Відмінності між версіями «Андруник Василь Адамович»

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
(Вибрані публікації)
 
(Не показано 9 проміжних версій цього користувача)
Рядок 4: Рядок 4:
 
| Підпис зображення (фото) = к.т.н., старший викладач
 
| Підпис зображення (фото) = к.т.н., старший викладач
 
| Ім'я при народженні =
 
| Ім'я при народженні =
| Дата народження =
 
 
| Місце народження =  
 
| Місце народження =  
 
| Дата смерті =
 
| Дата смерті =
Рядок 24: Рядок 23:
 
| Alma mater = Українська академія друкарства  
 
| Alma mater = Українська академія друкарства  
 
| Дата закінчення = 2002 р.
 
| Дата закінчення = 2002 р.
| Спеціальність = «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва»
+
| Спеціальність = «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»
 
| Військове звання =
 
| Військове звання =
| Галузь наукових інтересів = «Програмне забезпечення для наближення неперервним та гладким сплайном»
+
| Галузь наукових інтересів = Візуалізація даних. Комп'ютерна графіка. Інклюзивне навчання.
| Кваліфікаційний рівень = магістр з «комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів та виробництв»
+
| Кваліфікаційний рівень = магістр з комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів та виробництв
| Науковий ступінь =   
+
| Науковий ступінь =  кандидат технічних наук
| Науковий керівник
+
| Науковий керівник = д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович
| Дата присвоєння н_с =   
+
| Дата присвоєння н_с =  2021 р.
| Вчене звання =  
+
| Вчене звання = старший викладач
 
| Дата присвоєння в_з =  
 
| Дата присвоєння в_з =  
 
| Відомі учні =
 
| Відомі учні =
Рядок 43: Рядок 42:
 
| Власний сайт =
 
| Власний сайт =
 
}}
 
}}
''' Андруник Василь Адамович ''' — асистент [[кафедра інформаційних систем та мереж|кафедри інформаційних систем та мереж]], [[Інститут комп’ютерних наук  та інформаційних технологій|Інституту комп’ютерних наук та інформаційних  технологій]], [[Національний  університет  «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська  політехніка»]].  
+
''' Андруник Василь Адамович ''' — к.т.н., старший викладач [[кафедра інформаційних систем та мереж|кафедри інформаційних систем та мереж]], [[Інститут комп’ютерних наук  та інформаційних технологій|Інституту комп’ютерних наук та інформаційних  технологій]], [[Національний  університет  «Львівська політехніка»|Національного університету «Львівська  політехніка»]].  
 
==Загальна інформація==
 
==Загальна інформація==
Дата народження:
 
 
   
 
   
 
'''Освіта'''
 
'''Освіта'''
 
   
 
   
Українська академія друкарства, 1996 р.,  «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси»,магістр з «комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів та виробництв»
+
У 2002 році з відзнакою закінчив Українську академію друкарства за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси»
 
   
 
   
ТЗоВ «Комплекс» 19.03.2010 — 30.04.2010,Підвищення кваліфікації.  
+
ТЗоВ «Комплекс» 19.03.2010 — 30.04.2010,Підвищення кваліфікації.
 +
 
 
==Педагогічна діяльність==
 
==Педагогічна діяльність==
 
'''Курси, які викладає:'''
 
'''Курси, які викладає:'''
 
   
 
   
Комп’ютерна графіка;   
+
* Візуалізація даних;   
 
   
 
   
Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологгій;
+
* Інтелектуальний аналіз даних;
 
   
 
   
Алгоритмізація та програмування;
+
* Комп’ютерна графіка.
+
Комп’ютерні системи обробки текстової та графічної інформації.
+
  
 
==Наукові інтереси==
 
==Наукові інтереси==
Сфера наукових інтересів: «Програмне забезпечення для наближення неперервним та гладким сплайном»
+
Сфера наукових інтересів: Data visualization, Data mining, R-programming, Computer Graphics, Inclusive Education
 +
 
 
==Вибрані публікації==
 
==Вибрані публікації==
Інтерполяція сумою поліному й нелінійного виразу / В.Андруник, П. Малачівський // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: наук. зб. / НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. — Л. : [б. в.], 2010. — Вип. 11. —С. 9-18.
+
* Andrunyk V. Visualization of the content of information technologies: supporting the education of students with autism / V. Andrunyk // Econtechmod. an international quarterly journal – 2020 – Vol. 09, No. 2. – Р. 11 18.
 
   
 
   
Пакет програм для наближення неперервним і гладким мінімаксним сплайном / В. А. Андруник // Інформаційні системи та мережі : [зб.наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во  Львів. політехніки]], 2010. — С. 15-23. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів.політехніка»]] ; № 673). — Бібліогр.: 12 назв.
+
* Andrunyk V. AI system in monitoring of emotional state of a student with autism / Andrunyk V., Yaloveha O. // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2021. – Vol. 1293: Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2020, September 23–26, 2020, Zbarazh, Ukraine. – Р. 102–115.
 
   
 
   
Функціональні можливості пакета програм «АпроКріо» / В. А.Андруник, П. С. Малачівський // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації : зб. пр. наук.-техн. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф.Б. О. Попова, Львів, 7-8 жовт. 2010 р. / Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка НАН України. — Л., 2010. — С. 227-228. — Бібліогр.: 1 назва.
+
* Andrunyk V. Modeling an IT for decision-making in education of students with autism / Andrunyk V., Prystai Y., Shestakevych T. // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2021. – Vol. 1293: Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2020, September 23–26, 2020, Zbarazh, Ukraine. – Р. 1116–1127.
 
   
 
   
Чебишовське наближення функцій сумою поліному й степеня з ермітовим інтерполюванням у крайніх точках відрізка / В. Андруник, П.Малачівський // Комп’ютер. технології друкарства : зб. наук. пр. / Укр. акад.друкарства. — Л. : Вид-во УАД, 2010. -№ 24. — С. 95-104.
+
* Multimedia educational technologies for teaching students with autism / Andrunyk V., Pasichnyk V., Kunanets N., Shestakevych T. // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. –Vol. 2533: Proceedings of the 1st International workshop on digital content & smart multimedia (DCSMart 2019), Lviv, Ukraine, December 23–25, 2019. Vol. 1. – P. 237–248.  
 
   
 
   
Software for approximation of sensor transfer function andits sensitivyty function / W. Andrunyk, J. Majewski, P. Malachivsky // Pomiary.Automatyka. Kontrola / Polskie Stow. POLSPAR, Sekcja Metrologii SIMP. — 2010. —Vol. 56, № 9. — S. 1107-1110.
+
* Andrunyk V.  Virtual reality platform using ML for teaching children with special needs / Horbova M., Andrunyk V., Chyrun L. // CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2631 : Modern machine learning technologies and data science workshop : proceedings of the 9th International conference on “Mathematics. Information Technologies. Education”, MoMLeT&DS workshop 2020. Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2–3, 2020. Vol. I: Main conference. – P. 209–220.
 
   
 
   
Ермітова інтерполяція сумою поліному й степеневої функції /В. Андруник, П.Малачівський // Відбір і обробка інформації/ Фізико-механічний ін-т ім. В.Г.Карпенка НАН України.— Львів, 2010.— Вип. 33 (109) . — C. 94-99.  
+
* Andrunyk V.  Virtual reality platform using ML for teaching children with special needs / Horbova M., Andrunyk V., Chyrun L. // CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2631 : Modern machine learning technologies and data science workshop : proceedings of the 9th International conference on “Mathematics. Information Technologies. Education”, MoMLeT&DS workshop 2020. Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2–3, 2020. Vol. I: Main conference. – P. 209–220.  
 
   
 
   
Неперервна апроксимація характеристики термодіодного сенсората його чутливості сумою полінома й степеневого виразу / В. Андруник,П.Малачівський // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології.Збірник наук. праць.— Львів: Центр математичного моделювання ІППММ НАН України,2010.— Вип.12.— C.38-47.             
+
* Information technologies for teaching children with ASD / Andrunyk V., Shestakevych T., Pasichnyk V., Kunanets N. // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2020. – Vol. 938 : Advances in computer science for engineering and education II. Proceedings of the Second international conference on computer science, engineering and education applications ICCSEEA 2019 (Kiev, Ukraine; January 26 –27, 2019). – P. 523–533.             
 
   
 
   
Визначення взаємозв’язку між фотографами та об’єктами фотографування в контексті авторського права / В. А. Андруник, О. Б. Вовк //Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке : материалы 13-го Междунар. молодеж.форума, 30 марта — 1 апр. 2009 г. / Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники. —Харьков : ХНУРЕ, 2009. — Ч. 1. — С. 415.
+
* A complex system for teaching students with autism: the concept of analysis. Formation of IT teaching complex / Andrunyk V., Pasichnyk V., Antonyuk N., Shestakevych T. // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2020. – Vol. 1080 : Advances in intelligent systems and computing IV. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2019, September 17–20, 2019, Lviv, Ukraine. – P. 721–733.
 
   
 
   
Об’єкти та суб’єкти фотографування у контексті авторського права / О. Б. Вовк, В. А. Андруник // Інформаційні системи та мережі : [зб.наук. пр.] / відп. ред.B. В. Пасічник. — Л. : [[Видавництво Львівської політехніки|Вид-во  Львів.політехніки]], 2009. — С. 54-61. — (Вісник / [[Національний університет «Львівська політехніка»|Нац. ун-т «Львів. політехніка»]] ; №653). — Бібліогр.: 10 назв.
+
* Software for approximation of sensor transfer function andits sensitivyty function / W. Andrunyk, J. Majewski, P. Malachivsky // Pomiary.Automatyka. Kontrola / Polskie Stow. POLSPAR, Sekcja Metrologii SIMP. — 2010. —Vol. 56, № 9. — S. 1107-1110.
 +
 
 
==Контакти==  
 
==Контакти==  
 
вул.Митрополіта Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус,кімната 121а  
 
вул.Митрополіта Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус,кімната 121а  

Поточна версія на 22:53, 4 серпня 2021

Андруник Василь Адамович
Andrunyk V A.jpg
к.т.н., старший викладач
Громадянство Україна
Alma mater Українська академія друкарства
Дата закінчення 2002 р.
Спеціальність «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»
Галузь наукових інтересів Візуалізація даних. Комп'ютерна графіка. Інклюзивне навчання.
Кваліфікаційний рівень магістр з комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів та виробництв
Науковий ступінь кандидат технічних наук
Науковий керівник д.т.н., проф. Пасічник Володимир Володимирович
Дата присвоєння н.с. 2021 р.
Вчене звання старший викладач
Поточне місце роботи кафедра інформаційних систем та мереж,Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка».

Андруник Василь Адамович — к.т.н., старший викладач кафедри інформаційних систем та мереж, Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

Освіта

У 2002 році з відзнакою закінчив Українську академію друкарства за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси»

ТЗоВ «Комплекс» 19.03.2010 — 30.04.2010,Підвищення кваліфікації.

Педагогічна діяльність

Курси, які викладає:

 • Візуалізація даних;
 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Комп’ютерна графіка.

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: Data visualization, Data mining, R-programming, Computer Graphics, Inclusive Education

Вибрані публікації

 • Andrunyk V. Visualization of the content of information technologies: supporting the education of students with autism / V. Andrunyk // Econtechmod. an international quarterly journal – 2020 – Vol. 09, No. 2. – Р. 11 – 18.
 • Andrunyk V. AI system in monitoring of emotional state of a student with autism / Andrunyk V., Yaloveha O. // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2021. – Vol. 1293: Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2020, September 23–26, 2020, Zbarazh, Ukraine. – Р. 102–115.
 • Andrunyk V. Modeling an IT for decision-making in education of students with autism / Andrunyk V., Prystai Y., Shestakevych T. // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2021. – Vol. 1293: Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2020, September 23–26, 2020, Zbarazh, Ukraine. – Р. 1116–1127.
 • Multimedia educational technologies for teaching students with autism / Andrunyk V., Pasichnyk V., Kunanets N., Shestakevych T. // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. –Vol. 2533: Proceedings of the 1st International workshop on digital content & smart multimedia (DCSMart 2019), Lviv, Ukraine, December 23–25, 2019. Vol. 1. – P. 237–248.
 • Andrunyk V. Virtual reality platform using ML for teaching children with special needs / Horbova M., Andrunyk V., Chyrun L. // CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2631 : Modern machine learning technologies and data science workshop : proceedings of the 9th International conference on “Mathematics. Information Technologies. Education”, MoMLeT&DS workshop 2020. Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2–3, 2020. Vol. I: Main conference. – P. 209–220.
 • Andrunyk V. Virtual reality platform using ML for teaching children with special needs / Horbova M., Andrunyk V., Chyrun L. // CEUR Workshop Proceedings. 2020. Vol. 2631 : Modern machine learning technologies and data science workshop : proceedings of the 9th International conference on “Mathematics. Information Technologies. Education”, MoMLeT&DS workshop 2020. Lviv-Shatsk, Ukraine, June 2–3, 2020. Vol. I: Main conference. – P. 209–220.
 • Information technologies for teaching children with ASD / Andrunyk V., Shestakevych T., Pasichnyk V., Kunanets N. // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2020. – Vol. 938 : Advances in computer science for engineering and education II. Proceedings of the Second international conference on computer science, engineering and education applications ICCSEEA 2019 (Kiev, Ukraine; January 26 –27, 2019). – P. 523–533.
 • A complex system for teaching students with autism: the concept of analysis. Formation of IT teaching complex / Andrunyk V., Pasichnyk V., Antonyuk N., Shestakevych T. // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2020. – Vol. 1080 : Advances in intelligent systems and computing IV. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2019, September 17–20, 2019, Lviv, Ukraine. – P. 721–733.
 • Software for approximation of sensor transfer function andits sensitivyty function / W. Andrunyk, J. Majewski, P. Malachivsky // Pomiary.Automatyka. Kontrola / Polskie Stow. POLSPAR, Sekcja Metrologii SIMP. — 2010. —Vol. 56, № 9. — S. 1107-1110.

Контакти

вул.Митрополіта Андрея 5, 79013, Львів; 4-й корпус,кімната 121а

Tел. +38 (032) 258-23-69

E-mail: icm.ikni@gmail.com