Гончарук Володимир Євтихієвич

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 00:22, 4 квітня 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Нагороди та відзнаки)

Перейти до: навігація, пошук
Гончарук Володимир Євтихієвич
Дата народження 19.06.1947 р.
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів створення детекторів іонізуючих випромінювань
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра безпеки життєдіяльності, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

Гончарук Володимир Євтихієвич — кандидат фізико-математичних наук,старший науковий співробітник,доцент Кафедри безпеки життєдіяльності, Національного університету «Львівська політехніка», інституту хімії та хімічних технологій.

Науково-педагогічна та громадянська діяльність

Професійний досвід — з 1973 року займається науковою та педагогічною роботою.

Тема кандидатської дисертації — «Вивчення природи центрівлюмінесценції в кристалах АІІВ2VIIз шаруватою структурою».

Майже 9 років займавсядослідженнями у сфері космічних технологій.

Зокрема досліджував можливості використання аерокосмічної інформації для вивчення техногенно-екологічних проблем, попередження надзвичайних ситуацій та оцінки їх наслідків.

Був керівником дослідно-конструкторських та науково-дослідних тем, в т.ч. на замовлення Міністерства надзвичайних ситуацій.

Продовжує займатися дослідженнями з фізики кристалів, що спрямовані на створення детекторів іонізуючих випромінювань.

Впродовж тривалого часу займаєтьсяматематичним моделюванням поширення забруднень у довкіллі.

Був відповідальним виконавцем наукового Проекту Державного фонду фундаментальних досліджень.


Двічі обирався депутатом Львівської обласної Ради народних депутатів, був членом Ради Західного наукового центру НАН України, у складі науково-методичної комісії зцивільної безпеки МОН України бере участь у підготовці нових стандартів освіти

Нагороди та відзнаки

Медаль Сенату університету Марії Кюрі-Складовської, Республіка Польща (1999 р.)

Наукові інтереси

Створення детекторів іонізуючих випромінювань

Педагогічна діяльність

Лекційні курси

Безпека життєдіяльності

Цивільний захист

Вибрані публікації

Опублікував більше 100 наукових праць.

Серед них:

Оцінка захисних властивостей протирадіаційних укриттів :Метод. вказівки до викон. розрахунк.-графіч. робіт з дисципліни «Цивіл.оборона» студ. усіх спец. напрямів «Будівництво» і «Архітектура» / Нац. ун-т«Львів. політехніка» ; Уклад.: Л.І. Бутенко, В.Є. Гончарук, С.М. Мохняк, В.І.Пуцило. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 16 с. —Бібліогр.: 6 назв.

Оцінка обстановкиу надзвичайних ситуаціях : Навчальний посібник для підготовки студентів ВНЗ зусіх напрямів усіх спец. / Володимир Євтихієвич Гончарук, Степан ІвановичКачан, Сергій Михайлович Орел, Володимир Іванович Пуцило; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівськаполітехніка», 2004.— 184 с.ISBN 966-553-410-6

Основи цивільного захисту : навч. посіб. / Віктор Олексійович Васійчук, Володимир Євтихієвич Гончарук, Степан Іванович Качан,Сильвестор Михайлович Мохняк; В.о. Нац. ун-т «Львівська політехніка».— Львів :Вид-во Львівської політехніки, 2010.— 384 с.— Бібліогр.: с. 378-381 . — ISBN966-553-962-9

Процеси переносу розпадної речовини в гетерогенних середовищах : монографія / Євген Ярославович Чапля, Ольга Юріївна Чернуха,Володимир Євтихієвич Гончарук, Адріан Романович Торський; В.о. НАН України.Центр мат. моделювання ІППММ ім. Я. С. Підстригача; Відп. ред. Я. І. Бурак.—Львів : Євросвіт, 2010.— 261 с.— (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень)— Бібліогр.: с. 252-257 . — ISBN 978-966-8364-51-8

Цивільний захист : конспект лекцій: для студ. всіх спец. іформ навч. / Віктор Олексійович Васійчук, Володимир Євтихієвич Гончарук,Олександра Сергіївна Дацько, Степан Іванович Качан, Оксана Іванівна Козій, Нац.ун-т «Львівська політехніка»; За ред. Володимир Євтихієвич Гончарук; Відп. завип. Віктор Олексійович Васійчук.— Львів : Вид-во Львівської політехніки,2011.— 207 с.— Бібліогр. в кінці тем. — ISBN 978-617-607-151-8

Контакти

пл.Св. Юра, 1, м. Львів, 79013; 3 -й корпус, кімн. 133, тел..+38 (032)258-25-26