Гончар Світлана Йосипівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 19:00, 26 вересня 2021, створена Панас Ярослав (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Гончар Світлана Йосипівна
Гончар.С..JPG
доктор філософії з економіки
Дата народження 8 листопада 1981 р.
Громадянство Україна
Національність Українка
Alma mater Львівський банківський інститут НБУ
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність Банківська справа
Галузь наукових інтересів кредитно-інвестиційної політики в національній економіці, демографія, економіка праці.
Науковий ступінь доктор філософії з економіки
Дата присвоєння н.с. 2021 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Гончар Світлана Йосипівна — доктор філософії з економіки, асистент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

Закінчила:

Дисертаційна робота на тему: «Формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці» успішно захищена у 2021 р.

Науково-професійна діяльність

В період:

З 1 вересня 2021 року асистент кафедри кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, НУ «Львівська політехніка»

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • Економіка підприємства;
 • Управління персоналом.


Основні наукові праці

Монографії:

 1. Bublyk M., Matseliukh Yu., Honchar S., 2019. Assessment of leadership abilities in the context of international economic relations. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2

Публікації у наукових фахових виданнях України та у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Гончар С.Й., Кузяк В.В., 2018. Застосування методів стрес-менеджменту під час ведення кредитно-інвестиційної політики на підприємстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 899, с. 9–14.
 2. Гончар С.Й., 2019. Сутність та значення кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. ІНТЕЛЕКТ ХХІ, 6 (ч.1), с.54-57. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus)
 3. Гончар С.Й., 2019. Аналізування динаміки капітальних інвестицій як один із етапів формування ефективної моделі кредитно-інвестиційної політики. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 6 (111), с. 25-29. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus International (Республіка Польща))
 4. Гончар С. Й. та Уголькова О. З., 2020. Регулювання краудфандингу як об’єкта кредитно-інвестиційної політики держави. Бізнес Інформ, 2, с. 407–412. (Міжнародні наукометричні бази даних: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія);  Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); Library Hub Discover (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat)

Публікація у періодичному науковому виданні іноземної держави:

 1. Honchar S., Ugolkova O., Reverenda N., 2020. Analysis of the features of credit and investment policy on the examples of United States, United Kindom and Japan. (Аналізування особливостей кредитно-інвестиційної політики на прикладі США, Великобританії та Японії.) Europian Journal of Economics and Management, 6, с. 62-70.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Гончар С.Й., 2019. Стимулювання кредитно-інвестиційної діяльності в національній економіці. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 5 грудня 2019 р. Полтава: ЦФЕНД.
 2. Гончар С.Й., 2019. Сучасні тенденції розподілу капітальних інвестицій за джерелами фінансування. Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії: ІV Міжнародна науково-практична конференція. Миколаїв, Україна, 27 грудня 2019 р. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського.
 3. Гончар С.Й., Коць О.О., Нетребич Г.І., 2020. Електронні гроші та доцільність їхнього використання в Україні. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, Україні, 18-19 квітня 2019 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 4. Гончар С.Й., 2020. Принципи формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. Світова наука: проблеми, перспективи, інновації: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Бердянськ, Україна, 2 жовтня 2020 р. Бердянськ : БДПУ.
 5. Гончар С.Й., 2021. Фактори формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країни: Міжнародна науково-практична конференція. Дніпро, Україна, 30 січня 2021 р. Дніпро:..
 6. Гончар С.Й., 2021. Формування моделі кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. World science: problems, prospects and innovations: V Міжнародна науково-практична конференція. Торонто, Канада, 27-29 січня 2021 р. Торонто.

Підвищення кваліфікації

Успішно закінчила курси:

 • «Наукова комунікація в цифрову епоху» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Форма навчання – дистанційна Кількість годин – 90 годин (3 кредита ЄКТС).
 • «Основи фінансів та інвестицій» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
 • "Основи інформаційної безпеки", наданий технічним директором Zillya! Антивірус Олегом Сичем через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 506,

тел.:+38(032) 258-27-42

е-пошта: svitlana.y.honchar@lpnu.ua