Гавриш Василь Іванович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 11:54, 2 червня 2014, створена Валерій Куріленков (обговореннявнесок) (Створена сторінка: {{Особа | П.І.Б = Гавриш Василь Іванович | Зображення (фото) = Gavrysh.jpg‎ | Підпис зображення (...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук


Гавриш Василь Іванович
Gavrysh.jpg
д.т.н., доцент
Дата народження 29 березня 1960року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський ордена Леніна державний університет імені ІванаФранка
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність «математика»
Галузь наукових інтересів моделювання теплових процесіву тілах кусково-однорідної структури;

розробка методів розв’язування лінійних та нелінійних граничнихзадач теплопровідності, що виникають у результаті моделювання та застосуванняймовірнісних та статистичних методів до розв’язування різноманітних технічнихзадач.

Кваліфікаційний рівень математик, викладач
Науковий ступінь доктор технічних наук
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Гавриш Василь Іванович — доктор технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 29 березня1960 року.

Освіта

2013 р. — д.т.н., докторська дисертація на тему «Математичнімоделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливості»,спеціальність 01.05.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

1993 р. — к.ф.-м.н., кандидатська дисертація на тему«Просторові задачі теплопровідності для кусково-однорідних структур»,спеціальність 05.13.16 — «Застосування обчислювальної техніки, математичногомоделювання та математичних методів у наукових дослідженнях»;

1977-1982 рр. — Львівський ордена Леніна державнийуніверситет імені Івана Франка, математичний факультет, кафедра диференціальнихрівнянь, спеціальність «математика», кваліфікація математик, викладач.

Професійна діяльність:

з 2009 р. — докторант кафедри програмного забезпеченняНаціонального університету «Львівська політехніка»;

2008-2009 рр. — доцент кафедри програмного забезпеченняНаціонального університету «Львівська політехніка»;

1993-2008 рр. — асистент, старший викладач, доцент кафедриТМОГВ Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка»;

1992-1993 рр. — інженер Інституту геології та геохіміїгорючих копалин Академії наук України;

1982-1992 рр. — інженер обчислювального центру Львівськогонауково-дослідного інституту матеріалів.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Дискретні структури»;

«Емпіричні методи програмної інженерії».

Наукові інтереси

моделювання теплових процесів у тілах кусково-однорідноїструктури;

розробка методів розв’язування лінійних та нелінійних граничнихзадач теплопровідності, що виникають у результаті моделювання та застосуванняймовірнісних та статистичних методів до розв’язування різноманітних технічнихзадач.

Вибрані публікації

Всього за науковою тематикою здійснено понад 50 публікацій.

Монографія:

Моделювання температурних режимів у кусково-одноріднихструктурах [Текст] : монографія / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк ; Нац. ун-т«Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 175 с. : іл.— Бібліогр. : с. 159-173. — ISBN 978-617-607-341-3

Посібник

П.М. Зазуляк, В.І. Гавриш, Е.М. Євсеєва, М.Д. Йосипчук.Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань: навчальний посібник /Під загальною редакцією к.ф.-м.н., доцента В.І. Гавриша. — Львів: в-во«Растр-7». — 2007. — 408 с.

Статті, тези

Моделювання теплових режимів в термочутливійкусково-однорідній смузі з внутрішніми джерелами тепла / В. І. Гавриш, Д. В.Федасюк // Комп’ютерні системи проекту­вання. Теорія і практика : [зб.наук. пр.] / відп. ред. М. В. Лобур . — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 50-54. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №651). -Бібліогр.: 5 назв.

Моделювання теплових режимів у термочутливому шарі зтепловиділяючим чужо­рідним включенням / В. Гавриш, Д. Федасюк //Комп’ютерні науки та інформаційні техно­логії : [зб. наук. пр.] / відп.ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С.94-99. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 650). — Бібліогр.: 5назв.

Heat exchange simulation for layer with heat-releasingparallelepiped-shape insertion / D. Fedasyuk, V. Gavrysh, A. Kuzmin // Досвідрозробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці :матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів,Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко,2009. — С.26-28

Гранична задача теплопровідності для шару з чужоріднимциліндричним включенням / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк, А. І. Косач // Фіз.-хім.механіка матеріалів. - 2010. — Т. 46, № 5. — С. 115-120. — Бібліогр.: 8 назв.

Метод розрахунку температурних полів для термочутливоїкусково-однорідної смуги із чужорідним включенням / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк// Промышленная тепло­техника : междунар. науч.-приклад. журн. / Ин-ттехн. теплофизики НАН Украины. −2010. — Т. 32. — № 5. — С. 18-25. — Бібліогр.:9 назв.

Моделювання нелінійних теплових процесів для кристалу набагатошаровій підкладці / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк, А. І. Косач //Інформаційні технології та комп’ю­терна інженерія : тези доп. міжнар.наук.-практ. конф., 19-21 трав. 2010 р., Вінниця, Україна / Вінниц. нац. техн.ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2010. — С. 291-292.

Моделювання теплових режимів у термочутливомукусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням / В. Гавриш,Д. Федасюк // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] /відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 84-90.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 663). -Бібліогр.: 7 назв.

Моделювання температурних режимів у термочутливому шарі зтепловиділяючим включенням паралелепіпедної форми малих розмірів / В. Гавриш //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 104-109. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). -Бібліогр.: 7 назв.

Нелінійна просторова гранична задача теплопровідності дляшару з чужорідним тепловиділяючим включенням малих розмірів / В. І. Гавриш, Д.В. Федасюк, А. І. Косач // Тринадцята міжнародна наукова конференція іменіакадеміка М. Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ : матеріали конф. / Ін-тматематики НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова, Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К., 2010. — Т. 2. — С. 83.

Нелінійна просторова гранична задача теплопровідності дляшару з чужорідним тепловиділяючим тонким включенням / В. І. Гавриш, Д. В.Федасюк // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАНУкраїни, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова,Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К., 2010. — Т. 2. — С. 84.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com