Довгунь Оксана Степанівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 15:23, 15 вересня 2020, створена Довгунь Оксана Степанівна (обговореннявнесок) (Додано актуальні публікації та підвищення кваліфікації)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Довгунь Оксана Степанівна
Довгунь.jpg
Науковий ступінь кандадат економічних наук

Загальні відомості

2004-2005 рр. – навчання у магістратурі Інституту економіки та менеджменту НУ «Львівська політехніка» та здобуття кваліфікації магістра з «Фінансів» (диплом з відзнакою).

2005-2010 рр. – спеціаліст корпоративного бізнесу в АКІБ «УкрСиббанк» та ПАТ «Кредобанк».

2009-2014 рр. – навчання в аспірантурі НУ «Львівська політехніка» (2015р. - захист дисертації за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) на тему «Формування системи договірних відносин в інвестиційній діяльності машинобудівних підприємств» на здобуття ступеня кандидата економічних наук).

2014-2015 рр. – викладач Центру інноваційної освіти «Про.Світ».

2015 р.- 2019р. - асистент; старший викладач кафедри маркетингу і логістики.

09.2020 р. і дотепер - доц. каф. маркетингу і логістики.

Дисципліни, які викладає:

Маркетинг, Маркетингові дослідження, Інтернет-маркетинг, Товарна інноваційна політика, Фінансовий менеджмент, Виробнича логістика, Логістика електронної торгівлі,

Логістика та управління ланцюгами поставок: поширення європейського досвіду (курс в рамках реалізації проекту Erasmus+ Jean Monnet Module, 2019-2022).

Наукова діяльність

Опубліковано за 10 років понад 40 наукових праць. За 2015-2020рр. опубліковано: - дисертацію. - 11 методичних праць. - 1 посібник. - 1 колективна монографія. - 9 статей. - 16 публікацій апробаційного характеру.

Вибрані публікації

Посібник: Логістичний контролінг: навч. посібник / Довгунь О.С., Русановська О.А., Кобилюх О., Гаврись Я., Шевців Л. – Львів: в-во «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2018 р.- 200 с.

• Праці у наукових періодичних виданнях іноземних держав та у виданнях України, які внесені до міжнародних наукометричних баз даних:

1. Dovhun О. Preconditions for responsible marketing of SMEs on the national market of clothing / Y. Krykavskyy, O.Dovhun // Przedsiebiorczosc i Zarządzanie: Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej. Aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania – Tom 18, Zeszyt 3, Część II. – 2017. - S. 67–75. – Access mode: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-3-2.pdf

2. Krykavskyy Y., Dovhun O. Integration and implementation of marketing and logistics solutions of the enterprises // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. – 2019. – T. 20, z. 4, cz. 1: Sukcesy i niepowodzenia w zarządzaniu organizacjami. – S. 103–116.

3. Mashchak N. Integration of Information Flow for Greening Supply Chain Management: колективна монографія / N. Mashchak, O. Dovhun. – Poznań: Springer International Publishing, 2019. – 415 c.

4. Dovhun O., Falovych V., Lagodiienko V., Tchon L., Litvynenko M., Kopytko O. Marketing communications as a factor of sustainable development // International Journal of Engineering and Advanced Technology. – 2019. – Vol. 8, iss. 6. – P. 3305–3309. (За іншою тематикою) (SciVerse SCOPUS).

5. Довгунь О.С. Дослідження стану поводження з побутовими відходами в Україні в контексті сталого розвитку / Довгунь О.С., Мащак Н. М. // Інфраструктура ринку. – 2020. – Вип. 41. – С. 220–227. (Index Copernicus)

• Праці у фахових виданнях України:

1. Довгунь О. С. Механізми поведінки підприємства з партнерами інвестиційного процесу / О. С. Довгунь // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – Вип. 12. – Львів, 2014. - С. 312 - 318.

2. Довгунь О.С. Сучасні маркетингові підходи в контексті формування підприємствами лояльності клієнтів / Довгунь О.С. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 833. – С. 9-15.

3. Довгунь О.С. Трендові аспекти управління витратами та контролінгу на підприємствах / О.С. Довгунь // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Логістика». – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 2016. – № 846. – С.54-61.

4. Довгунь О.С. Автоматизація логістики: сучасні рішення та перспективи / Довгунь О.С., Стасюк К.З.// Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Економіка», Випуск 2 (50). - Ужгород. - 2017. – с. 187-191.

5. Довгунь О.С. Характерні особливості маркетингових інтернет-комунікацій українських виробників одягу / Крикавський Є.В., (Довгунь О.С.) Збірник “Наукові записки львівського університету бізнесу і права». - Випуск 17. Серія «Економічна». - Львівський університет бізнесу та права. – 2017. – с.68-74.

6. Довгунь О. С. Комунікації підприємств в інтернеті: тренди та напрямки розвитку Довгунь О. С., Фалович В. А. – Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2018. – Том 23. Випуск 1 (66). 2018. – С. 59–62.


Наукові інтереси: Партнерські відносини, відповідальний маркетинг, формування лояльності споживачів, інтернет-маркетинг та логістика.

Інша діяльність та заходи

Відповідальна за проведення профорієнтаційної роботи, організацію лекцій фахівців з бізнесу.

Протягом 2015-2020рр.:

- підвищення кваліфікації в ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН (2015р.);

- підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника (2015р.) (посвідчення);

- участь у міжнародному проекті Diamond BootCamp за участю нідерландської компанії Diamond FMS та ІНЕМ (сертифікат 120 год., 2016р.);

- участь у 6-х університетських конференціях; III Міжнародній конференції «Соціальна відповідальність бізнесу» (ТПП м.Львова); проекті «Обмін досвідом в реалізації соціальних та наукових проектів між Дніпропетровщиною та Львівщиною;

- он-лайн курс «Фінансовий менеджмент» («Prometheus») (2016р.);

- курс «Міжнародна логістика» компанії «Good logistics», Львів (сертифікат 74 год. - протягом січня-лютого 2017р.);

- курс «Як продати товари та послуги для будівництва через соцмережі та інші інтернет-канали». Сертифікат агенції інтернет-маркетингу IMAGO від 30.03.2018р.;

- стажування в "Суспільна Академія наук" (SAN, Лодзь, 2018р.). Сертифікат про проходження стажування.

- тренінг «Написання проектів. Фонди ЄС» (CEASC), 24-25 серпня 2018р., Львів (сертифікат).

- курс "Дизайн-мислення", квітень 2019р, УКУ, Львів (сертифікат).

- Досвід виконання грантової угоди разом із викладачами кафедри маркетинг і логістики Erasmus+ (Jean Monnet Academic Modules): Logistics and Supply Chain Management: dissemination of European experience (610856-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE), 01/09/2019-21/08/2022).

- Участь в бізнес-симуляції онлайн – гра Revas (Польща). Сертифікат від 30.06.2020р.

- Навчання за освітньою програмою She’s Next для українських жінок-підприємець та власників малого бізнесу (12 год.). Сертифікат від 20.08.2020р.