Венгер Любов Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Венгер Любов Олександрівна
Venher.jpg
к.т.н., доцент
Дата народження 1978 р.
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет «Львівська політехніка»
Дата закінчення 1999 р.
Спеціальність «Екологія»
Галузь наукових інтересів дослідження екстрагування при вакуумуванні системи
Кваліфікаційний рівень інженер еколог-технолог
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник доктор технічних наук, професор Гумницький Ярослав Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка»
Дата присвоєння н.с. 2007 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екології та збалансованого природокористування

Венгер Любов Олександрівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В.Чорновола.

Освіта

 • вища освіта: Державний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація спеціаліст інженер еколог-технолог, 1999 р.;
 • аспірантура 2000-2006рр., Національний університет «Львівська політехніка», кафедра Процеси та обладнання хімічної технології;
 • кандидатська дисертація захищена на тему «Інтенсифікація екстрагування цільових компонентів з твердої фази вакуумуванням системи» за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології у 2006р. Керівник – д.т.н., проф. Гумницький Я.М.

Професійна діяльність

Відповідальна на кафедрі за проведення олімпіад та конференцій.

Призначена куратором групи ЕКОм-11.

Володіє англійською та російською мовами.

Навчальна робота

Лекційні курси:

 • «Агроекологія»;
 • «Інженерні основи екологізації виробництва»;
 • «Екотоксикологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Практичні курси:

 • «Інженерні основи екологізації виробництва» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та «Екологія»;

«Фундаментальні засади екологічної біотехнології» для аспірантів. Лабораторні курси:

 • «Агроекологія»;
 • «Екотоксикологія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Наукова діяльність

Наукова робота

Працє над проблемою дослідження екстрагування при вакуумуванні системи.

Основні публікації

Опубліковано понад 48 наукових праць (з них 35 статей у фахових виданнях, науково-технічних журналах та збірниках матеріалів міжнародних конференцій, 10 навчально-методичних праць та 3 Патенти України на корисну модель).

 1. Венгер Л.О., Тижбір Г.А., Гумницький Я.М., Нанотехнологічний процес модифікації природних речовин-сорбентів. – Актуальні проблеми харчової промисловості: матеріали всеукр.наук.-техн. конф., Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя – 2013, С. 177.
 2. Застосування капсульованих мінеральних добрив з метою зменшення забруднення грунту та підземних вод стаття Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості», Київ НУХТ 2012, 10-11 квітня 2012р. С. 113-114 Люта О.В., Я.М Гумницький, Л.О. Венгер
 3. Основні забруднюючі речовини поверхневих вод Львівської області стаття 3-й міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність збарансоване природокористування», Львів, 17-19 вересня 2014р. С.107 Попович О.Р., Венгер Л.О.,Костюк Утилізація відходів переробки фосфорних апатитів Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Основи промислової екології” для студентів спеціальності 7.04010601, 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015 12 с. В.В. Дячок, Л.О. Венгер
 4. Переробка та утилізація відходів гуми та автомобільних шин Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Переробка та утилізація (твердих промислових відходів)” для студентів спеціальності 7.04010601, 8.04010601 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Львів- 2015 рік 12 ст. Л.О.Венгер, О.Р. Попович, Я.М.Захарко, Ю.Й Ятчишин.

Контакти

79013, м. Львів , НУ ЛП, 8 навчальний корпус,121кімн., тел.:+38(032)258-24-53

E-mail: Liubov.O.Venher@lpnu.ua