Гельжинський Ігор Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гельжинський Ігор Ігорович
Helzhynskyi.jpg
д.т.н., доцент
Дата народження 21 червня 1977 року
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Розробка технологічних та схемотехнічних рішень електронних структур органічної електроніки
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2021 р.
Поточне місце роботи Кафедра електронної інженерії, НУ «Львівська політехніка»

Гельжинський Ігор Ігорович — доктор технічних наук, професор кафедри електронної інженерії Національного університету «Львівська політехніка».

Біографічна довідка

Народився 21 червня 1977 року в м. Добромиль Самбірського району Львівської області.

У 1994 році закінчив Добромильську середню школу.

У 1999 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Електронні прилади та пристрої».

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.27.01 “Твердотільна електроніка” на тему “Сигнальні перетворювачі ємнісних сенсорних пристроїв на основі твердотільних інтегральних схем низьковольтних rail-to-rail операційних підсилювачів” в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича. Науковий керівник: д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович.

У 2015 році отримав звання доцента.

У 2021 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.27.01 “Твердотільна електроніка” на тему “Розроблення органічних нанорозмірних світловипромінюючих структур білого кольору” в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського». Науковий консультант: д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович.

З 1999 року до 2007 року – заступник директора студентського містечка Львівської політехніки.

З 2007 року – директор Студмістечка Львівської політехніки.

З 2006 року до 2010 року – асистент кафедри техногенно-екологічної безпеки.

З 2010 року до 2011 року – старший викладач кафедри техногенно-екологічної безпеки.

З 2011 року до 2013 року – доцент кафедри техногенно-екологічної безпеки.

З 2013 року до 2015 року – доцент кафедри безпеки життєдіяльності.

З 2015 року до 2017 року – доцент кафедри цивільної безпеки.

З 2017 року до 2022 року – доцент кафедри електронних приладів.

З 23 березня 2022 року – професор кафедри електронної інженерії.

Педагогічна робота

Навчальні дисципліни

Читає курси лекцій з дисциплін:

 • Органічна електроніка;
 • Технологічні основи електроніки;
 • Мікросхемотехніка;
 • Матеріали та структури наноелектроніки.

Наукова робота

Наукові інтереси

 • Розробка технологічних та схемотехнічних рішень електронних структур органічної електроніки

Наукові публікації

 1. Герметичне перекриття вакуумних об’ємів / Номер патенту: 91488 | Автори: Черпак Владислав Володимирович, Гельжинський Ігор Ігорович, Стахіра Павло Йосипович, Іванюк Христина Богданівна, Готра Зенон Юрійович | Опубліковано: 10.07.2014 | МПК: G12B 3/00.
 2. Завадостійкий сигнальний перетворювач на базі синхронного детектора / З. Готра, Р. Голяка, О. Готра, І. Гельжинський, Т. Марусенкова // Вимірюв. техніка та метрологія: міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка»; відп. ред. Б. І. Стадник. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2010. – Вип. 71. – С.110-116.
 3. Spice модель cmos rail-to-rail операційного підсилювача / З.Ю. Готра, Р.Л. Голяка, І.І. Гельжинський, Н.В. Костів // Електроінформ. – 2010. – № 1. – С. 22-26.
 4. Rail-to-rail signal transducers for USB sensor devices / Z.Yu. Hotra, R.L. Holyaka, I.I. Gelzynskyy, T.A. Marusenkova, V.V. Levenets // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії: матеріали X Міжнар. конф. TCSET’2010, 23-27 лют. 2010 , Львів-Славське, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – C. 330.
 5. Процеси термодифузії з урахуванням розпаду мігруючої речовини в шарі / Є.Я. Чапля, О.Ю. Чернуха, В.Є. Гончарук, І.І. Гельжинський // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: матеріали XVI Всеукр. наук. конф., 8-9 жовт. 2009 р., Львів / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид. центр ЛНУ, 2009. – С. 218-219.
 6. Fibre-optic humidity sensor with active element based on CoCl2 / W. Proszak, M. Trybus, B. Wos, O. Hotra, I. Gelzynskyy // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». — 2005. — № 542: Елементи теорії та прилади твердотілої електрон. – С. 40-45.
 7. Helzhynskyy I. High triplet energy materials for efficient exciplex-based and full-TADF-based white OLEDs / X. Tan, D. Volyniuk, T. Matulaitis, J. Keruckas, K. Ivaniuk, I. Helzhynskyy, P. Stakhira, J. Grazulevicius.// Dyes and Pigments. – United Kingdom, 2020. - Vol. 177.
 8. Helzhynskyy I. Through-space charge transfer in luminophore based on phenyl-linked carbazole-and phthalimide moieties utilized in cyan-emitting OLEDs / Yan Danyliv, Dmytro Volyniuk, Oleksandr Bezvikonnyi, Iryna Hladka, Khrystyna Ivaniuk, Igor Helzhynskyy, Pavlo Stakhira, Ausra Tomkeviciene, Levan Skhirtladze, Juozas V Grazulevicius// Dyes and Pigments. - United Kingdom, 2020. - Vol. 172. - P. 107833.
 9. Helzhynskyy I. Hard ware and soft ware means for electronic component sand sensors research / G. Barylo, O. Boyko, I. Gelzynskyy, R. Holyaka, Z. Hotra, T. Marusenkova, M. Khilchuk, M. Michalska. // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i OchronieŚrodowiska. – Poland, 2020. - T. 10, № 1. – р. 66–71.
 10. Helzhynskyy I. Dimethoxy di phenylamino)-9-(1-naphthyl) carbazole as bipolar emitter for electroluminescent devices / T. Deksnys., J. Simokaitiene, J. Keruckas, D.Volyniuk, V. Cherpak, P. Stakhira, K. Ivaniuk, I. Helzhynsky., G.V. Baryshnikov, B.F. Minaev, J.V. Grazulevicius // Proceesing of the BALTIC POLYMER SYMPOSIUM, 2016 Klaipeda, Lithuania, September 21-24. - 2016. – P.94.
 11. Гельжинський І. І. Високоефективний червоний OLED для дисплейних технологій нового покоління / Іванюк Х.Б., Куцій С.А., Вірт В.В., Гельжинський І.І., Стахіра П.Й., Готра З.Ю. // Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 8–10 листопада 2018 р., Чернівці, Україна. – 2018. – C. 22.
 12. Гельжинський І. Мікропотужний сигнальний перетворювача для пристроїв фотовольтаїки / Гельжинський І.І., Голяка Р. Л., Готра З. Ю., Вірт В. В., Івах М. С // Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 8–10 листопада 2018 р., Чернівці, Україна. – 2018. – C. 208.
 13. Helzhynskyy I. High-efficiency woled base dondouble exciplex emission / Ivaniuk K., Dupliak I. Y., Helzhynskyy I., Stakhira P. Y., Xaofen T., Volyniuk D., Grazulevicius J. // Molecular engineering and computational modelling for nano- and biotechnology: from nanoelectronic to biopolymers : book of abstract internationals cientific conference, dedicated to the 75th an niversary of Professor Boris Minaev, September 25–26, 2018, Cherkasy, Ukraine. – 2018. – P. 52–53.
 14. Helzhynskyy I. High-efficiency WOLED based on double emission layers / Ivaniuk K., Turyk P., Dupliak I. Y., Helzhynskyy I., Stakhira P., Tan X., Volyniuk D., Grazulevicius J. // Electronic processes in organic and inorganic materials : 11th International conference, May 21–25, 2018, Ivano-Frankivsk, Ukraine: abstracts. – 2018. – P. 208.

Інформація для контактів

Електронна пошта

Ihor.I.Helzhynskyi на lpnu.ua

Адреса

м. Львів, пл. Св. Юра 1, 79013,
3-й навч. корпус, 2-й поверх, кімната 207.

Телефон

+38 (032) 238-60-84