / Zoriana Demchuk, Mariya Savka, Andriy Voronov, Olga Budishevska, Volodymyr Donchak, Stanislav Voronov // Chemistry and chemical technology. – 2016. – V. 10, № 4– P.561-570.
# Нові гідрогелі для іммобілізації клітин / Р. Юр’єв, В.Дончак, В. Новіков, О. Швед // Досягнення та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України : Матеріали VI Нац. з’їзду фармацевтів України,28-30 верес. 2005 р., Харків. — Х. : НФаУ, 2005. — С. 383-384.
+
# Synthesis and selfassambling of amphiphilic oligoesters on the base of pyromellitic acid / I. Tarnavchyk, A. Voronov, V. Donchak, O. Budishevska, O. Kudina, O. Khomenko, K. Harhay, V. Samaryk, S. Voronov // Chemistry and chemical technology. – 2016. – V. 10, № 2. – P. 159-172.
# Особливості кінетичних закономірностей взаємодії трет-бутилгідропероксиду з піромелітовим діангідридом / Х.І. Гаргай, В.А.Дончак // Вісн. [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-ту «Львів. політехніка».]] −2005. — № 529: Хімія,технологія речовин та їх застосув. С. 76-79. — Бібліогр.: 3 назви.
+
# Investigation of functional carboxy-containing oligomers by IR and NMR spectroscopy / Bogdana Bashta, Volodymyr Donchak, Marta E. Plonska-Brzezinskа, Olena Astakhova, Olena Shyshchak, Michael Bratychak // Chemistry and chemical technology. – 2016. – V. 10, № 2. – P. 125-134.
 +
# Нові сурфактанти-близнюки на основі піромелітової кислоти [Електронний ресурс] / І. Т. Тарнавчик, А. С. Воронов, В. А. Дончак, О. Г. Будішевська, О. О. Кудіна, О. І. Хоменко, С. А. Воронов // Полімерний журнал. - 2015. - Т. 37, № 4. - С. 408-415. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polimer_2015_37_4_15.
 +
# Multifunctional cholesterol-based peroxide for modification amino-terminated surfaces: Synthesis, structure and characterization of grafted layer / Y. Stetsyshyn, A. Kostruba, K. Harhay, V. Donchak, H. Ohar, V. Savaryn, B. Kulyk, L. Ripak, Yu. A. Nastishin // Appl. Surf. Sci. – 2015. – V. 347. – P. 299-306.
 +
# Похідні фолієвої кислоти для модифікації поверхні ліпосом / Х.І. Гаргай, В.А. Дончак, Л.М. Ріпак, С.А. Воронов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”  Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2015. – № 812. С. 58 – 64.
 +
# Олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх застосування в епоси-олігомерних сумішах / М.М. Братичак, Б.Б. Башта, В.А. Дончак, О.Т. Астахова // Укр. хім. журн. – 2014. – Т. 80, № 6. – С. 117–122.
 +
# Ionically and covalently crosslinked hydrogel particles based on chitosan and poly(ethylene glycol) / Nadiya Popadyuk, Oksana Zholobko, Volodymyr Donchak, Khrystyna Harhay, Olha Budishevska, Andriy Voronov, Ananiy Kohut, and Stanislav Voronov // Chemistry and chemical technology. – 2014. – V. 8, № 2. – P. 171–176.
 +
# Synthesis of nitrogen-containing peroxy oligomers based on epoxy resins / Mic. Bratychak, V. Donchak, O. Astakhova, Mik. Bratychak, O. Shyshchak // Oxidation Communications. – 2014. – V. 37, № 1. – P. 321– 333.
 +
# Хімія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / Авторський колектив: втому числі С.А. Воронов, В.А. Дончак. – Харків: Фоліо, 2014. – 958 с.: іл.
 +
 
  
 
==Контакти==
 
==Контакти==

Поточна версія на 14:24, 19 жовтня 2021

Дончак Володимир Андрійович
Дончак.jpg
к.х.н., доцент
Дата народження 8 квітня 1953 року.
Alma mater Львівський політехнічний інститут
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність хімічна технологія
Галузь наукових інтересів Органічний синтез, синтез пероксидних сполук, реакційноздатних олігомерів та полімерів медичного призначення.
Кваліфікаційний рівень хімік-технолог
Науковий ступінь доктор хімічних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра органічної хімії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Дончак Володимир Андрійович — доктор хімічних наук, доцент кафедри органічної хімії Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 8 квітня 1953 року.

Освіта:

Навчально-методична робота

Лекційні курси:

 • Основи товарознавства продовольчих товарів та косметичних засобів
 • Проєктування виробництв харчових добавок та косметичних засобів
 • Органічна хімія

Наукова діяльність

Cинтез та дослідження нових реакційноздатних олігомерів, ініціаторів та поверхнево-активних речовин на основі піромелітової кислоти для функціоналізації міжфазних поверхонь. Створення матеріалів біомедичного призначення та нанорозмірних засобів доставки ліків.

Вибрані публікації

 1. Органічна хімія : підручник / С.А. Воронов, В.А. Дончак, А.М. Когут. – Львів : Видавництво львівської політехніки, 2021. – 488 с.
 2. Alta-ur Rahman / Studies in Natural Products Chemistry. Chapter 12: Formation of Three-Dimentional Polymer Structures Through Radical and Ionic Reactions of Peroxychitosan / O. Budishevska, N. Solomko, A. Musyanovych, A. Kohut, V. Donchak, A. Voronov, S. Voronov / Elsevier Inc. Amsterdam, Netherlands, 2020. – V. 64. – Р. 365–390. https://is.lpnu.ua/ScienceLP/Research/ArticlesEdit.aspx?id=70919.
 3. pH-Controlled fluorescence switching in water-dispersed polymer brushes grafted to modified boron nitride nanotubes for cellular imaging / Saban Kalay, Yurij Stetsyshyn, Volodymyr Donchak, Khrystyna Harhay, Ostap Lishchynskyi, Halyna Ohar, Yuriy Panchenko, Stanislav Voronov, Mustafa Çulha // Beilstein J. Nanotechnol. – 2019. – V. 10. – Р. 2428–2439. doi:10.3762/bjnano.10.233 https://www.beilstein-journals.org/bjnano/content/pdf/2190-4286-10-233.pdf.
 4. Похідні 2-оксазолінів для конструювання засобів доставки лікарських препаратів / Х. І. Гаргай, В. А. Дончака, О. С. Заіченко, Л. М. Ріпак // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868. – С. 369-375.
 5. Amphiphilic polymers containing cholesterol for drug delivery systems / Zoriana Demchuk, Mariya Savka, Andriy Voronov, Olga Budishevska, Volodymyr Donchak, Stanislav Voronov // Chemistry and chemical technology. – 2016. – V. 10, № 4– P.561-570.
 6. Synthesis and selfassambling of amphiphilic oligoesters on the base of pyromellitic acid / I. Tarnavchyk, A. Voronov, V. Donchak, O. Budishevska, O. Kudina, O. Khomenko, K. Harhay, V. Samaryk, S. Voronov // Chemistry and chemical technology. – 2016. – V. 10, № 2. – P. 159-172.
 7. Investigation of functional carboxy-containing oligomers by IR and NMR spectroscopy / Bogdana Bashta, Volodymyr Donchak, Marta E. Plonska-Brzezinskа, Olena Astakhova, Olena Shyshchak, Michael Bratychak // Chemistry and chemical technology. – 2016. – V. 10, № 2. – P. 125-134.
 8. Нові сурфактанти-близнюки на основі піромелітової кислоти [Електронний ресурс] / І. Т. Тарнавчик, А. С. Воронов, В. А. Дончак, О. Г. Будішевська, О. О. Кудіна, О. І. Хоменко, С. А. Воронов // Полімерний журнал. - 2015. - Т. 37, № 4. - С. 408-415. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polimer_2015_37_4_15.
 9. Multifunctional cholesterol-based peroxide for modification amino-terminated surfaces: Synthesis, structure and characterization of grafted layer / Y. Stetsyshyn, A. Kostruba, K. Harhay, V. Donchak, H. Ohar, V. Savaryn, B. Kulyk, L. Ripak, Yu. A. Nastishin // Appl. Surf. Sci. – 2015. – V. 347. – P. 299-306.
 10. Похідні фолієвої кислоти для модифікації поверхні ліпосом / Х.І. Гаргай, В.А. Дончак, Л.М. Ріпак, С.А. Воронов // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2015. – № 812. – С. 58 – 64.
 11. Олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх застосування в епоси-олігомерних сумішах / М.М. Братичак, Б.Б. Башта, В.А. Дончак, О.Т. Астахова // Укр. хім. журн. – 2014. – Т. 80, № 6. – С. 117–122.
 12. Ionically and covalently crosslinked hydrogel particles based on chitosan and poly(ethylene glycol) / Nadiya Popadyuk, Oksana Zholobko, Volodymyr Donchak, Khrystyna Harhay, Olha Budishevska, Andriy Voronov, Ananiy Kohut, and Stanislav Voronov // Chemistry and chemical technology. – 2014. – V. 8, № 2. – P. 171–176.
 13. Synthesis of nitrogen-containing peroxy oligomers based on epoxy resins / Mic. Bratychak, V. Donchak, O. Astakhova, Mik. Bratychak, O. Shyshchak // Oxidation Communications. – 2014. – V. 37, № 1. – P. 321– 333.
 14. Хімія. Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів / Авторський колектив: втому числі С.А. Воронов, В.А. Дончак. – Харків: Фоліо, 2014. – 958 с.: іл.


Контакти

пл.Св. Юра, 2, м. Львів, 79013; 8-й корпус, кімн. 208

Номер(и) телефону: +38 (032)258-25-50 ; +38 (032) 258-27-71