Nataliia Vovk

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Nataliia Stepanivna Vovk
ВовкН.png
Birth date September 8, 1987
Nationality Ukrainian
Alma mater Lviv Polytechnic National University
Graduated 2010
Specialty Documentation and information activities
Degree Candidate of Historical Sciences
Supervisor Candidate of Historical Sciences Khoma Ivan Yaroslavovych
Degree awarding 2016
Current position Senior Lecturer at the Department of SCIA, LPNU

Nataliia Stepanivna Vovk - Candidate of Historical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Social Communications and Information Activities of the Institute of Humanities and Social Sciences of Lviv Polytechnic National University.

Biography

Date of birth - September 8, 1987

Education

In 2009 she graduated with honours from "Documentation Science and Information Activity" Department and gained a qualification of Specialist of Document Science and Information Activity The same year she graduated with honors from “Educational Institution management” Department and gained a qualification of Master of Educational Institution Management.(extramural studying) 2010-2015. - Postgraduate student of History of Ukraine and Ethnic Communication Department of the Institute of Humanities and Social Sciences of Lviv Polytechnic National University.

Professional Activities

2006-2009 - Human Resource Officer of the National University "Lviv Polytechnic". 2009-2011. - Inspector of Institute of Humanities and Social Sciences at the National University "Lviv Polytechnic". Since August 2011 - Assistant Professor of the Department of Social Communications and Information Activities of the Institute of Humanities and Social Sciences of Lviv Polytechnic National University.

Academic activities

Teacher of the courses:

 • Basis of Documentation Sciences
 • Marketing of Information products and Service (practicum)
 • Office programming (practicum)
 • Documentation Sciences
 • Computer Technologies in Documentation Science (practicum)
 • Information-Analytical Activity (practicum)

Scientific activities

In 2015 defended her thesis on "Information Communication of Ukrainian Galician Army (November 1918 - July 1919)" majoring 07.00.01 History of Ukraine Supervisor: Ph.D. of Historical Sciences, Lecturer Ivan Yaroslavovych Khoma - Lecturer of History of Ukraine and Ethnic Communication of the Institute of Humanities and Social Sciences of Lviv Polytechnic National University.

Research areas:

 • Documentary component of social communications
 • Archive resources on the Internet
 • Organization of record keeping processes in the institution.

Scientific publications

She is the author of a number of scientific works and educational and methodical publications. Developed approximately 20 guidelines, 1 textbook, 1 lecture notes and 3 registered training courses in VEE.

The main research works:

 1. Вовк Н. Інформаційно-аналітичні документи: сфера використання та класифікація / Н.Вовк // Вісник книжкової палати. – Київ, 2016. – № 4. – С. 47-49.
 2. Вовк Н. Документний супровід формальних комунікацій в інформаційному середовищі / Н. Вовк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 1. –Ч. 4. – С. 154-157.
 3. Vovk N. Archival Resources of Ukraine and Poland in the Global Information Network // Public Policy and Economic Development: Scientific and Practical Journal. – Poznan-Mykolayiv: Adam Mickiewicz University, Petro Mohyla Black Sea National University. – 2016. Issue 7 (11). – P. 192-205.
 4. Вовк Н. Новітні маркетингові стратегії просування бібліотечних установ / Н.Вовк // Вісник Книжкової Палати. – 2017. – № 2(247). – C. 7-9.
 5. Вовк Н. Електронні інформаційні ресурси архівних порталів України та Польщі: порівняльний аналіз / Н.Вовк // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2017. – № 1 (29). – С. 14-20.
 6. Вовк Н. Використання засобів баскет-методу у бібліотечному маркетингу / Н.Вовк // Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної е-конференції 27 березня 2017 р., м. Київ). – Київ, КНЛУ, 2017. – C. 93-96.
 7. Пелещишин А. Стандарт вищої освіти: модель фахівця з інформаційної діяльності в суспільстві знань / А.Пелещишин, Н.Вовк // Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 323-324
 8. Вовк Н. Інформаційно-рекламне представлення діяльності громадських організацій / О.Даниляк, Н.Вовк // Інформація, комунікація, суспільство 2017: матеріали VI Міжнародної наукової конференції ІКС-2017 [Електронний ресурс]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 184-185

Contacts

Mytropolyta Andreya St., 3, 4th academic building, room 523

Phone number: +38 (032) 258-25-95

E-mail: skid@ridne.net; skid@lp.edu.ua

Notes