Відмінності між версіями «Гавриш Василь Іванович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Загальна інформація)
Рядок 30: Рядок 30:
 
| Кваліфікаційний рівень = математик, викладач
 
| Кваліфікаційний рівень = математик, викладач
 
| Науковий ступінь = доктор технічних наук
 
| Науковий ступінь = доктор технічних наук
| Науковий керівник =  
+
| Науковий керівник = доктор технічних наук, професор  [[Федасюк Дмитро Васильович]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
 
| Дата присвоєння н_с = 2013 р.
 
| Дата присвоєння н_с = 2013 р.
 
| Вчене звання = доцент
 
| Вчене звання = доцент
Рядок 46: Рядок 46:
 
''' Гавриш Василь Іванович''' — доктор  технічних наук, доцент [[кафедра програмного забезпечення|кафедри програмного  забезпечення]],  [[Інститут  комп’ютерних  наук  та інформаційних  технологій|Інституту  комп’ютерних  наук  та інформаційних  технологій]],  [[Національний  університет  «Львівська  політехніка»|Національного  університету  «Львівська  політехніка»]].  
 
''' Гавриш Василь Іванович''' — доктор  технічних наук, доцент [[кафедра програмного забезпечення|кафедри програмного  забезпечення]],  [[Інститут  комп’ютерних  наук  та інформаційних  технологій|Інституту  комп’ютерних  наук  та інформаційних  технологій]],  [[Національний  університет  «Львівська  політехніка»|Національного  університету  «Львівська  політехніка»]].  
 
==Загальна інформація==
 
==Загальна інформація==
Народився 29 березня1960 року.
+
Народився 29 березня 1960 року.
 
   
 
   
 
'''Освіта'''
 
'''Освіта'''
Рядок 52: Рядок 52:
 
2013 р. — д.т.н., докторська дисертація на тему «Математичні моделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливості»,спеціальність 01.05.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
 
2013 р. — д.т.н., докторська дисертація на тему «Математичні моделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливості»,спеціальність 01.05.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи».
  
Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»
+
Науковий консультант: доктор технічних наук, професор [[Федасюк Дмитро Васильович]], [[Національний університет «Львівська політехніка»]]
  
 
   
 
   
Рядок 87: Рядок 87:
 
'''Монографія:'''
 
'''Монографія:'''
 
   
 
   
Моделювання температурних режимів у кусково-однорідних структурах [Текст] : монографія / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 175 с. : іл.— Бібліогр. : с. 159-173. — ISBN 978-617-607-341-3
+
Моделювання температурних режимів у кусково-однорідних структурах [Текст] : монографія / В. І. Гавриш, [[Федасюк Дмитро Васильович|Д. В. Федасюк]] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2012. — 175 с. : іл.— Бібліогр. : с. 159-173. — ISBN 978-617-607-341-3
 
   
 
   
 
'''Посібник'''
 
'''Посібник'''
 
   
 
   
П.М. Зазуляк, В.І. Гавриш, Е.М. Євсеєва, М.Д. Йосипчук.Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань: навчальний посібник /Під загальною редакцією к.ф.-м.н., доцента В.І. Гавриша. — Львів: в-во «Растр-7». — 2007. — 408 с.
+
[[Зазуляк Петро Михайлович|П.М. Зазуляк]], В.І. Гавриш, Е.М. Євсеєва, М.Д. Йосипчук.Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань: навчальний посібник /Під загальною редакцією к.ф.-м.н., доцента В.І. Гавриша. — Львів: в-во «Растр-7». — 2007. — 408 с.
 
   
 
   
 
'''Статті, тези'''
 
'''Статті, тези'''
 
   
 
   
Моделювання теплових режимів в термочутливій кусково-однорідній смузі з внутрішніми джерелами тепла / В. І. Гавриш, Д. В.Федасюк // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб.наук. пр.] / відп. ред. М. В. Лобур . — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 50-54. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №651). -Бібліогр.: 5 назв.
+
Моделювання теплових режимів в термочутливій кусково-однорідній смузі з внутрішніми джерелами тепла / В. І. Гавриш, [[Федасюк Дмитро Васильович|Д. В.Федасюк]] // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб.наук. пр.] / відп. ред. [[Лобур Михайло Васильович|М. В. Лобур]] . — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка»]], 2009. — С. 50-54. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; №651). -Бібліогр.: 5 назв.
 
   
 
   
Моделювання теплових режимів у термочутливому шарі з тепловиділяючим чужорідним включенням / В. Гавриш, Д. Федасюк //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп.ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С.94-99. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 650). — Бібліогр.: 5назв.
+
Моделювання теплових режимів у термочутливому шарі з тепловиділяючим чужорідним включенням / В. Гавриш, [[Федасюк Дмитро Васильович|Д. Федасюк]] //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп.ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка»]], 2009. — С.94-99. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 650). — Бібліогр.: 5назв.
 
   
 
   
Heat exchange simulation for layer with heat-releasingparallelepiped-shape insertion / D. Fedasyuk, V. Gavrysh, A. Kuzmin // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці :матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів,Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко,2009. — С.26-28
+
Heat exchange simulation for layer with heat-releasingparallelepiped-shape insertion / D. Fedasyuk, V. Gavrysh, A. Kuzmin // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці :матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів,Поляна, Україна / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]]. — Л. : Вежа і Ко,2009. — С.26-28
 
   
 
   
Гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним циліндричним включенням / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк, А. І. Косач // Фіз.-хім.механіка матеріалів. - 2010. — Т. 46, № 5. — С. 115-120. — Бібліогр.: 8 назв.
+
Гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним циліндричним включенням / В. І. Гавриш, [[Федасюк Дмитро Васильович|Д. В. Федасюк]], А. І. Косач // Фіз.-хім.механіка матеріалів. - 2010. — Т. 46, № 5. — С. 115-120. — Бібліогр.: 8 назв.
 
   
 
   
Метод розрахунку температурних полів для термочутливої кусково-однорідної смуги із чужорідним включенням / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк// Промышленная теплотехника : междунар. науч.-приклад. журн. / Ин-т техн. теплофизики НАН Украины. −2010. — Т. 32. — № 5. — С. 18-25. — Бібліогр.:9 назв.
+
Метод розрахунку температурних полів для термочутливої кусково-однорідної смуги із чужорідним включенням / В. І. Гавриш, [[Федасюк Дмитро Васильович|Д. В. Федасюк]]// Промышленная теплотехника : междунар. науч.-приклад. журн. / Ин-т техн. теплофизики НАН Украины. −2010. — Т. 32. — № 5. — С. 18-25. — Бібліогр.:9 назв.
 
   
 
   
Моделювання нелінійних теплових процесів для кристалу набагатошаровій підкладці / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк, А. І. Косач //Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : тези доп. міжнар.наук.-практ. конф., 19-21 трав. 2010 р., Вінниця, Україна / Вінниц. нац. техн.ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2010. — С. 291-292.
+
Моделювання нелінійних теплових процесів для кристалу набагатошаровій підкладці / В. І. Гавриш, [[Федасюк Дмитро Васильович|Д. В. Федасюк]], А. І. Косач //Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : тези доп. міжнар.наук.-практ. конф., 19-21 трав. 2010 р., Вінниця, Україна / Вінниц. нац. техн.ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2010. — С. 291-292.
 
   
 
   
Моделювання теплових режимів у термочутливому кусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням / В. Гавриш,Д. Федасюк // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] /відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 84-90.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 663). -Бібліогр.: 7 назв.
+
Моделювання теплових режимів у термочутливому кусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням / В. Гавриш, [[Федасюк Дмитро Васильович|Д. Федасюк]] // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] /відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю. М. Рашкевич]]. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во Львів. політехніки]], 2010. — С. 84-90.— (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 663). -Бібліогр.: 7 назв.
 
   
 
   
Моделювання температурних режимів у термочутливому шарі з тепловиділяючим включенням паралелепіпедної форми малих розмірів / В. Гавриш //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 104-109. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). -Бібліогр.: 7 назв.
+
Моделювання температурних режимів у термочутливому шарі з тепловиділяючим включенням паралелепіпедної форми малих розмірів / В. Гавриш //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. [[Рашкевич Юрій Михайлович|Ю.М. Рашкевич]]. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 104-109. — (Вісник /[[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; № 672). -Бібліогр.: 7 назв.
 
   
 
   
Нелінійна просторова гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним тепловиділяючим включенням малих розмірів / В. І. Гавриш, Д.В. Федасюк, А. І. Косач // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова, Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К., 2010. — Т. 2. — С. 83.
+
Нелінійна просторова гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним тепловиділяючим включенням малих розмірів / В. І. Гавриш, [[Федасюк Дмитро Васильович|Д.В. Федасюк]], А. І. Косач // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова, Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К., 2010. — Т. 2. — С. 83.
 
   
 
   
Нелінійна просторова гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним тепловиділяючим тонким включенням / В. І. Гавриш, Д. В.Федасюк // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова,Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К., 2010. — Т. 2. — С. 84.
+
Нелінійна просторова гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним тепловиділяючим тонким включенням / В. І. Гавриш, [[Федасюк Дмитро Васильович|Д. В.Федасюк]] // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова,Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К., 2010. — Т. 2. — С. 84.
 
==Контакти==  
 
==Контакти==  
 
вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .
 
вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .

Версія за 14:08, 18 серпня 2014

Гавриш Василь Іванович
Gavrysh.jpg
д.т.н., доцент
Дата народження 29 березня 1960 року
Громадянство Україна
Alma mater Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка
Дата закінчення 1982 р.
Спеціальність «математика»
Галузь наукових інтересів моделювання теплових процесіву тілах кусково-однорідної структури;

розробка методів розв’язування лінійних та нелінійних граничних задач теплопровідності, що виникають у результаті моделювання та застосування ймовірнісних та статистичних методів до розв’язування різноманітних технічних задач.

Кваліфікаційний рівень математик, викладач
Науковий ступінь доктор технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2013 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2008 р.
Поточне місце роботи кафедра програмного забезпечення, Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій , Національний університет «Львівська політехніка».

Гавриш Василь Іванович — доктор технічних наук, доцент кафедри програмного забезпечення, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Народився 29 березня 1960 року.

Освіта

2013 р. — д.т.н., докторська дисертація на тему «Математичні моделі процесу теплопровідності для кусково-однорідних структур із урахуванням термочутливості»,спеціальність 01.05.02 — «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович, Національний університет «Львівська політехніка»


1993 р. — к.ф.-м.н., кандидатська дисертація на тему «Просторові задачі теплопровідності для кусково-однорідних структур? [Текст] : дис...канд.фіз.-мат.наук:05.13.16 / Гавриш Василь Іванович ; Львівський НДІ матеріалів. — Львів, 1993. — 110 с.»,спеціальність 05.13.16 — «Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях»;

1977-1982 рр. — Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка, математичний факультет, кафедра диференціальних рівнянь, спеціальність «математика», кваліфікація математик, викладач.

Професійна діяльність:

з 2009 р. — докторант кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

2008-2009 рр. — доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка»;

1993-2008 рр. — асистент, старший викладач, доцент кафедри ТМОГВ Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка»;

1992-1993 рр. — інженер Інституту геології та геохіміїгорючих копалин Академії наук України;

1982-1992 рр. — інженер обчислювального центру Львівського науково-дослідного інституту матеріалів.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

«Дискретні структури»;

«Емпіричні методи програмної інженерії».

Наукові інтереси

моделювання теплових процесів у тілах кусково-однорідної структури;

розробка методів розв’язування лінійних та нелінійних граничнихзадач теплопровідності, що виникають у результаті моделювання та застосування ймовірнісних та статистичних методів до розв’язування різноманітних технічних задач.

Вибрані публікації

Всього за науковою тематикою здійснено понад 50 публікацій.

Монографія:

Моделювання температурних режимів у кусково-однорідних структурах [Текст] : монографія / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 175 с. : іл.— Бібліогр. : с. 159-173. — ISBN 978-617-607-341-3

Посібник

П.М. Зазуляк, В.І. Гавриш, Е.М. Євсеєва, М.Д. Йосипчук.Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань: навчальний посібник /Під загальною редакцією к.ф.-м.н., доцента В.І. Гавриша. — Львів: в-во «Растр-7». — 2007. — 408 с.

Статті, тези

Моделювання теплових режимів в термочутливій кусково-однорідній смузі з внутрішніми джерелами тепла / В. І. Гавриш, Д. В.Федасюк // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика : [зб.наук. пр.] / відп. ред. М. В. Лобур . — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів.політехніка», 2009. — С. 50-54. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; №651). -Бібліогр.: 5 назв.

Моделювання теплових режимів у термочутливому шарі з тепловиділяючим чужорідним включенням / В. Гавриш, Д. Федасюк //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп.ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2009. — С.94-99. — (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 650). — Бібліогр.: 5назв.

Heat exchange simulation for layer with heat-releasingparallelepiped-shape insertion / D. Fedasyuk, V. Gavrysh, A. Kuzmin // Досвід розробки та застосування приладо-технологічних САПР в мікроелектроніці :матеріали X Міжнар. наук.-техн. конф. (CADSM), 24-28 лют. 2009 р., Львів,Поляна, Україна / Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Л. : Вежа і Ко,2009. — С.26-28

Гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним циліндричним включенням / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк, А. І. Косач // Фіз.-хім.механіка матеріалів. - 2010. — Т. 46, № 5. — С. 115-120. — Бібліогр.: 8 назв.

Метод розрахунку температурних полів для термочутливої кусково-однорідної смуги із чужорідним включенням / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк// Промышленная теплотехника : междунар. науч.-приклад. журн. / Ин-т техн. теплофизики НАН Украины. −2010. — Т. 32. — № 5. — С. 18-25. — Бібліогр.:9 назв.

Моделювання нелінійних теплових процесів для кристалу набагатошаровій підкладці / В. І. Гавриш, Д. В. Федасюк, А. І. Косач //Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : тези доп. міжнар.наук.-практ. конф., 19-21 трав. 2010 р., Вінниця, Україна / Вінниц. нац. техн.ун-т [та ін.]. — Вінниця, 2010. — С. 291-292.

Моделювання теплових режимів у термочутливому кусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням / В. Гавриш, Д. Федасюк // Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] /відп. ред. Ю. М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 84-90.— (Вісник / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 663). -Бібліогр.: 7 назв.

Моделювання температурних режимів у термочутливому шарі з тепловиділяючим включенням паралелепіпедної форми малих розмірів / В. Гавриш //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 104-109. — (Вісник /Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; № 672). -Бібліогр.: 7 назв.

Нелінійна просторова гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним тепловиділяючим включенням малих розмірів / В. І. Гавриш, Д.В. Федасюк, А. І. Косач // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова, Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К., 2010. — Т. 2. — С. 83.

Нелінійна просторова гранична задача теплопровідності для шару з чужорідним тепловиділяючим тонким включенням / В. І. Гавриш, Д. В.Федасюк // Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука, 13-15 травня 2010 р., Київ : матеріали конф. / Ін-т математики НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова,Нац. техн. ун-т України «КПІ». — К., 2010. — Т. 2. — С. 84.

Контакти

вул. Ст.Бандери 28-a, 79013, Львів; 5-й корпус, кімната 811 .

Tел. +38 (032) 258-25-78 ; +38 (032)258-23-77

E-mail: ikni_pz@lp.edu.ua ; ikni.pz@gmail.com