Бочко Олена Юріївна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Версія від 21:27, 29 вересня 2021, створена Назар Глинський (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Бочко Олена Юріївна
Bochko olena photo new.jpg
Національність Українка
Alma mater Львівський державний аграрний університет
Дата закінчення 2004р.
Науковий ступінь доктор економічних наук
Науковий керівник професор Савіна Н.Б.
Дата присвоєння н.с. 2018р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 2011р.

Бочко Олена Юріївна - доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу і логістики, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальні відомості

У 1997 році закінчила Плосківську школу І-ІІІ ступенів
1997 р. по 2004 р. навчалася у Львівському державному аграрному університеті і отримала диплом з відзнакою спеціальності «Менеджмент організацій».
З серпня 2004 року працювала асистентом на кафедрі менеджменту Мукачівського технологічного інституту.
У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Маркетингове забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств». Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та маркетингової діяльності Львівського національного аграрного університету Андрушко Манолій Іванович.
У 2011р. отримала атестат доцента кафедри маркетингу (Мукачівський державний університет)
З вересня 2009 року по вересень 2016р. доцентом кафедри маркетингу Мукачівського державного університету

З вересня 2016 р. працювала на посаді доцента кафедри маркетингу і логістики

З вересня 2019 р. працює на посаді професора кафедри маркетингу і логістики.

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає: • «Маркетинг», • «Фінансовий менеджмент», • «Формування комплексу маркетингу» •

Керівник наукових напрямів кафедри

Інноваційна логістика в розвитку економічних систем різних інтеграційних рівнів (011U100596)

Членство у спеціалізованих вчених радах

Спеціалізована вчена рада К 62.147.01 (Мукачівський державний університет 2017-2019 рр)

Почесні звання та нагороди

Нагрудний знак національного університету "Львівська політехніка" (посвідчення № 208) 2020р.

Лауреат обласної премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти 2020р.

Лауреат премії Президента України для молодих вчених, 2020р.

Грамоти ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», 2018р., 2020р.

Науково-дослідна робота

Вибрані публікації Автор 82 науково-методичних праць, зокрема, 40 наукових статей, 23 тез доповідей та двох навчальних посібників (один із грифом МОН), співавтор колективної монографії, збірника тестових завдань для самостійної підготовки до державного іспиту студентів, що навчаються за напрямом “Менеджмент”.

Останні публікації 1.1. Монографії'''

1. Бочко О.Ю. Маркетингові інструменти формування регіональних ринків молочної продукції / за ред. Є.В. Крикавського, Львів: Галич-Прес, 2018. 228 с.

2. Бочко О. Ю. Вплив маркетингу 3.0 на трансформаційні зміни економіки (The impact of marketing 3.0 for transformational changes of the economy). Social and economic changes of contemporary society: Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; (автр. Розділ 2.2) С.79-84.

3. Бочко О. Ю., Подвальна Г. В., Кузяк В.В. Останні тенденції розвитку на ринку молочної продукції з позиції маркетингу. Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей народного господарства / Нац. Металургійна академія України; за ред. Л.М. Бандоріної, Л.М.Савчук. Дніпро: Пороги, 2018. 348 с., С.259-269.

4. Бочко О. Ю. Фактори впливу на виставки сільськогосподарської продукції. Сучасні тенденції розвитку аграрної економіки / Під ред. Ю.О. Нестерчук. – Умань: «Сочінський», 2011. – 288 с. – С. 248-252.

5. Бочко О. Ю., Якимишин Л. Я., Подвальна Г. В. Продуктова політика підприємства: між ЖЦТ та відносинами з клієнтами / Бочко О. Ю., // Фінансово-облікове забезпечення сталого розвитку аграрного сектора України: колективна монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та Н.І. Демчук. Дніпро: Пороги, 2017. 520 с C.193-205.

6. Бочко О. Ю. Петрик І. В. Сучасний стан, проблеми розвитку маркетингової діяльності та шляхи їх вирішення на основі вивчення міжнародного досвіду. Розвиток субʼєктів господарювання України: сучасні реалії та перспективи: колективна монографія / за заг. ред. Л.М. Бандоріної, Л.М.Савчук. Дніпро: Пороги, 2017. 480 с., С. 433-442.

1.2. Статті у наукових фахових виданнях України, у виданнях, які включені до наукометричних баз та в наукових періодичних виданнях іноземних держав

2. Бочко О. Ю. Удосконалення системи дистрибуції на ринку АПК: регіональний аспект. Моделювання регіональної економіки. 2016. №2(28). С.273–281.

3. Бочко О. Ю., Фалович В.М. Swot-аналіз ринку молочної продукції Західного регіону Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Львів : Ліга-прес, 2017. вип. 18. С.16-21 (Серія економічна).

4. Бочко О. Ю., Леськів С.Р. Використання складових маркетингових комунікацій на підприємствах Закарпатської області.Молодий вчений : науковий журнал. 2014. № 9 (12). С. 46–48.

5. Бочко О. Ю. Розвиток ринку праці Закарпатської обл. в умовах кризової ситуації. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 2. С. 180–186 . (Міжнародні наукометричні бази даних: Scopus)

6. Бочко О. Ю. Визначення рівня ефективності маркетингової діяльності на короткостроковий період. Вісник національного університету «Львівська політехніка», 2016. № 846. С. 21–25. (Серія логістика).

7. Бочко О. Ю. Зниження маркетингових ризиків в аграрних підприємствах. Вісник національного університету «Львівська політехніка», 2015. № 819. С. 24–28. (Серія: менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку).

8. Бочко О. Ю., Леськів С.Р. Етимологія поняття «внутрішній маркетинг» та взаємозв’язок із зовнішнім маркетингом підприємства. Економіка та держава. 2014. № 11. C. 94–96.

9. Бочко О. Ю., Петрик І.В. Вимірювання ефективного функціонування логістики в Україні із застосуванням Logistics Performance Index. Економіка та суспільство : електронне наук. фахове вид. Мукачево, 2017. Вип. 9. С. 568–576. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/98.pdf. (дата звернення: 24.01.2018).

10. Бочко О. Ю., Русановська О. А. Інтеграція ризик-менеджменту та контролінгу логістичної діяльності підприємства. Інтернаука : міжнар. наук. журнал. 2017. Жовтень. (№ 6(6)). С. 52–56. (Серія: Економічні науки).

11.Бочко О. Ю., Росола У.В. Сутність та переваги використання „product placement” в сучасних умовах. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Луцьк, 2010. № 19. С. 113–117.

12. Бочко О. Ю. Сучасний стан обсягів виробництва молокопродукції України. Международный научный журнал. Київ, 2016. №9. С. 99– 103.

13. Бочко О. Ю., Донець Д.М. Електронна дистрибуція на ринку молочної продукції як необхідна складова вчасної поставки товару. Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2018. Вип. 1(9). С.53-57.

14. Bochko O., Podvalna H., Kuziak V. Research of consumers 'liability level to ukrainian online trade. Науковий вісник Полісся, 2018. № 2 (14), ч. 2. C. 165-172.

15. Бочко О. Ю. Аналіз процесу управління маркетинговою діяльністю в сільськогосподарських підприємствах. Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК, 2010. №.17(2). С. 175–181.

16. Бочко О. Ю. Сутність та види ризиків при плануванні діяльності підприємства. Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр., 2010. Вип. 265, т. 7. С. 1785–1790.

17. Бочко О. Ю. Баланс виробництва та споживання молокопродукції населенням України. Малий і середній бізнес: економіко-правовий науково-практичний журнал. 2016. №3–4 (66–67). С. 67–73.

18. Бочко О. Ю. Сучасний стан рекламного ринку України. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернівці, 2010. №4. С. С.51–59.

19. Бочко О. Ю., Соломка З.І. Вплив директ-маркетингу на поведінку споживачів. Науковий вісник Ужгородського університету, Ужгород, 2012. Вип. 35. ч.1. С.57–60.

20. Бочко О. Ю. Аналіз рекламно-комунікаційного ринку України. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. Луцьк, 2014. № 10. т.1. С.51–59.

21. Бочко О. Ю. Електронний маркетинг сучасності. Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. Львів, 2013. №20(2). C. 65–68.

22. Бочко О. Ю., Бочко О. І. Відтворення земельних ресурсів Карпатського регіону. Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород, 2013. Вип. 2 (39). ч.1. С. 38–41.

23. Бочко О. Ю. Використання елементів стратегії кайдзен в маркетингових комунікаціях. Економіка та управління АПК : зб. наук. пр. Біла Церква, 2014. № 1 (111). С. 32–36.

24. Бочко О. Ю. Використання антикризового маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Львів : Ліга-прес, 2015. вип. 13. С. 86-90 (Серія економічна).

25. Бочко О. Ю., Карпій О.П. Сучасний стан забезпечення відповідності товарів першої необхідності міжнародним вимогам ISO. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2016. Вип. 16. С. 85–90 (Серія економічна).

26. Бочко О. Ю. Моніторинг ринкової кон’юнктури молочної продукції в Україні. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, Львів : Ліга-прес, 2017. вип. 17. С. 30-35 (Серія економічна). (1,63 друк.арк.).

27. Бочко О. Ю., Галелюк М. М. Сиcтеми дистрибуції та її оптимізація на ринку молочної продукції. Право та науки : наук. журн., 2017. №1. С. 60–65.

28. Бочко О.Ю., Лихолат С.М. , Кузяк В.В. Система взаємозв’язку сo-маркетингу та «зеленого маркетингу» на партнерських засадах. Вісник Хмельницького національного університету,2019 № 5. С.33-37

29.KHOMIUK Nataliia, BOCHKO Olena, PAVLIKHA Nataliia, DEMCHUK Anton, STASHCHUK Olena , SHMATKOVSKA Tetiana , NAUMENKO Nataliya Economic modeling of sustainable rural development under the conditions of decentralization: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 20, Issue 3, 2020. Р. 317-332. (Web of Science)

30.Kestutis Liekis, Birute Aleksandraviciute, Olena Bochko Lithuanian distance education teacher’s job satisfaction CROMA Journa, 2020 Vol. 8 (1) p. 55-70

31. Бочко О.Ю., Рожко Н.Я Ціна як основний чинник кластерного аналізу ринку овочів та фруктів. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. № 1 (97). C.48-55.


'''2. Опубліковані праці апробаційного характеру'''

1. Бочко О. Ю. Взаємозв’язок реклами та «паблік рілейшенз» в діяльності підприємств для підвищення просування продукції. Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах : зб. наук. пр. матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Мукачево, 17–18 лютого 2012 р.). Мукачево, 2012. С. 61–62.

2. Бочко О. Ю. Вибір маркетингових інструментів для підвищення інвестиційного забезпечення регіону. Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення Євроінтеграційних процесів : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Мукачево 14–15 травня, 2015 р.). Мукачево, 2015. С. 220–222.

3. Бочко О. Ю. Використання інновацій в маркетингових комунікаціях. Матеріали науково-практичного семінару присвяченого дню маркетолога : сучасний маркетинг або новий погляд у майбутнє (Мукачево. 11 листопада 2015 р.) / за ред. І.М. Чучки та ін. Мукачево : Вид–во МДУ. 2016. С.6.

4. Бочко О. Ю., Гаврилець О. В. Маркетинг 3.0 для бізнесу та для споживача. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., ч. 3 (м. Луцьк, 8 груд. 2016 р.). Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. C.75–76

5. Бочко О. Ю., Дрозд М. Особливості управління діяльністю промислового підприємства Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських регіонів : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, (Львів 22-24 вересня 2010р.) Львів. нац. агр. університ. 2010. С. 153-161.

6. Бочко О. Ю. Етимологія поняття «мерчандайзинг». Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах : зб. наук. пр. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Мукачево, 2013. С. 134–136.

7. Бочко О. Ю., Кіїв Н.Р. Напрями розвитку інновації в маркетингу. Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: Європейський вектор – нові виклики та можливості : тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, 2015. С. 436–437.

8. Бочко О. Ю., Матійчук О.І. Переваги використання прямого маркетингу в сільськогосподарських підприємствах. Економіка України – 20 років незалежності :зб. матер. XVI щорічної наук.–практ. конф. студентів, викладачів, аспірантів та співробітників., (Мукачево, 28 квітня 2011 року). Мукачево, 2011. C. 17–19.

9. Бочко О. Ю. Основні складові, які впливають на рівень ефективності маркетингу підприємства. Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІ Міжнар. наук.-практ. конф.: Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. С. 35–36.

10. Бочко О. Ю. Оцінка ефективності маркетингових комунікацій в сільськогосподарських підприємствах. Стратегії політики безпеки у ХХІ столітті : тези XІI Міжнародної наук.-практ. конф. 23–25 жовтня 2013 року. Львiв, 2013. C. 191–193.

11. Бочко О. Ю. Рівень довіри до електронних маркетингових комунікації на ринку. Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2017. С. 124–125.

12. Бочко О. Ю., Ситар Л.Й. Процес планування маркетингових комунікацій підприємства. Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах : зб. наук. пр. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород-Мукачево, 2015 р.), Ужгород-Мукачево, 2015. С. 397–399.

13. Бочко О. Ю. Система дотацій для агровиробників: переваги і недоліки. Фінансове регулювання зрушень в економіці України: зб. тез доповідей (Мукачево, 21– 23 березня 2017 р.), Мукачево, 2017. С. 245–247.

14. Бочко О. Ю Усунення бар’єрів простору та часу в межах трансформації системи маркетингу. Тези міжнародної наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми науки і практики в світлі Євроінтеграції». (Львів, 17-18 травня 2018р.). Львів, 2018. С.9-11.

15. Бочко О. Ю. Сутність та перспективи розвитку соціального маркетингу. Наука і освіта: актуальні проблеми освіти на сучасному етапі : зб. тез доповідей, (Мукачево, 19–20 травня, 2016 р.). Мукачево, 2016. С. 265–266.

16. Бочко О. Ю. Тенденції маркетингу: від 1.0 до 3.0. Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. / за заг. ред. М.А. Лендєла та ін. Ужгород: Вид-во Сабов А.М., 2016. С. 13-15.

17. Бочко О. Ю. Формування маркетингової інформаційної системи аграрних підприємств. Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання : зб. матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.Кременчук, 2015. С. 198–200.

18. Бочко О. Ю., Васильців Н. М. Демонстративне споживання як складова поведінки сучасного молодого суспільства. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : міжнар. наук.–практ. конф. (Рівне, 15– 16 грудня 2017). Рівне : РДГУ, 2017. С. 202–204.

19. Бочко О. Ю Регіональні особливості формування ринків гуртово-роздрібної торгівлі. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки: матеріали Всеук. Наук.-практ. Інтернет-конф., (14-15 березня.2018 р.), Львів: ЛНАУ, 2018. С. 34-37.

20. Бочко О.Ю Регіональні особливості формування ринків гуртово-роздрібної торгівлі. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку економіки: Матеріали Всеукр. науково-практичної інтернет-конференції, 14-15 березня 2018 року. Львів: ЛНАУ, 2018. 453с. С.34-37.

21. Бочко О. Ю Удосконалення та оптимізації електронної дистрибуційної політики в межах регіональних ринків.Фінансове регулювання зрушень у економіці України: збірник тез доповідей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. (Мукачево, 18 квітня 2018 р.) Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. С.117-119.

22. Бочко О. Ю. Еволюція розвитку концепцій інтернет-маркетингу. Маркетинг і цифрові технології: зб. Матеріалів III Міжнар. наук-прак. Конф. 25-26 травня 2018р. , Одеса : ТЕС, 2018. С. 55-56.

23. Бочко О.Ю., Кузяк В.В. Модернізація агробізнесу 4.0 як стимул розвитку регіонального ринку молочної продукції Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26–28 квітня 2018 р.) / за заг. ред. проф. І.І. Черленяка. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. С. 433-436.

24. Бочко О.Ю Основні принципи деконструкції регіональних ринків АПК. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: "Концептуальні засади менеджменту у сфері аграрного виробництва: теорія, методологія, практика (29-30 травня 2018 року). Львів, 2018. С. 84-87.

25. Бочко О.Ю. Стимулювання збуту як метод підвищення обсягів реалізації сільськогосподарської продукції. Актуальні питання сталого розвитку. Зб.наук. пр. з актуальних проблем економічних наук. Херсон, Вид. дім «Гельветика», 2012. С.55-59. (1,62 друк.арк.).

26. Бочко О. Ю. Усунення бар’єрів простору та часу в межах трансформації системи маркетингу. Актуальні проблеми науки і практики в світлі євроінтеграції: тези Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 17–18 травня 2018 р.). Львів, 2018. С. 9–11.

27. Бочко О. Ю Удосконалення та оптимізація електронної дистрибуційної політики в межах регіональних ринків. Фінансове регулювання зрушень у економіці України: зб. тез доповідей учасників ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Мукачево, 18 квітня 2018 р.). Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. С. 117–119.

28. Бочко О. Ю. Еволюція розвитку концепцій інтернет-маркетингу. Маркетинг і цифрові технології: зб. матеріалів III Міжнар. наук-прак. конф., 25–26 травня 2018 р. Одеса: ТЕС, 2018. С. 55–56.

29. Бочко О. Ю., Кузяк В. В. Модернізація агробізнесу 4.0 як стимул розвитку регіонального ринку молочної продукції. Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (26–28 квітня 2018 р.) / за заг. ред. проф. І.І. Черленяка. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2018. С. 433–436.

30. Бочко О. Ю Основні принципи деконструкції регіональних ринків АПК. Концептуальні засади менеджменту у сфері аграрного виробництва: теорія, методологія, практика: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (29-30 травня 2018 року). Львів, 2018. С. 84–87.

31. Бочко О. Ю., Лихолат С.М. Роль парадигми холістичного маркетингу в інклюзивному розвитку регіонів. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя (17–18 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. С.253-255

32. Леонова С.В., Бочко О.Ю. Особливості побудови ефективного семантичного ядра сайту Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (1 листопада 2019 р). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С.120-123

33. Бочко О.Ю. Васєлевскі М. Вплив цифрових технологій на поведінку споживача. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 20–21 лютого 2020 р. : [тези доп.]. Рівне: О. Зень, 2020. 206 с.

34. Pawlowski*** G., Bochko O., Sytar*** L., Noga*** I., Pavlenchyk*** A., Zhavnerchyk*** O., Henyk*** O., Hladun V. Evaluation of the development strategy of the Ukrainian financial sector // Vision 2025: Education excellence and management of innovations through sustainable economic competitive advantage : proceedings of the 34th International business information management association conference, 13–14 November 2019, Madrid, Spain. – 2019. – C. 9969–9975с. (Web of Science, Scopus )


Статті про автора

Журнал «Аудиторія» № 20(2980), 22 червня- 5 липня 2017р. http://audytoriya.lpnu.ua/wp-content/uploads/2017/06/Aud_2017_20_web.pdf

Без навчання особистість втрачає саму себе http://osvita.polyanska-gromada.gov.ua/news/11-02-12-12-06-2019/

Контакти

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів, 79013; 4 -й корпус, кімната 405а

Тел: +38 (032) 258-24-37