Відмінності між версіями «Гончар Світлана Йосипівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
м
м
 
(Не показано 13 проміжних версій цього користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
<gallery>
+
{{Особа
                                                                                                            Гончар.С..JPG|
+
| П.І.Б =    Гончар Світлана Йосипівна
</gallery>
+
| Зображення (фото) =  Гончар.С..JPG|
 +
| Підпис зображення (фото) = доктор філософії з економіки
 +
| Ім'я при народженні =
 +
| Дата народження = 8 листопада  1981 р.
 +
| Місце народження =
 +
| Дата смерті =
 +
| Місце смерті =
 +
| Роки життя =
 +
| Причина смерті =
 +
| Поховання =
 +
| Титул =
 +
| Герб =
 +
| Підпис герба =
 +
| Батько =
 +
| Матір =
 +
| Дружина =
 +
| Чоловік =
 +
| Діти =
 +
| Відомі родичі =
 +
| Громадянство = Україна
 +
| Національність = Українка
 +
| Alma mater = Львівський банківський інститут НБУ
 +
| Дата закінчення = 2003 р.
 +
| Спеціальність = Банківська справа
 +
| Військове звання =
 +
| Галузь наукових інтересів = кредитно-інвестиційної політики в національній економіці, демографія, економіка праці.
 +
| Кваліфікаційний рівень =
 +
| Науковий ступінь = доктор філософії з економіки
 +
| Науковий керівник =
 +
| Дата присвоєння н_с = 2021 р.
 +
| Вчене звання =
 +
| Дата присвоєння в_з =
 +
| Відомі учні =
 +
| Відомі команди =
 +
| Відомий у зв’язку з =
 +
| Поточне місце роботи = [[Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування]], [[Інститут економіки і менеджменту]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]].
 +
| Почесні звання =
 +
| Державні нагороди = <!-- Ордени, медалі, іменна зброя тощо-->
 +
| Підпис =
 +
| Сторінка на lp_edu_ua =
 +
| Власний сайт =
 +
}}
  
==Посада==
+
Гончар Світлана Йосипівна — доктор філософії з економіки, асистент [[кафедра менеджменту персоналу та адміністрування|кафедри менеджменту персоналу та адміністрування]], [[Інститут економіки і менеджменту|Інституту економіки і менеджменту]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]].
З вересня 2021 року асистент кафедри [[менеджменту персоналу та адміністрування | Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування]]
+
Аспірант, інженер кафедри фінансів
+
  
== Наукові праці, у яких опубліковані основні результати дисертації ==
+
== Освіта ==
 +
''Закінчила:''
 +
* Львівський банківський інститут Національного банку України за спеціальністю «Банківська справа» у 2003 р.
 +
* аспірантуру  [[Національний університет «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська політехніка»]] за спеціальністю 051 «Економіка» у 2021 р.
 +
Дисертаційна робота на тему: «Формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці» успішно захищена у 2021 р.
  
1.1. Монографія
+
== Науково-професійна діяльність ==
 +
''В період:''
 +
* 2004 - 2011 рр. працювала провідним фахівцем з касового обслуговування, економістом у АТ «УкрСиббанк».  
 +
* 2011 - 2015 рр. працювала завідувачем відділу касового обслуговування у АТ «Forward Bank».
 +
* 2015 - 2018 рр. працювала на посаді інженера [[кафедра фінансів|кафедри фінансів]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]].
 +
* 2018 - 2021 рр. працювала аспірантом [[кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва|кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]].
 +
З 1 вересня 2021 року асистент кафедри  [[кафедра менеджменту персоналу та адміністрування|кафедри менеджменту персоналу та адміністрування]], [[Національний університет «Львівська політехніка»|НУ «Львівська політехніка»]]
  
1. Bublyk M., Matseliukh Yu., Honchar S., 2019. Assessment of leadership abilities in the context of international economic relations. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2
+
==Викладацька діяльність==
  
1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України та у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних
+
''Викладає курси:''
 +
* Економіка підприємства;
 +
* Управління персоналом.
  
2. Гончар С.Й., Кузяк В.В., 2018. Застосування методів стрес-менеджменту під час ведення кредитно-інвестиційної політики на підприємстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 899, с. 9–14. 
 
3. Гончар С.Й., 2019.  Сутність та значення кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. ІНТЕЛЕКТ ХХІ, 6 (ч.1), с.54-57. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus)
 
4. Гончар С.Й., 2019. Аналізування динаміки капітальних інвестицій як один із етапів формування ефективної моделі кредитно-інвестиційної політики. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 6 (111), с. 25-29. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus International (Республіка Польща))
 
5. Гончар С. Й. та Уголькова О. З., 2020. Регулювання краудфандингу як об’єкта кредитно-інвестиційної політики держави. Бізнес Інформ, 2, с. 407–412. (Міжнародні наукометричні бази даних: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія);  Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); Library Hub Discover (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat)
 
  
1.3. Публікація у періодичному науковому виданні іноземної держави
+
== Основні наукові праці ==
  
6. Honchar S., Ugolkova O., Reverenda N., 2020. Analysis of the features of credit and investment policy on the examples of United States,  United Kindom and Japan. (Аналізування особливостей кредитно-інвестиційної політики на прикладі США, Великобританії та Японії.) Europian Journal  of Economics and Management, 6, с. 62-70.
+
''Монографії:''
  
== Опубліковані праці апробаційного характеру ==
+
# Bublyk M., Matseliukh Yu., Honchar S., 2019. Assessment of leadership abilities in the context of international economic relations. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2
7. Гончар С.Й., 2019. Стимулювання кредитно-інвестиційної діяльності в національній економіці. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 5 грудня 2019 р. Полтава: ЦФЕНД.
+
8. Гончар С.Й., 2019. Сучасні тенденції розподілу капітальних інвестицій за джерелами фінансування. Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії: ІV Міжнародна науково-практична конференція. Миколаїв, Україна, 27 грудня 2019 р. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського.
+
9. Гончар С.Й., Коць О.О., Нетребич Г.І., 2020. Електронні гроші та доцільність їхнього використання в Україні. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, Україні, 18-19 квітня 2019 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
+
10. Гончар С.Й., 2020. Принципи формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. Світова наука: проблеми, перспективи, інновації: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Бердянськ, Україна, 2 жовтня 2020 р. Бердянськ : БДПУ.
+
11. Гончар С.Й., 2021. Фактори формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країни: Міжнародна науково-практична конференція. Дніпро, Україна, 30 січня 2021 р. Дніпро:..
+
12. Гончар С.Й., 2021. Формування моделі кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. World science: problems, prospects and innovations: V Міжнародна науково-практична конференція. Торонто, Канада, 27-29 січня 2021 р. Торонто.
+
  
== Освіта ==
+
''Публікації у наукових фахових виданнях України та у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних:''
1997-2003 рр. навчання у Львівському банківському інституті Національного банку України - отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа», отримавши диплом спеціаліста.
+
  
З вересня 2018 – по даний час навчається в аспірантурі  Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 051 «Економіка» на денній формі навчання (тема дисертації – «Формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці»).
+
# Гончар С.Й., Кузяк В.В., 2018. Застосування методів стрес-менеджменту під час ведення кредитно-інвестиційної політики на підприємстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 899, с. 9–14. 
 +
# Гончар С.Й., 2019.  Сутність та значення кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. ІНТЕЛЕКТ ХХІ, 6 (ч.1), с.54-57. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus)
 +
# Гончар С.Й., 2019. Аналізування динаміки капітальних інвестицій як один із етапів формування ефективної моделі кредитно-інвестиційної політики. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 6 (111), с. 25-29. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus International (Республіка Польща))
 +
# Гончар С. Й. та Уголькова О. З., 2020. Регулювання краудфандингу як об’єкта кредитно-інвестиційної політики держави. Бізнес Інформ, 2, с. 407–412. (Міжнародні наукометричні бази даних: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія);  Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); Library Hub Discover (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat)
  
== Професійна діяльність ==
+
''Публікація у періодичному науковому виданні іноземної держави:''
  
  В період 2004 - 2011 рр. працювала провідним фахівцем з касового обслуговування, економістом у АТ «УкрСиббанк». В період 2011 - 2015 рр. працювала завідувачем відділу касового обслуговування у АТ «Forward Bank». В період 2015 - 2018 рр. працювала на посаді інженера кафедри фінансів Національного університету “Львівська політехніка”.
+
# Honchar S., Ugolkova O., Reverenda N., 2020. Analysis of the features of credit and investment policy on the examples of United States, United Kindom and Japan. (Аналізування особливостей кредитно-інвестиційної політики на прикладі США, Великобританії та Японії.) Europian Journal  of Economics and Management, 6, с. 62-70.
 +
 
 +
''Опубліковані праці апробаційного характеру:''
 +
# Гончар С.Й., 2019. Стимулювання кредитно-інвестиційної діяльності в національній економіці. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 5 грудня 2019 р. Полтава: ЦФЕНД.
 +
# Гончар С.Й., 2019. Сучасні тенденції розподілу капітальних інвестицій за джерелами фінансування. Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії: ІV Міжнародна науково-практична конференція. Миколаїв, Україна, 27 грудня 2019 р. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського.
 +
# Гончар С.Й., Коць О.О., Нетребич Г.І., 2020. Електронні гроші та доцільність їхнього використання в Україні. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, Україні, 18-19 квітня 2019 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 +
# Гончар С.Й., 2020. Принципи формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. Світова наука: проблеми, перспективи, інновації: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Бердянськ, Україна, 2 жовтня 2020 р. Бердянськ : БДПУ.
 +
# Гончар С.Й., 2021. Фактори формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країни: Міжнародна науково-практична конференція. Дніпро, Україна, 30 січня 2021 р. Дніпро:..
 +
# Гончар С.Й., 2021. Формування моделі кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. World science: problems, prospects and innovations: V Міжнародна науково-практична конференція. Торонто, Канада, 27-29 січня 2021 р. Торонто.
  
 
== Підвищення кваліфікації ==
 
== Підвищення кваліфікації ==
  
Успішно закінчила  курс : «Наукова комунікація в цифрову епоху»  через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
+
''Успішно закінчила  курси:''
Форма навчання – дистанційна Кількість годин – 90 годин( 3 кредита ЄКТС)
+
* «Наукова комунікація в цифрову епоху»  через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Форма навчання – дистанційна Кількість годин – 90 годин (3 кредита ЄКТС).
 +
* «Основи фінансів та інвестицій»  через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
 +
* "Основи інформаційної безпеки", наданий технічним директором Zillya! Антивірус Олегом Сичем через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
 +
 
 +
 
 +
==Контакти==
 +
вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 506,
 +
 
 +
тел.:+38(032) 258-27-42
 +
 
 +
е-пошта: svitlana.y.honchar@lpnu.ua
  
Успішно закінчила  курс : «Основи фінансів та інвестицій»  через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
+
[[Категорія:Національний університет «Львівська політехніка»]]
 +
[[Категорія:Інститут економіки і менеджменту]]
 +
[[Категорія:Кафедра Менеджменту персоналу та адміністрування]]
 +
[[Категорія:Викладачі]]

Поточна версія на 19:00, 26 вересня 2021

Гончар Світлана Йосипівна
Гончар.С..JPG
доктор філософії з економіки
Дата народження 8 листопада 1981 р.
Громадянство Україна
Національність Українка
Alma mater Львівський банківський інститут НБУ
Дата закінчення 2003 р.
Спеціальність Банківська справа
Галузь наукових інтересів кредитно-інвестиційної політики в національній економіці, демографія, економіка праці.
Науковий ступінь доктор філософії з економіки
Дата присвоєння н.с. 2021 р.
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Гончар Світлана Йосипівна — доктор філософії з економіки, асистент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта

Закінчила:

Дисертаційна робота на тему: «Формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці» успішно захищена у 2021 р.

Науково-професійна діяльність

В період:

З 1 вересня 2021 року асистент кафедри кафедри менеджменту персоналу та адміністрування, НУ «Львівська політехніка»

Викладацька діяльність

Викладає курси:

 • Економіка підприємства;
 • Управління персоналом.


Основні наукові праці

Монографії:

 1. Bublyk M., Matseliukh Yu., Honchar S., 2019. Assessment of leadership abilities in the context of international economic relations. Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 2

Публікації у наукових фахових виданнях України та у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Гончар С.Й., Кузяк В.В., 2018. Застосування методів стрес-менеджменту під час ведення кредитно-інвестиційної політики на підприємстві. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, 899, с. 9–14.
 2. Гончар С.Й., 2019. Сутність та значення кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. ІНТЕЛЕКТ ХХІ, 6 (ч.1), с.54-57. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus)
 3. Гончар С.Й., 2019. Аналізування динаміки капітальних інвестицій як один із етапів формування ефективної моделі кредитно-інвестиційної політики. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 6 (111), с. 25-29. (Міжнародні наукометричні бази даних: Index Copernicus International (Республіка Польща))
 4. Гончар С. Й. та Уголькова О. З., 2020. Регулювання краудфандингу як об’єкта кредитно-інвестиційної політики держави. Бізнес Інформ, 2, с. 407–412. (Міжнародні наукометричні бази даних: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща); Directory of Open Acess Journals; Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія); Соціонет (Росія);  Open Academic Journals Index; GetInfo (Німеччина); BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз); SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія); Library Hub Discover (Велика Британія); J-Gate (Індія); Open Access Library; Advanced Science Index; Академия Google (США); InfoBase Index; WorldCat)

Публікація у періодичному науковому виданні іноземної держави:

 1. Honchar S., Ugolkova O., Reverenda N., 2020. Analysis of the features of credit and investment policy on the examples of United States, United Kindom and Japan. (Аналізування особливостей кредитно-інвестиційної політики на прикладі США, Великобританії та Японії.) Europian Journal of Economics and Management, 6, с. 62-70.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Гончар С.Й., 2019. Стимулювання кредитно-інвестиційної діяльності в національній економіці. Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 5 грудня 2019 р. Полтава: ЦФЕНД.
 2. Гончар С.Й., 2019. Сучасні тенденції розподілу капітальних інвестицій за джерелами фінансування. Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії: ІV Міжнародна науково-практична конференція. Миколаїв, Україна, 27 грудня 2019 р. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського.
 3. Гончар С.Й., Коць О.О., Нетребич Г.І., 2020. Електронні гроші та доцільність їхнього використання в Україні. Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, Україні, 18-19 квітня 2019 р. Львів: Видавництво Львівської політехніки.
 4. Гончар С.Й., 2020. Принципи формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. Світова наука: проблеми, перспективи, інновації: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Бердянськ, Україна, 2 жовтня 2020 р. Бердянськ : БДПУ.
 5. Гончар С.Й., 2021. Фактори формування моделей кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країни: Міжнародна науково-практична конференція. Дніпро, Україна, 30 січня 2021 р. Дніпро:..
 6. Гончар С.Й., 2021. Формування моделі кредитно-інвестиційної політики в національній економіці. World science: problems, prospects and innovations: V Міжнародна науково-практична конференція. Торонто, Канада, 27-29 січня 2021 р. Торонто.

Підвищення кваліфікації

Успішно закінчила курси:

 • «Наукова комунікація в цифрову епоху» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Форма навчання – дистанційна Кількість годин – 90 годин (3 кредита ЄКТС).
 • «Основи фінансів та інвестицій» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
 • "Основи інформаційної безпеки", наданий технічним директором Zillya! Антивірус Олегом Сичем через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.


Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013; 4 -й корпус, кімн. 506,

тел.:+38(032) 258-27-42

е-пошта: svitlana.y.honchar@lpnu.ua