Гивлюд Анна Миколаївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гивлюд Анна Миколаївна
Hyvlud A.jpg
к.т.н., асистент
Громадянство Україна
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Спеціальність Екологія та природоохоронна діяльність
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екологічної безпеки та природоохоронної діяльності

Гивлюд Анна Миколаївна — кандидат технічних наук, асистент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», Інституту сталого розвитку ім. В’ячеслава Чорновола

Освіта

 • вища освіта: Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність – «Екологія та природоохоронна діяльність», 2014 рік.
 • аспірантура: 2014 – 2016 рр. – Національний університет «Львівська політехніка», аспірантура з відривом від виробництва.
 • кандидатська дисертація: "Знешкодження забруднень стічних вод молокопереробних комплексів сорбційними методами", за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Керівник: д.т.н., проф. Гумницький Я.М.. Рік захисту – 2016 р.

Професійна діяльність

З 2017 року – асистент, Національний університет «Львівська політехніка».

Навчальна робота

«Гідроекологія».

Наукова діяльність

Наукова робота

Наукові інтереси — очищення рідинних середовищ адсорбційними (селективними) методами.

Основні публікації

Опубліковано понад 23 наукові праці (в тому числі 20 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій) та 2 навчально-методичні праці, 1 патент на корисну модель. Серед них:

 1. Gumnycky Y.M. Adsorption of oxypropionic acid by Sokyrnytske’s deposit clinoptilolite / Y.M. Gumnycky, A.M. Gyvlyud // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Теорія і практика будівництва». – 2014, - №781. – С. 42-45.
 2. Гивлюд А.М. Статика і кінетика адсорбції оксіпропіонової кислоти природним цеолітом / А.М. Гивлюд, В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький // Наукові праці Одеської Національної академії харчових технологій. – Одеса. – 2014. – Вип.45. – Т2. – С. 25-30.
 3. Гивлюд А.М. Обгрунтування можливості використання природного цеоліту для очищення стічних вод молокозаводів / А.М. Гивлюд, В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2015, - №12. – С. 185-190.
 4. Sabadash V. Mechanism of phosphates sorption by zeolites depending on degree of their substitution for potassium ions / V. Sabadash, J. Gumnitski, A. Hywluyd // Chemistry & Chemical Technology. - 2016, V. 10. - №2. – Р.235-240.
 5. Сабадаш В.В. Дослідження внутрішньодифузійної кінетики сорбції α-оксіпропіонової кислоти цеолітом / В.В. Сабадаш, А.М. Гивлюд, Я.М. Гумницький // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016, - №2 (125). – С. 9-14.
 6. Сабадаш В.В. Дослідження адсорбції α-оксіпропіонової кислоти в динамічних умовах / В.В. Сабадаш, А.М. Гивлюд, Я.М. Гумницький // Науковий вісник НЛТУ. – Львів. – 2016. – Вип.26.3. – С. 33-338.
 7. Спосіб очищення стічних вод молокопереробних підприємств / Гивлюд А.М., Сабадаш В.В., Гумницький Я.М.; заявник і патентовласник Національний університет «Львівська політехніка». – № u 2016 04089.
 8. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Радіаційна безпека" для студентів напряму підготовки 6.1040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Політило Р.В., Гивлюд А.М. / - Львів. – 2017.

Додаткова інформація

Інтереси – флористика, спорт, туризм.