Березюк Дарія Олександрівна

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Березюк Дарія Олександрівна
Bereziuk.jpg
к.х.н., доцент
Дата народження 28.08.1953 р.
Місце народження с. Оглядів, Радехівського р-ну, Львівської обл
Громадянство Україна
Alma mater Державний університет ім. Ів. Франка
Дата закінчення 1975 р.
Спеціальність «хімія»
Галузь наукових інтересів кристалохімія металічних систем. Діаграми потрійних систем. Загальна та неорганічна хімія. Екологія. Вплив забруднюючих речовин на літосферу та біосферу. Екологічна освіта та культура.
Кваліфікаційний рівень хімік
Науковий ступінь кандидат хімічних наук,
Дата присвоєння н.с. 1986 р.
Вчене звання доцент
Дата присвоєння в.з. 1999 р.
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра екології та збалансованого природокористування

Березюк Дарія Олександрівна — кандидат хімічних наук, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка», інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола.

Освіта

 • Вища освіта: хімічний факультет Державного університету ім. І. Франка.

спеціальність «хімія», кваліфікація «хімія, викладач хімії», 1970 - 1975рр.;

 • Аспірантура 1979 - 1984рр., Державного університету ім. І. Франка., кафедра неорганічної хімії;
 • Кандидатська дисертація захищена на тему "Исследование систем {Y, Ce}-Fe-{V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W, Re} (фазовые равновесия, кристаллическая структура и некоторые физические свойства тернарных соединений)" за спеціальністю 02.00.01- неорганічна хімія у 1986 р. Науковий керівник - д.х.н., проф. Бодак О.І.

Професійна діяльність

1976 р. - інженер НДС на кафедрі неорганічної хімії хімічного факультету Державного університету ім. І. Франка;

1979 р. - молодший науковий співробітник там же;

1986 р. - науковий співробітник там же;

1993 р. - викладач хімії Львівського економічного бізнес-коледжу;

1994 р. - декан товарознавчого факультету цього ж коледжу;

1995 р. - старший викладач кафедри хімії і технології неорганічних речовин Державного університету "Львівська політехніка";

1999 р. - доцент кафедри хімії і технології неорганічних речовин;

2002-2011р – доцент кафедри екології збалансованого природокористування

з 2011 р. по даний час — доцент кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету «Львівська політехніка»

Володію німецькою та російською мовами.

Навчальна робота

Лекційні курси:

 • «Загальна та неорганічна хімія»;
 • «Неорганічна та органічна хімія»;
 • «Мікробіологія»;
 • «Кристалохімія»;
 • «Матеріалознавство»;
 • «Діаграми стану металічних систем»;
 • «Екологія»;
 • «Основи екології»;
 • «Основи наукових досліджень»;
 • «Методологія та організація наукових досліджень», а також для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 6.040106;
 • «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» такі курси :
 • «Вступ до фаху з екології»,
 • «Геологія з основами геоморфології»;
 • «Екологічна етика»;
 • «Гідрологія»;
 • «Класична екологія»;
 • «Конструктивна географія».

Практичні курси:

 • «Вступ до фаху з екології»;
 • «Геологія з основами геоморфології»;
 • «Класична екологія»;
 • «Екологічна етика.»;
 • «Гідрологія»;
 • «Конструктивна географія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та «Екологія».

Лабораторні курси:

 • «Основи наукових досліджень»;
 • «Класична екологія»;
 • «Конструктивна географія» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Наукова діяльність

Наукова робота

Кристалохімія металічних систем. Діаграми потрійних систем. Загальна та неорганічна хімія. Екологія. Вплив забруднюючих речовин на літосферу та біосферу. Екологічна освіта та культура.

Основні публікації

Опубліковано понад 50 наукових праць.

 1. Березюк Д.О., Мальований М.С. та інш. Екологічна етика Навч. посібн. – Львів: БаК, 2010 – 268 с.
 2. Березюк Д.О., Бодак О.І. Потрійні системи ітрій – {молібден, вольфрам} - залізо. Доповіді АН УРСР, серія А, 1981, №3, с.82-83.
 3. Бодак О.И., Печарский В.К., Калычак Я.М., Березюк Д.А. Некоторые тройные системы с участием РЗМ. Фазовые равновесия в металлических системах. М.: Наука, 1981, с.57-63.
 4. Березюк Д.О., Бодак О.І., Гаврилів Л.В., Котур Б.Я. Потрійна система Ce-Fe-Cr. Питання кристалохімії інтерметалічних сполук і хімічний аналіз металів. Вісник Львів, ун-ту, сер. Хім,. Львів. Вип.33, 1994. - с.5-7.
 5. Березюк Д.О. Особливості будови ізотермічних перерізів {Y, Ce}- Fe – d – елементи IV-VII груп. Вісник ДУ “Львівська політехніка”, сер., хім., Львів, ДУЛП, 1997, № 332, - с. 60-63.
 6. Chornobryvets L. D.,Kharchenko O.I.,Horyn O.M., Berezuk D. RCu2-RSi2 quasibina-ry systems and electro -physical characte-ristics of the compo-und with the AlB2 structure type. - The Seventh International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, L'viv, 1999, P.C2
 7. ЧорнобривецьЛ., Бодак О. , Березюк Д. Система Gd - Cu - Si. Вісник Львів. ун-ту, сер. Хім., 2001, вип.40,- с. 44-47.
 8. Мерцало І.П., Яворский В.Т., Березюк Д.О., До питання кристалізації Al2O3 на поверхні алюмінієвих сплавів..Сб. науч.трудов. межд. техн. конф. "Современные проблемы химической технологии неорганических веществ", т.2. Одесса, 2001, c. 134-137.
 9. Яворский В.Т. Мерцало И.П.,Клапків М.Д, .Березюк Д.О., Параметри мікродугового формування і деякі властивості оксидних покриттів, одержаних на сплавах алюмінію. Вісн. Д.У."Львівська політехніка", 2001, № 426,- с. 198-204.
 10. Бодак О., ЧорнобривецьЛ., Березюк Д.О., Герман Н. Діаграма фазових рівноваг системи Y - Cu - Si при 870 К. Вісник Львів. ун-ту. Сер. Хім., 2002. Вип. 41. с.- 55-62.

Наукові ступені та вчені звання

1986 р. - кандидат хімічний наук;

2002 р. - доцент кафедри хімії і технології неорганічних речовин.

Контакти

Email: Dariya.O.Berezyuk@lpnu.ua