Витрикуш Наталія Миронівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Витрикуш Наталія Миронівна
Vytrykush.jpg
к.т.н., асистент
Дата народження 03.08.1971 р.
Громадянство Україна
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Поточне місце роботи Кафедра цивільної безпеки, Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»

Витрикуш Наталія Миронівна — кандидат технічних наук, асистент Кафедри цивільної безпеки, Національного університету «Львівська політехніка», Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола.

Загальна інформація

Вища освіта: ДУ «Львівська політехніка», інженер хімік-технолог за спеціальністю хімічна технологія неорганічних речовин, 1998 р;

Кандидатська дисертація: «Одержання димерів α алкілакролеїнів та їх похідних», спеціальність 05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу, науковий керівник - доктор технічних наук, професор Маршалок Г.О., 2010 р.

Основні курси

 • «Безпека життєдіяльності»,
 • «Основи охорони праці»,
 • «Цивільний захист»
 • «Професійна та цивільна безпека».

Наукові інтереси

 • Синтез та дослідження властивостей акрилатних мономерів і нових речовин; безпека використання матеріалів подвійного призначення.

Вибрані публікації

 1. «Формування етики роботи з речовинами подвійного використання у наукових і дослідницьких лабораторіях» / Гіщак Х.Я., Витрикуш Н.М. /3-й міжнародний конгрес Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. Львів, 17-19 вересня 2014 р НУЛП, збірник матеріалів С.138
 2. Marshalok O.I., Karpiak N.M. (Vytrykush N.M.) Biological activity of α alkylacroleines derivatives. Bridges in Life Sciences 7th Annual Conference & RECOOP HST Association 2nd General Assembly. March 30-31 and April 1, 2012, Budapest, Hungary, р. 175.
 3. Kovalskyi Ya.P., Marshalok O. I., Vytrykush N. M., Marshalok G. A. Quantum-chemical study of the mechanism of disproportionation of 2,5-diethyl-3,4-dihydro-2H-pyran-2-carbaldehyde in the Cannizzaro reaction. // Chemistry of Heterocyclic Compounds, Vol. 50, No. 1, April, 2014, p. 7-11.
 4. Деклар. пат. 12031 U України, МКІ С07D 309/16, C07D 309/20. Спосіб одержання 2,5-діалкіл-2-карбалкокси-3,4-дигідро-1,2-піранів / Н. М. Карп’як (Витрикуш Н.М.), Г. О. Маршалок, М. Д. Федевич та ін. ; НУ „Львівська політехніка” (Україна). –№ u2005 07333; заявл. 29.07.2005; опубл. 16.01.2006.
 5. Деклар. пат. 27035 U України, МКІ С07D 309/16, C07D 309/20. 2,5 Діетил-3,4-дигідро-2Н-піран-2-метанол як проміжний продукт для синтезу піранових похідних / Н. М. Карп’як (Витрикуш Н.М.), Г. О. Маршалок, М. Д. Федевич та ін.; НУ „Львівська політехніка” (Україна). –№ u2007 06890; заявл. 08.06.2007; опубл. 10.10.2007.
 6. Деклар. пат. 35174 U України, МКІ С07D 309/16, C07D 309/20. Na-сіль 2,5-діалкіл-3,4-дигідро-2Н-піран-2-карбонової кислоти як проміжний продукт для синтезу піранових похідних / Н. М. Карп’як (Витрикуш Н.М.), Г. О. Маршалок, М. Д. Федевич та ін.; НУ „Львівська політехніка” (Україна). –№ u2008 01491; заявл. 01.04.2008; опубл. 10.09.2008.
 7. Влияние заместителей на скорость димеризации α-алкилакролеинов / Н. М. Карпяк (Витрикуш Н.М.), Р. Г. Макитра, И. П. Полюжин и др. // Журнал общей химии. – 2009. – Т.79, № 11 – С. 1851–1854.
 8. Синтез и биологическая активность димеров α-алкилакролеинов и их производных / Карпяк Н. М. (Витрикуш Н.М.), Маршалок Г. А., Федевич М. Д. и др. // Химия гетероциклических соединений. – 2008. № 11. С. 1212 – 1220.
 9. Карп’як Н. М. (Витрикуш Н.М.) Дослідження процесу одержання  етилакролеїну за реакцією Манніха / Н. М. Карп’як, Г. О. Маршалок. // Вісник НУ „Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2003. – № 488. – С. 57–62

Контакти

пл.Св. Юра, 1, м. Львів, 79013; 3 -й корпус, кімн. 133,

тел.: +38(032)258-25-26