Яцишин Ігор Ігорович

Матеріал з Electronic Encyclopedia of Lviv Polytechnic
Перейти до: навігація, пошук
Яцишин Ігор Ігорович
Дата народження 19 серпня 1974 року
Галузь наукових інтересів історія соціології, соціологія постмодерну та глобалізації, проблеми соціокультурної модернізації суспільства
Поточне місце роботи Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Кафедра соціології та соціальної роботи

Яцишин Ігор Ігорович - асистент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національного університету «Львівська політехніка».

Загальна інформація

У 2001 році закінчив Львівський національний університет ім. І.Франка, історичний факультет, отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Всесвітня історія». Впродовж 2002 – 2005 рр. навчався в аспірантурі Національного університету “Львівська політехніка”. У Національному університеті “Львівська політехніка” працює з 2001 року.

Сфера наукових інтересів:

історія соціології, соціологія постмодерну та глобалізації, проблеми соціокультурної модернізації суспільства

Вибрані публікації

У науковому доробку понад 20 праць, з них 4 монографії (у співавторстві).

  1. Все про соціальну роботу : Навчальний енциклопедичний словник-довідник / За науковою ред. д.с.н., проф. В.М.Пічі. Вид. 2-ге, виправлене, перероблене та доповнене. – Львів: «Новий Світ - 2000», 2013. – 616 с. (співавтор)
  2. Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / за. наук. ред. В.М. Пічі [Н.В. Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. Цимбалюк та ін.]. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. – 687 с. (співавтор)
  3. Політична лексика сучасного українського політика і громадянина: енциклопедичний словник-довідник / Укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми [Колектив авторів: І.В. Алєксєєнко, О.І. Романюк, М.В. Школяр та ін.]. – Львів: «Магнолія 2006», 2017. – 438 с. (співавтор)
  4. Макух О. Є., Яцишин І. І., Шевченко Ж. М. Соціальна реклама як чинник формування здорового способу життя молоді // Partnerships for social change: 20 years of experience”, devoted to the 20th anniversary of Canada-Ukraine “Reforming social services” Project (1999–2003) : international scientific and practical conference (Lviv, 24–26 October 2019) : proceedings. – 2019. – C. 42–44.
  5. Макух О. Є., Яцишин І. І., Шевченко Ж. М. Соціальна реклама як чинник формування здорового способу життя молоді // Partnerships for social change: 20 years of experience”, devoted to the 20th anniversary of Canada-Ukraine “Reforming social services” Project (1999–2003) : international scientific and practical conference (Lviv, 24–26 October 2019) : proceedings. – 2019. – C. 42–44.