Білонога Дарія Михайлівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Білонога Дарія Михайлівна
Bilonoga.jpg
к.ф-м.н., доцент
Дата народження 5 серпня 1959 р
Громадянство Україна
Галузь наукових інтересів Класифікація числових матриць.Дослідження напівскалярної еквівалентності поліноміальних матриць.
Науковий ступінь кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання доцент
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Кафедра вищої математики, Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Білонога Дарія Михайлівна — кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики, Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, Національного університету «Львівська політехніка» .

Загальні відомості

Народилась 5 серпня 1959 р.

Навчальна робота

В університеті читає курси

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика

Наукові інтереси

Основні напрям наукових досліджень — Класифікація числових матриць. Дослідження напівскалярної еквівалентності поліноміальних матриць.

Основні публікації

Автор 56 публікацій з дослідження поліноміальних матриць,еквівалентних та напівскалярних перетворень поліноміальних матриць.

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 1. Bilonoga Daria M. Analisys of the properties of somepolynomial matrices by the D, C transformations of the certain numericalmatrices // Demonstratio mathematica. — 2004. — Vol. XXXVII. — № 2 . — p.475-483.
 2. Білонога Ю.Л, Білонога Д.М. Аналіз значень параметрівоптимізації на прикладі екстрагування органопрепаратів і препаратів рослинного походження // Інтегровані технології та енергозбереження.- 2007, № 2. — С 111 —116.
 3. Білонога Д.М., Крук Н.Р. Визначення подібності унікальних поліномінальних матриць за допомогою лінеаризації // Вісник НУ «ЛП».Фізико-математичні науки. — 2010. — № 660. — 39-41
 4. Білонога Ю., Білонога Д. Максисько О., Бухкало С. До питання енергоефективності теплообмінних процесів у рідко фазних середовищах харчових технологій. // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». — «Інтегровані технології та енергозбереження». — 2010. — № 3. — С. 9-18.
 5. Білонога Ю.Л., Ціж Б.Р., Варивода Ю.Ю., Білонога Д.М.,Корнієнко О.Я. Інтенсифікація процесу виготовлення вершкового масла методом збивання // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. —2011. — т.6, вип.. 11. — С. 311-316
 6. Білонога Ю.Л., Ціж Б.Р., Варивода Ю.Ю., Білонога Д.М., Корнієнко О.Я. Кінетика процесу фільтрування з урахуванням сил поверхневого натягу рідини // Вісник Львівського НУ ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, — 2012. — т. 14, № 2. — 6 с.
 7. Білонога Ю.Л., Білонога Д.М., Максисько О.Р. Оптимізація параметрів відцентрової сушарки з псевдозрідженим шаром в системі тверде тіло – повітря // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2014. – Т. 16, № 3. – С. 3-10.
 8. Bilonoha Y.L., Maksysko O.R., Bilonoha D.M., Prykhodska S.V. Influence the surface tension of the heat transfer fluid on average thickness of the boundary laminar layer in recuperative heat exchanger //Scientific messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj- Series “Food technologies” v. 18 № 2(68)—2016 , pp. 7-11.

Навчальні посібники:

Методичні розробки:

 1. Д.В.Уханська, Ю.Р.Батюк, Д.М. Білонога, В.М. Зеленяк, О.Г.Орищин, Інтегральне числення: Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей,— Львiв: ДУ «Львiвська полiтехнiка», 1999, −74с.
 2. Уханська Д.В., Білонога Д.М., Орищин О.Г., Зеленяк В.М.,Сало Т.М., Сорокатий М.І., Дорош Л.А. Інтегральне числення. — Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка»,2006.-76 с.
 3. Мусій Р.С., М’яус О.М., Сухорольський М.А., Томецька С.І.,Білонога Д.М., Орищин О.Г., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Андрусяк І.В., Бродяк О.Я.Кратні інтеграли. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка»,2008 р., −53 стор.
 4. Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Орищин О.Г.,Желізняк Й.Р., Швець Л.П., Клапчук, М.І., Сало Т.М., Дрогомирецька Х.Т.,Гіссовська Н.Б., Квіт Р.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), ч.1. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей, — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010 р.,- 80 стор.
 5. Білонога Д.М., Бобик І.О., Рибицька О.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Завдання для індивідуальної роботи студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика», Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011 р., −58 стор.
 6. Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Орищин О.Г., Рибицька О.М., Сало Т.М., Сухорольський М.А.,Желізняк Й.Р., Клапчук М.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), част. 1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей. —Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012 —80с.
 7. Рибицька О.М., Слюсарчук О.З., Орищин О.Г., Бобик І.О.,Білонога Д.М. Математичний аналіз. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахункової роботи студентів спеціальності «Прикладна лінгвістика».—Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013 — 60с.
 8. Білонога Д.М., Жидик У.В., Клапчук М.І, Мохонько А.З., Мусій Р.С., Орищин О.Г., Сухорольський М.А. Диференціальні рівняння та рівняння в частинних похідних: Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей заочної форми навчання, – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014 р., -87 стор.
 9. І.В. Андрусяк, Д.М. Білонога, О. Я. Бродяк, І.П. Кшановський, О. М. М’яус, Сало Т.М., М.І. Сорокатий Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2014. – 96 c.
 10. Білонога Д.М., Веселовська О.В., Дрогомирецька Х.Т. Алгебра та геометрія. Методичні вказівки та завдання для графо-розрахункових робіт для студентів спеціальності «Системний аналіз». – Львів. Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – c. 90

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212

тел./факс: 258-21-34