Відділ метрології

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Відділ метрології
Абревіатура СМС
Тип підрозділу структурний підрозділ НДЧ
Дата заснування 10.04.1980 року
Засновники Львівський політехнічний інститут
Приналежність науково-дослідна частина
Директор Приймачук Ігор Миколайович
Розташування (адреса) вул. Колесси, 2, м. Львів, 79000; корпус № 23
Сторінка на lp.edu.ua http://lp.edu.ua/node/1844


Загальні відомості

Структурним підрозділом науково-дослідної частини Національного університету «Львівська політехніка» є відділ метрології (створений 10.04.80р.).

Відділ метрології знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Колесси, 2, корпус № 23. Приміщення відповідає вимогам Держспоживстандарту щодо калібрувальних лабораторій. Положення про відділ СМС узгоджене з ДП «Львівстандартметрологія» від 2005 р.

Основною функцією відділу метрології є забезпечення єдності вимірювань відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», а також забезпечення своєчасної перевірки (атестації) засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання для науково-дослідних робіт і навчального процесу.

Відділом метрології складаються і затверджуються в Держспоживстандарті України переліки випробувань засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), які підлягають обов’язковій державній повірці та атестації. В середньому в рік повіряється та атестується в Держспоживстандарті України понад 250 одиниць ЗВТ.

Структура відділу

Відділ стандартизації, метрології та сертифікації складається з:

  • сектору метрологічного забезпечення;
  • калібрувальної лабораторії;
  • сектору ремонту та прокату засобів вимірювальної техніки;
  • сектору стандартизації та сертифікації.

В обов’язки сектору метрологічного забезпечення входить:

  • проведення аналізу метрологічного забезпечення при розробленні, виробництві та випробуванні продукції;
  • проведення державних приймальних випробувань (ЗВТ), на які не поширюється державний метрологічний нагляд, відповідно до галузі уповноваження;
  • установлення оптимальних міжкалібрувальних інтервалів;
  • організація та проведення метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту ЗВТ;
  • зберігання і підтримання на належному рівні еталонів, комплексів повірювального та калібрувального обладнання;
  • взаємодія з метрологічними центрами та територіальними органами Держспоживстандарту України, головними і базовими організаціями інших галузей.

Калібрувальна лабораторія (КЛ) проводить калібрувальні роботи згідно з переліком груп об’єктів калібрування закріплених за лабораторією та видає протоколи калібрування. КЛ має документально підтверджені відомості щодо кваліфікації персоналу.

Відділ метрології також займається списанням основного та малоцінного обладнання, а також його утилізацією та вилученням з нього брухту дорогоцінних металів.

При відділі функціонує музей засобів вимірювальної техніки в якому є близько 100 одиниць приладів (ЗВТ).

Сектором стандартизації та сертифікації сформовано фонд нормативної документації державних, міждержавних та міжнародних стандартів в кількості 600 одиниць.