Відмінності між версіями «Гнідик Ірина Ігорівна»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Гнідик Ірина Ігорівна |Зображення (фото) = |Підпис зображення (фото)= к.іст....)
 
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
{{Особа
 
{{Особа
 
| П.І.Б = Гнідик Ірина Ігорівна
 
| П.І.Б = Гнідик Ірина Ігорівна
|Зображення (фото) =  
+
|Зображення (фото) = Гнідик І. фото.jpg
 
|Підпис зображення (фото)= к.іст.н., асистент
 
|Підпис зображення (фото)= к.іст.н., асистент
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =

Поточна версія на 10:32, 30 січня 2019

Гнідик Ірина Ігорівна
Гнідик І. фото.jpg
к.іст.н., асистент
Дата народження 29 березня 1990 року
Місце народження Львівська обл., м. Жовква
Громадянство Україна
Alma mater Львівський національний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 2012 р.
Галузь наукових інтересів історія Церкви, іконопису, еміграції, міжнародні відносини, інноваційні підходи у сфері історико-культурної спадщини
Науковий ступінь кандидат історичних наук
Дата присвоєння н.с. 2015 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка»,Інститут гуманітарних та соціальних наук , Кафедра історії, музеєзнавства та культурної спадщини

Гнідик Ірина Ігорівна — кандидат історичних наук, асистент кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини, Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

 • Народилася 29 березня 1990 р..
 • Місце народження: Львівська обл., м. Жовква
 • Кандидат історичних наук (2015 р.)

Тема дисертації: Початки та розбудова Греко-Католицької Церкви у США (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 • «Історія державності та культури України»;
 • «Історико-культурна спадщина та забезпечення сталого розвитку суспільства»;
 • «Historical and cultural heritage of Lviv»;

Наукова робота

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів

 • Історія Церкви, іконопису, еміграції, міжнародні відносини, інноваційні підходи у сфері історико-культурної спадщини

Вибрані публікації

 1. Гнідик І. Митрополит Андрей Шептицький і проблема становлення Греко-Католицької Церкви в США (аспект подолання конфлікту між греко-католиками із Закарпаття та Галичини) / Гнідик Ірина // Болісні травми минулого: історична правда та імперативи сумління. ХVІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців 12-13 квітня 2013 року. – Львів, Інститут релігії і суспільства Українського католицького університету. – С. 224-233.
 2. Гнідик І. Миротворча діяльність Папи Римського Івана Павла ІІ / Гнідик Ірина // Болісні травми минулого: історична правда та імперативи сумління. ХVІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців 12-13 квітня 2013 року. – Львів, Інститут релігії і суспільства Українського католицького університету. – С. 78-87.
 3. Гнідик І. До проблеми статистики та національно-релігійних ідентифікацій української еміграції у США (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / І. Гнідик / Ірина Гнідик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. ‒ Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. ‒ Вип. 2. ‒ Ч. 1. ‒ С. 177-180.
 4. Гнідик І. Перша українська греко-католицька парафія у США / Ірина Гнідик // Мандрівець (Тернопіль). – № 3 (111). - 2014. – С. 23-27.
 5. Гнідик І. І. Вплив булли “Ea Semper” на становлення Греко-Католицької Церкви у США / Гнідик І. І. // Гілея. - № 89. – 2014. – С. 272-277.
 6. Гнідик І. Початки діяльності єпископа Сотера Ортинського у США // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 25. – Рівне: О. Зень, 2014. – С. 230-233.
 7. Гнідик І. Митрополит Андрей Шептицький та Греко-Католицька Церква у США / І. Гнідик //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 11. – С. 13-21.
 8. Гнідик І. Роль Греко-Католицької Церкви у національно-культурному становленні української еміграції у США / Гнідик І. // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – Львів: Логос, 2015. – Том І. – С. 493-501.
 9. Гнідик І. На терезах розуму та віри: вершини науки у світлі Істини (на прикладі визначних науковців) // Релігія і фундаментальна наука в добу глобалізації. ХVIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих науковців. 20–21 березня 2015 року. Львів. – Інститут релігії та суспільства Українського католицького університету. – С. 84-90.
 10. Гнідик І. Релігійний фактор у процесі подолання суспільно-політичної кризи у Польщі через призму діяльності Івана Павла ІІ (1978-1987 рр.) // Релігія та глобальні виклики в епоху глобалізації: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих науковців. 28–29 квітня 2016 року. Львів. – Інститут релігії та суспільства Українського католицького університету. – С. 28-33.
 11. Гнідик І. Тенденції збереження та трансформації національно-культурної спадщини української еміграції через призму становлення ГКЦ у США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. ‒ Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. ‒ Вип. 1. ‒ Ч. 2. ‒ С. 172-178.
 12. Гнідик І. Виставки ікон у культурному просторі Львова // IV наукова конференція «Історико-культурна спадщина: проблеми збереження і популяризації» 21-22 квітня, 2017. – Львів, НУ «Львівська Політехніка», 2017. – С. 28-32.
 13. Hnidyk I. I. Formation of the Greek Catholic Church in the USA: Historiography Analyses (1884-1914) // Young Scientist. №11 (51). 2017. Р. 706-711.
 14. Iryna Hnidyk. Formation of Greek Catholic Church organizational structure in the United States: parishes as centers of national and cultural life of Ukrainian emigration (1884–1914) // Historical and Cultural Studies / Lviv Polytechnic National University. Vol. 4, No. 1, 2017. Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2018. – С. 9-14.

Контакти

E-mail: iryna.univer@gmail.com