Бала Ростислав Дмитрович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Бала Ростислав Дмитрович
ZMD BalaRostyk.JPG
Науковий ступінь К.е.н.
Вчене звання Доцент


Посада

Заступник директора Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності


Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація менеджер-економіст, 2007 р.


Професійна діяльність

2022 – дотепер – Національний університет «Львівська політехніка», заступник директора Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності

2012 – 2022 – Національний університет «Львівська політехніка», доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності; із 2017 р. – заступник декана базової вищої освіти

2009 – 2012 – Національний університет «Львівська політехніка», аспірант кафедри фінансів, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва за штатним сумісництвом

2006 – 2009 – Національний університет «Львівська політехніка», старший лаборант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва за штатним сумісництвом

2005 – Національний університет «Львівська політехніка», інженер кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва


Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

«Економіка і управління підприємством», «Основи підприємництва», «Основи прикладної економіки»


Науково-дослідна робота

Назва дисертаційної роботи: «Економічне оцінювання та розвиток коучингу на промислових підприємствах» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємством), 2012 р.


Участь у держбюджетній роботі

 • ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту», 2011 р.


Підвищення кваліфікації

2017 – стажування у Вищій економічній школі у м. Білосток (Польща)

2017 – підвищення кваліфікації у Національному університеті "Львівська політехніка"

2016 – семінар психолого-педагогічних знань у Національному університеті "Львівська політехніка"

2014 – тренінг з використанням CRM-технологій у Корпорації "Парус"

2014 – стажування у ТзОВ "Виробничо-комерційна фірма "Росток"


Основні публікації за останні роки

Підручники та навчальні посібники

 • Бала Р.Д. Технологія зовнішньоекономічних операцій і міжнародні інформаційні системи: навч. посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, Р.Д. Бала. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. – 180 с.


Монографії

 • Moderní aspekty vědy. - Svazek XII mezinárodní kolektivní monografie: колективна монографія / О.І. Бала, Р.Д. Бала, М.І. Тарнавський, Х.В. Дрималовська, А.В. Кудрик, А.І. Хоменко та ін. – Jesenice: Publishing Group „ Vědecká perspektiva “, 2021. – 287 c.
 • Трансформація сучасного освітнього простору: колективна монографія / Р.Д. Бала, А.М. Шарук, М.І. Тарнавський, О.І. Герус, Т.М. Климус. – Харків: Новий курс, 2020. – 244 c.


Наукові статті

 • Дрималовська Х.В., Бала Р.Д. Державна соціальна політика: сутність, моделі, напрями // Проблеми економіки. – 2021. – № 1 (47). – С. 178–184.
 • Бала Р.Д., Бала О.І., Дрималовська Х.В., Стецик М.Р. Дуальна освіта і зайнятість сучасної молоді в Україні: проблеми та перспективи // Бізнес Інформ. – 2020. – № 10. – С. 137–142.
 • Лакіза В.В., Бала Р.Д. Особливості застосування електронної торгівлі суб’єктами господарювання в умовах міжнародної економічної діяльності [Електронний ресурс] // Ефективна економіка. – 2020. – № 11.
 • Бала Р.Д. Самоменеджмент в системі розвитку управління підприємством / О.І. Бала, Р.Д. Бала, М.І. Тарнавський // Ефективна економіка. – 2019. – №11.
 • Бала Р. Д. Роль органу управління персоналом у вирішенні проблем плинності кадрів на підприємствах в умовах зростаючої міжнародної трудової міграції молоді / Р.Д. Бала, О.І. Бала, М.І. Тарнавський, В.І. Наконечна // Молодий вчений. – 2018. – №2. Режим доступу:http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/54/
 • Білик М. В., Бала Р. Д., Тарнавський М. І., Бала О. І. Фактори плинності кадрів на підприємствах в умовах розвитку міжнародних економічних зв’язків / М.В. Білик, Р.Д. Бала, М.І. Тарнавський, О.І. Бала. Бізнес Інформ. – 2018. – №1. – C. 177–182. Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-1_0-pages-177_181.pdf
 • Бала Р.Д. Структурно-функціональне моделювання органу управлiння персоналом на підприємствi / М.І. Тарнавський, Р.Д. Бала // Ефективна економіка. – 2018. – №5. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6360
 • Бала Р.Д. Тенденції та перспективи розвитку інтернет-банкінгу в Україні / Р.Д. Бала, Л.П. Бондаренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії. - Випуск 2(23)/2017. - С. 24-30 Режим доступу: fkd.org.ua/article/download/121153/116965 (Web of Science Core Collection)
 • Бала Р.Д. Індикатори оцінювання управління персоналом на засадах коучингу / М.І. Тарнавський, Р.Д. Бала, О.І. Бала // Бізнес Інформ. – 2016. – №2. – C. 367–373.
 • Бала Р.Д. Розвиток інструментів управління персоналом в кадровій політиці підприємств / О.І. Бала, М.І. Тарнавський, Р.Д. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку". - 2014. - № 797. - С. 348-355.
 • Бала Р.Д. Етимологія та розвиток тайм-менеджменту як невід'ємної складової ефективного управління / Н.Р. Возний, Р.Д. Бала // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.9. - С. 208-214.