Гальків Любов Іванівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 20:33, 8 вересня 2021, створена Олег Карий (обговореннявнесок) (Контакти)

Перейти до: навігація, пошук
Гальків Любов Іванівна
Kaf Ekonometr Galkiv 02.jpg
професор, д.е.н.
Дата народження 22 січня 1965 року
Місце народження м. Львів
Громадянство Україна
Alma mater Львівський торгово-економічний інститут
Дата закінчення 1989 р.
Спеціальність Організація механізованої обробки економічної інформації
Галузь наукових інтересів управління людським капіталом, статистика, менеджмент у сфері послуг, соціальна економіка
Науковий ступінь доктор економічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання професор
Поточне місце роботи Кафедра менеджменту організацій, Інститут економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

Гальків Любов Іванівна - доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Дата народження: 22 січня 1965 року

Освіта: 1984 – закінчила Львівський технікум промислової автоматики за спеціальністю «Програмування для швидкодіючих математичних машин», присвоєно кваліфікацію «технік-математик-програміст». 1989р. – закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю “Організація механізованої обробки економічної інформації”, присвоєно кваліфікацію «інженер-економіст». 1997 р. – закінчила аспірантуру при кафедрі менеджменту Львівської комерційної академії. 1997 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління комерційною діяльністю оптового підприємства на засадах ситуаційного підходу” за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент, маркетинг. 2013 р.– захистила докторську дисертацію на тему “Втрати людського капіталу та їх попередження (теорія, методологія, практика)” за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Стаж викладання у закладах вищої освіти понад 20 років. Працює викладачем кафедри менеджменту організацій НУ «Львівська політехніка» на посаді професора

Навчальна робота

Викладає курси

 • Статистика;
 • Міжнародна статистика;
 • Спецкурс з наукових досліджень спеціальності;
 • Соціоніка.

Підвищення кваліфікації

 • Семінар педагогічних знань (курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НУ ”Львівська політехніка” (150 год. у 2017-2018 н.р.)
 • ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (лютий-квітень 2017 року)
 • Університет природничих наук у Варшаві, Польща (січень-березень 2019 року)
 • Вроцлавський економічний університет, Польща (квітень-травень 2019 року)
 • Гданський технологічний університет (грудень 2020 року-березень 2021 року)

Наукові інтереси

Управління людським капіталом, статистика, менеджмент у сфері послуг, соціальна економіка

Вибрані публікації

 1. Lubov Halkiv, Lyubov Prokopyshyn-Rashkevych. Integration of migrants іn Ukraine. In Sylwia Przytuła, Łukasz Sułkowski (Ed.), Integration of migrants into labour market in Europe. National, organizational and individual perspective: monograph. England: Emerald Publishing. 2020. 68-89.
 2. Kisiołek, A., Karyy, O., & Нalkiv L. Comparison of Mobile Marketing Tools Used by Higher Education Institutions in Poland and Ukraine. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 2020. 23(2), 87-102.
 3. Chukhray N., Greguš M.,Karyy O., Halkiv L. Formation of the entrepreneurial potential of student youth: A factor of work experience. Mathematics 2021. 9(13). https://doi.org/10.3390/math9131494
 4. Гальків Л.І. Оцінювання та підвищення ефективності інноваційних процесів: монографія / Л. І. Гальків, І.Я.Кулиняк, Л.С. Лісовська, Т.В. Кулініч, І.Є. Матвій. – . Львів: Видавництво «Растр-7», 2019. – 248 с.
 5. Гальків Л.І. Організаційно-економічний механізм функціонування підприємств сфери послуг: колективна монографія / Атаманчук З.А., Банера Н.П., Виклюк М.І., Воронко Р.М., Л. І. Гальків та ін.– Львів: Растр-7, 2019. – 209 c.
 6. Гальків Л.І. Теоретико-методичні засади та прикладні інструменти управління інтелектуально-кадровим забезпеченням підприємств: монографія / С.С. Гринкевич, Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, Л. І. Гальків, та ін. – Львів : Бедінова Н.О., 2017. – 308 с.
 7. Гальків Л.І. Статистичне оцінювання розвитку туристичного бізнесу в областях Західної України / Л. І. Гальків, І.Я.Кулиняк // Стратегічні напрями розвитку рекреації у туристичній діяльності та її вплив на соціально-економічний стан західного регіону України: монографія /– Львів : Растр-7, 2017. – 172 с. – С.59-94.
 8. Гальків Л.І. Статистична типологія та аналіз діяльності закладів санаторно-курортної сфери / Л. І. Гальків, О.З. Сорочак // Ефективна економіка (електронне фахове видання) [Електронний ресурс] Дніпропетровський державний аграрний університет – 2017. – № 11. http://www.economy.nayka.com.ua
 9. Гальків Л. Наукові дослідження з проблем міжнародного туризму: статистична бібліографія наукових статей / Л. Гальків, Г. Дутка, Б. Козак // Ефективна економіка. – 2018. – № 12.
 10. Нalkiv, L Karyy, O., Kulyniak, I., Ohinok, S. (2020). Innovative, scientific and technical activities in Ukraine: Modern trends and forecasts. DSMP 2020, pp. 321-324.
 11. Halkiv L. Formation of innovative economy: investment principles of educational potential development / Liubov I. Halkiv, Ihor Kulyniak // Zeszyty Naukowe
 12. Гальків Л. І. Організування і проведення наукових досліджень: 1001 тест для магістрів (Спецкурс для спеціальностей 051 "Економіка", 073 "Менеджмент"): навчальний посібник / Л. І. Гальків, О. Б. Мрихіна. – Львів: Растр-7, 2021. – 198 c
 13. Гальків Л. І. Спецкурс з наукових досліджень спеціальності. Конспект лекцій : навчальний посібник / Л. І. Гальків. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2019. – 86 c.
 14. Гальків Л. І. Соціоніка. Конспект лекцій : навчальний посібник / Л. І. Гальків. – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2019. – 68 c.
 15. Гальків Л.І. Моделювання інноваційних бізнес-процесів у сфері туризму: Конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізації 073.2 Менеджмент інноваційної діяльності). / Л. І. Гальків. – Львів: Видавництво «Львівська політехніка», 2020. – 75 с.


Контакти

 • вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 407
 • Номер(и) телефону: +38 (032) 258-21-75; +38 (032) 258-26-61
 • E-mail: morconference@gmail.com $ Lubov.I.Halkiv@lpnu.ua