Гнилянська Леся Йосифівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 12:34, 25 грудня 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Гнилянська Леся Йосифівна | Зображення (фото) = Гнилянська.jpg | Підпис з...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Гнилянська Леся Йосифівна
Гнилянська.jpg
к.е.н., доцент
Дата народження 25 лютого 1976 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Економічні аспекти покращення інвестиційної привабливості підприємств
Науковий ступінь кандидат економічнх наук
Науковий керівник доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».
Дата присвоєння н.с. 2009 р.
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Гнилянська Леся Йосифівна — кандидат економічних нак, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

Дата народження: 25 лютого 1976 року

Тема дисертації: Формування і реалізація інноваційних програм машинобудівними підприємствами [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Топоровська Л. Й. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л., 2009. — 195, [8] арк. — Бібліогр.: арк. 170-195..(Спеціальність: 08.00.04. — економіка та управління підприємствами(машинобудування та приладобудування))

Науковий керівник — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України Кузьмін Олег Євгенович, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

Менеджмент

Інвестиційний менеджмент у сфері IT-технологій

Науковоj-дослідна робота

Коло наукових інтересів: Економічні аспекти покращення інвестиційної привабливості підприємств

Вибрані публікації

Інвестиційний та інноваційний менеджмент : навчальний посібник / Зорина Володимирівна Юринець, Леся Йосифівна Гнилянська . — Львів : Видавництво Львівського університету ім. І.Франка, 2012 . — 319 с. — Бібліогр.: с.304-313 (129 назв) . — На укр. яз. — ISBN 978-966-613-951-4

Формування та реалізація інноваційних програм на засадах ризик-менеджменту [Текст] : монографія / Гнилянська Л. Й., Харчук В. Ю. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : ЗУКЦ, 2013. — 215 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 198-215. — 300 экз. — ISBN 978-617-655-066-2

Удосконалення механізму управління інвестиційною діяльністю [Текст] : монографія / Кузьмін О. Є., Гнилянська Л. Й. ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : ЗУКЦ, 2013. — 111 с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 107-111. — 300 экз. — ISBN 978-617-655-075-4

Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Князь та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Є. Кузьміна ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 3-тє вид., переробл. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — 217 с. : рис., табл. — Бібліогр. в кінці розд. — 50 экз. — ISBN 978-617-607-508-0

Ідентифікування результативності реалізації інноваційних програм / Л. Й. Топоровська, С. П. Гнилянський, В. Ю. Харчук // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 2021 трав. 2010 р.) : до 65-річчя каф. менедж. орг. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» [та ін.]. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. — С. 457-458.

Інноваційні програми машинобудівних підприємств: креативні рішення і моделі їх трансферного забезпечення : наук. моногр. / О. Є. Кузьмін, С. В. Князь, Л. Й. Гнилянська, Д. К. Зінкевич ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : [СПОЛОМ], 2010. — 345 с. — Бібліогр.: с. 290-345 (640 назв).

Регулювання реалізації інноваційних програм підприємств / Л. Й. Топоровська, С. П. Гнилянський // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку : І Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих учених, 27-29 квіт. 2010 р. : [у 2 т.] / Нац. гірн. ун-т, Дніпропетр. торг.-пром. палата, Центр розв. підприємництва «Бізнес-інкубатор НГУ». — Д.,2010. — Т. 2. — С. 185-187.

Фактори впливу на ефективність формування і реалізацію підприємствами інно­ваційних програм / Л. Й. Топоровська // Соціальні, фінансові та економічні основи ефек­тивної політики держави в умовах глобалізації світової економіки : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ. і молодих вчен. (30 берез. 2010 р.) / Донец. екон.-гуманіт. ін-т, Навч.-наук.-вироб. комплекс «Прометей». — Донецьк, 2010. — Ч. 1. — С. 208-210.

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 302

Тел: +38 (032) 258-21-14 ; +38 (032) 258-22-89 ; +38 (032) 258-27-24 ; +38 (032)258-23-63

E-mail: okuzmin@lp.edu.ua