Гальків Любов Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Гальків Любов Іванівна
Kaf Ekonometr Galkiv 02.jpg
професор, д.е.н.
Дата народження 22 січня 1965 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський торгово-економічний інститут
Дата закінчення 1989 р.
Спеціальність Організація механізованої обробки економічної інформації
Галузь наукових інтересів управління людським капіталом, статистика, менеджмент у сфері послуг, соціальна економіка
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Гальків Любов Іванівна - доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 22 січня 1965 року

Освіта: 1984 – закінчила Львівський технікум промислової автоматики за спеціальністю «Програмування для швидкодіючих математичних машин», присвоєно кваліфікацію «технік-математик-програміст». 1989р. – закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Організація механізованої обробки економічної інформації”, присвоєно кваліфікацію «інженер-економіст». 1997 р. – закінчила аспірантуру при кафедрі менеджменту Львівської комерційної академії. 1997 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління комерційною діяльністю оптового підприємства на засадах ситуаційного підходу” за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент, маркетинг. 2013 р.– захистила докторську дисертацію на тему “Втрати людського капіталу та їх попередження (теорія, методологія, практика)” за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Стаж викладання у закладах вищої освіти понад 20 років. Працює викладачем кафедри менеджменту організацій НУ «Львівська політехніка» на посаді професора

Навчальна робота

Викладає курси

 • Статистика;
 • Міжнародна статистика;
 • Спецкурс з наукових досліджень спеціальності;
 • Соціоніка.

Підвищення кваліфікації

 • Семінар педагогічних знань (курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НУ ”Львівська політехніка” (150 год. у 2017-2018 н.р.)
 • ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (лютий-квітень 2017 року)
 • Університет природничих наук у Варшаві, Польща (січень-березень 2019 року)
 • Вроцлавський економічний університет, Польща (квітень-травень 2019 року)
 • Гданський технологічний університет (грудень 2020 року-березень 2021 року)

Наукові інтереси

Управління людським капіталом, статистика, менеджмент у сфері послуг, соціальна економіка

Вибрані публікації

 1. Lubov Halkiv, Lyubov Prokopyshyn-Rashkevych. Integration of migrants іn Ukraine. In Sylwia Przytuła, Łukasz Sułkowski (Ed.), Integration of migrants into labour market in Europe. National, organizational and individual perspective: monograph. England: Emerald Publishing. 2020. 68-89.
 2. Kisiołek, A., Karyy, O., & Нalkiv L. Comparison of Mobile Marketing Tools Used by Higher Education Institutions in Poland and Ukraine. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 2020. 23(2), 87-102.
 3. Chukhray N., Greguš M.,Karyy O., Halkiv L. Formation of the entrepreneurial potential of student youth: A factor of work experience. Mathematics 2021. 9(13). https://doi.org/10.3390/math9131494
 4. Гальків Л.І. Оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів: монографія / Л. І. Гальків, І.Я.Кулиняк, Л.С. Лісовська, Т.В. Кулініч, І.Є. Матвій. – . Львів: Видавництво «Растр-7», 2019. – 248 с.
 5. Гальків Л.І. Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг: колективна монографія / Атаманчук З.А., Банера Н.П., Виклюк М.І., Воронко Р.М., Л. І. Гальків та ін.– Львів: Растр-7, 2019. – 209 c.
 6. Гальків Л.І. Теоретико-методичні засади та прикладні інструменти управління інтелектуально-кадровим забезпеченням підприємств: монографія / С.С. Гринкевич, Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Л. І. Гальків, та ін. – Львів : Бедінова Н.О., 2017. – 308 с.
 7. Гальків Л.І. Статистичне оцінювання розвитку туристичного бізнесу в областях Західної України / Л. І. Гальків, І.Я.Кулиняк // Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України: монографія /– Львів : Растр-7, 2017. – 172 с. – С.59-94.
 8. Гальків Л.І. Статистична типологія та аналіз діяльності закладів санаторно-курортної сфери / Л. І. Гальків, О.З. Сорочак // Ефективна економіка (електронне фахове видання) [Електронний ресурс] Дніпропетровський державний аграрний університет – 2017. – № 11. http://www.economy.nayka.com.ua
 9. Гальків Л. Наукові дослідження з проблем міжнародного туризму: статистична бібліографія наукових статей / Л. Гальків, Г. Дутка, Б. Козак // Ефективна економіка. – 2018. – № 12.
 10. Нalkiv, L Karyy, O., Kulyniak, I., Ohinok, S. (2020). Innovative, scientific and technical activities in Ukraine: Modern trends and forecasts. DSMP 2020, pp. 321-324.
 11. Halkiv L. Formation of innovative economy: investment principles of educational potential development / Liubov I. Halkiv, Ihor Kulyniak // Zeszyty Naukowe
 12. Гальків Л. І. Організування і проведення наукових досліджень: 1001 тест для магістрів (Спецкурс для спеціальностей 051 "Економіка", 073 "Менеджмент"): навчальний посібник / Л. І. Гальків, О. Б. Мрихіна. – Львів: Растр-7, 2021. – 198 c
 13. Гальків Л. І. Спецкурс з наукових досліджень спеціальності. Конспект лекцій : навчальний посібник / Л. І. Гальків. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2019. – 86 c.
 14. Гальків Л. І. Соціоніка. Конспект лекцій : навчальний посібник / Л. І. Гальків. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2019. – 68 c.
 15. Гальків Л.І. Моделювання інноваційних бізнес-процесів у сфері туризму: Конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізації 073.2 Менеджмент інноваційної діяльності). / Л. І. Гальків. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2020. – 75 с.
 16. O. Karyy, I. Kulyniak, N. Struchok, L. Halkiv and S. Ohinok, "Evaluation of the Tourist Attractiveness of Ukraine’s Regions in the Conditions of Uncertainty Using Game Theory," 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), 2021, pp. 351-355, doi: 10.1109/ACIT52158.2021.9548360.
 17. Вовчак O., Дзюрах Y., Кулиняк I., Гальків L., & Рачинська H. (2022). ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(44), 269–279. https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.44.2022.3774
 18. Щука, Г. П., Ковальська, Л. В., & Гальків, Л. (2022). ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (5), 91-97. https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-11
 19. Вовчак, О., Кулиняк, І., Гальків, Л., Савіцька, О., & Бондаренко , Ю. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(42), 250–258. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3717
 20. Karyy, O., Kulyniak, I., Ivanytska, O., Halkiv, L., Zhygalo, I. (2022). Analysis of the Interest in the Profession of Tutor on the Internet (A Case Study of Google Trends). In: Reddy, V.S., Prasad, V.K., Mallikarjuna Rao, D.N., Satapathy, S.C. (eds) Intelligent Systems and Sustainable Computing. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 289. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0011-2_9Контакти

 • вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407
 • Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61
 • E-mail: morconference@gmail.com $ Lubov.I.Halkiv@lpnu.ua